Tags

, , ,

Uit de BIjbel is gelezen: Genesis 12:1-4 en Galaten 3:6-16

Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters,

[intro: wat is zegen/geluk?]
zegen, dat is waar het vanmorgen over gaat. Niet het net dat zo heet, maar de zegen waar de Bijbel over spreekt. Zegen, wat houdt dat in? De Bijbel bedoelt met ‘zegen’ zoiets als ‘dat het je goed gaat, in alle opzichten’. In hedendaags Nederlands zou je mischien zeggen ‘dat je gelukkig bent’. Bent u trouwens gelukkig, of jij? Gaat het goed met je?
Tja, wanneer gaat het goed met je? Als je voorspoed hebt, welvaart, rijkdom? Ik had het er met de kinderen al even over. Het is zeker handig als je geld hebt, maar het maakt nog niet dat je gelukkig bent. Er zijn genoeg steenrijke sterren die op mij niet bepaald gelukkig overkomen. Ze moeten afkicken, of gaan scheiden, of zijn hooghartig tot en met… Nee, in geld alleen zit het hem niet. Wanneer gaat het goed met je, wanneer ben je gezegend? Ik denk eerder als je werk voldoening geeft, als je vrienden hebt, een relatie of gezin misschien, als je gezond bent en geen zorgen hebt. En toch… ben je alleen gelukkig, gaat het je alleen goed als je dat alles hebt? Dat zou jammer zijn voor wie ziek is, of alleen, of geen baan heeft. En andersom: al heb je werk, gezin, gezondheid enzovoorts, dan kun je je toch leeg voelen. Waar zit nu echt geluk in? Wanneer gaat het werkelijk góed met je? Het blijft behoorlijk ongrijpbaar. We gaan eens naar wat Bijbelwoorden luisteren!

[Abrahams roeping]
We hoorden over Abraham. Hij gaat op weg naar een nieuwe woonplaats. Stel je voor dat u gaat verhuizen. Heel je hebben en houden inpakken, dingen weggooien of toch maar niet. Van alles regelen, afscheid nemen van buren en bekenden. En dan, op de vastgestelde dag, komt de verhuiswagen en wordt alles ingeladen. Alles is in de vrachtwagen en de bestuurder vraagt: “welke bestemming moet ik invoeren op de TomTom?” En stel je voor dat u zegt: “Nee! Gewoon gaan rijden!”. “Hè, wat bedoelt u?” “Gewoon gaan rijden, volg de weg maar. Ik weet zelf niet waar we heen ga verhuizen! Ik weet alleen dat ik op weg moet…”
Dan doe je toch niet! Maar vanmorgen komen we in de Bijbel iemand tegen die precies dít doet, Abraham. Hij heeft een stem gehoord, de stem van God, en hij gáát.
Abraham moet dan wel al het vertrouwde achterlaten. Zijn land, zijn familie, zelfs zijn naaste verwanten – drie kringen. Dat zal hij verliezen! Maar… daartegenover staat dat hem zeven keer zegen wordt toegezegd. Tel maar mee in het liturgieblaadje, zeven beloftes krijgt hij: ‘1 Ik zal je tot een groot volk maken, 2 ik zal je zegenen, 3 ik zal je aanzien geven, 4 een bron van zegen zul je zijn. 5Ik zal zegenen wie jou zegenen, 6 wie jou bespot, zal ik vervloeken 7 Door jou zullen alle volken op aarde gezegend worden.’ Wat Abraham beloofd krijgt, is veel meer dan hij moet achterlaten: drie tegen zeven! En die zeven dingen komen op één belofte neer: zegen, veel zegen. God zal maken dat zijn leven góed is! Is dit misschien de weg naar een goed, een gelukkig, een gezegend leven? Alles loslaten om God te volgen naar wie-weet-waar?

[God belooft ook ons zegen]
Abraham krijgt Gods zegen toegezegd. Maar… God kijkt hier al wijder! ‘Een bron van zegen zul je zijn,’ hoorden we, en ‘door jou zullen alle volken op aarde gezegend worden’. God riep Abraham als begin van een grootse beweging. Hij wil alle mensen roepen, en zegenen als ze met Hem op weg gaan. De kring is steeds groter geworden. Abraham, zijn nakomelingen, het Joodse volk, en uiteindelijk: alle volken en mensen. Jezus, onze Heer, heeft daarvoor gezorgd. Hij maakt dat u en ik en jij bij God kunnen komen, ondanks onze zonden en fouten. Hij maakt dat de zegen die aan Abraham beloofd werd, ook voor ons open staat!
Daarover lazen we in het tweede Bijbelgedeelte van vandaag. Ieder die gelooft mag een ‘kind van Abraham zijn’, schrijft Paulus. Dat is immers wat Abraham deed: geloven. Hij vertrouwde de vreemde stem die hij hoorde – hij geloofde in God en in wat Hij beloofde. Abraham ging op weg en dáárom ontving hij Gods zegen. Gods gunst en nabijheid waren voor hem, omdat hij geloofde en ging!
En weet u, zo werkt het tegenwoordig nog steeds! Wanneer ben je gezegend, wanneer zal het je werkelijk goed gaan? Als je Gods roep hoort en op weg gaat met Hem. Natuurlijk niet letterlijk op weg gaan, dat kan niet. Je laat niet de verhuiswagen komen en wegrijden zonder bekende bestemming. Ook zul je niet snel een stem uit de hemel horen. Maar… God roept nog steeds. Vandaag roept Hij jou: ga op weg met mij, op de levensweg! Geef mij de regie en volg mijn aanwijzingen. En Hij belooft: dan komt het goed, werkelijk goed met je!
Geloof je dat? Als je jezelf vergelijkt met Abraham – ben je al op weg met God, of sta je nog stil?

[sprongkarakter]
Ja, maar… denkt iemand. Dan moet je dus wel geloven dat God er is. En dat Hij je roept. En dat Hij het goede met je voorheeft. Wie zegt dat dat allemaal zo is? Waar is het bewijs? Maar… dacht je dat het voor Abraham makkelijker was? Hij had helemaal niets, alleen een stem. Moet je daarvoor alles achterlaten, op reis gaan met onbekende bestemming? Het is een wonder dat hij het deed!
Gaandeweg heeft Abraham wel gemerkt dat God inderdaad bij hem was en hem zegende. Maar eerst moest hij die sprong wagen! Even een beeld. Je maakt een bergwandeling, en gaandeweg wordt het steeds mistiger. Je ziet haast geen hand voor ogen. Gelukkig zie je nog net op tijd dat het pad ophoudt. Je staat voor een kloof, op de rand. Wat nu? Dan hoor je een stem voor je, een stem uit de mist: “neem een aanloop en spring! De kloof is niet breed hier, je haalt het zeker!” Zou u springen, of jij? Weet u wat het is: pas als je de aanloop neemt en springt, zul je merken of die stem de waarheid spreekt. Maar als je niet springt, kom je niet verder. Dan is je weg doodgelopen…
Geloof jij dat God je roept vandaag? Durf je te geloven dat leven met Hem je verder brengt? Durf je te springen? Durf je te geloven? Doe het! Ik kan je verzekeren: dan zul je merken dat Hij er is. Dan zul je ervaren wat zegen is, een leven vinden dat werkelijk goed is. Maar alleen als je gáát, zoals Abraham

[gezegend leven]
Abraham moet een enorm groot geloof gehad hebben. Hij had alleen die ene belofte, al was die dan zevenvoudig. Wij hebben een hele Bijbel – een boek vol met Gods beloften. Abraham was de eerste, de enige toen– wij hebben zoveel mensen die ons zijn voorgegaan op de weg met God. Mensen aan wie je kunt zien dat een leven met God werkelijk gezegend is, werkelijk goed. Denk aan zovele heiligen en gelovige mensen van korter en langer geleden. Of gewoon je vrome oma bijvoorbeeld, iemand van wie het leven met licht omstraald was, ook al had ze het niet breed en zag ze slecht. Wat maakte het licht in haar leven? Ze geloofde, net als Abraham!
Trouwens, juist in het leven met God ga je leren wat echt geluk is, wanneer het leven werkelijk goed is. Veel heilige mensen hadden het niet makkelijk. Maar zegen is zoveel meer dan voorspoed en een onbezorgd bestaan. Zegen is: ervaren dat God bij je is, altijd. Weten van zijn liefde en vergeving. Kracht krijgen naar kruis. Op weg zijn met God, dat is zelf de grootste zegen. Dán gaat het je goed, dan vind je meer geluk an heel de wereld bieden kan!
Abraham had slecht een woord. Wij hebben Jezus Christus, het levende Woord. God die in ons midden gekomen is en laat zien hoezeer God u en jou liefheeft. Hij gaf zijn leven voor ons, het diepe mysterie van het kruis! En Hij leeft, ook nu. Telkens weer geeft Hij zich, als het Heilig Avondmaal of de eucharistie gevierd wordt. Wij hebben méér dan een woord alleen. We worden verzekerd, telkens weer in de kerk: zozeker u het brood ontvangt of de wijn, zó zeker zal God ons met Hem alle dingen schenken! Zouden wij dan niet op weg gaan met God, zoals Abraham?

[slotje]
Wat is zegen? Daar begon ik mee. Het is een bepaald visnet… maar vanuit de Bijbel veel meer. Zegen is dat het je goed gaat in alle opzichten. Wanneer is dat? Wanneer ken je het diepste geluk? Als je gaat met God! Als je besloten hebt: ja, ik volg de weg van Jezus, ik wil doen wat Hij vraagt, worden zoals Hij, ik stel al mijn vertrouwen op Hem! Hebt u, heb jij die sprong al gewaagd? Die stap van geloof, die zo’n sprong in de mist lijkt? Doe het! Zeg het maar in je hart: Heer, ik volg u! En vind je het lastig? Kijk naar al degenen die het al deden, en bovenal naar Jezus, onze Heer Zelf.
Wie bij Hem hoort, is gezegend. Nee, niet per se rijk of zonder zorgen. Abraham moest ook lang wachten op wat God beloofde. Maar weet u, God heeft een hele eeuwigheid! Wat Hij zegt wordt waar. En zo, gezegend door Hem, mogen we ook zelf tot zegen zijn.

Lof zij Christus in eeuwigheid, Amen.