Preek ‘de Verheerlijkte die gaat lijden’, n.a.v. Markus 8:27-9:13

Tags

, ,

Online eredienst. Uit de Bijbel is gelezen Markus 8:27-9:13

Gemeente van Jezus Christus, hier en thuis, jong en oud,

[intro: uit het dagelijkse opgeheven]
zo zit je weer voor je televisie of laptop vandaag. Of zo heb je de kerkradio weer aangezet. En misschien denk je, als tiener bijvoorbeeld: waarom eigenlijk? Wat heb je eraan? Maakt het verschil als ik in mijn bed blijf liggen, of als ik nu de dienst volg? Verhalen van vroeger, of verheven beschouwingen over God… En dan zitten we nu natuurlijk nu ook nog met de vervelende beperking dat het via een schermpje is. Dat maakt het nog ‘verder weg’, letterlijk en figuurlijk. Waar doen we het voor?
En dan vandaag ook nog het Heilig Avondmaal, de maaltijd van de Heer. Maar dan op afstand. Wat doe je daarmee, en wat doet dat met jou? Kijk je alleen mee, of hebt u zelf ook brood en wijn klaargezet om straks mee te doen? Waarom zou je eigenlijk? Wat is de zin?
Ja, waarom houden we hardnekkig vol om elke week een dienst te houden, ook nu, en waarom laten we het Heilig Avondmaal ook doorgaan? Volgens mij hiervoor: om boven het alledaagse uitgetild te worden. Om weer te weten dat er méér is dan thuiswerk en online studie en wandelen en tv kijken. De hele week worden we, ik ook, in dat platte vlak getrokken. Maar elke zondag, en vandaag in het bijzonder, horen we hoe het écht zit. We mogen horen, en vandaag ook zien, proeven, voelen, wie Jezus is. Zijn wereld breekt ineens in in de onze. Dát is wat er gebeurt als we samenkomen, dat is wat gebeurt als we brood en wijn delen. Je komt ineens in een andere wereld, net als Petrus, Jakobus en Johannes op die berg waar we net van hoorden. En die blik, die hebben we nodig! Om Lees verder

Preek ‘leef licht’ n.a.v. Markus 10:13-31

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus, thuis en hier,

[intro: sint Antonius]
ik wil u en jou meenemen naar het jaar 269 na Christus’ geboorte. In een kerk in het Egyptische Alexandrië staat een jongeman naar een preek van de bisschop te luisteren. Antonius, zo heet de jongen, is nog maar 18 jaar oud. Toch is hij al wees. Allebei zijn ouders zijn kortgeleden gestorven. Antonius hoeft echter niet bang te zijn voor zijn toekomst: zijn ouders waren schatrijk. Ze hebben hem veel bezittingen en een groot stuk land nagelaten. Antonius is in de kerk, zoals hij dat elke zondagmorgen doet – hij is een serieuze jongen. Maar vandaag…ineens spert Antonius zijn ogen wijd open. Het lijkt wel of de bisschop alleen voor hem preekt! Het gaat over de rijke jongeman, over wie wij vanmorgen ook lazen. Ik lijk wel op die man, beseft Antonius. De bisschop haalt de woorden van Jezus aan, en ze dringen diep tot hem door: “één ding ontbreekt u: ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen, dán zult u een schat in de hemel bezitten”. Dat is op mij gericht, denkt Antonius. Hij gaat naar huis, diep in gedachten. De volgende dag legt hij wat geld apart voor zijn zus die bij hem woont. De hele rest van zijn geld geeft hij weg aan de armen. Het land dat Antonius van zijn ouders heeft geërfd, verdeelt hij onder de dorpsbewoners. Ook zijn andere bezit verkoopt hij. Daarna verlaat hij zijn woonplaats en gaat in de woestijn leven als kluizenaar.
Kijk, dát is nog eens iets doen met een preek! Of gaat dit toch wel erg ver? En… is dat eigenlijk wel de bedoeling? Vraagt Jezus dit van ál zijn volgelingen? Was het niet alleen een opdracht voor één man toen? Lees verder

Preek Markus 6:34

Tags

, , ,

Uit de Bijbel is gelezen: Numeri 27:15-20 en Markus 6:30-44

 

Gemeente van Jezus Christus, thuis en hier,

[intro]
vandaag krijgt onze gemeente er een nieuwe kerkrentmeester bij. Peter Naaijen wordt straks bevestigd in dat ambt. Bijzonder mooi dat je je geroepen weet en eraan begint! Bij zo’n bevestigingsdienst ga je als predikant natuurlijk altijd zoeken wat voor link er is te leggen met het Bijbelgedeelte dat aan de orde is. We hoorden uit de Bijbel een bekende geschiedenis die in elke kinderbijbel staat. Ik denk dat de kinderen die nu meekijken het verhaal wel kennen: Jezus geeft heel veel mensen te eten met vijf broden en twee vissen. Een groot wonder! Maar waar in dit verhaal zien we nu iets iets dat past bij de bevestiging van een kerkrentmeester? Ik dacht: misschien is het wel bij de praktische insteek van Jezus’ leerlingen. Ze kijken op de klok, ze kijken om zich heen en ze zeggen: meester, het is hier afgelegen en het is al laat. Tijd om de mensen te laten vertrekken! Belangrijk, dat er zulke mensen zijn in Jezus’ gemeente en in de kerkenraad die gewoon letten op de praktische kant van de dingen! Of misschien herkennen we wel een kerkrentmeester in de reactie als Jezus zegt ‘geven jullie hun maar te eten!’ ‘Ja maar, moeten we dan voor tweehonderd denarie brood gaan kopen?’ – denk aan de kosten! Is dat geld er wel? Is het wijs om het zo uit te geven? Typisch de vragen die de kerkrentmeesters stellen, moeten stellen ook, bij de dingen in onze gemeente.
Echter, is denk dat we op deze manier toch bij de kern vandaan blijven van waar het om gaat. Het gaat juist Lees verder

Preek ‘Jezus en familie’

Tags

,

Uit de Bijbel is gelezen: Markus 3:20-35

Gemeente van Jezus Christus, beste broers en zussen!

[intro: familie]
ja, zo noem ik u en jou vandaag. Broers en zussen. Want vanmorgen gaan we het hebben over familie. We lazen zojuist uit de Bijbel over de familie van Jezus, zijn broers en zussen. Zijn letterlijke, maar ook zijn geestelijke verwanten.
Hoe belangrijk is familie voor jou, voor u? Voor veel mensen heel belangrijk, denk ik. De mensen het dichtst bij je, waar je, als het goed, is op kunt steunen. Mensen met wie je verbonden bent, bij wie je hoort en thuis bent. Je gezin – ik hoor van sommige mensen dat in de huidige tijd van lockdown hun gezin meer verbondenheid voelt, omdat ze met vaak met zijn allen thuis zijn en meer tijd hebben om dingen samen te doen. Hoewel anderen hun geliefde gezinsleden soms achter het behang zouden willen plakken na wéér een dag thuisschool en thuiswerken…
Familie – ook breder, met ooms en tantes, neven en nichten. Mensen die je misschien nu juist minder ziet dan je zou willen, omdat er geen verjaardagen mogen zijn met de hele familie. Wat kan ik dat missen! Lees verder

Preek ‘Jezus’ macht vraagt ons geloof’

Tags

, ,

Online dienst met tolk voor dove mensen. Uit de Bijbel is gelezen: Markus 5:21-6:6a

 

Gemeente van Jezus Christus, iedereen die meekijkt via internet of meeluistert via de kerkradio,

[intro]
“wees niet bang, blijf geloven!” Dat zei Jezus in het gedeelte dat we hoorden uit de Bijbel. “Vrees niet, geloof alleen” zoals de oudere vertaling zegt . Ik denk dat we we deze woorden goed moeten vasthouden, juist in de rare tijd die wij nu beleven. ‘Wees niet bang, blijf geloven!’. Want ik merk dat er behoorlijk veel angst is bij sommige mensen. Angst om besmet te worden met het coronavirus, angst voor de nieuwe Britse mutatie en wat die gaat doen, Of misschien ben je wel bang voor de angst van vele anderen, en waar die onze maatschappij heen voert. Ben jij ook bang? Of bezorgd? Het lijkt alsof we in een schip zitten dat door de stroming steeds verder wordt meegevoerd. Waar komen we uit?
Maar nu horen we Jezus zeggen vandaag ‘wees niet bang, blijf geloven!’. En wat is het goed dát te horen! Laat dit ons houvast maar zijn. Er is er Eén op wie we mogen vertrouwen. De Heer, Híj heeft alles in de hand. In de wereld, en in jouw leven. Als je dat gelooft, hoef je niet bang te zijn! Ook niet in deze lockdown!
Ik wil vanmorgen echter niet voortdurend focussen op de huidige coronacrisis. Het gaat er overal al over, je wordt er moe van! We staan vanmorgen maar gewoon stil bij wat het Bijbelgedeelte brengt dat we lazen. Ik heb mijn preek in drie punten verdeeld:
• Ten eerste: Jezus heeft macht
• ten tweede: Jezus vraagt geloof
• en ten derde: Jezus geeft hulp
Alle drie zijn dat dingen die passen op de huidige onzekere tijd, maar de toepassing is veel breder. Lees verder

Preek Markus 1:10-11 ‘de doop van Jezus en onze doop’

Tags

, ,

Uit de BIjbel is gelezen: Jesaja 40:1-5 en 42:1-4, en Markus 1:1-15

 

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]
op de allerlaatste zondag voor de lockdown inging hadden we hier in de kerk een doopdienst. Van de kleine Mark – nog net op tijd! Want ja, woorden van een preek en liederen kun je op afstand uitzenden, maar doopwater, dat wordt toch erg lastig. En dopen in een lege kerk wil je ook liever niet, het is immers iets dat heel de gemeente aangaat – ingelijfd worden in Gods familie. Ik had van de week nog doopouders aan de telefoon, en die zeiden het zelf ook: dan wachten we wel even. Als er niemand bij kan zijn, dat voelt niet goed.
Ik hoop dat we hier snel weer kunnen dopen met wat mensen erbij. Want je kunt de doop niet blijven uitstellen natuurlijk. De doop, het is een kernzaak van het christen-zijn, net als het Heilig Avondmaal. Het begin van het leven met God.
Bent u trouwens gedoopt, die nu meeluistert? Of jij? Waarschijnlijk wel. En mag ik eens vragen: wat betekent dat voor je? Is dat iets waar je wel eens aan denkt überhaupt? Put je er kracht uit, grijp je erop terug? Want gedoopt zijn, dat doet iets! Dat betekent iets. Ook voor ons? Of is het eerder een oude gewoonte, iets wat je nu eenmaal doet met kinderen?
We beginnen vanmorgen met een serie preken uit het Markus-evangelie. En zo’n beetje het eerste wat we tegenkomen is dat er wordt gedoopt. Johannes de Doper, en dan: de doop van Jezus. Daar wil ik vanavond met u en jou bij stilstaan. Jezus’ doop, onze doop, en wat dat met elkaar te maken heeft! Lees verder

Preek nieuwjaarsmorgen 2021, Jesaja 58

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus, waar u ook meekijkt,

[intro: wanneer breekt het licht door]
wanneer breekt het licht door? Dat is een vraag die momenteel wel kan leven! Sommige mensen worden gedeprimeerd van de korte dagen in deze tijd van het jaar. Ze zien ernaar uit: wanneer komt er weer meer licht, letterlijk? Want licht brengt de lach op je gezicht!
Wanneer breekt het licht door? Dat kun je je ook wat meer figuurlijk afvragen. Want het is niet alleen letterlijk lang donker. Onze hele maatschappij zit onder een donkere wolk, is grijs en grauw door de beperkingen tegen het coronavirus. Geen ontmoetingen, geen gezang hier in de kerk, online les, en ga zo maar door. Wanneer breekt het licht door? Je kunt ernaar uitzien – ik denk dat we dat met zijn allen doen. We bidden erom, elke week hier in de kerk, en waarschijnlijk ook in je eigen gebeden. Laat het weer licht worden!
In het Bijbelgedeelte dat we lazen uit Jesaja gaat het ook over licht dat doorbreekt. Kijk maar is vers 8: ‘dán zal je licht doorbreken’ en in vers 10 ‘dán zal je licht in het donker schijnen’. Twee keer staat er ‘dan’, en je vraagt je af: ja, wanneer? Wanneer breekt er licht door? Het antwoord dat we uit deze Bijbelwoorden kunnen halen is heel verrassend. Licht wordt het, niet als ziekte verdwijnt of als de lente komt. Licht wordt het ook niet als God iets doet. Nee, ‘dán breekt je licht door’ – wanneer? Wanneer mensen dingen doen, wij! Wanneer we zelf licht brengen voor anderen.
Bij deze gedachte wil ik vanmorgen stilstaan, op de eerste ochtend van het nieuwe jaar. Ja, het is best een donkere tijd. Maar vanmorgen geen nadruk op mooie bemoedigingen. Die hoorden we al met Kerst, en gisteravond ook. Vanmorgen de nadruk op goede voornemens. Op wat wij kunnen en moeten doen dit jaar! Lees verder

Preek oudjaarsavond 2020, Jesaja 46:1-9

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus, ieder die meekijkt en meeluistert vanavond,

[intro: oud en nieuw in Babylon]
vanavond wil ik met u op reis gaan! Op reis naar de viering van oud en nieuw, ergens lang geleden en ver weg. Hier en nu in Nederland is er immers toch weinig aan dit jaar… Ik wil u meenemen naar het oude Babylon. Laten we ons er in gedachten heen verplaatsen. Een imposante stad, opgravingen getuigen er nog steeds van. Dikke muren met geglazuurde stenen, mooie poorten, brede hoofdstraten en dichtbevolkte wijken. In het centrum staan grote en hoge tempels, indrukwekkend om te zien! Babylon… de stad ook waar velen uit het Joodse volk als balling naartoe waren gevoerd. Op het moment dat wij er aankomen, wordt er juist oud en nieuw gevierd, net als bij ons vandaag. Het is verreweg het grootste feest van het jaar, het duurt maar liefst twaalf dagen. De straten zijn vol mensen. Uit de stadspoort komt een grote stoet, met de koning voorop. Priesters en hoogwaardigheids-bekleders, een hele menigte in de brandende zon. En daar, het middelpunt, de goden Bel en Naboe. Ze komen voor éénmaal úit hun tempels! Ze worden gedragen op de schouders van sterke mannen – zoals nu nog in Italië een Mariabeeld in een processie. Het volk knielt voor ze neer, er wordt enthousiast geroepen. Dit zijn hun goden, Bel en Naboe, die ze een goed nieuw jaar moeten geven! Lees verder

Preek Kerst 2020 n.a.v. Jesaja 11:1-10

Tags

, , ,

Uit de Bijbel is gelezen: Jesaja 11:1-10 en Lukas 2:8-20

Gemeente van Jezus Christus, lieve mensen, op welke plek u ook zit mee te kijken of te luisteren…

[beeld 1: de scheut]
stel je voor: een boomstronk. Een boom is omgehakt, de stam is weggesleept, en nu zit daar alleen de stomp nog in de grond. Geen blad, geen groen, geen leven, alleen een kaal, afgezaagd stukje stam. Ik heb zelf twee boomstronken in mijn voortuin, omdat daar vroeger twee grote bomen stonden. Door de harde houtsoort zullen die er nog wel wat jaren staan. Langzaam, heel langzaam rotten ze weg… Niet zo’n vrolijk beeld.
Een afgekapte boomstronk: einde verhaal zou je denken. Maar soms… soms gaat het anders. Soms zie je een seizoen later weer groen omhoogkomen uit de stronk. Eén tak, meer takken zelfs. Er zat nog leven in de wortels, en daarom gaat hij weer uitlopen. Weer een scheut, een tak, bladeren… De boom maakt een nieuw begin! Misschien leuk voor de kinderen: ga deze vakantie eens wandelen en kijk of je zo’n uitlopende stronk ziet!
Dit beeld houdt de profeet Jesaja ons voor, we hoorden het net uit de Bijbel. ‘Uit de stronk van Isaï komt een tak, een scheut uit zijn wortels komt tot bloei’. Wat wil dat zeggen? Wel, dit: er komt een doorbraak in en situatie die toen in veel opzichten uitzichtloos lees.
Is dit beeld van de uitlopende boomstronk trouwens ook niet iets dat we nu graag zouden zien? Wanneer kunnen we weer vrij leven en ademen, zonder lockdown? Wanneer zien we een groene scheut komen, van dalende besmettingscijfers, van ruimte in ziekenhuizen, of van wat dan ook?
Jesaja was een profeet en een dichter. In het Bijbelgedeelte dat we lazen, geeft hij ons maar liefst drie beelden, en alle drie hebben ze ons iets te zeggen. Laten we ze maar gewoon op ons laten inwerken! Lees verder

Overdenking Kerstavond 2020, ‘six word story’

Tags

, ,

Online dienst. Uit de BIjbel is gelezen: Genesis 1:1-5 enJohannes 1:1-5, 14-18

 

Lieve mensen, waar u ook meekijkt, wie je ook bent,

[intro]
langs de snelweg in Rijswijk – ik bedoel Rijswijk in Zuid-Holland, niet hier – staat een heel groot reclamebord met daarop zes woorden. ‘Zwijgen is goud’. ‘Vertel mij wat’. Ik reed daar vroeger vaak langs. Wat zit daar achter, vroeg ik me af? Het blijkt de winnende inzending voor een wedstrijd te zijn, een wedstrijd om in slechts zés woorden een heel verhaal neer te zetten. Een ‘six word story’ heet dat op sociale media. ‘Schrijven is schrappen’, zeggen ze, en dit is dan wel de extreme vorm: in zes woorden een heel verhaal oproepen.
In de Bijbel staan ook zes woorden die een heel verhaal oproepen. Eén zin, we hoorden hem net uit de Bijbel, deze namelijk: “het woord is een mens geworden”. ‘Het woord is een mens geworden’ – zes eenvoudige woorden. En tegelijk een groot verhaal, het grootste verhaal aller tijden. Het kerstverhaal, en nóg meer. Luister maar! Lees verder