Preek HC zondag 15 “Jezus’ verzoenend sterven”

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]
stelt u zich voor, u bent aan het shoppen in Rotterdam of Den Haag, in een druk winkelgebied in het stadscentrum. Het is gezellig druk en er is veel te zien. Eén van de dingen die u ziet is een man met een kleed en een karretje met folders. Bovenop het karretje staat in rode letters ‘Laat u met God verzoenen!’. Hij probeert het evangelie te verspreiden onder de winkelende mensen. Iedereen die langskomt biedt hij een folder aan, die soms wordt aangenomen, en vaak ook niet. Als je het van een afstandje observeert, zie en hoor je hoe hij te werk gaat. Tegen iedereen zegt hij, op exact dezelfde toon: ‘Weet u al dat Jezus voor uw zonden gestorven is?’ Op de voorkant van het foldertje staat dan ook ‘Hij gaf zichzelf voor u’, met een afbeelding erbij van een kruis in de avondzon.
Velen halen hun schouders op, of zeggen ‘nee, dank u’. Maar af en toe reageert er iemand op wat hij zegt ‘weet u al dat Jezus voor uw zonden gestorven is?’. ‘Nou, zo’n zondaar ben ik niet hoor!’ zegt een jongen met een rugtas lachend. Eén vrouw reageert zelfs heel fel. ‘Houd op met dat oude sprookje, daar ben ik helemaal klaar mee! Wat heb ik eraan, als er tweeduizend jaar geleden iemand doodging? Wat is dat voor een God, die bloed wil zien voor Hij vergeeft? Kap eens met mensen lastig vallen met die onzin!’ Boos gooit ze het foldertje op de grond. Lees verder

Advertenties

Preek ‘God werd een mens!’ n.a.v. HC zondag 14

Tags

, , ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]
We gaan vanavond in de leerdienst weer verder met onze reis door de geloofsbelijdenis. Die reis brengt ons, al is het midden in de zomer, vandaag bij het Kerstfeest! Geen kerstfeest van sneeuw, kerstmarkten en kerstballen, maar dat waar het met kerstfeest echt om gaat: de geboorte van Jezus Christus. Of theologisch gezegd: de incarnatie, de vleeswording, God die mens werd! Dit wonder is te groot om het alleen voor de decembermaand te reserveren, we mogen daar ook vanavond over nadenken.
We doen dat aan de hand van de Heidelbergse catechismus, vraag 35 en 36. Daar wordt echter veel te veel aangedragen om in één keer te behandelen. Zo gaat het over de menselijke natuur van Jezus – dan brengt bij wat theologen de ‘tweenaturenleer’ noemen, het feit dat Jezus zowel God is als mens. Dit onderwerp hebben echter enige tijd geleden al behandeld, toen het ging over dat Jezus de Middelaar is, dus dat laat ik nu liggen. Ook wordt genoemd dat Jezus geboren is uit de maagd Maria – dat brengt ons bij de maagdelijke geboorte en alle vragen die dat oproept. Ook dat laat ik nu liggen. Tenslotte heeft de catechismus het over de zonde waarin ik ben ontvangen en geboren – dan komen we bij het onderwerp van de zogenaamde erfzonde. Ook dit kwam eerder al aan de orde, toen het ging over de zondeval.
Vanavond focussen we eenvoudig op Lees verder

Preek ‘Jezus onze Heer’ n.a.v. HC vr 34

Tags

, , ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]
hoe ziet Jezus eruit? Of je nu wilt of niet, bij ieder van ons zal wel één of ander beeld in het hoofd naar voren komen als we denken aan Hem. Misschien, als u wat ouder bent, is het wel gevormd naar de platen die u vroeger zag op de zondagsschool of de school met de Bijbel. Daar zie je Jezus als de goede herder, of als degene die kinderen zegent, ‘laat de kinderen tot Mij komen’. Maar is dat hoe Hij is? Op zulke afbeeldingen is Jezus gewoonlijk een blanke man met halflang haar en een klein baardje. In werkelijkheid was Hij natuurlijk geen westerling. In hedendaagse kinderbijbels zie je Hem op allerlei verschillende manieren afgebeeld. Feitelijk weten we echter helemaal niets over zijn uiterlijk.
In de Bijbel gaat het niet over hoe Hij er uitziet, maar over wie Jezus ís – en dat is nog een laag dieper. Niet welke kleur ogen of welke lichaamslengte, maar wat voor iemand is Jezus Christus? Ook daar hebben we allemaal wel onze ideeën over. Bijvoorbeeld ‘welk een vriend is onze Jezus’, of ‘Jezus is de goede herder’, of ‘verlosser, vriend, o hoop en lust van die u kennen’. Dat zijn allemaal Bijbelse woorden. We hoorden laatst nog hier in de kerk, hoe Jezus een vriend is van tollenaars en zondaars. Toch is het gevaar niet denkbeeldig dat ons beeld van Jezus al snel wat zoetig wordt, net als die oude platen van Hem in pasteltinten. Daarom is het goed om vanavond eens stil te staan bij een andere kant van wie Hij is. Lees verder

Overdenking ‘wees niet jaloers’ 10e gebod, met gehandicapten

Tags

, ,

[vooraf: jas v Jozef op de kansel klaarleggen]

Lieve broers en zussen in de Here Jezus,

[intro]
ik mag jullie vandaag iets vertellen over het tiende gebod, de laatste regel uit de tien geboden. “Wees niet jaloers op wat een ander heeft, je wordt zielsgelukkig als je zo leeft”. Niet jaloers zijn, daar gaat het over. Maarre…
→ zijn jullie wel eens jaloers? Wanneer dan?
Ik kan me het best voorstellen! Als iemand in jouw huis nieuwe kleren heeft gekregen, en jij niet. Of als er een feestje is, en je denkt dat een ander een groter stuk taart krijgt. Dan kun je al heel snel jaloers worden!
Thuis heb ik twee kinderen, een tweeling, twee jongens. En die letten daar héél erg op: of ze wel hetzelfde krijgen als de ander. Of hun broer niet vaker voorin mag met de auto, of ze allebei wel een even groot stuk worst krijgen bij de boerenkool. Mijn vrouw en ik worden er wel eens moe van!
En laat ik eerlijk zijn: ik ben af en toe ook wel eens een beetje jaloers. Volgens mij is iedereen dat wel eens!
Maar nu zegt de Here God dus in de Bijbel, in zijn regels: ‘wees niet jaloers!’ Waarom niet? En hoe doe je dat, het gaat toch vanzelf?

[verhaal Jozef]
Om dat uit te leggen gaan we even naar het verhaal van Jozef. We hoorden het net uit de Bijbel. Jozef is een zoon van vader Jakob. Jozef heeft nog een heel aantal broers, eigenlijk halfbroers. En die broers, die zijn jaloers op Jozef. Weet je hoe dat komt? Jozef heeft iets wat zij niet hebben! Hij heeft een mooie jas, een jas, met allerlei prachtige kleuren. En daarom zijn ze jaloers.
Moet je kijken, ik heb hier Lees verder

Preek ‘Groter is Hij die in u is, dan die in de wereld is,’ 1 Joh 4:4

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: christenvervolging Nepal]
de Bijbelwoorden die vanmorgen centraal staan zijn deze: “Groter is hij die in u is, dan die in de wereld is” – 1 Johannes 4 vers 4b. Mijn aandacht werd op deze tekst gevestigd door een bericht uit Nepal, waar een oom en tante van mij jarenlang gewerkt hebben. In Nepal, een land in de Himalaya, is de kerk de afgelopen decennia stormachtig gegroeid. Vijftig jaar geleden waren er slechts enkele honderden christenen, maar inmiddels zijn dat er honderdduizenden. Dat heeft onder andere te maken met politieke omwentelingen die de christenen meer vrijheid gaven. Er mocht openlijk worden geëvangeliseerd en kwam er godsdienstvrijheid.
Sinds begin dit jaar lijkt er echter een andere wind te waaien. Elke maand wordt er wel een kerkje in brand gestoken. Christenen worden beschuldigd dat ze mensen onder druk zetten om zich te bekeren, en worden daarvoor opgepakt. Er mag geen geld uit het buitenland meer naar christelijke projecten. En het toppunt: een vooraanstaande hindoepriester liet zich opzettelijk neerschieten door zijn eigen bodyguard en beschuldigde vervolgens de christenen van een aanslag. De algemene sfeer lijkt ineens veel vijandiger te worden.
Hoe zou u zich voelen, als je in dat land christen bent? Lees verder

Preek HC vraag 32 en 33 ‘delen in Christus’ zoonschap en zalving’

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: Marx]
u hebt waarschijnlijk wel eens van Karl Marx gehoord. Karl Marx was een denker die min of meer de basis legde voor het communisme. Hij wees op de gevaren van het kapitalisme, waar de arbeider moet slaven, maar de winst in de zakken van de fabrieksdirecteur verdween. Scherp zag hij de misstanden en de ongelijkheid, die zeker destijds de industriële samenleving kenmerkte. Kinderarbeid, slechte veiligheid, grote gezinnen in bedompte woninkjes… Volgens Marx was er maar één mogelijkheid om de situatie te veranderen: een omwenteling, een revolutie. Hij en anderen riepen op ‘ontwaak, verworpenen der aarde, ontwaak, verdoemde_in hongersfeer’ – leg je niet neer bij je situatie, maar kom in opstand, voor een eerlijkere verdeling van geld en macht.
Het viel Marx op dat veel arbeiders zich zo lijdzaam neerlegden bij hun lot. Hoe kon dat toch? Wat maakt dat mensen ellende accepteren? Een belangrijke oorzaak was volgens hem Lees verder

Preek Lukas 14:15-24 ‘gelijkenis van de maaltijd’

Tags

, ,

Uit de Bijbel is gelezen: Jesaja 25:6-12 en Lukas 14:15-24

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]
“Wat zal de wereld mooi zijn op die dag…” misschien kent u het lied wel. En zo niet, dan vast wel één van die andere liederen die zingen van verlangen naar Gods toekomst. “Lichtstad met de paarlen poorten…”, “ik zie een poort wijd open staan” “als de Heiland zal verschijnen”, om maar een paar liederen uit de bundel van Johannes de Heer te noemen. Je kunt het constateren als je een paar uitzendingen van ‘Nederland zingt’ volgt: de meest geliefde liederen zijn vaak liederen van verlangen, van uitzien naar wat God beloofd heeft als Hij alles nieuw en goed zal maken. “Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw” “eens als de bazuinen klinken” en ga zo maar door.
En inderdaad, wat zál de wereld mooi zijn op die dag. De Bijbel spreekt erover in allerlei beelden, bijvoorbeeld in het gedeelte uit Jesaja dat we net lazen. Daar wordt het beeld gebruikt van een feestmaal, een feestmaal op de berg Sion. Tafels vol met gerijpte wijn, met heerlijke gerechten… En dat voor alle volken, voor mensen uit ieder land en elk ras. Samen eten, in vrede samenzijn, en het mooiste: God zelf is de Gastheer. Hij zal alle tranen wegvegen, verdriet veranderen in vreugde. Wat een toekomst! Geen wonder dat zoveel liederen ervan zingen! Geen wonder als mensen daar naar verlangen, in deze wereld waar zoveel haat en honger is, verraad en verdriet.
Zo is het ook bij een man die samen met Jezus ergens aan een maaltijd zit. Hij roept uit Lees verder

Preek psalm 116:12, dankzegging HA

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]
vanmorgen vierden we hier in de kerk het Heilig Avondmaal, de maaltijd van de Heer. Vanavond is het daarom nu een dienst van dankzegging. Of, zoals ze ook wel zeggen, een dienst van nabetrachting – zo zag ik het in de liturgie staan. Maar wat is dat eigenlijk, en waarom zou je zo’n dienst houden?
Het leuke is, dat die twee namen ‘dienst van dankzegging’ en ‘dienst van nabetrachting’, een heel verschillende nadruk leggen. ‘Nabetrachting’ is een ouderwets woord voor ‘nabeschouwing’, zoals je die op de televisie wel ziet na een sportwedstrijd. ‘Nakaarten’, om het eens oneerbiedig te zeggen. Als je zegt ‘nabetrachting’, dan valt de nadruk op onszelf en hoe je de viering ‘s morgens hebt ervaren. Het gaat dan over vragen als: hebt u vanmorgen deel kunnen nemen aan de viering van het Avondmaal, of miste u daarvoor het geloof? En als u hebt deelgenomen, hoe was dat? Heb je Gods nabijheid mogen ervaren, heb je een zegen ontvangen, of deed het je eigenlijk niets? En hoe komt dat dan? Kortom, de nadruk valt dan op degene die deelneemt.
Als je echter spreekt van een dienst van dankzegging Lees verder

Preek(jes) over Psalm 116:1,5,7, Heilig Avondmaal

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters aan zijn tafel,

[I: ik heb de Here lief]
we lazen samen psalm 116. ‘God heb ik lief’ – een bij velen bekende en geliefde psalm volgens mij. Hoe komt dat?
In mijn Bijbel staat er boven deze psalm ‘danklied van een verloste’. Dat geeft precies weer waar het over gaat. De dichter, we weten niet wie het is, zingt zijn lied omdat hij verlost is, gered uit gevaar. Wat er precies aan de hand is weten we niet, maar uit zijn woorden kunnen we afleiden dat de nood hoog was ‘Banden van de dood hadden mij omvangen, angsten van het graf hadden mij getroffen, ik ondervond benauwdheid en verdriet’ zingt hij in vers 3. Een en al ellende. Maar: de HERE redde Hem, Hij hielp toen de dichter tot Hem riep. En daarom, nu de kansen gekeerd zijn, zingt de dichter zijn psalm, het danklied van een verloste.
Waarom zitten wij hier vanmorgen aan de tafel van de Here? Wel, hierom: omdat ook wij verlost zijn! Want Lees verder

Preek ‘samen eten’

Tags

, , ,

Uit de Bijbel is gelezen: Lukas 5:27-32, Lukas 7:31-36 en Lukas 13:29-30

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: lekker eten, en samen eten]
houdt u van lekker eten? Ik wel hoor! Laatst was ik uit eten in Delft, in een klein maar goed restaurantje, en dat was echt genieten. Ik had een nogal grote dinerbon gehad voor mijn verjaardag, dus dan ga je vanzelf een keer om die te gebruiken. Heerlijke gerechten, van die kleine porties op heel grote borden, prachtig opgemaakt en gebalanceerd, en bij elke gang een bijpassende wijn. Dat is echt genieten van het goede van deze aarde!
Houdt u van lekker eten? Waarschijnlijk wij allemaal wel. Maar weet u voor wie dat ook geldt? Voor Jezus. Hij stond er tenminste om bekend dat hij nogal eens uit eten ging bij allerlei mensen. Zo vaak zelfs, dat mensen hem “een vraatzuchtig mens en een drinker” noemden. Blijkbaar gaf Hij er aanleiding toe om zulke dingen te roepen!
Lekker eten en drinken is plezierig. Maar weet u wat nog veel fijner is? Sámen genieten van een goede maaltijd. Toen ik laatst naar Delft ging naar dat goede restaurant, ging ik natuurlijk niet in mijn eentje, nee we gingen samen. Samen eten met anderen, u zult het ook wel eens doen. Het is een geweldige gelegenheid om goede gesprekken te voeren, om elkaar te leren kennen en je verhaal te delen. Zo was het bij Jezus ook. Hij at en dronk, maar vooral: Lees verder