Preek Romeinen 15:5-7 ‘Samen leven uit de bron’

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: verschillen die de kerk verdelen]
Discussies en onenigheid in de kerk – wie kent het niet? Misschien niet direct hier, maar als je wat bekend bent in de christelijke wereld dan zijn er voorbeelden te over. Dingen waar mensen verschillend over denken en hevig over kunnen discussiëren. Bijvoorbeeld: wat voor liederen zingen we, uit welke bundel? Psalmen of Opwekking, met orgel of met een band? Of welke Bijbelvertaling gebruiken we in de kerk? Een beamer in de kerk, past dat of moet je dat juist niet doen? En ga zo maar door!
Nu is het niet vreemd of verkeerd als mensen soms verschillende dingen willen. Het zou juist raar zijn als dat nooit gebeurde! Dan waren we allemaal kopieën van elkaar – wat zou dat saai zijn! Maar het lastige is dat verschillen in opvatting soms zorgen voor verwijdering of ruzie. De dingen die ik net noemde, maar denk aan de discussie rond kinderdoop of volwassendoop – wat heeft die mensen soms niet uit elkaar gedreven! De vraag of kinderen aan het Avondmaal mogen deelnemen. Of welk kerkgebouw je afstoot. Soms kan het al om kleine dingen zijn, zoals een verandering in de liturgie. Hoe voorkom je dan dat de gemeente schade lijdt? En wie heeft er gelijk, en maakt dat uit? Lees verder

Preek Markus 6:1-6

Tags

,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]
vorige week zaterdag was ik in Amsterdam, bij het Concertgebouw aan het Museumplein. Het valt meteen op hoeveel toeristen er rondlopen vanuit de hele wereld. Japanners, Amerikanen, Chinezen, allemaal komen ze naar Amsterdam. Allemaal willen ze de grachten zien en de trapgevels en het Van Gogh-museum of het Rijksmuseum bezoeken. Toch wel bijzonder, dat we dat in Nederland hebben! Alleen… het lijkt wel of die buitenlanders het beter zien dan wij! Ik vind Amsterdam vooral druk en krap. En wat denkt u, zouden Amsterdammers zélf in een rondvaartboot stappen om door de grachten te varen? Of gaan ze vaker naar het Rijksmuseum omdat het zo dichtbij is? Volgens mij niet. Dat wat je elke dag tegenkomt, is niet bijzonder meer!
Iets dergelijks geldt trouwens voor als je in het Westland woont. Toen ik hier naartoe kwam, zeiden veel mensen tegen ons: wat mooi, zo dicht bij het strand! Daar zul je wel vaak naartoe gaan! Maar in de praktijk valt het tegen… Ja, de zee is mooi, daar niet van, maar na een tijdje zie je het niet meer zo erg. Je raakt eraan gewend. Net al je na een tijdje de kassen niet meer ziet die hier alle wegen omzomen.
“Als je te dicht bij staat zie je het niet” zegt een spreekwoord. En zo is het met veel dingen. Niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk. Lees verder

Preek ‘schepping en evolutie’ ofwel: Genesis 1 lezen

Tags

, , ,

Uit de Bijbel is gelezen: Genesis 1:1-2:9 en Jozua 10:12-15

Geloofsbelijdenis: Ned. Geloofsbelijdenis artikel 1 en 2

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: Jozua en de zon]
ik vond het prachtig om te leren op de middelbare school, hoe het zonnestelsel in elkaar zit. Mijn leraar aardrijkskunde legde het beeldend uit, met behulp van een sinaasappel en zijn bureaulamp. De lamp was de zon, de sinaasappel de aarde. Hij liet de een om de ander heen bewegen, en je zág het gewoon voor je gebeuren – dag en nacht, een donkere en een lichte helft. De lengte van een jaar, en ook het ontstaan van de seizoenen omdat de aardas iets scheef staat.
Ik leerde dus: de aarde draait om de zon. Echter, wist u dat dat een on-Bijbelse leer is! En dat nog wel op een christelijke school… Uit de Bijbel blijkt duidelijk Lees verder

Overdenking ‘trust and obey’

Tags

,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: Engels]
‘trust and obey’ heb ik als thema gekozen voor de overdenking op deze zangdienst. Misschien denkt u wel: moet dat nu in het Engels? Je hoort al genoeg Engels in het Nederland van 2017, toch? Bij mij voor het huis staan vaak vrachtwagens te wachten voor het stoplicht, en het lijkt wel verplicht dat een béétje bedrijf een Engelse slagzin op die vrachtauto heeft staan – eh… een ‘slogan’ bedoel ik natuurlijk. “Growers with passion”; “Jansen, your partner in warehousing and logistics”; “Van der Sande, leading in lilies”. En ga zo maar door. Het schijnt duurder te klinken. En ja, als je internationaal werkt is het natuurlijk wel handig. Maar vooral oudere mensen die niet goed Engels kennen, of helemaal niet, voelen zich buitengesloten door alle Engelse kreten in de krant.
Aan de Engelse taal is echter wel ding één aantrekkelijk, Lees verder

Preek Markus 5:1-20 ‘Jezus bevrijdt’

Tags

,

Gemeente van Jezus Christus,

[de ellende v.d. man]
wat een geschiedenis lazen we vanmorgen! Een fascinerend Bijbelgedeelte dat allerlei emoties oproept als je je laat meenemen. En dat tegelijk allerlei vragen kan oproepen. Wat moet je ermee als zúlke dingen gebeuren?
Maar laten we eerst eens gewoon meekijken door de ogen van Jezus’ leerlingen. Wat komt daar voor een vreemde figuur op je af! Vanuit de richting van de grafspelonken rent een man op je toe. Een woesteling! Verwilderd en met vieze haren. Met nauwelijks kleren aan zijn lijf, smerig tot en met. Er zit bloed op zijn gezicht. Schreeuwend komt hij op je af. Die man is duidelijk niet normaal. Wat moet hij? Afkeer of angst zijn misschien je eerste reactie. Straks doet hij je iets!
Markus vertelt ons nog meer over deze man. Deze man is in de greep van een onreine geest – wat dat ook mag zijn. Hij is zichzelf niet, hij wordt gekweld. En daarom: afgesneden van de mensen, van zijn familie. Hij woont niet meer onder hen, maar in een grafspelonk. Vreselijk! Ze hebben geprobeerd hem te temmen, zo staat er letterlijk, als een wild dier. Met boeien en ketens. Maar het lukte niet! Hij werd zo kwaad, en zo bovenmenselijk sterk, dat niemand hem in bedwang kon houden, en de boeien slaat hij stuk. Rusteloos zwerft hij rond, eenzaam, bij de graven, in de bergen. Hij brult en schreeuwt, elke nacht kun je het horen. De mensen huiveren en houden hun kinderen binnen. En nog zo’n akelig detail Lees verder

Preek Markus 4:26-29 ‘de wachtende boer’

Tags

,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: waarom doet God niets?]
laat ik eens beginnen met een vraag. Een heel eenvoudige vraag: merkt u wel eens iets van God? In uw eigen leven, maar vooral in de grote wereld? In je eigen leven, daar zullen we misschien wel bevestigend kunnen antwoorden. Ik hoop het! Als je zegen ervaart, als dingen goed gaan. Als u rust ervaart na gebed, en dan soms ook nog een heel duidelijke verhoring. Misschien voelt u zich regelmatig aangesproken door een preek, of raakt een lied u, of een woord uit de Bijbel. Ja, het zal niet altijd zo zijn, en je moet het ook leren zien; dan mag je in zulke dingen zeker de hand van God herkennen.
Maar merkt u, merk jij wel eens iets van God in het wereldgebeuren? Dat is denk ik al een veel lastigere vraag. Lijkt het niet vaak alsof God alles gewoon maar zijn beloop laat? Onrecht en oorlog en ga zo maar door. ‘De wereld draait door’ heet een bekend Tv-programma, en zo is het, in twee betekenissen. De dingen gaan gewoon door, de goede en de slechte; maar ook: de wereld lijkt wel doorgedraaid, op hol geslagen, als je het nieuws op je laat inwerken.
Soms krijg ik als dominee die vraag naar me toe: “Als er een God is, waarom Lees verder

Leerdienst ‘waar komt alles vandaan?’ (deel 1 v tweeluik)

Tags

, ,

Bijbelgedeeltes die gelezen zijn: Psalm 33, Hebreeën 11:1-3, Romeinen 11:33-36

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: waar leef je voor]
Marco Borsato schreef een lied met als titel ‘de bestemming’. Het begint zo:
“Ik lig op m’n rug in het gras
En aanschouw de maan
Ik vraag haar of zij misschien weet
Waarom wij bestaan
Waarom we worden geboren
En straks weer gaan
Maar ze zwijgt
En kijkt me lachend aan”
Waar leeft een mens voor? U en ik? Het is één van de grote vragen die altijd opduiken waar mensen nadenken over het leven. Eén van de basisvragen in elk geloof of elke levensbeschouwing: Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe? Of zoals Marco zingt: “O ik kan maar niet bevatten / Waar en waarom ik hier ben/ Zoekend naar een antwoord /Op een vraag die niemand kent(…) Laat me zien waarvoor ik leef!”
Ik had in de kerkbode gezet dat we het zouden hebben over ‘schepping en evolutie’. Maar tijdens de voorbereiding kwam ik er achter dat we nog een stukje dieper moeten steken. Schepping of evolutie, dat gaat over de vraag hóe de wereld is geworden wat hij is. Een heel boeiende vraag, waar ik in een volgende leerdienst verder bij wil stilstaan. Achter die vraag naar het ‘hoe’ zit echter een andere vraag, Lees verder

Preek ‘de familie van Jezus’, n.a.v.Markus 3:35

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus, beste broers en zussen!

[intro: familie]
ja, zo noem ik u en jou vandaag. Broers en zussen. Want vanmorgen gaan we het hebben over familie. We lazen zojuist uit de Bijbel over de familie van Jezus, zijn broers en zussen. Zijn letterlijke, maar ook zijn geestelijke verwanten.
Familie. Hoe belangrijk is familie voor u of jou? Voor veel mensen heel belangrijk, denk ik. De mensen het dichtst bij je, waar je op kunt steunen. Mensen met wie je verbonden bent, bij wie je hoort en thuis bent. Als familie heb je soms samen heel veel meegemaakt, en dat kan samenbinden. Misschien gaat u straks wel naar uw familie als de kerk uit is, of ze komen bij u. Sommige families zijn juist los zand – soms zijn er nare dingen gebeurd. Andere families zijn bijna verstikkend aan elkaar verbonden – ook dat is niet gezond. Lees verder

Preek nieuwjaar 2017, Psalm 90:17

Tags

, ,

Schriftlezingen: psalm 90 en 1 Korinthe 15:57-58

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]
op een nieuwjaarsdag als vandaag hoor je vaak allerlei goede wensen. Een gelukkig nieuw jaar, veel heil en zegen, en dat je maar gezond mag blijven. Enzovoorts. Straks na de dienst kunnen we elkaar de hand schudden en nieuwjaar wensen.
Maar… wat zou u of jij eigenlijk wensen voor het komende jaar? Goede wensen zijn vaak heel breed, maar laten we proberen om het eens wat toe te spitsen! Waar hoop je op voor 2017? Wat zou dit nieuwe jaar góed maken voor u? Ik kan het u natuurlijk niet allemaal persoonlijk vragen, dus ik heb het voor mezelf maar overdacht. Volgens mij zijn er twéé soorten dingen die we wensen. Allereerst hoop je dat leed en rampen je bespaard worden. Dat je niet ziek wordt, of een ongeluk krijgt, of geliefden verliest. Dingen dus die je juist níet wenst. En anderzijds zijn er voor veel mensen dingen in dit jaar waar ze naar uitkijken. Dat je je diploma gaat halen bijvoorbeeld. Of dat je huwelijksjubileum viert, of dat je oma hoopt te worden. Als het in zulke dingen gaat zoals je hoopt, dan wordt 2017 een prachtig jaar!
Maar… wat als je nu géén bijzondere dingen in het vooruitzicht hebt? Lees verder

Preek oudjaar 2016, psalm 90

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: vergankelijkheid]
het is oudejaarsavond, het jaar 2016 is zo goed als voorbij. Zo’n avond kan je een weemoedig gevoel geven. Wéér een jaar om! Weer de hele cirkel afgelegd van januari tot december. Vooral als u wat ouder bent, denkt u misschien: waar blijft de tijd? Een jaar is zo omgevlogen!
Oudejaarsavond bepaalt je bij de onomkeerbare stroom van de tijd. Een oud lied zegt “uren, dagen, maanden, jaren, vliegen als een schaduw heen”. Het bepaalt je bij de vergankelijkheid van elk mens. Zeker nu we vanavond de namen zullen noemen van gemeenteleden die ons ontvallen zijn in het afgelopen jaar. Misschien hebt u mensen verloren in de kring van familie of vrienden. Wat kun je dan een leegte voelen! Wat kun je iemand missen.
Elk mens is vergankelijk, ook wij zoals we hier zitten. De psalm die we zojuist lazen spreekt duidelijke taal. Hij noemt ons ‘stervelingen’, mensen die moeten sterven. “De dagen van onze jaren: daarin zijn zeventig jaren, of als wij zeer sterk zijn, tachtig jaren. Het wordt snel afgesneden, en wij vliegen heen”. En is het niet zo? Goed, wij hebben in onze tijd het nog iets weten op te rekken: de levensverwachting Lees verder