Preek Handelingen 9 ‘een ontmaskerende ontmoeting’

Tags

, ,

Uit de Bijbel is gelezen Handelingen 9:1-19, en Filippenzen 3:5-12.

Onderstaande preek is in sommige gedeeltes als schets weergegeven

Gemeente van Jezus Christus, jong en oud, hier en thuis met ons verbonden,

[Intro: Paulusbekering]
a. Bekend verhaal, bekering van Saulus/Paulus. Maar niet: hérkend verhaal. Zo’n omkering, wie maakt dat mee. Spreek kinderen aan: ken jij iemand die…?
b. Zíjn er wel. VOORBEELD Joop Gottmer.
Ik denk aan Joop Gottmer, een mand die ik eens hoorde spreken. Hij was Europees kampioen kickboksen, maar ook drugsdealer, een grote jongen in het criminele circuit. Verschillende malen zat hij in de gevangenis. Maar.. hij maakte in zijn leven een verandering door. Hij leerde Jezus kennen, toen zijn leven op een dieptepunt zat. Een draai van 180 graden maakte hij: van criminele krachtpatser tot toegewijd christen. Nu vertelt hij overal zijn verhaal over hoe hij veranderd is, en hij wijst op God die dat deed. Een bekering zoals die van Saulus!
c. Maar slechts weinig. Voor ons: tjo, bijzonder… maar verder niet. Heeft weinig met jouw of met mijn leven te maken.
d. Of wel? Ja, zeker. Niet dat wij óók zo, maar toch heeft veel te zeggen.
e. Thema preek: EEN ONTMASKERENDE ONTMOETING Lees verder

Preek Handelingen 8:26-40 ‘Vreugde door aanvaarding’

Tags

, ,

Uit de Bijbel is gelezen: Jesaja 56:1-8 en Handelingen 8:26-40

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]
even een vraag. Bent u blij, op dit moment? Ben jij vrolijk? Nu, of in het algemeen? Leef je in vreugde, schijnt er licht in je leven? Mooi als dat zo is! als de vakantie begonnen is, de zon schijnt… Maar het kan ook anders zijn. Dat je echt aan vakantie toe bent, moe en uitgeblust. Of dat er dingen zijn die je veel zorgen geven. Of dat je het gewoon niet weet, maar toch zwaarmoedig bent. Niet echt blij. Dat kan, en dan ben je niet de enige. Heel wat mensen in Nederland hebben last van somberheid of zelfs depressie. En dat kan ook als je jong bent. Een onderzoek vorig jaar wees uit dat juist jongeren in de leeftijd van 18 tot 25 jaar het vaakst aangaven dat ze onrustig, somber of niet gelukkig zijn. Jij misschien ook?
Al te vaak houden we de schone schijn op tegen elkaar. “Hoe gaat het?” goed hoor, en jij?” Echte vreugde is zeldzamer dan we wel beseffen! Goed, er is genoeg amusement, vermaak, humor, grappige filmpjes… het laat je even lachen, het leidt af. Maar echte blijdschap, waar haal je die vandaan? als ik voor mezelf spreek, kan ik er ook wel wat van gebruiken. Moe van een intensief seizoen, momenteel ook een zwaar boek aan het lezen over ‘Godsverduistering’….
Juist daarom trof me een zin uit het Bijbelgedeelte dat we zojuist lazen. Handelingen 8:39 “hij vervolgde zijn weg vol vreugde”. Is dat niet mooi, als je je weg door het leven zó gaat? Vol vreugde, bomvol blijdschap! Wat is het geheim van deze man? Laten we dat eens onderzoeken vanmorgen! Het heeft ongetwijfeld te maken met Lees verder

Preek afscheid Kindernevendienst 2022 ‘niet alleen’

Tags

, ,

Uit de Bijbel is gelezen: Genesis 2:18-24 en Genesis 29:1-2, 7-12, 16-30

Gemeent van Jezus Christus, en speciaal jullie, Eva, Annemarije en Evias,

INTRO
[intro: niet goed alleen te zijn]
‘Het is niet goed dat een mens alleen is’. Dat hoorden we zojuist uit de Bijbel. De twee gedeeltes die we lazen, zijn door jullie uitgekozen. en Toen ik ze bestudeerde van de week, dacht ik: ze zouden een mooi startpunt zijn voor een trouwpreek, voor een huwelijksdienst. “Het is niet goed dat een mens alleen is” – en vervolgens hoe de eerste mens, Adam, zijn vrouw vindt, en hoe Jakob verliefd wordt op Rachel…
Ik denk echter dat de Bijbelwoorden veel breder zijn. “Niet goed dat een mens alleen is”. Dat gaat niet alleen over het vinden van een levenspartner. Dat geldt ook op school! Wat vervelend is het als je alleen staat op het plein, alleen in de klas. Misschien is dat wel wat het gaan naar een nieuwe school ook spannend maakt: zul je daar aansluiting vinden bij anderen? Of sta je daar straks een beetje verloren in je eentje?
Het is niet goed om alleen te zijn. Dan denk ik ook aan de mensen hier onder ons die een levenspartner gehad hebben, maar die verloren zijn. Je bent weduwe geworden of weduwnaar, of je huwelijk is stukgelopen. Dan zoek je een weg door het leven, zo goed en het kwaad als het gaat, maar je voelt die leegte. Hoeveel liever was je nog samen gelukkig geweest! En hoe goed is het dan als er andere mensen om je heen staan, die laten merken dat je er niet alleen voor staat.
Een mens heeft anderen om zich heen nodig, op wat voor manier dan ook. Volgens de Verenigde Naties is langdurige eenzame opsluiting zelfs een vorm van marteling. Hoe waar is dan die Bijbeltekst ” Het is niet goed dat een mens alleen is”!

HOE HET BEDOELD IS
[1e tekst: God wil dat de mens in relaties leeft]
Maar… wie zegt dit eigenlijk? Lees verder

Preek Handelingen 4:23-31 ‘een voorbeeldgebed’

Tags

, , ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: trouble in the world: de kerk bedreigd]
Het gaat niet goed met de Kerk in Nederland! Ik val maar even met de deur in huis, maar het is vrees ik toch een onontkoombaar feit. Ik zal eens een paar dingen noemen: het ledenaantal van kerken daalt al jaren, en de mensen die in de kerk zitten, vergrijzen. Het lukt kerken moeilijk om de aansluiting met de hedendaagse cultuur te vinden, Veel kerken hebben ook moeite financieel het hoofd boven water te houden. Alom is er moeite om kerkenraadsleden te vinden, en predikantsaanstellingen zijn steeds vaker parttime. Trouwens, er dreigt de komende jaren een flink predikanten tekort te ontstaan omdat ook het predikanten korps vergrijsd is. Genoeg problemen dus!
En dat is dan nog maar de buitenkant. Ook geestelijk verkeert de kerk niet op hoog peil. Je kunt gezapigheid constateren, een gebrek aan Bijbelkennis bij velen, lauwheid in het leven voor God. Naar binnen gericht-zijn in plaats van Gods handen te zijn in de wereld. Verdeeldheid is er, in eindeloos veel kerken en groepen – wat dan weer het kerkshoppen in de hand werkt, alsof een christen een reli-consument is op zoek naar het beste aanbod. Binnen kerken zie je partijvorming, of ruzies die niet opgelost worden. En ga zo maar door!
Als ik dit zo opsom, ziet u, zie jij het dan nog zitten met de kerk? Lees verder

Korte preek bij viering Heilig Avondmaal, ‘Jezus redt’ – n.a.v. Handelingen 4:12

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: ergernis]
De woorden die vandaag onze tekst zijn, zijn woorden die ergernis kunnen oproepen. Die ergernis hébben opgeroepen, zowel toen als nu. “Door niemand anders dan Jezus kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige onder de hemel die de mens redding biedt”.
Destijds riepen ze al ergernis op bij de Joodse leiders. Ze waren blij dat Jezus uit de weg geruimd was. Geen hinder meer van Hem! Maar het blijkt anders te zijn… Een verlamde man wordt genezen in Jezus’ naam, hij loopt en springt en trekt alom de aandacht. Voor de Joodse leiders bepaald een ongelukkige ontwikkeling! Ze hebben Petrus en Johannes, en ook de verlamde man zelf, gevangen genomen om hen te ondervragen – of beter gezegd, om hem te intimideren. Dan, tijdens de ondervraging, wijst Petrus onbevreesd op Jezus. “Door niemand anders kunnen wij worden gered, Jezus’ naam is de enige onder de hemel die de mens redding biedt”. U begrijpt hoe dit de leiders zal hebben geërgerd! Want dan zaten zij fout toen ze Jezus lieten kruisigen….
Ook nu, in de huidige tijd, kunnen deze woorden van Petrus ergernis opwekken. “door niemand anders kunnen wij worden gered… er is géén andere naam die redding biedt dan die van Jezus”. Dat klinkt exclusief, alsof jíj alleen de waarheid in pacht hebt, of de kerk. Daar is de huidige tijd heel allergisch voor. ‘Kom op zeg, ieder zijn eigen geloof, toch? Of ongeloof als ik dat kies. Je kunt mij jouw waarheid niet opleggen!’ En als je ook nog beweert dat mensen rédding nodig hebben – dat wordt niet altijd gewaardeerd! ‘Redding’ – waarvan dan? Ben ik niet goed zoals ik ben? Heb ik een probleem volgens jou?
Zelf in de kerk Lees verder

Preek Handelingen 3 ‘genade zo oneindig groot’

Tags

,

Gemeente van Jezus Christus, hier en thuis,

[Intro]
Wat zou jij doen als iemand je kind vermoord had? Een zware vraag om mee te beginnen misschien, maar ook wel een actuele. We hebben allemaal in het nieuws die afschuwelijke berichten gehoord over dat negenjarige jongetje dat vermist werd, en later dood gevonden: Gino. Onvoorstelbaar, als zoiets je als ouders overkomt. Ik heb zelf zoons van juist 9 jaar, en dan komt het dichtbij. Maar iedereen kan er zich iets bij voorstellen. Je wilt er niet aan denken dat zoiets in Woudrichem zou gebeuren. Dat iemand van wie je houdt vreselijke dingen ondergaat en vermoord wordt.
Maar soms gebeurt het wel. Zo is de wereld waar wij in leven. En dan de vraag: wat zou jij doen als iemand je kind gedood had? Van alles komt er dan op. ‘Als ik die persoon in mijn handen zou krijgen…’ en dan volgt er een aantal onaangename dingen die je zo iemand graag zou aandoen. Of als je het wat netter houdt… Iemand zegt: ik zou er alles aan doen om te zorgen dat die persoon zijn gerechte straf krijgt. Zo zwaar mogelijk liefst, en geen gedoe met verzachtende omstandigheden. Zo iets vreselijks doen, verdient de zwaarste straf.

[de beschuldiging toen]
Waarom begin ik hiermee? Omdat Petrus in het Bijbelgedeelte dat we lazen Lees verder

Preek Pinksteren 2022 ‘Geest en kracht’

Tags

, , ,

Uit de Bijbel is gelezen Johannes 20:19-23, Handelingen 1:4-8 en Handelingen 2:1-13.

Deze preek is van onderstaande hoofdpunten gehouden, er is dus geen uitgeschreven tekst beschikbaar. De opname is te horen op kerkdienstgemist.nl onder ‘Woudrichem’

Gemeente van Jezus Christus, jong en oud, hier en thuis,

[intro: transformatie van Jezus’ leerlingen]

    • Heel kort: eerst achter gesloten deuren, dan: onbevreesd in het openbaar. Zelfs zeggen ‘Jullie hebben de Messias laten kruisigen!’
    • Zijn dit dezelfde mensen? Hoe komt het? Lijkt wel of er stekker in stopcontact is gegaan (vb van kinderen)
    • Heeft vast iets met de H. Geest te maken! Daarover gaan we horen, over toen en nu. Hoe de H. Geest mensen kracht en durf geeft. En niet zomaar: om de taak de toen die God ze opdraagt.
    • Thema van de preek: ‘de Geest geeft kracht voor Gods werk’

Lees verder

Preek Hemelvaart 2022 ‘geen wees, al gaat Hij weg’

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]
Een Nederlander is op vakantie in de Verenigde Staten, bij een ver familielid dat daarheen geëmigreerd is. Op een avond zitten ze samen te praten op de veranda. Het gesprek komt op scholen en onderwijs, want zowel de Nederlander als zijn Amerikaanse neef hebben kinderen in de basisschoolleeftijd. De Amerikaan vertelt over de grote gele schoolbussen, de Nederlander vertelt over fietsen naar school met een rugtas op je rug. De Amerikaan vertelt over baseball, de Nederlander over de avondvierdaagse. En dan gaat het ook over de christelijke identiteit van de scholen waar ze hun kinderen naartoe sturen, aan twee kanten van de oceaan. Op een gegeven moment zegt de Amerikaan: “en hoe betalen jullie het? Want ik heb gehoord dat bij jullie de belasting veel hoger is dan bij ons. Houd je dat nog wel genoeg over om christelijk onderwijs te kunnen betalen voor je drie kinderen?” Zegt de Nederlander: “o, maar dat betaalt de overheid gewoon!” Stomverbaasd is de Amerikaan. Hè? Betaalt de overheid christelijk onderwijs? Kun je in Nederland zelf een school oprichten naar jouw eigen principes, en geeft de staat daar dan al het geld voor? De Amerikaanse neef kan het nauwelijks bevatten. Maar ook de Nederlander voelt ineens hoe bijzonder zoiets is.
Soms lijken dingen heel vanzelfsprekend, neem je het als gegeven aan. Maar soms, ineens, kunnen je ogen open gaan en zien hoe bijzonder iets is. Als je bijvoorbeeld beseft dat bijna overal in de wereld ouders krom moeten liggen voor christelijk onderwijs. Dan besef je hoe bevoorrecht je bent met het bijzonder onderwijs hier. Dat dat niet gewoon is, maar juist heel bijzonder, in meerdere betekenissen.
Weer beseffen hoe bijzonder iets bekends is. Daar zullen we vanmorgen meer over horen. De Bijbeltekst die centraal staat op deze Hemelvaartsdag is Johannes 20 vers 17. Lees verder

Preek ‘hoe blijf je in Hem?’, Johannes 15:1-17

Tags

,

NB: deze preek is gehouden aan de hand van onderstaande schets, en dus niet als uitgeschreven tekst beschikbaar. De opname is te horen op kerkdienstgemist.nl onder ‘Woudrichem’

1. [intro: uit elkaar groeien]
– VOORBEELD je hoort: stel gaat scheiden. hoezo? ‘elkaar steeds minder te zeggen’. ‘uit elkaar gegroeid’. Nu gaan ze los verder. Scheiding
– VOORBEELD iemand die zich uitschrijft uit de kerk. Iets negatiefs meegemaakt? Overdacht en geconcludeerd: ik geloof het gewoon niet? Nee. ‘langzaam van wegggegroeid’. ‘het zegt me steeds minder’. Heb je dan niets met God, met Jezus? Nee, eigenlijk niet meer. Als kind wel… Is opgedroogd. Dus schrijf maar uit…

2. [beeld van de wijnstok]
– bekend beeld. Werk uit: Jezus stam, leerlingen ranken. Krijgen sap, leven etc. uit de stam.
– rank los gaat dood. Vb. mijn druivenstruik, gesnoeid deze week. TOON LOSSE RANK
– Wat is de kern v Jezus’ vergelijking? Je moet vruchten dragen? nou nee… ‘blijven in’ – verbonden blijven, 7x. Daarom begon ik met die vb.
– Vaak bij gelijkenissen: waar het wringt zit de les. Want n rank hoef je dat toch niet te vertellen? Kán helemaal niet los zijn. Maar wij wel! En dan niet goed. TOON WEER Lees verder

Overdenking kerk- en schooldienst ‘Eben Haëzer’

Tags

, , ,

Jongens en meisjes, ouders, gemeenteleden,

[intro: de steen die er staat]
Levi loopt met zijn moeder door het Joodse land. Ze lopen op een landweg, met aan beide kanten akkers met graan er op. De zon schijnt, het is een mooie zomerdag. Levi is met zijn moeder onderweg naar Mispa, het stadje waar zijn opa en oma wonen. hij ziet ernaar uit om ze weer te zien! Terwijl ze zo onderweg zijn, ziet Levi iets. Hij ziet een grote steen langs de weg. En niet zomaar een steen die daar ligt, maar een grote steen die rechtop staat en omhoog wijst. De steen is wel zo hoog als Levi’s moeder. Waarom zou die steen daar zo staan? Levi vraagt het meteen. “Mama, wat is dat voor een steen?” Zijn moeder weet het wel. “Dat is de steen ‘Eben haëzer’. Die is daar vroeger neergezet, toen opa nog klein was”. Eben haëzer? Wat een vreemde naam, denkt Levi. “Mama, wat is eben haëzer? En waarom is die steen daar dan neergezet?” “Ja, dat is een heel verhaal, jongen. Opa kan je er straks alles van vertellen, want die heeft het meegemaakt. ‘Eben haëzer’ betekent: steen van hulp. Want hier, op deze plek, heeft God, de Heer, ons volk geholpen. Die steen is een herinnering aan Gods hulp. Vraag maar aan opa.”
Maar Levi heeft helemaal geen zin om te wachten tot ze bij opa en oma zijn! “Wat is er dan gebeurd, mama? Hoe heeft God dan geholpen?” “Nou, vooruit”, zegt Levi’s moeder. En ze vertelt, terwijl ze samen verder lopen. Ze vertelt het verhaal dat wij zojuist uit de Bijbel gelezen hebben. Luister maar! Lees verder