Preek biddag 2018, 2 Koningen 4:1-7

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: schulden]
Steeds meer mensen in Nederland hebben schulden. Het Algemeen Dagblad meldt enige tijd geleden het volgende: “Bijna een op de vijf Nederlandse huishoudens kampt met problematische schulden; zij kunnen hun rekeningen niet meer op tijd betalen, staan rood of hebben een creditcardschuld die ze niet kunnen aflossen.” De krant plaatste vervolgens een serie artikelen over verborgen schulden om het taboe op schulden te doorbreken. Ook op TV kun je er regelmatig iets over zien. Stel dat je schuldeisers hebt. Ze willen het geld ontvangen waar ze recht op hebben. Maar jij kunt niet betalen. Wat doe je dan?
Misschien staat u regelmatig rood. Het kan snel gaan, soms door onvoorziene omstandigheden, soms door ondoordachte beslissingen. Je nieuwe salaris, of AOW, of uitkering wordt bijgeschreven en dan is een flink deel daarvan meteen op aan het wegwerken van de rode cijfers. Zo kan het gat steeds sneller steeds groter worden. Je vraagt je steeds meer af: Hoe kom ik rond? Waar kan ik op bezuinigen? Eerst op de vakantie, dan op abonnementen en dergelijke, en uiteindelijk zelfs op basiszaken zoals kleding en eten.
Dan moet er wel iets gebeuren! Lees verder

Advertenties

Preek Johannes 15:9-16:4 ‘liefde en haat’

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: vriendschap]
Je hebt vrienden, en je hebt kennissen. Van kennissen kun je er veel hebben: mensen die je kent, met wie je in contact staat. Klasgenoten, collega’s, buren. Je weet wie de ander is, je komt elkaar regelmatig tegen. Maar vrienden… dat is nog iets anders. Ik hoop dat u of dat jij echte vrienden hebt, want dat maakt je leven een stuk mooier. Mensen die je niet alleen ként, maar met wie je een band hebt die verder gaat. Een ‘vriend’ van Facebook is geen vriend, dat is nauwelijks een kennis in veel gevallen. Een echte vriend of vriendin staat naast je in real life. Je kunt wel veel kennissen hebben, maar een echte vriend is zeldzaam.
‘In de nood leer je je vrienden kennen’ zegt een spreekwoord. Echte vrienden gaan voor elkaar door het vuur en laten je niet in de steek. Ze hebben alles voor elkaar over! Jezus zegt het, in het Bijbelgedeelte dat we zojuist lazen: ‘niemand heeft grotere liefde dan als hij zijn leven geeft voor zijn vrienden’. Dat gaat ver! Maar er zijn voorbeelden van te geven, hoe vrienden zelfs hun leven over hebben voor elkaar. Zou u dat doen? Voor wie dan?
Nu zegt Jezus dit niet zomaar. Hij zegt het over zichzelf, de avond voor Hij zijn leven geeft aan het kruis. Voor wie? Lees verder

Preek HC zondag 10

Tags

, , ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: wat de HC oproept]
wat roept het bij u op, die woorden uit zondag 10 van de catechismus? Over God die alles onderhoudt en leidt en dat alles wat gebeurt ons uit zijn vaderlijke hand toekomt. Dit is een belijdenis die heel uiteenlopende reacties kan oproepen. Misschien stemt u er dankbaar mee in, kunt u zich er helemaal in vinden. Wat is dat móói, wat is dat díep, dat de Here God ons leven leidt, ook úw leven. Geen blind toeval, maar de Vader in de hemel die u draagt, ook als het moeilijk is. Daar hebben we het in de vorige leerdienst over gehad.
Andere mensen, vooral theologen maar ook gewone gemeenteleden, kunnen zich echter ernstig stóren aan wat de catechismus meent te moeten zeggen. Lees nu eens goed wat er staat: regen én droogte, ziekte én gezondheid, álle dingen komen van God. Ook de droogte, ook de ziekte? Hoe kun je dat nu zeggen over de goede God en Vader van Jezus Christus? Maarten ‘t Hart, de bekende schrijver, heeft in één van zijn boeken hier uitgebreid over geschreven. De moeder van de hoofdpersoon krijgt keelkanker, en dan worden deze woorden geciteerd, ‘dat… gezondheid en ziekte… niet bij toeval, maar uit Gods vaderlijke hand ons toekomen’. Bedankt God, dat u met uw vaderlijke hand mijn moeder die afschuwelijke ziekte deed toekomen… Of bedoelt de catechismus dat niet? Lees verder

Advertenties

Preek HC zondag 9 ‘Ik geloof in God de Vader’

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: Vaderdag]
het duurt nog een tijd maar dan komt ook dit jaar weer de jaarlijkse Vaderdag. Eerst Moederdag natuurlijk, daar is het allemaal mee begonnen, maar dan een ruime maand later is het Vaderdag. Ergens wel mooi, om een speciale dag te hebben om aandacht te geven aan vaders. Kinderen op de kleuterschool maken een knutselwerkje – ik heb ook nog twee pennenstandaards van klei op mijn bureau staan van afgelopen jaar. Bloemisten trachten bloemen te verkopen, wat niet zo goed werkt, en bouwmarkten houden vaderdag-acties, wat wel goed werkt.
Dan kom je meteen aan een minder punt van Vaderdag: dat het uiteindelijk toch een commercieel gebeuren is. Kopen en consumeren, daar draait het toch altijd weer op uit. Niet iedereen is fan van Vaderdag. Misschien u ook niet, misschien ergert het je wel. Als je bijvoorbeeld geen kinderen hebt, of geen vader. Dat kan op de kleuterschool al pijnlijk zijn, als er een kind is dat zijn vader nooit ziet – wat moet hij dan met die pennenstandaard doen..?
Maar het kan ook zijn dat u of jij helemaal niet zo positief denkt over vaders, over je eigen vader. Dat je helemaal geen behoefte hebt om hem te vereren met cadeaus, dat u met zeer gemengde gevoelens denkt of terugdenkt aan hem. Dat kan heel goed – er zijn er velen die geen goede vader hadden, misschien zelfs wel een uitgesproken slechte of ongeschikte. Dat kan steken met Vaderdag.
Dat kan ook steken in de kerk. Lees verder

Advertenties

Preek Johannes 11:45-57

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: mensen opofferen voor groter goed]
ik wil u in gedachten even terugverplaatsen naar het begin van de tweede wereldoorlog, nu al bijna een mensenleven geleden. De tweede wereldoorlog, en dan niet hier, maar in Engeland. De Duitsers voerden in die tijd hevige bombardementen uit op de Engelse steden en fabrieken. Voortdurend leefde de bevolking in angst dat hun stad het doelwit zou worden!
Er waren Engelse afluisterspecialisten die het Duitse radioverkeer opvingen en probeerden af te luisteren. Dat lukte niet goed, want alles was gecodeerd. Na verloop van tijd echter wist men de Duitse code te kraken. Vanaf dat moment konden de Engelsen meeluisteren met de communicatie, zonder dat de vijand het wist. Dat was een groot voordeel natuurlijk!
Zo hoorden ze ook over een groot bombardement dat zou plaatsvinden op een bepaalde stad. De Engelse regering vroeg zich af wat ze zou doen: de stad evacueren? Alles ontruimen? Dat zou veel mensen het leven redden! Maar… dan zouden de Duitsers natuurlijk ook meteen weten dat ze waren afgeluisterd. Lees verder

Advertenties

Preek Johannes 8:1-11

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: zonde?]
zonde is het, echt zonde. Zonde dat Sven Kramer afgelopen week geen medaille won op de tienduizend meter. Velen van ons zullen het wel gezien hebben, live of in de samenvatting. Zonde, echt jammer. Maar hé, wat is eigenlijk zonde? Is dat hetzelfde als jammer? In het dagelijks spraakgebruik vaak wel. Maar is dat ook wat de Bijbel bedoelt?
Nog iets: in het nieuws hoorde ik de afgelopen tijd het woord ‘dopingzondaars’. Dat zijn atleten, vooral uit Rusland, die betrapt waren op het gebruik van verboden middelen om beter te presteren. Deze zondaars, u zult het wel weten waren daarom niet welkom in het sportheiligdom van Pyeongchang. Daar mogen alleen zij deelnemen die zuiver zijn en zondeloos – op dit gebied dan. Een dopingzondaar. Wat is zijn zonde? Hij of zij heeft de regels overtreden, is de fout ingegaan, en verdient daarom straf. Komt dat misschien dichter bij wat de Bijbel zonde noemt? Lees verder

Advertenties

Preek Johannes 6:26-50, dankzegging Heilig Avondmaal

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: honger]
hebt u wel eens honger? Vast wel, want als je geen honger meer hebt, geen trek in eten, dan is er iets ernstig mis met je gezondheid. Hoewel, honger? Uw moeder zei het misschien wel eens vroeger: ‘jij hebt geen honger, je hebt trek – de kinderen in Afrika, díe hebben honger’. Maar feitelijk is dat een kunstmatig onderscheid: honger is gewoon verlangen naar eten en dat heeft ieder gezond mens. Gelukkig maar, want het zorgt dat je voor jezelf zorgt, dat je maatregelen neemt dat de honger overgaat!
Zo heb ik regelmatig honger rond een uur of vijf ‘s middags. Dan duurt het echter nog een uur voor we gaan avondeten, want eerder zijn vrouw en kinderen niet thuis. Op zo’n moment is de vraag: waar stil je je honger mee? Met iets ongezonds, een snelle snack? Met wat er toevallig maar voor het grijpen ligt? Die verleiding is groot. Een grote koek, of dingen snoepen. Maar verzadigt dat echt? Snelle suikers zijn zo weer weg. Het zou veel beter zijn om dan alvast een boterham met kaas te eten of iets dergelijks. Dat voedt pas echt en in veel gezonder.
Waar stil je je honger mee? Waar verlang je van nature naar, waar stop je je mee vol? En wat is echt goed voedsel? Ik zou er een hele preek over kunnen houden, maar laat ik dát niet doen. De Bijbel spreekt vanavond echter ook over voedsel en verzadiging, maar dan op een dieper niveau. Dáár zullen we het over hebben. Wat kan je werkelijk verzadigen, je leegte van binnen vullen en levenskracht geven?

[de context]
In het gedeelte dat vooraf gaat aan wat we lazen heeft Jezus op wonderlijke wijze duizenden mensen gevoed. Met vijf broden en twee vissen gaf hij een grote menigte mensen te eten. Op dit moment zijn de mensen weer bij Jezus gekomen. Ze zijn enthousiast over deze rabbi: hij kan ze zomaar brood in overvloed geven!
Jezus ziet hen komen, en Hij doorziet hen ook. Hij zegt prikkelend tegen ze: “Jullie zoeken mij, niet omdat je het wonderteken gezien hebt, maar omdat jullie van de broden gegeten hebben tot je verzadigd was”. Dat laatste heeft de indruk gemaakt. Jezus zegt zelfs ‘jullie hebben niet het wonderteken gezien’. Hoezo, ze hebben het toch allemaal gezien? Nou, dat is nog maar de vraag! Lees verder

Advertenties

Preek(jes) Heilig Avondmaal Johannes 6:48-59

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters hier aan zijn tafel,

[Manna]
diepe dingen zegt Jezus in het Bijbelgedeelte dat we lazen. Over dat hij hemels brood is, het brood des levens. Maar ook dat het brood dat hij geeft zijn vlees is, ja zelfs dat je zijn bloed moet drinken. Allemaal beeldspraak, gelukkig. Maar het is geen wonder dat de mensen met wie Hij is gesprek is het niet kunnen volgen – zoals dat trouwens vaak gaat in het Johannes-evangelie. Ik zal over drie dingen iets zeggen, al zou er veel meer uit te halen zijn – daar zult u vanavond meer over kunnen horen. Als eerste: hoe Jezus zich vergelijkt met manna, brood dat uit de hemel neerdaalde. Ten tweede, aan de volgende tafel: over het vlees van Jezus. En ten derde, aan de laatste tafel, over zijn bloed.
Nu over het manna dus. Jezus noemt zichzelf het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Wat bedoelt Hij? Brood dat uit de hemel is neergedaald? Maar Jezus maakt het zelf duidelijk als hij zegt: uw voorvaders hebben het manna gegeten Lees verder

Advertenties

Preek ‘herder en onderherders’

Tags

, , ,

In deze dienst werden drie ambtsdragers herbevestigd, en bereidde de gemeente zich tevens voor op de viering van het Heilig Avondmaal.

UIt de Bijbel werd gelezen:

Johannes 10:1-5, 11-16 ‘ Jezus de goede herder’
Johannes 21:15-19 ‘Petrus aangesteld tot onderherder’
1 Petrus 5:1-4 ‘Petrus instrueert andere onderherders’

 

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: geroepen]
‘je komt als geroepen’, wordt er wel eens gezegd. Dat je bijvoorbeeld besluit om even bij je oude tante langs te gaan, en zij heeft juist iets laten vallen waar ze niet bij kan. ‘Je komt als geroepen! Kun jíj misschien die batterijen onder de bank vandaan krijgen?’ Zo’n moment dat je aanwezigheid direct van pas kunt, waar je meteen kunt meehelpen of meedenken. ‘Je komt als geroepen’.
Nog een andere uitdrukking is er die hierop lijkt. ‘Daar voel ik me niet toe geroepen’, hoor je weleens zeggen – of misschien zegt u het zelf wel. Als er een klusje ligt waar je geen zin in hebt en dat ook niet tot de kerntaken hoort van je functie. Als de vraag komt wie het wil doen, en iemand noemt jouw naam – ‘nee, daar voel ik me niet toe geroepen’. Laat een ander het maar doen, dit is gewoon jouw ding niet.
Opvallend. Je voelt je níet geroepen dus. Ook als iemand zegt ‘je komt als geroepen’, betekent dat eigenlijk: je bent níet geroepen – en toch kom je. Maar Lees verder

Advertenties

Leerdienst HC zo 8 ‘God is Vader, Zoon en Geest’

Tags

, , ,

Uit de Bijbel is gelezen Numeri 6:22-27 en Mattheus 28:16-20

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: geen speculatie maar aanbidding]
het zal u al duidelijk zijn geworden: het gaat vanavond over de Heilige Drie-eenheid, over God die Vader, Zoon en Geest is. Nu kan ik me voorstellen dat er iemand denkt: zo, dat zal wel een theoretische uiteenzetting worden. Droge theorie, dorre speculatie die mijn pet te boven gaat. God die drie is en toch één, wat dus eigenlijk niet kan maar toch zo schijnt te zijn… Wat heb je eraan? Moeten wij mensen wel proberen om te ontrafelen hoe God in elkaar zit, om het eens zo te zeggen? Iemand zegt: het zal wel zo wezen, maar val me er liever niet mee lastig.
Echter, is denken over wie God is alleen stoffige speculatie? Verre van dat! Ik wil vanavond graag eens beginnen bij Lees verder

Advertenties