Preek ‘De Lofzang van Maria, een lied van geloof’

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: LvM als lied in musical]
deze week en volgende week staat de Lofzang van Maria centraal in de verkondiging, het lied dat ze zingt over wat God heeft gedaan. Een geweldig krachtig en en gelovig lied is het, daar kan ik wel twee weken over preken!
Weet u, bij de voorbereiding dacht ik: het is eigenlijk net een lied uit een musical, dat lied van Maria. Een lied uit een musical, hoezo? denkt u misschien. Heel wat mensen hier zullen wel eens naar een musical zijn geweest, of vaker – naar ‘Soldaat van Oranje’ bijvoorbeeld, of naar een van de vele musicals in het Beatrixtheater in Utrecht. De liedjes die daar klinken, zijn wel heel behoorlijk anders dan de lofzang van Maria zoals wíj die net zongen! En toch… ergens is Maria’s lied net zo. In een musical heb je eigenlijk twee dingen: het verhaal, en de liedjes. Zo’n lied zet het verhaal even stil, er gebeurt niet veel. Maar toch zijn die songs heel belangrijk. Ze geven de sfeer, ze maken dingen duidelijk, ze geven diepte aan het verhaal. Juist de liedjes uit een musical blijven je het meeste bij.
Kijk, en zo is het ook in het verhaal dat de evangelist Lukas ons vertelt. Hij vertelt hoe Jezus komt, de beloofde verlosser. Maar tussen de gebeurtenissen door, tussen het verhaal, zitten in hoofdstuk 1 en 2 drie liederen: het loflied van Maria, van Zacharias en van Simeon. Dan gebeurt er even niets. Maar juist in die liederen, ook in het lied van Maria, krijgen de gebeurtenissen diepte, worden er dingen duidelijk. Er is méér te horen dan alleen: Jezus wordt geboren.
Laten wij dus vanmorgen maar eens goed gaan zitten Lees verder

Berijming psalm 39 (verbeterd)

Tags

,

1. Ik nam mij voor: ik let op wat ik zeg;
ik mijd het kwaad, ik weeg elk woord,
bijt op mijn tong en slik het meeste weg
zodat wie slecht is het niet hoort.
Er kwam geen enkel woord meer uit mijn mond,
maar zonder dat ik vrede vond.
Lees verder

Preek ‘de hoop als anker’ n.a.v. Hebreeën 6:18-20

Tags

, , ,

Uit de Bijbel is gelezen: Genesis 22:15-19 en Hebreeën 6:11-20. In deze dienst zijn de overledeen van het afgelopen kerkelijk jaar herdacht.

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]
hoop doet leven, zo luidt een gezegde. Als je iets hebt om naar uit te zien, geeft dat je kracht om door te gaan. Hoop doet leven! Dan moet ik denken aan een zeemansvrouw in de negentiende eeuw waarvan de man al jaren geleden vertrokken was op de grote vaart. Nooit meer was hij teruggekomen. Wel kwam er na lange tijd een bericht: zijn schip is vermist, ergens in de buurt van Hawaï is het voor het laatst gezien… Wat een vreselijke boodschap! Grote kans dat zijn schip vergaan is, en dat ze haar man voorgoed verloren is. Grote kans – ja, maar zeker weten deed ze het niet. Deze zeemansvrouw bleef toch hopen. Er was immers geen wrak gevonden, nooit iets van zijn schip aangespoeld? Misschien was het wel in een storm beschadigd en naar een onbewoond eiland gedreven. Dan kon haar man daar nog leven. Of misschien was het schip wel vergaan, maar waren er een paar mensen met de roeiboot ontkomen, Misschien was haar man nu wel bezig met de lange terugtocht, de halve wereld rond. Misschien kwam er morgen wel een brief van hem! Of wellicht was er aan boord muiterij uitgebroken, zoals eens op de ‘Bounty’, en hielden de muiters het schip nu schuil. Haar man hóefde niet dood te zijn… Hoop doet leven! Elke dag liep ze naar het havenhoofd om peinzend over de zee uit te kijken. Wie weet…
Hoop doet leven. Maar u voelt wel, dat het een wankel houvast is bij deze vrouw. Een strohalm die ze vastgrijpt. Hoop – daar gaat het vanmorgen over in de verkondiging. De Bijbel reikt ons ook een zeemansbeeld aan: de hoop als anker. Lees verder

Berijming psalm 45 (verbeterd)

Tags

,

1. Met dit gedicht wil ik de koning loven;
de woorden springen in mijn hart naar boven.
Ik zing ze uit; mijn tong is als een pen
waarmee ik soepel aan het schrijven ben.
O koning, als wij naar uw schoonheid kijken
is er geen mens met u te vergelijken.
Genade spreekt uit alles wat u zegt;
wij zien dat God zijn zegen op u legt. Lees verder

Preek ‘Uitstraling’, n.a.v. Exodus 34 en 2 Korinthe 3

Tags

, , ,

Uit de Bijbel is gelezen Exodus 34:27-35 en 2 Korinthe 3:7-18

Gemeente van Jezus Christus,

[intro ‘uitstraling’]250
sommige mensen hebben uitstraling. Veel mensen voelen zich gewoon een grijze muis, maar af en toe heb je iemand die dat duidelijk níet is. Als ze een vertrek binnenkomen, trekken ze meteen de aandacht naar zich toe. Ze hébben iets, wat bijna niet in woorden is uit te drukken. U of jij zult vast wel mensen in de omgeving in gedachten kunnen nemen die uitstraling hebben. Die ene jongen op school, die bepaalde politicus, of gewoon je buurvrouw. Wat is dat toch? Het is niet altijd dat ze er nu heel knap uitzien, of dat ze de allerintelligentste zijn, of de rijkste… En toch, ze hébben iets. Wat is dat? En misschien vraag je je ook wel af: hoe zou ik daar iets van kunnen krijgen. Op internet vond ik dingen als: 14 tips om meer uitstraling te krijgen. Daar staan dan dingen als ‘sta rechtop, denk positief, oefen je glimlach…’ en dat zal er inderdaad allemaal wel mee te maken hebben. Maar of je het zo kunt maken? Volgens mij is het zelfs zo dat hoe meer je uitstraling wílt hebben, des te zekerder is het dat je die niet hebt…
Uitstraling. Daar gaat het vanavond over. En dan in het bijzonder: de uitstraling die je hebt als christen. Heb je dat? Moet dat? Kun je dat maken? Hoe werkt het? Van die vragen, daar willen we bij stilstaan. Lees verder

Preek ‘solidair tot het uiterste’ n.a.v. Exodus 32:32

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus,

[inleiding]
Als thema voor de preek vanmorgen heb ik gekozen voor “Solidair tot het uiterste”. Solidair-zijn, wat is dat eigenlijk? Een beetje een ‘links’ woord misschien op het eerste gehoor. In een woordenboek vond ik als synoniem ‘saamhorig’ of ‘lotsverbonden’. Als je solidair bent met anderen, dan hoor je samen. Je verbindt jouw lot aan dat van anderen. Afgelopen weken waren er de acties van basisschoolleraren, en daar zag je mooie voorbeelden van solidariteit. Een leraar van in de zestig zegt bijvoorbeeld: ‘ik staak niet voor mezelf, ik kom die laatste laatste paar jaar wel door. Maar ik staak voor mijn jonge collega’s, die minder verdienen en het steeds drukker krijgen’. Of een docent uit deze streek, die zegt: ‘hier valt het nog wel mee met het lerarentekort en de problemen. Maar ik sta zij aan zij met mijn collega’s uit de Randstad! Daar zijn zo grote tekorten, en zoveel probleemkinderen, daar is het haast niet te doen als docent’. Solidariteit! Een gevoel van ‘wij samen staan voor dezelfde zaak’. Dat proef je bij deze docenten. “Eén voor allen en allen voor één”. Daar zal het vanmorgen ook over gaan. Lees verder

Preek dankdag 2019 – n.a.v. 2 Koningen 7

Tags

, ,

Uit de Bijbel is gelezen 2 Koningen 6:24-7:20

 

Gemeente van Jezus Christus,

[ntro: overvloed]
toen ik de afgelopen tijd langs de Altenase wegen fietsen, zag ik iets wat me opviel. Iets waardoor me weer eens duidelijk werd hoe welvarend, hoe rijk ons land is. Waar ik dat aan zag? Aan de appel- en notenbomen, waar de afgelopen maanden de vruchten van rijp waren. Er staan er nogal wat, in tuinen en langs dijken en wegen. Sommige strak bijgehouden door de eigenaars, gesnoeid en bemest, en met de vruchten dankbaar verzameld als ze vallen, bij noten, of geplukt net daarvoor, bij appels. Maar er zijn ook bomen waar niemand naar omkijkt. Ik zou zo een paar plaatsen kunnen noemen waar de appels liggen weg te rotten, of waar de noten aan de vogels worden overgelaten. Is dat erg? Tja, is geen plukplicht of zo. Maar het toont wel aan hoe welvarend we zijn in Nederland. Blijkbaar is er gewoon geen behoefte aan deze vruchten. En niet alleen bij de eigenaar, ook als die bomen op het gemeentegras staan komt er niemand rapen. We hebben genoeg!
Zomaar een typerend iets. Maar je kunt het ook in de statistieken bevestigd krijgen: Nederland hoort bij de top-tien van welvarendste landen ter wereld. Heel wat mensen hier in de kerk gaan meerdere malen per jaar op vakantie, of hebben meerdere auto’s, of… Ja, natuurlijk, ik weet het wel: niet ieder heeft het zo goed, ook niet in Nederland, ook niet in Woudrichem. Maar blijkbaar is de nood niet zo hoog dat kinderen appels moeten gaan rapen, of walnoten verzamelen. Op hoeveel plaatsen in de wereld is dat niet compleet anders!

[contrast met gebrek toen en nu]
En zo mogen we vandaag dankdag vieren Lees verder

Berijming psalm 24, verbeterd

Tags

,

1. De aarde is met al wat leeft,
met alles wat Hij adem geeft,
van Hem, de HEER, de hoogste koning.
Hij laat het land onwrikbaar staan,
oprijzend uit de oceaan.
Zijn macht geeft mens en dier een woning.

2. Wie mag Gods tempel binnengaan?
Wie kan er op zijn hoogte staan?
Wie zal Hem op zijn berg vereren?
Hij die een zuiver leven leidt,
die leugens en bedrog vermijdt
en nooit een valse eed zal zweren.

3. Aan hen die eerlijk zijn en echt
doet God, hun redder, altijd recht.
Zijn zegen zullen ze ontvangen.
Dit is het volk dat Hem verwacht;
zij vormen Jakobs nageslacht,
de mensen die naar Hem verlangen.

4. Kom, poorten, hef je oude boog!
Maak nu de doorgang wijd en hoog:
de hoogste koning rijdt naar binnen.
Wie is die vorst vol majesteit?
De HEER, de held die in de strijd
met grote macht zal overwinnen.

5. Kom, poorten, hef je oude boog!
Maak nu de doorgang wijd en hoog
geef ruimte aan de grote koning.
Wie is die vorst vol majesteit?
De HEER die hemellegers leidt.
Hij komt vol glorie naar zijn woning.

Adriaan Molenaar

© 2019 Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden