Preek Johannes 8:1-11

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: zonde?]
zonde is het, echt zonde. Zonde dat Sven Kramer afgelopen week geen medaille won op de tienduizend meter. Velen van ons zullen het wel gezien hebben, live of in de samenvatting. Zonde, echt jammer. Maar hé, wat is eigenlijk zonde? Is dat hetzelfde als jammer? In het dagelijks spraakgebruik vaak wel. Maar is dat ook wat de Bijbel bedoelt?
Nog iets: in het nieuws hoorde ik de afgelopen tijd het woord ‘dopingzondaars’. Dat zijn atleten, vooral uit Rusland, die betrapt waren op het gebruik van verboden middelen om beter te presteren. Deze zondaars, u zult het wel weten waren daarom niet welkom in het sportheiligdom van Pyeongchang. Daar mogen alleen zij deelnemen die zuiver zijn en zondeloos – op dit gebied dan. Een dopingzondaar. Wat is zijn zonde? Hij of zij heeft de regels overtreden, is de fout ingegaan, en verdient daarom straf. Komt dat misschien dichter bij wat de Bijbel zonde noemt? Lees verder

Advertenties

Preek Johannes 6:26-50, dankzegging Heilig Avondmaal

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: honger]
hebt u wel eens honger? Vast wel, want als je geen honger meer hebt, geen trek in eten, dan is er iets ernstig mis met je gezondheid. Hoewel, honger? Uw moeder zei het misschien wel eens vroeger: ‘jij hebt geen honger, je hebt trek – de kinderen in Afrika, díe hebben honger’. Maar feitelijk is dat een kunstmatig onderscheid: honger is gewoon verlangen naar eten en dat heeft ieder gezond mens. Gelukkig maar, want het zorgt dat je voor jezelf zorgt, dat je maatregelen neemt dat de honger overgaat!
Zo heb ik regelmatig honger rond een uur of vijf ‘s middags. Dan duurt het echter nog een uur voor we gaan avondeten, want eerder zijn vrouw en kinderen niet thuis. Op zo’n moment is de vraag: waar stil je je honger mee? Met iets ongezonds, een snelle snack? Met wat er toevallig maar voor het grijpen ligt? Die verleiding is groot. Een grote koek, of dingen snoepen. Maar verzadigt dat echt? Snelle suikers zijn zo weer weg. Het zou veel beter zijn om dan alvast een boterham met kaas te eten of iets dergelijks. Dat voedt pas echt en in veel gezonder.
Waar stil je je honger mee? Waar verlang je van nature naar, waar stop je je mee vol? En wat is echt goed voedsel? Ik zou er een hele preek over kunnen houden, maar laat ik dát niet doen. De Bijbel spreekt vanavond echter ook over voedsel en verzadiging, maar dan op een dieper niveau. Dáár zullen we het over hebben. Wat kan je werkelijk verzadigen, je leegte van binnen vullen en levenskracht geven?

[de context]
In het gedeelte dat vooraf gaat aan wat we lazen heeft Jezus op wonderlijke wijze duizenden mensen gevoed. Met vijf broden en twee vissen gaf hij een grote menigte mensen te eten. Op dit moment zijn de mensen weer bij Jezus gekomen. Ze zijn enthousiast over deze rabbi: hij kan ze zomaar brood in overvloed geven!
Jezus ziet hen komen, en Hij doorziet hen ook. Hij zegt prikkelend tegen ze: “Jullie zoeken mij, niet omdat je het wonderteken gezien hebt, maar omdat jullie van de broden gegeten hebben tot je verzadigd was”. Dat laatste heeft de indruk gemaakt. Jezus zegt zelfs ‘jullie hebben niet het wonderteken gezien’. Hoezo, ze hebben het toch allemaal gezien? Nou, dat is nog maar de vraag! Lees verder

Preek(jes) Heilig Avondmaal Johannes 6:48-59

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters hier aan zijn tafel,

[Manna]
diepe dingen zegt Jezus in het Bijbelgedeelte dat we lazen. Over dat hij hemels brood is, het brood des levens. Maar ook dat het brood dat hij geeft zijn vlees is, ja zelfs dat je zijn bloed moet drinken. Allemaal beeldspraak, gelukkig. Maar het is geen wonder dat de mensen met wie Hij is gesprek is het niet kunnen volgen – zoals dat trouwens vaak gaat in het Johannes-evangelie. Ik zal over drie dingen iets zeggen, al zou er veel meer uit te halen zijn – daar zult u vanavond meer over kunnen horen. Als eerste: hoe Jezus zich vergelijkt met manna, brood dat uit de hemel neerdaalde. Ten tweede, aan de volgende tafel: over het vlees van Jezus. En ten derde, aan de laatste tafel, over zijn bloed.
Nu over het manna dus. Jezus noemt zichzelf het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Wat bedoelt Hij? Brood dat uit de hemel is neergedaald? Maar Jezus maakt het zelf duidelijk als hij zegt: uw voorvaders hebben het manna gegeten Lees verder

Preek ‘herder en onderherders’

Tags

, , ,

In deze dienst werden drie ambtsdragers herbevestigd, en bereidde de gemeente zich tevens voor op de viering van het Heilig Avondmaal.

UIt de Bijbel werd gelezen:

Johannes 10:1-5, 11-16 ‘ Jezus de goede herder’
Johannes 21:15-19 ‘Petrus aangesteld tot onderherder’
1 Petrus 5:1-4 ‘Petrus instrueert andere onderherders’

 

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: geroepen]
‘je komt als geroepen’, wordt er wel eens gezegd. Dat je bijvoorbeeld besluit om even bij je oude tante langs te gaan, en zij heeft juist iets laten vallen waar ze niet bij kan. ‘Je komt als geroepen! Kun jíj misschien die batterijen onder de bank vandaan krijgen?’ Zo’n moment dat je aanwezigheid direct van pas kunt, waar je meteen kunt meehelpen of meedenken. ‘Je komt als geroepen’.
Nog een andere uitdrukking is er die hierop lijkt. ‘Daar voel ik me niet toe geroepen’, hoor je weleens zeggen – of misschien zegt u het zelf wel. Als er een klusje ligt waar je geen zin in hebt en dat ook niet tot de kerntaken hoort van je functie. Als de vraag komt wie het wil doen, en iemand noemt jouw naam – ‘nee, daar voel ik me niet toe geroepen’. Laat een ander het maar doen, dit is gewoon jouw ding niet.
Opvallend. Je voelt je níet geroepen dus. Ook als iemand zegt ‘je komt als geroepen’, betekent dat eigenlijk: je bent níet geroepen – en toch kom je. Maar Lees verder

Leerdienst HC zo 8 ‘God is Vader, Zoon en Geest’

Tags

, , ,

Uit de Bijbel is gelezen Numeri 6:22-27 en Mattheus 28:16-20

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: geen speculatie maar aanbidding]
het zal u al duidelijk zijn geworden: het gaat vanavond over de Heilige Drie-eenheid, over God die Vader, Zoon en Geest is. Nu kan ik me voorstellen dat er iemand denkt: zo, dat zal wel een theoretische uiteenzetting worden. Droge theorie, dorre speculatie die mijn pet te boven gaat. God die drie is en toch één, wat dus eigenlijk niet kan maar toch zo schijnt te zijn… Wat heb je eraan? Moeten wij mensen wel proberen om te ontrafelen hoe God in elkaar zit, om het eens zo te zeggen? Iemand zegt: het zal wel zo wezen, maar val me er liever niet mee lastig.
Echter, is denken over wie God is alleen stoffige speculatie? Verre van dat! Ik wil vanavond graag eens beginnen bij Lees verder

Preek Johannes 4:35 ‘de velden zijn wit om te oogsten’

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: veld gereed voor oogst]
afgelopen zomer was ik met mijn gezin op vakantie in Denemarken. Heerlijk weidse uitzichten daar, zonder kassen ervoor, want in het gebied waar wij zaten werd vooral graan verbouwd. Prachtig is dat, om uit te kijken over de akkers waarop het rijpe graan groeit. Als de wind waaide vanuit zee, gaf je een grote witgele golfbeweging over het land gaan, door de aren die zich bogen en weer oprichtten. En iemand die er verstand van had, kon aan de kleur al zien: het is tijd voor de oogst!
Vooral tijdens de laatste dagen van onze vakantie zagen we de grote combines aan het werk. Van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat waren ze bezig om het graan binnen te halen. De oogsttijd was aangebroken! Want de velden waren ‘wit om te oogsten’, zoals dat heet. Jezus gebruikt die uitdrukking in het Bijbelgedeelte dat we lazen. ‘Wit’, dat wil zeggen, niet de kleur van een wit papier, maar niet meer groen. Lichtgeel, oogstrijp!
Een goede boer of tuinder ziet wanneer zijn gewas rijp is. Als ik naar de basisschool fiets, rijd ik momenteel langs een kas waar ze viooltjes kweken. Lees verder

Preek HC zondag 7 ‘kennen en vertrouwen’

Tags

, ,

Uit de Bijbel is gelezen: Genesis 15:1-6 en 2 Timotheus 1:3-14

 

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]
laat ik vanavond met een voorbeeld beginnen. Stel je voor dat je ‘s avonds lekker op de bank zit, en ineens gaat de bel. Wie zou dat zijn, die je op dit moment komt storen? Het zal zeker wel een late collecte zijn. Dus je gaat naar de deur, je doet open, en wie zie je staan: een goede kennis van je. Hij heeft een lang verhaal over hoe zijn moeder plotseling ziek is geworden, en zijn auto bij de garage staat, en dat zijn telefoon leeg is en hij daarom niet gebeld heeft, maar dat hij graag naar het ziekenhuis zou willen, naar zijn moeder, maar dat dat zo niet lukt. Om kort te gaan, hij vraagt of hij je auto mag lenen die avond. Wat zou u doen?
Ander voorbeeld. Stel je weer voor dat je ‘s avonds op de bank zit en daar gaat de bel. Je doet open, en nu staat er een onbekende voor je deur. Wat zou die willen? De onbekende man, hij ziet er een beetje verlopen uit, houdt een verhaal over dat hij geld nodig heeft. Niet voor zichzelf, maar zijn oude moeder is ziek en ligt in het ziekenhuis, en hij kan haar niet bezoeken want hij heeft geen geld. Of u hem misschien een tientje zou willen geven, zodat hij de reis kan bekostigen… Wat zou u doen?
Twee mensen die je iets vragen. Aan welke Lees verder

Preek ‘Johannes de Getuiger’

Tags

, ,

Uit de Bijbel is gelezen Johannes 1:19-34

 

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]
in gedachten wil ik u en jou vanmorgen eens meenemen naar het plaatsje Isenheim, ergens op de grens van Frankrijk en Duitsland. Geen belangrijk dorpje, zeker tegenwoordig niet, maar bekend om één ding: het Isenheimer Altaarstuk. In de middeleeuwen was er in Isenheim een klooster van de orde van Sint Antonius, en daar moeten we heen. De monniken van het klooster legden zich toe op de ziekenzorg, in het bijzonder de zorg voor pestlijders, melaatsen en mensen met andere huidziekten. Zulke ellende was er genoeg in die duistere tijd! Dokters waren er nog bijna niet, en dan ook nog alleen voor de rijken. Ach, en tegen een ziekte als melaatsheid konden ook zij niets beginnen… De kloosterbroeders in Isenheim deden wat ze konden om het lijden van de zieken te verlichten, en soms konden ze zelfs iemand genezen. Maar ze deden meer: ze baden en werkten, allebei. En hun gasten werden uitgenodigd om mee te bidden.
Voor het altaar in de kloosterkerk hadden ze Lees verder

Preek Nieuwjaar 2018

Tags

, ,

Uit de Bijbel is gelezen: Jesaja 61

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]
een gelukkig nieuw jaar! Dat is naar ik aanneem waar we allemaal op hopen. Het jaar 2017 is afgesloten, we slaan weer een nieuwe pagina op in het boek. 2018 staat er boven, en verder is het blad nog vrijwel leeg. Wat zal er dit jaar bijgeschreven worden in uw levensverhaal? Ieder zal zo zijn verwachtingen hebben. De een verwacht een examen te halen, de ander hoopt opa te worden. Wat verwacht u, of jij? Maar het zijn niet alleen mooie dingen die te verwachten zijn. Misschien moet u er helaas van uitgaan dat een geliefd iemand het einde van het jaar niet zal halen. Of je vreest dat je zelf geopereerd moet worden.
Verwachten kun je van alles, positief of negatief. Bij grote banken en verzekeringsmaatschappijen hebben ze zelfs hele afdelingen die verwachtingen maken. Zal de economie krimpen of dalen, is het te verwachten dat het kabinet valt binnenkort? Wat doet de gemiddelde levensverwachting van een Nederlander, en hoe moeten de pensioenen daarop worden aangepast. Allemaal een kwestie van rekenen, vaan waarschijnlijkheid, en van lijnen in grafieken doortrekken. Dat heeft zeker zijn nut!
Echter, bij droge cijfers kan een mens niet leven. Je verwacht Lees verder

Preek Oudjaar 2017

Tags

, , , ,

Uit de Bijbel is gelezen: Jesaja 65:17-25 en Openbaringen 21:1-8

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]
het is oudjaar vandaag, de laatste dag van het jaar 2017. En als vanzelf is dat een moment om terug te kijken en de balans op te maken. Wat was dit voor een jaar voor u of voor jou? Welke herinneringen komen direct boven, en wat zal er over langere tijd bijblijven? Dan kijk je natuurlijk allereerst naar je eigen, persoonlijke leven. Vroeger bij mijn ouders, toen ik tiener was, zaten we op oudjaar om de tafel met het hele gezin en dezen we spelletjes. Maar zo tegen het einde van de avond vroeg mijn vader, of misschien mijn moeder: welke zegen heb je gekregen dit jaar? En dan had iedereen wel wat te noemen. De een was naar de middelbare school gegaan, de ander had een bijzondere vakantie gehad… Zo ging je met een dankbaar gevoel het jaar uit en het nieuwe jaar in. Natuurlijk kunnen er ook vervelende of verdrietige dingen gebeuren in een jaar, maar daar hadden wij op die leeftijd weinig ervaring mee gelukkig.
Zo kunt ook u of jij, Lees verder