Preek afscheid Kindernevendienst 2019

Tags

, , ,

Uit de Bijbel is gelezen: 2 Kronieken 1:1-13 en Filippenzen 4:4-7

Gemeente van Jezus Christus, en vooral jullie, Bieke, Marit, Marjolijn en Sophie,

[intro: situatie van de tieners]
vandaag nemen jullie afscheid van de kindernevendienst. Maar dat niet alleen, dit is een tijd dat er heel veel dingen veranderen in jullie leven. Afscheid van groep 8, je gaat naar de middelbare school. Straks naar school in een andere plaats, afscheid van vriendinnen en de vertrouwde basisschool – en na de vakantie hopelijk een mooie nieuwe start. Als het leven een treinreis is, staan jullie deze zomer op het station om over te stappen op een andere trein. De basisschoollijn is bij het eindpunt aangekomen, en straks vertrekt de rit richting middelbare school-diploma.
Zo’n nieuwe stap kan spannend zijn. Ik weet niet precies hoe dat bij jullie is, maar ik vond het destijds toch best wel eng. Hoe is het op zo’n je nieuwe school? Zul je wel een leuke klas hebben? Is de lesstof niet te lastig? En ga zo maar door. Maar misschien hebben jullie daar helemaal geen last van, dat kan ook. Heb je er juist veel zin in, ben je er helemaal aan toe: nieuwe plek, meer zelfstandigheid, kans om te laten zien wat je kunt!
Nu lazen we zojuist uit de Bijbel. Daar staat een heel goede tip voor als je dingen toch wel spannend vindt. Er staat ‘wees over niets bezorgd, maar vraag God wat je nodig hebt’. Als je het spannend vindt mag je God vragen om je te helpen! Je mag bidden dat het allemaal goed gaat.
Maar wat nu als je niet bezorgd bent, als je er gewoon lekker voor gaat, voor die nieuwe school en alles? Lees verder

Advertenties

Preek Filippenzen 4:4 ‘vreugde in de Heer en in de hoop’

Tags

, ,

UIt de Bijbel is gelezen: Filippenzen 1:3-4, 18, 2:17-18, 3:1, 3:17-4:5. De kerntekst is 4:4

 

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]
door sommige mensen wordt geloof als iets zwaars en sombers gezien. Bij christelijke mensen denken ze aan stemmige kleren, ernstige gezichten, sociale controle, ge- en verboden. Het moet gezegd worden, soms hebben kerken of kerkmensen ook genoeg aanleiding gegeven om zo te denken, ook hier in de omgeving. Sommige mensen hier zullen misschien denken aan hun familie of aan hun eigen jeugd. Anderen kennen de boeken van Maarten ‘t Hart of Jan Siebelink, die zo’n manier van geloven in het extreme trekken. Zwaar en somber. En enorm contrast met de Bijbelwoorden voor vandaag: “Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg het nogmaals: wees altijd verheugd!”
Aan de andere kant zijn er christenen die helemaal het andere uiterste belichamen. Mensen die altijd opgewekt zijn en blij in de Heer, tot op het irritante af. ‘Wees altijd verheugd’, zegt de Bijbel toch? Maar als het een maniertje wordt, onoprecht, dan staat het eerder af dan dat het aantrekt. Rikkert Zuiderveld dichtte eens over een TV-dominee ‘zijn glimlach staat zó stralend op zijn gezicht bevroren/ het lijkt wel of zijn tanden ook al weder zijn geboren’. Alleen maar Lees verder

Preek Filippenzen 3:14

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: Eric Liddell]
het was op de Olympische spelen van 1924, bij het onderdeel hardlopen. Eén van de laatste races moest nog gelopen worden: de vierhonderd meter sprint. Het startschot klonk, en de atleten renden als één man op de eerste bocht af. Eén van hen werd in de bocht zelfs uit de baan geduwd. Het leek of hij eruit lag, struikelde. Maar in een flits kwam hij weer overeind en hij liet het er niet bij zitten. Het leek zelfs wel alsof hij door die bijna-val extra energie had gekregen. Hij schoot vooruit en net voor de finish haalde hij de anderen weer in. Met een klein verschil won hij zelfs de wedstrijd. In de film ‘Chariots of Fire’, bekroond met vier Oscars, is het prachtig in beeld gebracht.
Wat zou ik gedaan hebben, of u of jij, als je zo’n tegenvaller krijgt? Ik denk dat ik bij het struikelen mijn verlies al haast had geaccepteerd. Je zou natuurlijk kwaad zijn, maar wat is er aan te doen? Ik zou gebukt gaan onder de tegenvaller, maar waarschijnlijk niet zó fanatiek zijn gaan rennen. Ik zou de gerichtheid op de winst verliezen, vrees ik. De atleet over wie het gaat, Eric Liddell, deed juist het tegenovergestelde. Wat er ook gebeurde, hij bleef gericht op zijn doel: winnen, de eindstreep zo snel mogelijk over gaan.
Het lijkt wel of deze atleet, een overtuigd christen trouwens, het Bijbelgedeelte had gelezen dat wij zojuist lazen. “ik vergeet wat achter me ligt en richt me op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af” “niet dat ik mijn doel al heb bereikt, maar ik houd vol”. We krijgen vanavond beelden uit de atletiek aangereikt, om onze weg met God te gaan! Lees verder

Preek Filippenzen 3:1-12 ‘Identiteit in Christus’

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: wie ben je?]
Wie ben je? Wat is jouw of uw identiteit? Het is één van de diepste en moeilijkste vragen die en mens zichzelf kan stellen. Wie ben ik eigenlijk? Als je tiener bent vraag je het je af, maar ook als volwassene is het niet eenvoudig om op deze vraag een antwoord te geven. Wie ben je? Je kunt oplezen wat er in je paspoort staat, maar is dat wie je bent? Dat gaat toch wel wat dieper dan naam en geboorteplaats.
Je kunt op verschillende niveaus aangeven wie je bent. Iemand zou kunnen zeggen: ik ben een Keniaan, ik ben christen, hoor bij de Iyuyu-stam en ik ben vader van drie kinderen. Dan gaat het er vooral om bij welke groep je hoort, wat je relaties tot anderen zijn. Een ander zou wellicht zeggen: ik ben arts, ik ben intelligent, ik ben taalmaatje voor asielzoekers en ik speel gitaar. Dan gaat het veel meer om jezelf, wat je doet en wat je kunt. Is het ene beter, of het andere? Ik weet het niet. Maar wie ben je? En nog dieper, wie ben je tegenover God? Wat zegt Hij over mij en u en jou?

[de achtergrond van Paulus’ woorden]
Uit de Bijbel hoorden we opnieuw een gedeelte uit de Filippenzenbrief. Paulus waarschuwt in scherpe woorden tegen een bepaalde dwaalleer. Er waren namelijk mensen Lees verder

Preek Filippenzen 2:14-15 ‘niet ieder alleen, maar sámen een licht zijn’

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]
ik denk dat velen hier wel het kinderliedje kennen ‘Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht’. Jongeren, jullie kennen het misschien van de zondagsschool: ‘Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht, dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht’. En anders misschien een lied van Elly en Rikkert: ‘laat zo je licht maar schijnen, in alles wat je doet, zodat de mensen zeggen: God is goed!’ Schijn je licht, laat je leven stralen!
Zulke liederen lijken op de Bijbeltekst die vanmorgen centraal staat. We staan namelijk stil bij Filippenzen 2 vers 14 en 15. Daar schrijft Paulus het volgende: “Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel.”
Schitteren als sterren in een verdorven wereld – je licht laten schijnen! Paulus heeft hiervoor verschillende dingen geschreven over hoe je als christenen moet leven; hij heeft het voorbeeld van Jezus Zelf aangehaald, hoe Hij alles voor anderen overhad, en dan schrijft hij: ‘doe nu dit alles, dan ben je zuiver en smetteloos, dan schijn je als een ster’. Tja… maar weet je wat nu zo vervelend is? Het is wel een lied om enthousiast te zingen ‘Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht…’ maar het is een erg lastig iets als je het gaat proberen te doen. Lees verder

Preek Hemelvaart 2019

Tags

, ,

Uit de Bijbel is gelezen: Lukas 24:50-53 en Filippenzen 2:1-11

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: helden ingehaald]
in de romeinse tijd werden soms keizers of veldheren met een triomftocht de stad Rome binnengehaald. Als ze een grote overwinning hadden behaald, kregen ze die bijzondere eer. Een grote stoet trok door de straten: karren met oorlogsbuit, geboeide krijgsgevangenen, soldaten in hun beste uniform… En in het midden: de overwinnaar, de triomferende veldheer. Hij werd gereden op de mooiste strijdwagen, en achter hem stond een slaaf die een lauwerkrans boven zijn hoofd hield. De mensenmassa’s juichten, de zon blonk op de opgepoetste wapenrustingen – wat een spektakel! Zó werd een veldheer ingehaald die een grote overwinning behaalde voor het keizerrijk. Een grootse intocht, een grote eer. Wie zou daar niet in willen delen?
Ook tegenwoordig is er soms een triomfantelijk onthaal van overwinnaars. Ik denk aan de huldiging van Ajax in Amsterdam onlangs, omdat ze de landstitel hadden veroverd. Toegejuicht en toegezongen, geëerd om hun overwinningen. Wat moet het geweldig voelen om daar op dat podium te staan na een seizoen van hard werken. Helaas wonnen ze de Champions League niet, anders zou dat helemaal een uitzinnige inhuldiging zijn geworden. Alleen winnaars worden geëerd!
Zelfs hier in Woudrichem heb je zoiets: de Lees verder

Overdenking cantatedienst BWV 146

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: verdrukking?]
‘Wij moeten door veel verdrukkingen in het Rijk van God binnengaan’ zingt de cantate van vandaag ons voor, en deze zelfde zin hoorden we ook uit de Bijbel. ‘Door veel verdrukkingen het rijk van God ingaan’ – slaat dat op ons? Weet u aan wie ik moest denken toen ik deze viering voorbereidde? Aan christenen in Noord-Korea of Eritrea. Díe begrijpen direct wat Paulus bedoelt, als hij de gelovigen opwekt om vol te houden en waarschuwt voor verdrukkingen. In Eritrea worden christenen opgesloten in zeecontainers, waar het bloedheet kan worden. In Noord-Korea zijn vele strafkampen waar naast anderen heel wat christenen gevangen zitten, bijvoorbeeld simpelweg omdat er een Bijbel in hun huis werd gevonden. ‘Door veel verdrukkingen…’ De mensen tegen wie Paulus dit zei, begrepen het ook heel goed. Paulus zelf was halfdood geslagen omdat hij preekte over Jezus, en de mensen die door zijn woorden waren gaan geloven hadden ook tegenstand te verwachten van hun stadsgenoten.
Maar wij? Wat kost gelovig-zijn je in onze tijd? Goed, ze zullen praatprogramma’s soms een schampere opmerking maken over kerk of geloof; soms is geloof een oorzaak van verwijdering in families – maar verdrukking? Heeft dat iets met mijn leven en geloof te maken?

[De cantate en het contrast]200
De cantate die we hoorden ontleent Lees verder

Preek Filippenzen 1:1-11

Tags

, ,

In deze dienst werden 2 mensen bevestigd tot ouderling van de gemeente

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: aandeelhouders/maatschap/vennoten]
hebt u aandelen? Aandelen in een bedrijf? Of is er misschien een bedrijf waar u partner in bent of vennoot? Dan kan dat u vandaag helpen om de boodschap van de preek te begrijpen! U zult straks wel horen waarom.
Misschien zijn er jongeren hier die komende week examen economie hebben. Dan zul je weten dat er verschillende soorten bedrijven zijn: BV en NV, maatschap, vennootschap onder firma en eenmanszaak. Vanmorgen wil ik er eens twee uitlichten. Er zijn bedrijven met aandeelhouders, denk aan beursgenoteerde bedrijven zoals Shell en Philips. Maar wat is de relatie van een aandeelhouder tot het bedrijf? Ze delen in de winst, ze krijgen dividend uitgekeerd. Dat is voor hen de hoofdzaak. Maar… ze werken niet mee in het bedrijf. Ze kunnen, als ze eenmaal aandeelhouder zijn, gewoon op hun stoel blijven zitten. Weel meedelen, niet meewerken
Er zijn echter ook andere bedrijven: bedrijven die bestaan uit zakenpartners. Artsen in een maatschap, een paar schilders die samen een vennootschap onder firma hebben, en ga zo maar door. Daar is de situatie anders. Daar wordt natuurlijk de winst ook gedeeld. Maar: de partners werken zelf ook mee om die winst te realiseren. Meewerken én meedelen.
Wat ik me nu afvroeg, toen ik deze preek voorbereidde, is dit: met wat voor soort bedrijf is een christelijke gemeente nu het beste te vergelijken? Lees verder

Preek huwelijk Ramon en Sofie

Tags

, , , ,

Uit de Bijbel is gelezen: Prediker 4:9-12 en 1 Johannes 4:7-21

Bruidspaar Ramon en Sofie, familieleden en vrienden, gemeente van Jezus Christus,

[intro]
wat is het mooi om vandaag deze feestdag samen te beleven. Te zien hoeveel jullie van elkaar houden, te beleven dat jullie elkaar trouw beloven, en dat samen te vieren. Het kan niet anders of er heerst blijdschap vandaag, en dankbaarheid. Je kunt het gewoon zien en voelen, nu we hier samen zijn, ieder in zijn mooiste kleding en kapsel. Een feestdag!
Ik persoonlijk vind het ook erg mooi dat ik jullie huwelijksdienst mag leiden. Ramon, jou heb ik mogen dopen hier in de kerk, een aantal jaar geleden. Je hebt belijdeniscatechese bij me gevolgd. Met jou, Sofie, erbij, waren jullie vaak bij ons thuis te gast, met nog enkele anderen, voor de Bijbel Beter begrijpen-kring. De tienerclubleiding met Janneke schept natuurlijk ook een band. En juist daarom is het zo bijzonder, dat twee mensen die je goed kent, ja gaan zeggen, en dat ik de dienst mag leiden. Daar ben ik blij en vereerd mee!
Zo zijn we hier vanmiddag in de kerk. En dan zou het niet goed zijn om alleen maar te roepen hoe mooi het allemaal wel is, of te spreken over wat jullie waarderen in elkaar. Jullie evertelden het me: oprechtheid en humor, en gedrevenheid, en nog meer. Maar Lees verder