Preek Lukas 11:37-54 ‘binnenkant en buitenkant’

Tags

,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]
heeft u ook zo’n hekel aan onoprechtheid? Aan mensen die draaien, mensen met alleen een mooie buitenkant? Het is één van de dingen waar we in Nederland heel slecht tegen kunnen. Denk aan politici, die mooi praten maar uiteindelijk niet doen wat de kiezers willen. Denk aan een collega die tegen iedereen zegt wat hij denkt dat de ander wil horen. Denk aan een vriendin die over je blijkt te roddelen. Bah, vreselijk! Wees liever een mens uit één stuk denken we dan, niet van buiten anders dan van binnen.
Maar hoe zou u en hoe zou jij het vinden als een ander jóu van zo iets beschuldigt? Als iemand je uitmaakt voor huichelaar, of nog erger: als je in het openbaar wordt afgeschilderd als iemand die de schone schijn ophoudt? Ik kan me voorstellen dat je dan diep gekwetst bent, of meteen woedend wordt. Hoe dúrft iemand dat van jou te zeggen? Laat hij of zij naar zichzelf kijken! Nee, niemand wil graag zulke kritiek horen.
Nu komen we vandaag Jézus tegen als iemand die zulke kritiek levert. Hard gaat hij tekeer tegen bepaalde mensen: ‘huichelaars’ noemt Hij ze. En dat niet alleen: ‘dwazen’, zegt Hij, en ‘wee u!’ Wat is hier aan de hand? Het gaat er hard aan toe in ons Bijbelgedeelte!

[de context]
In het elfde hoofdstuk van het Lukas-evangelie, waar wij het slot van lazen, is de spanning rond Jezus steeds al aan het stijgen. Hij Lees verder

Advertenties

Preek Lukas 7:36-54 ‘liefhebben vanwege vergeving’

Tags

,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]
de rozen waren weer extra duur deze week! En toch deden de bloemisten goede zaken. Hoe dat kan? Wel, het was Valentijnsdag afgelopen donderdag! Hebt u nog een valentijnscadeautje gekregen, of jij? De een vindt het commerciële onzin, de ander doet er enthousiast aan mee. Maar hoe dan ook: het was Valentijnsdag, de dag om je liefde te tonen aan degene van wie je houdt. Met een bos rozen, met chocolaatjes, of op welke manier dan ook. Zelfs kinderen van de basisschool zijn er druk mee bezig.
Nu is het natuurlijk wel de kunst om je liefde te tonen op een manier die echt iets zegt. Je kunt even een bos bloemen halen, desnoods bij het benzinestation, maar ja, hoeveel waarde heeft dat voor je partner? Een doos chocolaatjes is ook wel erg afgezaagd. Maar wat dan? Als praktische Nederlanders denken we al snel: het mag ook weer niet te veel kosten… Vooral natuurlijk als je al jaren bij elkaar bent. Als de liefde nog vers is, als je helemaal zweeft van verliefdheid, dan kan er veel meer vanaf. En zeg nou zelf: een mooi sieraad, of een romantisch etentje samen, dat zegt toch veel meer? Hoe toon je je liefde?
Dat brengt ons juist bij de geschiedenis van Lees verder

Overdenking kerk- en schooldienst 10-2-’19

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus, kinderen, tieners en volwassenen,

[het verhaal: twee stoeten]
kijk, daar loopt een grote groep mensen door het Joodse land! Je hoort ze al aankomen: ze praten en lachen, het is een vrolijke drukte. Boven hen schijnt de warme zon, en hun voeten laten het stof opwaaien van de droge weg. Ze lopen tussen de velden, op weg naar het stadje daar in de verte. Wie zijn deze mensen? Waar komen ze vandaan? Het zijn Jezus en zijn leerlingen, en nog veel andere mensen. Jezus loopt in het midden, en de rest gaat met Hem mee. Ze praten onder elkaar over wat Jezus allemaal gedaan heeft. Wonderlijk waar is het, wat je hoort! Gisteren heeft Jezus nog iemand beter gemaakt die ziek was. Maar dat was niet de eerste keer! Hij heeft veel ongelooflijke dingen gedaan. Ik hoor twee mensen uit de groep met elkaar praten: weet je nog, van die keer dat Hij water in wijn veranderde? Weet je nog, van die keer dat hij de storm liet ophouden? Ja, Jezus is geweldig, vinden ze allemaal. Hij vertelt ook zo mooi over God! Ze willen graag bij Hem zijn. Nu, op weg met Hem, is de wereld licht, en het leven lacht!
Bijna zijn ze bij het stadje aangekomen, Naïn heet het. Die naam betekent ‘lieflijk’, en dat past precies bij hoe ze zich voelen. Maar kijk! Daar komt nog een stoet mensen. Ze komen uit het stadje. Dit is een heel andere stoet. Deze mensen Lees verder

Preek Lukas 6:12-26 ‘de kringen rond Jezus’

Tags

,

Gemeente van Jezus Christus,

[inleiding]
‘laat ons van Jezus zelf, die op een berg klom, leren / alleen te zijn met U, die Geest en waarheid zijt’. Zo begonnen we deze kerkdienst, uit gezang 324. Jezus die de bergen in ging om te bidden. Dat deed Hij vaker, want gebed was een vitaal onderdeel van zijn leven – contact met Zijn hemelse Vader! In het begin van het gedeelte dat we lazen uit de Bijbel ontmoeten we Hem biddend in de bergen. Het is zelfs het langste gebed van Jezus in de hele Bijbel! De héle nacht bracht Hij door in het gebed tot God, staat er.
Dan moet er wel iets belangrijks aan de hand zijn! Iets van groot gewicht, dat Hij de steun en leiding van zijn Vader zo nodig heeft. Ja, dat is ook zo!Waarom bidt Jezus zo lang? Dat hoorden we ook: omdat Jezus 12 mensen gaat uitkiezen om in Zijn dienst te staan. Hij kiest mensen om door Hem opgeleid te worden en straks Zijn werk voort te zetten. Ja, dat is inderdaad een belangrijke keuze: de juiste mensen vinden voor deze positie!
Wonderlijk is dat trouwens: hoe God ménsen speciaal uitkiest om Zijn werk te doen op de wereld. De 12 apostelen, maar ook daarna. Tot op heden: predikanten, evangelisten, ouderlingen en diakenen.
Dat moeten dan zeker wel heel bijzondere mensen zijn, de 12 die Jezus kiest, en degenen die Hij vandaag gebruiken wil. Een tree hoger dan een gewone gelovige. Dáárom moest Jezus zeker zo hard bidden, om duidelijk te zien wie het meest geschikt waren? Nou… Lees verder

Preek ‘Jezus als nieuwe Adam weerstaat de verleiding’

Tags

, ,

Uit de Bijbel is gelezen: Genesis 3:1-7 en Lukas 3:23,38, 4:1-14a

DIENST MET DOVE MENSEN EN VERTALING IN GEBARENTAAL. Daarom soms wat eenvoudiger in verwoording.

Gemeente van Jezus Christus,

[Jezus als nieuwe Adam]
jullie kennen vast wel de films van James Bond, denk ik. Hij gaat op gevaarlijke missies en bestrijdt het kwaad. James Bond, agent nul-nul-zeven. Vanmorgen wil ik jullie voorstellen aan een andere man met een missie, iemand die het kwaad nog veel dieper bestrijdt. Agent nul-zeven-zeven. Weet je wie dat is? Het is Jezus Christus. Agent nul-zeven-zeven. Waarom ik hem zo noem? Luister maar!
We hoorden uit het Lukas-evangelie de stamboom van Jezus. De meeste namen sloegen we over, zoals u zelf meestal ook wel zult doen. Maar als je goed telt, staan er in die stamboom precies 77 namen. Dat is natuurlijk niet toevallig. Zeven is het getal van de volheid, en 77 dus nog meer. De stamboom begint met Adam, de eerste mens. Hij wordt genoemd ‘de zoon van God’. Maar Jezus Lees verder

Preek doopdienst, Lukas 3:1-22

Tags

, , ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]
in de stad Antiochië, in de vierde eeuw, lag Marcellus ziek op bed. Het zweet stond op zijn voorhoofd, zijn ogen keken koortsig, zijn ademhaling ging hijgend. Bezorgd kijken de kinderen van Marcellus hem aan. Al een paar dagen ligt hun vader zo op bed, en er is geen teken van verbetering – het lijkt alleen maar erger te worden. Zojuist is er een arts langs geweest, maar die kan weinig doen. Tegen deze koorts staan kruiden en medicijnen machteloos. Het lichaam van de zieke zal zelf de strijd moeten voeren. Maar kan het dat aan? Marcellus is ook de jongste niet meer… De kinderen vrezen het ergste.
Plotseling richt hun oude vader zich op. Met schorre stem zegt hij: “haal bisschop Chrysostomus! Haal hem onze voorganger. Het is nu tijd voor mij om gedoopt te worden!” Had Marcellus onlangs voor het eerst van Jezus gehoord? Nee, dat niet! Hij ging al zijn hele leven naar de kerk. Maar gedoopt? Dat was hij niet. Daar was het nú pas de tijd voor, vond hij!
In de vroege kerk kwam het vaker voor dat mensen hun doop zo lang mogelijk uitstelden, net als Marcellus. Waarom? Wel, de doop wast immers je zonden af! We hoorden het net uit de Bijbel. ‘zich laten dopen … om zo vergeving van zonden te ontvangen’. Nou dan! Als je helemaal aan het einde van je leven gedoopt wordt, dan kun je zonder zonden het leven verlaten en zo de hemel binnengaan.
Of klopt deze redenering niet? Wij gaan vandaag een klein kindje dopen! Velen van ons zullen als kind gedoopt zijn. Wat is dopen eigenlijk? Een soort magisch ritueel dat je zuivert van zonden, of veel meer? Als thema voor de preek heb ik gekozen ‘de doop, het begin van een weg’. Een begin, niet een afsluiting! Lees verder

Psalm 119 weer een stuk gevorderd

Tags

,

Er weer is de berijming van de langste psalm een stuk gevorderd….

Alfabetisch berijmd, 2 coupletten per Hebreeuwse letter

1. Als je de weg van Gods geboden gaat,
je voeten in het rechte spoor blijft zetten
naar Hem blijft zoeken en het kwade laat,
vind je geluk dankzij zijn goede wetten.
Een zegen is wat in uw regels staat.
U vraagt van ons dat wij er steeds op letten.

2. Ach, was mijn leven maar zo wetsgetrouw
dat ik nooit met uw wet de hand zou lichten.
Als ik die houd, raak ik nooit in het nauw.
Zingend zal ik mij op uw regels richten.
Verlaat mij niet voorgoed, want vol berouw
doe ik waartoe uw woorden mij verplichten.

3. Bijzonder heilzaam is wat U ons zegt; Lees verder

Preek nieuwjaar 2019, Hebreeën 12:1-13

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: goede voornemens]
het nieuwe jaar is begonnen! Een nieuw jaar met nieuwe kansen en mogelijkheden. Of ja, feitelijk heb je elke dag nieuwe kansen en mogelijkheden, maar op één of andere manier ervaren we dat sterker als er een nieuw jaartal op de kalender verschijnt. Mensen gaan juist nú aan goede voornemens beginnen. Dit jaar stoppen met roken, of vanaf nu meer sporten. Het schijnt dat in januari de sportscholen vol zitten, na al het gezellige eten en drinken van de decembertijd.
Hebt u of heb jij weleens goede voornemens gehad voor een nieuw jaar? Of misschien heb je ze wel voor dít jaar. Minder lange dagen maken op het werk, meer bewegen, minder je mobiel checken. Misschien wel trouwer zijn het Bijbellezen. Allemaal heel goede dingen! Alleen… lukt het? Als je weleens goede voornemens hebt gehad, dingen wilde veranderen per 1-1, of op een andere datum – is het gelukt? Is je leven er echt door veranderd, of moet je eigenlijk vandaag dat voornemen wéér maken? Ingesleten patronen zijn niet zo eenvoudig te veranderen! Hoe kom je nu echt tot een blijvende gedragsverandering?

[de opdracht]
Gedragsverandering, bekering: dat is ook waartoe de Bijbel ons op vele plaatsen oproept. In de Hebreeënbrief Lees verder

Preek oudjaar 2018: Hebreeën 11

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: oud en nieuw]
het is oudjaar! De laatste uren van 2018 zijn aangebroken, en straks om twaalf uur begint het nieuwe jaar. Een markeringspunt, een moment om even bij stil te staan. Dat gebeurt dan ook overal: vanavond met vuurwerk en veel geknal, de komende dagen met de beste wensen van iedereen die je maar ontmoet, en de afgelopen dagen met jaaroverzichten in de krant, op TV en op internet. Die jaaroverzichten beheersen het nieuws flink zo eind december, bij gebrek aan echt nieuws in de kerstvakantie. Een nieuwsoverzicht met de voornaamste nieuwsfeiten van 2018 op een rijtje, een overzicht ‘het sportjaar 2018’ om alle medailles, records en bekers te memoreren, en natuurlijk niet te vergeten het lijstje met bekende mensen die in het afgelopen jaar zijn overleden.
Ook in je eigen leven kan de jaarwisseling een moment zijn van terugkijken. Dat er bekende Nederlanders zijn overleden laat je koud, maar dat je een familielied moest verliezen, dat komt dichtbij. Dat zal je herinnering van 2018 voor altijd beheersen. Anderen hebben juist mooie herinneringen, als een kind werd geboren, een huwelijk gesloten, een diploma behaald: dát was 2018 voor hen! Bij weer anderen heeft het leven gewoon rustig voortgekabbeld. Hoe dan ook, de jaarwisseling zet je even stil, laat je even terugkijken. Hoe was het, de afgelopen twaalf maanden? Viel het mee, of viel het tegen? Kwamen je verwachtingen uit, is wat je hoopte werkelijkheid geworden, of ging het heel anders? Zo zitten we hier, ieder met zijn eigen gedachten op oudjaar.

[wat geloof is]
Uit de Bijbel lazen we Hebreeën 11, een hoofdstuk met als thema ‘geloof’. Weet u, geloof heeft ook alles te maken met verwachtingen! Met hoop die werkelijkheid wordt – althans, dat geloof je. Heel passend dus voor een moment als dit.
In bijna elke zin van dit hoofdstuk keert het terug: Door geloof… door zijn geloof… door haar geloof… Het thema van dit hoofdstuk, dat kan gewoon niet missen. Maar wat is geloof eigenlijk? Lees verder

Preek 1e kerstdag 2018: Jezus en David

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: in de stad van koning David…]
het is kerst, dus overal klinken de kerstliederen. Op de radio al weken de bekende kersthits, over ‘white christmas’ en verlangen om met kerst samen te zijn. In kerken en kerstvieringen klinken de bekende christelijke hits. Van ‘Stille nacht’ tot ‘Ere zij God’, en ga zo maar door. We hebben er gisteravond veel gezongen hier in de kerk, en vanmorgen weer. Mooi is dat altijd!
Nu viel me iets op in de teksten van die kerstliederen. ‘in de stad van koning David, in een nederige stal…’ zo zegt er één. Of een ander kerstlied, het bekendste van allemaal: ‘stille nacht, heilige nacht. Davids zoon, lang verwacht…’ Wat doet die naam ‘David’ daar? Wat heeft koning David, die zo’n duizend jaar eerder leefde dan Jezus, te maken met het kerstfeest? Lees verder