Preek ‘solidair tot het uiterste’ n.a.v. Exodus 32:32

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus,

[inleiding]
Als thema voor de preek vanmorgen heb ik gekozen voor “Solidair tot het uiterste”. Solidair-zijn, wat is dat eigenlijk? Een beetje een ‘links’ woord misschien op het eerste gehoor. In een woordenboek vond ik als synoniem ‘saamhorig’ of ‘lotsverbonden’. Als je solidair bent met anderen, dan hoor je samen. Je verbindt jouw lot aan dat van anderen. Afgelopen weken waren er de acties van basisschoolleraren, en daar zag je mooie voorbeelden van solidariteit. Een leraar van in de zestig zegt bijvoorbeeld: ‘ik staak niet voor mezelf, ik kom die laatste laatste paar jaar wel door. Maar ik staak voor mijn jonge collega’s, die minder verdienen en het steeds drukker krijgen’. Of een docent uit deze streek, die zegt: ‘hier valt het nog wel mee met het lerarentekort en de problemen. Maar ik sta zij aan zij met mijn collega’s uit de Randstad! Daar zijn zo grote tekorten, en zoveel probleemkinderen, daar is het haast niet te doen als docent’. Solidariteit! Een gevoel van ‘wij samen staan voor dezelfde zaak’. Dat proef je bij deze docenten. “Eén voor allen en allen voor één”. Daar zal het vanmorgen ook over gaan. Lees verder

Preek dankdag 2019 – n.a.v. 2 Koningen 7

Tags

, ,

Uit de Bijbel is gelezen 2 Koningen 6:24-7:20

 

Gemeente van Jezus Christus,

[ntro: overvloed]
toen ik de afgelopen tijd langs de Altenase wegen fietsen, zag ik iets wat me opviel. Iets waardoor me weer eens duidelijk werd hoe welvarend, hoe rijk ons land is. Waar ik dat aan zag? Aan de appel- en notenbomen, waar de afgelopen maanden de vruchten van rijp waren. Er staan er nogal wat, in tuinen en langs dijken en wegen. Sommige strak bijgehouden door de eigenaars, gesnoeid en bemest, en met de vruchten dankbaar verzameld als ze vallen, bij noten, of geplukt net daarvoor, bij appels. Maar er zijn ook bomen waar niemand naar omkijkt. Ik zou zo een paar plaatsen kunnen noemen waar de appels liggen weg te rotten, of waar de noten aan de vogels worden overgelaten. Is dat erg? Tja, is geen plukplicht of zo. Maar het toont wel aan hoe welvarend we zijn in Nederland. Blijkbaar is er gewoon geen behoefte aan deze vruchten. En niet alleen bij de eigenaar, ook als die bomen op het gemeentegras staan komt er niemand rapen. We hebben genoeg!
Zomaar een typerend iets. Maar je kunt het ook in de statistieken bevestigd krijgen: Nederland hoort bij de top-tien van welvarendste landen ter wereld. Heel wat mensen hier in de kerk gaan meerdere malen per jaar op vakantie, of hebben meerdere auto’s, of… Ja, natuurlijk, ik weet het wel: niet ieder heeft het zo goed, ook niet in Nederland, ook niet in Woudrichem. Maar blijkbaar is de nood niet zo hoog dat kinderen appels moeten gaan rapen, of walnoten verzamelen. Op hoeveel plaatsen in de wereld is dat niet compleet anders!

[contrast met gebrek toen en nu]
En zo mogen we vandaag dankdag vieren Lees verder

Berijming psalm 24, verbeterd

Tags

,

1. De aarde is met al wat leeft,
met alles wat Hij adem geeft,
van Hem, de HEER, de hoogste koning.
Hij laat het land onwrikbaar staan,
oprijzend uit de oceaan.
Zijn macht geeft mens en dier een woning.

2. Wie mag Gods tempel binnengaan?
Wie kan er op zijn hoogte staan?
Wie zal Hem op zijn berg vereren?
Hij die een zuiver leven leidt,
die leugens en bedrog vermijdt
en nooit een valse eed zal zweren.

3. Aan hen die eerlijk zijn en echt
doet God, hun redder, altijd recht.
Zijn zegen zullen ze ontvangen.
Dit is het volk dat Hem verwacht;
zij vormen Jakobs nageslacht,
de mensen die naar Hem verlangen.

4. Kom, poorten, hef je oude boog!
Maak nu de doorgang wijd en hoog:
de hoogste koning rijdt naar binnen.
Wie is die vorst vol majesteit?
De HEER, de held die in de strijd
met grote macht zal overwinnen.

5. Kom, poorten, hef je oude boog!
Maak nu de doorgang wijd en hoog
geef ruimte aan de grote koning.
Wie is die vorst vol majesteit?
De HEER die hemellegers leidt.
Hij komt vol glorie naar zijn woning.

Adriaan Molenaar

© 2019 Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

Berijming psalm 12, verbeterd

Tags

,

1. Help HEER, de liefde en de trouw ontbreken!
Oprechte mensen zijn een zeldzaamheid.
Het lijkt normaal om leugentaal te spreken;
misleiding en bedrog zijn wijdverbreid.

2. HEER, wil die huichelaars de mond toch snoeren.
Ze roepen boordevol met eigenwaan:
‘Wij winnen door het hoogste woord te voeren.
Wij zijn de sterkste, niemand kan ons aan.’

3. ‘Ik hoor de kreten van de armen klinken.
Nu sta Ik op en red wie onrecht lijdt’,
zo spreekt de HEER. Als zuiver zilver blinken
zijn woorden in een trouweloze tijd.

4. Laat leugenaars het laatste woord niet krijgen.
Bescherm wie arm en zwak zijn, trouwe HEER.
Het onrecht blijft aan alle kanten dreigen.
Verdorvenheid verspreidt zich meer en meer.

Tekst: Adriaan Molenaar

© 2019 Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

Preek ‘gouden kalf’

Tags

,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]
het is een ongelooflijk verhaal wat we vanavond lazen, die geschiedenis van het gouden kalf. Het volk van God valt op de meest grove wijze weg af van God. En dat juist op déze plek en op deze manier! Deze plek: aan de voet van de berg Sinai, waar de HEER aan hen is verschenen. En dat niet alleen, er is een verbond gesloten: Hij zal hun God zijn, zij zullen zijn volk zijn. Plechtig was hier het verbond bezegeld, en drie maal had het hele volk gezegd: ‘alles wat de HEER gesproken heeft, zullen wij doen!’ Dat maakt ook de manier waarop ze de fout ingaan des te erger: door een beeld te maken. De HEER had net nog maar de Tien Geboden gegeven, de grondwet voor Israël. “Géén andere goden voor mijn aangezicht… geen beelden maken en die vereren….’ En nu doen ze het wél! Letterlijk voor Gods aangezicht, want de wolk van Gods aanwezigheid hangt nog om de top van de berg. De HEER is daar en Mozes spreekt met Hem.
Wat een contrast met war er beneden gebeurt! Het is alsof je een huis ziet wat aan de ene kant wordt gebouwd, en aan de andere kant afgebroken. Boven geeft God plannen voor de tabernakel, de tent waarin Hij bij zijn volk wil wonen. Hij ziet een toekomst samen voor zich. Maar beneden… beneden wis zijn plek al ingenomen door een kalf van goud. Ongelooflijk! Daar wordt afgebroken wat is opgebouwd tussen de HEER en hen. Lees verder

Preek ‘God wil bij zijn mensen wonen’

Tags

, ,

Uit de Bijbel is gelezen: OT: Exodus 25:1-9, 29:43-46; NT: Johannes 1:14-18, 14:15-20

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]
‘Waar is God eigenlijk?’ Met die vraag wil ik vanmiddag beginnen. Waar is God? En dan bedoel ik niet de vraag die je soms hoort als mensen het moeilijk hebben ‘waar is God? – ik merk niets van Hem’. Nee, ik bedoel het heel letterlijk: waar, op welke plaats is God, waar bevindt Hij zich?
Een kind zal misschien zeggen: God woont in de hemel! Dat is natuurlijk ook helemaal waar, dat staat in de Bijbel. De hemel is zijn woning. Alleen… waar is dan wel de hemel te vinden? Daarboven? Dat is toch vooral een wijze van spreken denk ik
Een ander, iemand die goed heeft opgelet op de catechese, geeft een heel ander antwoord. Waar is God? God is overal! Alomtegenwoordig, met een moeilijk woord. En dat is waar, ook dat staat in de Bijbel. Maar het lastige is: als God overal is, is dat bijna hetzelfde als wanneer Hij nergens is – als u begrijpt wat ik bedoel. Dan kun je Hem nog steeds niet aanwijzen, nog steeds niet ergens naartoe gaan waar Hij zeker te vinden is. Waar is God? Hoe ver weg is Hij? Om daar meer over te weten, beginnen we vandaag bij Exodus hoofdstuk 25. Vandaaruit volgen we een grote lijn door de Bijbel. Lees verder

Preek ‘verbondssluiting’ n.a.v. Exodus 24

Tags

, ,

Uit de Bijbel is gelezen Exodus 19:3-8, 24:1-12 en Lukas 22:16-20

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: trouwen]
hier in de vesting van Woudrichem zie ik regelmatig mensen lopen die duidelijk bij een bruiloft horen. Momenteel niet zo, maar vooral in het voorjaar en de zomer. Een bruidspaar laat foto’s maken op mooie plekjes hier in de stad, of er komt een groepje goedgeklede gasten uit het Kruithuis-Arsenaal, of de kerkklokken luiden wanneer deze kerk is afgehuurd voor een huwelijk. Een bruiloft, de mooiste dag van je leven, zeggen ze wel eens – ik hoop altijd maar dat dat niet waar is, dan is wat erna komt alleen maar minder… Je trouwdag, de belangrijkste dag van je leven – dat zou beter kloppen. Een huwelijk sluiten is niet niks!
U of jij bent vast wel eens bij een bruiloft geweest. Heel veel van u zijn zélf getrouwd en denken nu misschien terug naar hun eigen trouwdag. Dat kan op veel verschillende manieren – mijn zus is op maandagochtend getrouwd, dan is het gratis. Anderen hechten juist heel erg aan allerlei rituelen, jurken, toespraken, rijst strooien en wat er al niet meer kan. Maar in feite gaat het om één ding: twee mensen verbinden zich aan elkaar, zeggen ‘ja’ tegen een bestaan samen, willen hun leven voortaan samen leven. Bijna wel de grootste stap die je kunt maken als mens, om je zo over te geven aan een ander. Je vrijgezelle vrijheid op te geven in zekere zin, omdat je gelooft dat je met die ander samen méér geluk zult vinden. Niet gek als je die grote stap met rituelen onderstreept: een ring, een feest, een fotoshoot. Misschien wel de belangrijkste dag in je leven. Daarom, tussen haakjes, is het zo in-verdrietig als de band toch breekt, als dromen bedrog blijken te zijn. Dat was niet wat je wenste…

[het verbond met Israël]
Waarom begin ik hiermee vandaag? Omdat we uit de Bijbel een stuk lazen dat gaat over het verbond. ‘Verbond’ is Lees verder

Tags

, , ,

Gemeente van Jezus Christus, jong en oud,

[intro: Korps Mariniers, het visitekaartje van…]
laatst was ik bij mensen elders op bezoek waarvan de dochter binnenkort achttien wordt. Die dochter heeft één droom: om toegelaten te worden bij het Korps Mariniers. Voor kinderen die het niet kennen: het Korps Mariniers, dat is een groep echt stoere soldaten die spannende missies doen. Als je daarbij wilt komen, moet je voldoen aan zware eisen. Daar kom je niet zomaar bij! Dus dat meisje was hard aan het trainen: fitness, lange wandelingen met een zware rugzak op je rug, en ga zo maar door. Alles om goed genoeg te zijn. Want dáár wil ze bij!
Het Korps Mariniers is een elite-eenheid, je zou kunnen zeggen het visitekaartje van het Nederlandse leger. Het is een eer als je daarbij mag horen! Dan heb je een speciale positie. Dan ben je niet zomaar meer iemand. Geen gewone burger, en zelfs geen gewone soldaat. Nee, dan ben je bijzonder, als je bij daarbij mag horen. Een eer als je wordt aangenomen!
Maar… zo’n speciale positie is niet alleen maar leuk. Als je Lees verder

Preek ‘gemopper’ n.a.v. Exodus 15-17

Tags

,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: gemopper]
het valt mij af en toe op hoeveel er gemopperd wordt in ons land. Als je luistert op een verjaardag, als je ingezonden brieven leest in Altena Nieuws, en vooral ook op de sociale media. Ik heb van de week de lezerscommentaren op nu.nl eens goed bekeken. Met de meeste mensen gaat het helemaal niet slecht, we zijn één van de welvarendste landen ter wereld, en toch… Er heerst, zo zei iemand treffend, een sfeer van “met mij gaat het goed, maar met ons gaat het slecht”. Vooral naar de overheid toe spreken mensen wantrouwen uit, of ontevredenheid. ‘Stelletje incompetente kletsers’, hoor je, of ‘ze zorgen vooral goed voor zichzelf’. Ik hoor zelden iets positiefs over ambtenaren, wethouders of ministers, vooral veel gemopper. Herkenbaar?
Als het over maatregelen van de regering gaat, hebben mensen al heel snel hun mening klaar. En die mening is meestal dat ze het er niet mee eens zijn. Jouw bouwvergunning afgekeurd? Ongehoord, reden om te mopperen. Bouwplan van de buurman goedgekeurd? Onbegrijpelijk, ook reden tot ontevredenheid. Of denk aan de aanpak van het stikstofprobleem, de afgelopen week zo in het nieuws. De een vindt dat de regering veel te weinig doet, de ander vindt ze compleet in de greep van de milieumaffia.
Zo wordt er heel wat afgemopperd, misschien ook wel door ons. Uiteindelijk gaat het er meestal om, heb ik de indruk, dat de dingen niet gaan zoals wíj willen. Maar… Lees verder

Preek startzondag 2019 ‘een goed verhaal’na.v. Psalm 66

Tags

, , , , ,

Uit de Bijbel is gelezen: Psalm 66 en Johannes 4:25-30, 39-42

 

Gemeente van Jezus Christus, jong en oud,

[intro]
velen van ons zijn afgelopen zomer weg geweest op vakantie. Eén van de dingen die je dan kunt doen is een oud stadje bezoeken. Tenminste.. als je daar van houdt. Bij mij thuis vinden ze dat leuk, maar dat geldt niet voor iedereen.
Stel je voor, je bent als tiener op vakantie in Frankrijk, en je ouders zeggen: kom, morgen gaan we naar die-en-die plaats, dat schijnt een plek te zijn met veel geschiedenis. En jij denkt: ‘hé, alweer langs gebouwen slenteren – saai! Ik blijf liever bij het zwembad hier op de camping, chillen met m’n vrienden. Of als we nu wat actiefs gingen doen, mountainbiken of zo. Maar die oude stenen, wat is dar nu aan te zien?’ En inderdaad, als je door zo’n stadje loopt en alleen oude gebouwen ziet staat, dan is er weinig aan, of je nu jong of oud bent. Weer zo’n vakwerkhuis, ongeveer net als de vorige tien. Je bent blij als je ergens een terrasje ziet!
Weet je wanneer zo’n oud stadje veel leuker wordt? Als je een goede gids hebt. Iemand die weet wat er daar vroeger allemaal gebeurd is, en die dat boeiend kan vertellen. Als hij vertelt: in deze kamer zat een gevluchte soldaat verstopt, en hier is hij over het dak weggevlucht. Daar op het plein werd de jaarmarkt gehouden, en moet je horen wat er toen een keer gebeurde… Als de gids zo vertelt, dan gebeurt er iets: dan zie je niet alleen oude dingen, maar dan gaat het voor je leven. Je ziet de mensen voor je die er woonden, je beleeft mee wat er is gebeurd, aan strijd en brand en avonturen. Je denkt je in hoe het zou zijn om daar te leven, hoe het zou zijn om zelf een soldaat te zijn of een verstopte vluchteling. Een goed verhaal neemt je mee!

[de Bijbel, ‘t grote verhaal om de wereld/t leven te zien]
Waarom begin ik met dit voorbeeld? Lees verder