Simson en de Bron

Tags

, , , , ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]
vanmorgen worden we meegenomen naar Israël. In gedachten worden we neergezet ergens in de heuvels van Juda. Je kijkt om je heen, en je ziet een dunbevolkt gebied waar het droog is. ‘Hoe heet het hier?’ vraag je als er iemand aankomt. ‘De kaak’, zegt hij – Lechi. Wat een wonderlijke naam! Aan de ene kant zie je een opvallende rotspartij, misschien komt de naam daar wel vandaan. Je kijkt nog eens rond, en je oog valt op een holte waar water opwelt. Een bron in deze wildernis! De man ziet je kijken. ‘Dat is de bron van de roeper’ zegt hij met een gebaar die kant op. Bron van de roeper – je weet toevallig dat in Israël een wilde patrijs zo wordt genoemd, ‘roeper’. De patrijzenbron dus?
Maar later kom je er achter dat er een verhaal vastzit aan die namen. Een verhaal van vroeger, uit de tijd dat er zelfs nog geen koningen waren. Een verhaal van Simson de sterke. Een verhaal over leven uit de Bron. Lees verder

Preek psalm 30

Tags

,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]
het is herfst, de dagen zijn snel korter geworden. Je merkt het ’s avonds, maar ook ’s morgens als je wakker wordt. Buiten is het nog donker, en dat maakt het een stuk minder aantrekkelijk om uit bed te komen. Donker, dat is nacht, en dan is het de tijd om te slapen. ‘De dag is nog niet eens begonnen’, denk je misschien als de wekker gaat. ‘De dag is nog niet eens begonnen’ – als je dat denkt verraad je jezelf als een heiden. Want ja, voor ons begint de dag in de morgen en eindigt hij als je gaat slapen. Maar volgens de Bijbelse tijdrekening is het heel anders!
Voor een Jood begint de dag juist als de zon ondergaat, niet als hij opgaat. Net als in het scheppingsverhaal ‘toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag’. In Israël begint er ’s ávonds een nieuwe dag, niet ’s morgens.
Nu kun je denken: wat maakt het uit, het is toch een cirkelgang… Maar Lees verder

Preek ‘het gezag v.d. Bijbel’

Tags

, , ,

Schriftlezingen: 2 Timotheüs 3:10-4:5, 2 Petrus 1:16-21

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: de Bijbel in de media]
de Bijbel, het basisboek van het christelijk geloof. Daar gaat het vanavond over. De eeuwen door heeft dit boek meer invloed uitgeoefend dan welk ander boek. En niet alleen vroeger was dat zo, ook nu nog. Enkele weken gelezen werd de Bijbel zelfs gekozen tot het belangrijkste boek van Nederland. Ook mensen die zelf niet veel met de Bijbel hebben, erkennen vaak de waarde van de Bijbel als invloedrijk boek en als wereldliteratuur.
Maar de Bijbel is ook anders in het nieuws. Een tijdje geleden had een stel TV-makers een idee, misschien heb je het wel gezien. Ze namen een Bijbel, en deden er de kaft van een Koran omheen. Ze gingen ermee in een winkelstraat staan, en lazen een paar passages uit het Oude Testament voor – natuurlijk over stenigen of slavernij. Vervolgens lieten ze mensen reageren. Lees verder

Preek ‘herkenning in de hemel?’

Tags

, ,

(Schriftlezingen: Mattheus 8:5-13 en 22:23-33)

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: de vraag, en wat erachter zit]
vanavond staat de vraag centraal ‘is er herkenning in de hemel?’ Een vraag die me al verschillende keren is gesteld, en die nu ook werd aangedragen als onderwerp voor een leerdienst. Ik moet eerlijk zeggen dat ik over die vraag nu echt nog nóóit had nagedacht. Herkenning in de hemel? Niet iets wat me bezighield. Dat zegt natuurlijk wel iets over mijn leven en leeftijd, dat deze vraag nooit bij me opkwam. Ik heb nooit echt een groot verlies geleden in mijn familie. Alleen twee grootouders toen ik jong was. Maar verder leven al mijn dierbaren nog.
Bij u zal dat vaak anders zijn. Ouders verloren, misschien wel je geliefde man, of vrouw, of een kind… En dan ga je over die dingen nadenken. Hoe is het na dit leven? En dan niet in het algemeen, maar heel toegespitst: zal ik Piet nog terugzien, of mijn dochter, of… Dan komt het dichtbij!
Wat zit er achter zo’n vraag? Ik heb daar eens over nagedacht, en ik kwam op twee mogelijke dingen. Lees verder

Wet tegen de laksheid

Tags

,

Vorige week (twee weken geleden als u dit leest) stemde de Tweede Kamer in met een nieuwe manier om orgaandonatie te regelen. Heel kort samengevat: vroeger was je alleen orgaandonor als je dat zelf had aangegeven, nu word je als potentiële donor gezien tenzij je aangaf dat je dat niet wilde.
Het is opvallend hoe veel emoties dit onderwerp losmaakt. Mensen in de Kamer en op de tribunes begonnen zo ongeveer te huilen van vreugde toen het voorstel werd aangenomen. Je zult ook maar jaren op een donororgaan zitten wachten dat je leven kan redden! Anderen echter lieten zeer duidelijk hun ongenoegen blijken in de media. Ik las zelfs dingen in de trant van ‘je lichaam is voortaan blijkbaar staatseigendom’.
Nu is orgaandonatie een teer onderwerp. Het raakt immers aan je eigen heengaan, aan het recht op zelfbeschikking en nog meer. Toch snap ik de commotie rond de nieuwste ontwikkelingen niet zo goed. Want wat is er eigenlijk besloten?
Tot op heden kon iedere Nederlander aangeven of hij al dan niet orgaandonor wil zijn. En dat blijft het geval. Alleen wat bleek in de praktijk? Verreweg de meeste mensen namen eenvoudig niet de moeite om een keuze te registreren – en daardoor is er voortdurend gebrek aan donoren. Er overlijden mensen die anders hadden kunnen blijven leven! Wat gaat er nu veranderen? Elke Nederlander krijgt tweemaal een brief thuis, met het verzoek zijn/haar keuze te registreren. Als je na die twee brieven nog niet reageert, neemt de overheid aan dat je blijkbaar geen bezwaar hebt om donor te zijn. Ook hiervan krijg je een brief. Je zou het een soort ‘wet tegen de laksheid’ kunnen noemen. Je houdt helemaal zelf de zeggenschap – als je tenminste de moeite neemt.
So wie so: is het niet wijs om er bij stil te staan dat je leven zomaar voorbij kan zijn? Om voorbereid te zijn daarvoor? Is je lichaam trouwens wel van jezelf? Daarom: bedenk wat je zou willen dat er met je lichaam gebeurt. Maar geldt dit ook niet voor je ziel? Ik geloof dat die een goede bestemming kan vinden – als je tenminste de moeite neemt om ook dáárvoor te zorgen…

preek ‘het slot van de Bergrede’

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: intolerante tekst]
We zijn gekomen aan het slot van de Bergrede. Jezus heeft zijn troonrede gehouden, om het eens te zeggen met een beeld van de afgelopen week. Gelukkig is zijn troonrede een stuk pakkender dan wat u dinsdag kon horen. Beeldend spreekt onze Heer. Over een stad op een berg, al van veraf zichtbaar. Over mensen die staan te bidden op de straathoeken en intussen rondloeren of iedereen wel ziet hoe vroom ze zijn. Over een balk in je oog en een splinter…
Zo hoorden we ook vanmorgen weer pakkende beelden. Twee wegen, een brede en een smalle, en een verhaal over twee mensen die een huis bouwen. Voor wie al langer de kerk bezoekt, bekende beelden. Maar… het trof me in de voorbereiding hoe schérp dit laatste stukje is van Jezus’ toespraak. Twéé wegen zijn er, twee soorten bomen, en twéé bouwers. En telkens loopt het met één van beide slecht af! De brede weg leidt naar het verderf… één van de bomen wordt omgehakt en in het vuur gegooid… mensen krijgen te horen “ga weg van mij, werkers van wetteloosheid” … en de laatste woorden van de rede zijn ‘het stortte in en zijn val was groot’. Jezus benadrukt aan het slot van zijn rede hoeveel ervan afhangt als je naar Hem luistert. Daar hangt álles van af – je hele toekomst, je leven!
Als je je dat realiseert, zijn Jezus’ woorden niet zo mooi beeldend meer. Dan komt er al snel een heel ander etiketje op. Er zijn wel eens mensen die het zogenaamde “Bergrede-christendom” uitspelen tegen wat Paulus ervan gemaakt zou hebben, of tegen ‘de kerk met haar starre dogma’s’. Nee, dan de Bergrede. Een geweldige leer van vijandliefde en geweldloosheid. Als iedereen dáár eens naar luisterde, zou de wereld er beter uitzien! Maar… die bejubelde Bergrede eindigt dus niet op een roze wolk. Integendeel! Lees verder

Dode bomen

Tags

,

Gaat u met uw tijd mee? Ik doe mijn best, maar of het helemaal lukt? Zo heb ik bijvoorbeeld nog gewoon een adresboekje waar mijn kennissen en contacten in genoteerd staan. En ik lees liever een lekker ouderwets boek dan dat ik van zo’n gevoelloze e-reader lees. Bonnetjes voor de belasting print ik uit, in plaats van ze elektronisch op te staan. Ja, ik ben wel van het papier. In tegenstelling tot enkele hippe collega’s zie ik mezelf nog geen preek houden van een iPad. Kortom, ik ben nog uit het dode-bomen-tijdperk. Ja, het dode-bomen-tijdperk. Een wonderlijke uitdrukking, die tegenwoordig serieus gebruikt wordt. Het ‘dode-bomen-tijdperk’, het moderne equivalent van het stenen tijdperk blijkbaar. Onlangs las ik, op een blog uiteraard, hoe iemand sprak van de ‘dode-bomen-media’. Hij bedoelt de kranten, maar meteen blijkt wel hoe hij over ze denkt…
Ben ik dan tegen digitalisering? Nee, zeker niet! Een telefoonnummer zoek ik echt niet op in een papieren gids, maar op m’n telefoon. Trouwens, dat is pas ‘dode bomen’, de papieren telefoongids die jaarlijks huis-aan-huis moet worden verspreid. Onze oudpapieractie is er goed mee! Internetbankieren is veel handiger dan een papieren overschrijvingskaart, en ga zo maar door.
Alleen… wat digitaal is krijgt zo snel een vluchtig karakter, vind ik. Daarom heb ik écht belangrijke dingen graag op papier. Ik lees bij een ziekenbezoek graag voor uit een échte Bijbel. Voor mijn idee past dat beter bij de waarde van de woorden. Of lees over een paar decennia ook ik dan van mijn telefoonschermpje? Het gaat immers om de inhoud! Want digitalisering kan ook handig zijn: met de Bijbel-app heb je het Boek altijd bij je, zonder bobbel in je binnenzak. Mooi toch? En zo zijn er wel meer handige app’s die je bijvoorbeeld elke dag een stukje ter overdenking geven, of een gebed. Ach, het zal bij de digitalisering wel net zo werken als bij de boekdrukkunst – een stap naar de hemel én een stap naar de hel. De vraag is wat je ermee doet!

Vraag of antwoord

Tags

Quizzen lijken in de mode in Poeldijk! Toen ik het programmaboekje doorbladerde van ‘Rondje Poeldijk’ zag ik er wel vier of vijf staan. Bij ‘Vrienden’, bij ‘De Luifel’, in mijn kerk een Bijbelquiz… De insteek is heel gevarieerd, de onderwerpen ook. Maar altijd gaat het erom de juiste antwoorden paraat te hebben. Dan kom je ver en val je in de prijzen.
Maar zijn de juiste antwoorden altijd het belangrijkste? In de Verenigde Staten heb je wel van die TV-dominees waarvan gezegd wordt ‘he has all the answers’ – ‘hij heeft overal een antwoord op’. Ja ja, denk ik dan, antwoorden genoeg, maar heeft hij ook de juiste vragen?
Misschien is vragen-stellen namelijk wel belangrijker dan veel weten. Hierover hoorde ik een aardige anekdote. Als een Nederlands kind thuiskomt van school, zullen zijn ouders al snel vragen ‘wat heb je geleerd vandaag?’ Als een Joods kind echter thuiskomt van school, is er goede kans dat pa of ma vraagt ‘En, heb je nog iets gevraagd vandaag?’ Want wie vragen stelt, kan wijs worden. Wie alles denkt te weten sluit zich echter juist af voor nieuwe dingen!
Sommige mensen associëren kerk of geloof al snel met ‘dogma’s’. Zeker weten hoe het zit, en niet openstaan voor gesprek of vragen. Maar is dat nu geloof? Volgens mij toch niet. In de kerk zijn we (hopelijk) niet de mensen die overal een antwoord op hebben. Geloven is geen ‘theorie van alles’. Quizvraag: wat is geloven dan wel? Het is een vast vertrouwen op Gods liefde, juist zónder dat je overal een antwoord op hebt! Meer een tocht dan een gearriveerd zijn. Maar in elk geval: ook niet tevreden zijn zonder antwoorden.
A.s. donderdag de Bijbelquiz in onze kerk. Een speurtocht door het invloedrijkste boek van de hele wereldgeschienis. Juiste antwoorden zijn mooi, maar de vragen op zich zijn ook al leuk en leerzaam genoeg. Kom maar meedoen! En rijzen er vragen, stel ze gerust…

Pokéstop

Tags

,

Onlangs wees iemand me erop dat er voor onze kerk een Pokéstop ligt – en bij de Bartholomeuskerk ook, trouwens. Nooit geweten, dat je bij een kerk naast het evangelie ook pokeballs kunt krijgen! En allebei nog gratis ook, je hoeft alleen maar te komen…
Misschien denken sommige mensen, vooral wat ouderen, nu: waar gáát dit over? Het heeft alles te maken met een spel voor de smartphone, ‘Pokémon Go’. Momenteel een grote rage! Dit spel maakt dat je mensen over straat ziet lopen terwijl ze hun telefoon voor zich houden en voortdurend op het schermpje kijken. Meestal toont het scherm gewoon de omgeving, maar soms ziet de speler er dingen die een ander niet ziet. Een kleurig monstertje bijvoorbeeld dat je moet vangen, of een plek waar je nieuwe ‘pokeballs’ kunt halen. De echte en de virtuele wereld worden dus met elkaar vermengd, op zich al een heel interessante ontwikkeling. Al moet je wel blijven uitkijken voor de paaltjes op de stoep…
Nu is het zo dat de ‘Pokéstops’ – de oplaadpunten, zeg maar – door de spelontwikkelaars aan centrale punten zijn gekoppeld zoals een monument, een museum, of dus een kerk. Een heel verantwoord spel, zou je zeggen, dat Pokémon Go. ‘Kom uit je luie stoel en bezoek vaker een kerk of museum’ is de boodschap! Heel wat beter dan achter een spelcomputer hangen.
Maar mijn gedachten gaan al verder. Zou de kerk geen mensen binnen kunnen krijgen dankzij dit spel waar ze ongevraagd in meespeelt? De slogan van het spel is immers “gotta catch ‘em all” (vang ze allemaal)! Ik begreep dat de McDonald’s het spel al gebruikt om klanten te trekken… En ja, als je de kerkbank zit kun je dus meteen je voorraad ammunitie voor het spel bijvullen. Of moet je die combinatie juist niet willen? Ik zie het al voor me, een kerk vol mensen die niet naar mij, maar naar hun telefoon kijken!
Maar toch: dit spel leert de spelers iets belangrijks. Namelijk dit: bij een kerk kun je ontastbare dingen krijgen die toch waardevol zijn. Het kost niets, je hoeft alleen maar te komen. Is dat niet precies waar het om draait bij ons op zondagmorgen?

Ambtsgebed

Tags

,

Een paar weken geleden, een klein berichtje net voor de vakantie. Ik heb er weinig mensen over gehoord. Maar toch… iets dat de tijd tekent waarin wij leven. Waar ik het over heb? De gemeenteraad heeft het ambtsgebed afgeschaft. Goede kans dat u het niet eens wist, maar vergaderingen van de gemeenteraad werden tot nu toe altijd door de burgemeester geopend met een kort gebed. Een oude traditie die nu is beëindigd.
De tekst van het ambtsgebed luidde als volgt: ‘Almachtige God, wij zijn deze dag bijeengekomen als bestuur van onze gemeente om de taken te verrichten die ons zijn toevertrouwd. Wij bidden dat ons wijsheid, bedachtzaamheid en besluitvaardigheid gegeven mag worden, ter bevordering van het welzijn van Westland en haar inwoners. Amen.’ U ziet, het is zo algemeen geformuleerd dat elke katholiek, protestant of moslim er achter kan staan.
Waarom dan toch afgeschaft? Daar zijn verschillende redenen voor te noemen. Peter Duijsens (WV) zei volgens de WOS: “Wat heeft het nou voor zin om eerst God aan te roepen en te danken en elkaar daarna de huid vol te schelden?” Dat past inderdaad niet bij elkaar. Maar zou het dan niet beter zijn om te stoppen met schelden in plaats van met bidden…? De voornaamste reden voor afschaffing is echter dat een meerderheid in raad en samenleving, anders dan vroeger, geen God meer boven zich erkent.
Geloof kan nooit opgelegd worden, en zo’n voorgeschreven ambtsgebed heeft daar toch net iets teveel van. Daarom is het een begrijpelijk besluit in de huidige omstandigheden. Maar toch blijf ik het jammer vinden. Wijst zo’n gebed niet op de verantwoordelijkheid die je hebt als raadslid? Moet wijsheid en inspiratie je ten diepste niet gegeven worden? Laat laat ieder die daar wél in gelooft, nu vooral een positieve insteek kiezen. Als de gemeenteraad niet meer bidt, laten wij dan maar voor hen bidden! Persoonlijk en in de kerk – ik noem ze daar regelmatig. Onze raadsleden kunnen het gebruiken!