Preek Jeremia 1 en 31 ‘geroepen en gekozen’

Tags

, , ,

Gehouden op Israëlzondag, bevestiging van een ouderling

Schriftlezingen: Jeremia 1:1-12 en 31:27-37

Gemeente van Jezus Christus,

[Intro]
Dat is vandaag een zondag waar veel dingen bij elkaar komen. Iemand wordt bevestigd als ambtsdrager, het is ook Israëlzondag vandaag, en we horen over de roeping van Jeremia. Jeremia, Israël, ambtsdrager – en dan gaat het hopelijk ook nog op de een of andere manier over u en mij…
Het heeft me wat hoofdbrekens gekost, maar het thema voor de preek van nu brengt hopelijk al deze dingen wat bij elkaar. Dat thema is: ‘Geroepen en uitgekozen’. [herhaal]
Jeremia werd geroepen, we hoorden het. Een zuster uit de gemeente is geroepen om een taak op zich te nemen, ze gaat ‘Ja’ zeggen daarop. Israël, wat aandacht verdient op deze Israëlzondag, is het volk dat door God is geroepen en uitgekozen. En wij? Jij en u en ik? Worden wij ook geroepen door God, zijn wij ook ergens voor uitgekozen? Dat gaan we hopelijk horen. ‘Geroepen en uitgekozen’ – daar zal het over gaan.

[Jeremia geroepen]
De eerste die geroepen wordt is Jeremia. Stel je voor kinderen, dat moet een schok zijn geweest! Lees verder

Preek Jeremia 2 ‘Gods gekrenkte liefde’

Tags

,

Uit de Bijbel is gelezen: Jeremia 2:1-19, en Openbaringen 2:4-5

Gemeente van Jezus Christus,

1. [Intro]
o Vorige wk, startzondag: ‘vast voedsel [werk uit]. Daarom:
o Vandaag begin serie uit Jeremia. Tot kerst. Dat is best wel vast voedsel, geen zoete babyhap. Zitten harde stukken in…
o Jeremia zwaar, heftig. Wat we hoorden: zware. (vvlg H2 ng erger – heftige beelden ‘je bent een hoer’) Wat moet je ermee?
o Vooral nogal vaak in Jer.: over Gods toorn, ondergang, oordeel. Tja….? Wil je niet horen.
o En: is dat niet OT-isch? Pas op: geen onderscheid tussen de God v OT en NT – dezelfde
o Verrassing misschien: wil t hebben over Gods liefde! Vanuit Jeremia Lees verder

Preek ‘aan tafel’, Startzondag 2022

Tags

, , , ,

Uit de Bijbel is gelezen: Jesaja 25:6-12, Lukas 14:15-24 en Hebreeën 5:9-6:3.

Gemeente van Jezus Christus, oud en jong,

[de gelijkenis, beeldend vertellen voor m.n. de kinderen]
“aan tafel” is het thema vanmorgen. Daarover vertelt Jezus een verhaal. Laten we daar eens goed naar luisteren, ook jullie, kinderen. Het is een verhaal dat we allemaal kunnen begrijpen. Een man, zo zegt Jezus, wilde een feestmaal geven en nodigde veel mensen uit. Eerst stuurde hij een uitnodiging; een uitnodiging vooraf – zoals je nu ook wel eens een kaart kan krijgen van een klasgenoot: ‘kom je op mijn feestje?’ of zoals je een kaart kunt krijgen voor een huwelijk, met de uitnodiging om daar daggast te zijn. En dan, op de dag van het feest, doet de gastheer iets wat wij wat minder gewend zijn. Hij stuurt een knecht om de gasten op te gaan halen. Waarschijnlijk zijn de gasten zijn dorpsgenoten, dus ver weg is dat niet. De knecht gaat de huizen langs, en zeg tegen iedereen: ” kom, want alles is klaar!”
De mensen tegen wie Jezus het verhaal vertelt, knikken. Ze weten het wel, hoe dat gaat. Maar dan horen ze iets onverwachts. De mensen die zijn uitgenodigd, gaan niet mee. Dat kan natuurlijk, als je op de dag van het feest juist griep hebt of zo. Maar deze mensen verzinnen de meest flauwe smoesjes. De een zegt: ‘ik moet een akker gaan bekijken’, de ander zegt ‘ik moet mijn nieuwe ossen testen’, een derde zegt zelfs: ‘Ik ben net getrouwd , ik blijf liever bij mijn vrouw’. Ik denk dat de mensen die Jezus’ verhaal horen hier beginnen te lachen. Wat een slechte uitvluchten! Als je weet dat er op die dag een feest is, plan je toch geen andere dingen… Nee, het is duidelijk: ze hebben gewoon geen zin om te komen. Ze vinden de gastheer blijkbaar niet belangrijk genoeg! Ze zetten de gastheer zelfs voor gek in het dorp: heeft hij een feest gegeven, wil er niemand komen. Dat was echt een afgang in die tijd!
De gastheer staat voor gek. Wat moet hij nu doen? Ineens krijgt hij een slim plan. Hij zal alle arme mensen van het dorp uitnodigen. Het eten is toch al gekocht! Dit is echt heel slim, nu laat hij namelijk de mensen voor gek staan die hem beledigd hebben. Want je moet weten: Lees verder

Preek ‘dreigende tegenkrachten’, n.a.v Handelingen 20:28-32

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus,

[Introvoorbeeld: iets moois trekt kwaad aan]
in onze tuin hangt een mooi bijenhotel – gekocht hiertegenover, in Dock60. Het is mooi om te zien hoe dat gebruikt wordt. Steeds meer gaten en pijpjes worden dichtgemetseld door ijverige bijen die er hun eitjes leggen. Af en aan vliegen ze, om telkens een minuscuul beetje modder te brengen. In het voorjaar zie je dan weer hoe er ineens een heleboel gaatjes weer open zijn – blijkbaar zijn de jonge bijen uitgevlogen.
Maar, zo merkte ik, het is niet allemaal mooi en onschuldig daar bij het bijenhotel. Ik zag er dit seizoen ook kleine wespjes vliegen, donker glanzend in verschillende kleuren. Willen die misschien ook in het hotel overwinteren? Nee! Wat blijkt? Het zijn parasitaire sluipwespen. Zij leggen hun een eitjes ook in het bijenhotel, met een heel andere bedoeling. Hun larven eten de bijenlarven op…
Waar iets moois is, komt bijna altijd ook de bedreiging ervan. Dat is zo in de natuur, en ook in de cultuur. als een juwelier mooie sieraden heeft, trek dat niet alleen bewonderende klanten, maar ook dieven. Beveiliging is nodig, en paaltjes die tegen een ramkraak beschermen. Zo werkt de wereld!

[Aanwijzen dat in/rond de gemeente twéé machten werkzaam zijn]
En… zo is het ook in het het geloof. Lees verder

Korte preek Handelingen 20:7-12 ‘Jezus’ kracht in de kerk’, HA

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus, hier en thuis, jong en oud

[intro: wat is kerk?’]250
Eerst maar eens een vraag om over na te denken, voor de oudere kinderen die vandaag in de kerk zijn, en voor ons allemaal. Deze vraag: wat is de kerk? Bij ‘kerk’, dan denk je vast aan dit gebouw waar wij nu in zijn. Oud, hoog, mooi: de kerk van Woudrichem. Net als je in Rijswijk of Uitwijk of Gorinchem van die gebouwen hebt met een toren, waar ze kerkdiensten houden op zondag. De kerk, dat is een gebouw, toch?
Maar nu las ik van de week over christenen in Bulgarije, in Oost-Europa. In een bepaald gebied daar komen er telkens mensen tot geloof, heel mooi om over te lezen. En zo krijg je in elk dorp een groepje christenen. Die komen op zondag bij elkaar, net als wij. Maar… ze hebben daar geen kerk zoals hier. Ze komen gewoon bij iemand samen in een huiskamer. Een groepje van misschien 15 mensen. Ze zingen en bidden samen, en ze lezen uit de Bijbel. Ze hebben geen kerkgebouw zoals wij. Maar er is daar wel kerk!
Want weet je, en dit is belangrijk: vanuit de Bijbel ís de kerk helemaal geen gebouw! De kerk, dat zijn mensen die bij elkaar komen in Jezus’ naam. Of dat nu is in een mooi gebouw, of in een huiskamer, of buiten. Wij zijn hier de kerk – niet de stenen! En het mooie is: waar de kerk is, daar is Jezus zelf. Dat zien we in het Bijbelgedeelte dat we lazen. Lees verder

Preek Handelingen 16:10 ‘Kom en help ons’

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro ‘Kom over en help’]
– Er is stichting in NL, die heet ‘Kom over en Help’ – afgekort KOEH met een h
– Wat ze doen: hulp verlenen in Oost-europa. Eerst, toen comm. en IJzeren Gordijn er nog was smokkelden ze Bijbels en steunden kerken. Later, toen comm. ingestort, gingen ze ook veel praktische hulp verlenen. Kerkjes bouwen, zorg voor arme gezinnen, onderwijs aan Roma-kinderen, enz.
– Beetje zoals ‘GAiN’, hier in de omgeving meer bekend. Kom over en help meer vanuit de Veluwe geloof ik. Helpen dus in Oost-Europa, en tegenwoordig ook verder, tot in Armenië en Georgië toe
– Elk jr. krijg ik een brief van die stichting: ‘help oma de winter door’ – [beschrijf plaatjes]. En dan geef je daar wat aan.
– Steun de KOEH – erg lelijke afkorting. Betekent dus ‘Kom over en help’. Maar waarom die naam? Komt uit Bijbelstukje dat lazen. Een man uit Macedonië roept ‘steek over naar M. en help ons’ – in een oudere vertaling staat daar ‘k.o.e.h.’
– Paulus hoorde roep uit M., daar was hij nodig. Zo hoorden de mensen die die stichting oprichtten, n roep uit Oost-Eur. nood, moest geholpen worden. En dat gingen ze doen. ‘K.o.e.h’.
– Bij die woorden staan we stil Lees verder

Preek Handelingen 11:26b ‘christenen…’

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus,

[Intro]
Er zijn allerlei organisaties in ons land waarbij er een C in de naam zit. Ik denk aan de NCRV, de PCOB, het CNV, het CDA… Je hebt ook PC-scholen, zoals dat heet – Protestants-christelijk. Want de C in al die afkortingen staat natuurlijk voor christelijk. Misschien weet u of jij er nog wel een paar, van vroeger of van nu – want vroeger kwam je die C vaker tegen. Door fusies en andere veranderingen is nogal eens de ‘c’ van christelijk verdwenen uit allerlei namen van organisaties.
Maar is dat erg? Wat is dat eigenlijk, christelijk? Dat je het christelijk geloof aanhangt waarschijnlijk, of dat je vindt dat christelijke principes leidend moeten zijn. Of soms betekent het nog minder. Sommige politici hebben het over de Joods-christelijke identiteit van Europa die vooral behouden moet blijven. Maar het lijkt er wel op dat daarmee ze vooral de islam willen afwijzen, zonder dat ze verder zoveel hebben met Christus, onze Heer.
Nee, ‘christelijk’ dat is een label waar veel over te zeggen is, en niet altijd positief. Wist je dat het hele woord niet eens in de Bijbel voorkomt? In de Bijbel gaat het niet over ‘christelijk zijn’ – als cultuur, of als label voor een club. Wat je wel tegenkomt, zijn ‘christenen’. Geen idee of een cultuur, maar ménsen; mensen die iets hebben met Christus. Daar wil ik het vanmorgen eens over hebben, over wat het betekent om een christen te zijn. De tekst die centraal staat, lazen we in Handelingen 11:26 “Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd”. Ik heb mijn preek verdeeld in 3en, allemaal met een G: Lees verder

Preek Handelingen 9 ‘een ontmaskerende ontmoeting’

Tags

, ,

Uit de Bijbel is gelezen Handelingen 9:1-19, en Filippenzen 3:5-12.

Onderstaande preek is in sommige gedeeltes als schets weergegeven

Gemeente van Jezus Christus, jong en oud, hier en thuis met ons verbonden,

[Intro: Paulusbekering]
a. Bekend verhaal, bekering van Saulus/Paulus. Maar niet: hérkend verhaal. Zo’n omkering, wie maakt dat mee. Spreek kinderen aan: ken jij iemand die…?
b. Zíjn er wel. VOORBEELD Joop Gottmer.
Ik denk aan Joop Gottmer, een mand die ik eens hoorde spreken. Hij was Europees kampioen kickboksen, maar ook drugsdealer, een grote jongen in het criminele circuit. Verschillende malen zat hij in de gevangenis. Maar.. hij maakte in zijn leven een verandering door. Hij leerde Jezus kennen, toen zijn leven op een dieptepunt zat. Een draai van 180 graden maakte hij: van criminele krachtpatser tot toegewijd christen. Nu vertelt hij overal zijn verhaal over hoe hij veranderd is, en hij wijst op God die dat deed. Een bekering zoals die van Saulus!
c. Maar slechts weinig. Voor ons: tjo, bijzonder… maar verder niet. Heeft weinig met jouw of met mijn leven te maken.
d. Of wel? Ja, zeker. Niet dat wij óók zo, maar toch heeft veel te zeggen.
e. Thema preek: EEN ONTMASKERENDE ONTMOETING Lees verder

Preek Handelingen 8:26-40 ‘Vreugde door aanvaarding’

Tags

, ,

Uit de Bijbel is gelezen: Jesaja 56:1-8 en Handelingen 8:26-40

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]
even een vraag. Bent u blij, op dit moment? Ben jij vrolijk? Nu, of in het algemeen? Leef je in vreugde, schijnt er licht in je leven? Mooi als dat zo is! als de vakantie begonnen is, de zon schijnt… Maar het kan ook anders zijn. Dat je echt aan vakantie toe bent, moe en uitgeblust. Of dat er dingen zijn die je veel zorgen geven. Of dat je het gewoon niet weet, maar toch zwaarmoedig bent. Niet echt blij. Dat kan, en dan ben je niet de enige. Heel wat mensen in Nederland hebben last van somberheid of zelfs depressie. En dat kan ook als je jong bent. Een onderzoek vorig jaar wees uit dat juist jongeren in de leeftijd van 18 tot 25 jaar het vaakst aangaven dat ze onrustig, somber of niet gelukkig zijn. Jij misschien ook?
Al te vaak houden we de schone schijn op tegen elkaar. “Hoe gaat het?” goed hoor, en jij?” Echte vreugde is zeldzamer dan we wel beseffen! Goed, er is genoeg amusement, vermaak, humor, grappige filmpjes… het laat je even lachen, het leidt af. Maar echte blijdschap, waar haal je die vandaan? als ik voor mezelf spreek, kan ik er ook wel wat van gebruiken. Moe van een intensief seizoen, momenteel ook een zwaar boek aan het lezen over ‘Godsverduistering’….
Juist daarom trof me een zin uit het Bijbelgedeelte dat we zojuist lazen. Handelingen 8:39 “hij vervolgde zijn weg vol vreugde”. Is dat niet mooi, als je je weg door het leven zó gaat? Vol vreugde, bomvol blijdschap! Wat is het geheim van deze man? Laten we dat eens onderzoeken vanmorgen! Het heeft ongetwijfeld te maken met Lees verder

Preek afscheid Kindernevendienst 2022 ‘niet alleen’

Tags

, ,

Uit de Bijbel is gelezen: Genesis 2:18-24 en Genesis 29:1-2, 7-12, 16-30

Gemeent van Jezus Christus, en speciaal jullie, Eva, Annemarije en Evias,

INTRO
[intro: niet goed alleen te zijn]
‘Het is niet goed dat een mens alleen is’. Dat hoorden we zojuist uit de Bijbel. De twee gedeeltes die we lazen, zijn door jullie uitgekozen. en Toen ik ze bestudeerde van de week, dacht ik: ze zouden een mooi startpunt zijn voor een trouwpreek, voor een huwelijksdienst. “Het is niet goed dat een mens alleen is” – en vervolgens hoe de eerste mens, Adam, zijn vrouw vindt, en hoe Jakob verliefd wordt op Rachel…
Ik denk echter dat de Bijbelwoorden veel breder zijn. “Niet goed dat een mens alleen is”. Dat gaat niet alleen over het vinden van een levenspartner. Dat geldt ook op school! Wat vervelend is het als je alleen staat op het plein, alleen in de klas. Misschien is dat wel wat het gaan naar een nieuwe school ook spannend maakt: zul je daar aansluiting vinden bij anderen? Of sta je daar straks een beetje verloren in je eentje?
Het is niet goed om alleen te zijn. Dan denk ik ook aan de mensen hier onder ons die een levenspartner gehad hebben, maar die verloren zijn. Je bent weduwe geworden of weduwnaar, of je huwelijk is stukgelopen. Dan zoek je een weg door het leven, zo goed en het kwaad als het gaat, maar je voelt die leegte. Hoeveel liever was je nog samen gelukkig geweest! En hoe goed is het dan als er andere mensen om je heen staan, die laten merken dat je er niet alleen voor staat.
Een mens heeft anderen om zich heen nodig, op wat voor manier dan ook. Volgens de Verenigde Naties is langdurige eenzame opsluiting zelfs een vorm van marteling. Hoe waar is dan die Bijbeltekst ” Het is niet goed dat een mens alleen is”!

HOE HET BEDOELD IS
[1e tekst: God wil dat de mens in relaties leeft]
Maar… wie zegt dit eigenlijk? Lees verder