Preek HC vraag 32 en 33 ‘delen in Christus’ zoonschap en zalving’

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: Marx]
u hebt waarschijnlijk wel eens van Karl Marx gehoord. Karl Marx was een denker die min of meer de basis legde voor het communisme. Hij wees op de gevaren van het kapitalisme, waar de arbeider moet slaven, maar de winst in de zakken van de fabrieksdirecteur verdween. Scherp zag hij de misstanden en de ongelijkheid, die zeker destijds de industriële samenleving kenmerkte. Kinderarbeid, slechte veiligheid, grote gezinnen in bedompte woninkjes… Volgens Marx was er maar één mogelijkheid om de situatie te veranderen: een omwenteling, een revolutie. Hij en anderen riepen op ‘ontwaak, verworpenen der aarde, ontwaak, verdoemde_in hongersfeer’ – leg je niet neer bij je situatie, maar kom in opstand, voor een eerlijkere verdeling van geld en macht.
Het viel Marx op dat veel arbeiders zich zo lijdzaam neerlegden bij hun lot. Hoe kon dat toch? Wat maakt dat mensen ellende accepteren? Een belangrijke oorzaak was volgens hem Lees verder

Advertenties

Preek Lukas 14:15-24 ‘gelijkenis van de maaltijd’

Tags

, ,

Uit de Bijbel is gelezen: Jesaja 25:6-12 en Lukas 14:15-24

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]
“Wat zal de wereld mooi zijn op die dag…” misschien kent u het lied wel. En zo niet, dan vast wel één van die andere liederen die zingen van verlangen naar Gods toekomst. “Lichtstad met de paarlen poorten…”, “ik zie een poort wijd open staan” “als de Heiland zal verschijnen”, om maar een paar liederen uit de bundel van Johannes de Heer te noemen. Je kunt het constateren als je een paar uitzendingen van ‘Nederland zingt’ volgt: de meest geliefde liederen zijn vaak liederen van verlangen, van uitzien naar wat God beloofd heeft als Hij alles nieuw en goed zal maken. “Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw” “eens als de bazuinen klinken” en ga zo maar door.
En inderdaad, wat zál de wereld mooi zijn op die dag. De Bijbel spreekt erover in allerlei beelden, bijvoorbeeld in het gedeelte uit Jesaja dat we net lazen. Daar wordt het beeld gebruikt van een feestmaal, een feestmaal op de berg Sion. Tafels vol met gerijpte wijn, met heerlijke gerechten… En dat voor alle volken, voor mensen uit ieder land en elk ras. Samen eten, in vrede samenzijn, en het mooiste: God zelf is de Gastheer. Hij zal alle tranen wegvegen, verdriet veranderen in vreugde. Wat een toekomst! Geen wonder dat zoveel liederen ervan zingen! Geen wonder als mensen daar naar verlangen, in deze wereld waar zoveel haat en honger is, verraad en verdriet.
Zo is het ook bij een man die samen met Jezus ergens aan een maaltijd zit. Hij roept uit Lees verder

Preek psalm 116:12, dankzegging HA

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]
vanmorgen vierden we hier in de kerk het Heilig Avondmaal, de maaltijd van de Heer. Vanavond is het daarom nu een dienst van dankzegging. Of, zoals ze ook wel zeggen, een dienst van nabetrachting – zo zag ik het in de liturgie staan. Maar wat is dat eigenlijk, en waarom zou je zo’n dienst houden?
Het leuke is, dat die twee namen ‘dienst van dankzegging’ en ‘dienst van nabetrachting’, een heel verschillende nadruk leggen. ‘Nabetrachting’ is een ouderwets woord voor ‘nabeschouwing’, zoals je die op de televisie wel ziet na een sportwedstrijd. ‘Nakaarten’, om het eens oneerbiedig te zeggen. Als je zegt ‘nabetrachting’, dan valt de nadruk op onszelf en hoe je de viering ‘s morgens hebt ervaren. Het gaat dan over vragen als: hebt u vanmorgen deel kunnen nemen aan de viering van het Avondmaal, of miste u daarvoor het geloof? En als u hebt deelgenomen, hoe was dat? Heb je Gods nabijheid mogen ervaren, heb je een zegen ontvangen, of deed het je eigenlijk niets? En hoe komt dat dan? Kortom, de nadruk valt dan op degene die deelneemt.
Als je echter spreekt van een dienst van dankzegging Lees verder

Preek(jes) over Psalm 116:1,5,7, Heilig Avondmaal

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters aan zijn tafel,

[I: ik heb de Here lief]
we lazen samen psalm 116. ‘God heb ik lief’ – een bij velen bekende en geliefde psalm volgens mij. Hoe komt dat?
In mijn Bijbel staat er boven deze psalm ‘danklied van een verloste’. Dat geeft precies weer waar het over gaat. De dichter, we weten niet wie het is, zingt zijn lied omdat hij verlost is, gered uit gevaar. Wat er precies aan de hand is weten we niet, maar uit zijn woorden kunnen we afleiden dat de nood hoog was ‘Banden van de dood hadden mij omvangen, angsten van het graf hadden mij getroffen, ik ondervond benauwdheid en verdriet’ zingt hij in vers 3. Een en al ellende. Maar: de HERE redde Hem, Hij hielp toen de dichter tot Hem riep. En daarom, nu de kansen gekeerd zijn, zingt de dichter zijn psalm, het danklied van een verloste.
Waarom zitten wij hier vanmorgen aan de tafel van de Here? Wel, hierom: omdat ook wij verlost zijn! Want Lees verder

Preek ‘samen eten’

Tags

, , ,

Uit de Bijbel is gelezen: Lukas 5:27-32, Lukas 7:31-36 en Lukas 13:29-30

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: lekker eten, en samen eten]
houdt u van lekker eten? Ik wel hoor! Laatst was ik uit eten in Delft, in een klein maar goed restaurantje, en dat was echt genieten. Ik had een nogal grote dinerbon gehad voor mijn verjaardag, dus dan ga je vanzelf een keer om die te gebruiken. Heerlijke gerechten, van die kleine porties op heel grote borden, prachtig opgemaakt en gebalanceerd, en bij elke gang een bijpassende wijn. Dat is echt genieten van het goede van deze aarde!
Houdt u van lekker eten? Waarschijnlijk wij allemaal wel. Maar weet u voor wie dat ook geldt? Voor Jezus. Hij stond er tenminste om bekend dat hij nogal eens uit eten ging bij allerlei mensen. Zo vaak zelfs, dat mensen hem “een vraatzuchtig mens en een drinker” noemden. Blijkbaar gaf Hij er aanleiding toe om zulke dingen te roepen!
Lekker eten en drinken is plezierig. Maar weet u wat nog veel fijner is? Sámen genieten van een goede maaltijd. Toen ik laatst naar Delft ging naar dat goede restaurant, ging ik natuurlijk niet in mijn eentje, nee we gingen samen. Samen eten met anderen, u zult het ook wel eens doen. Het is een geweldige gelegenheid om goede gesprekken te voeren, om elkaar te leren kennen en je verhaal te delen. Zo was het bij Jezus ook. Hij at en dronk, maar vooral: Lees verder

Overdenking oecumenische viering 2e Pinksterdag

Tags

,

Deze overdenking is een bewerking van een preek van Samuel Wells: ‘What’s wrong with God’ uit zijn boek  ‘Be Not Afraid. Facing fear with faith’ (2011, p157 e.v.)

Uit de Bijbel is gelezen: Johannes 14:15-20, 25-29 en 1 Johannes 4:7-13

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]
twee studenten waren met elkaar in gesprek, ergens in een hoek tijdens een feestje. Het was al laat, en hun gesprek ging over niet minder dan de vraag of God wel bestaat. Een van de studenten was gelovig, de andere niet. De gelovige van de twee had veel gelezen, en hij wist alle vragen en tegenwerpingen van de ander te weerleggen. Maar bracht dat hem ook tot geloof? ‘OK’, zei die ander, nadat hij zijn laatste slok bier had genomen, ‘ik zie nu dat je best in God kunt geloven, dat het niet onredelijk is of voor domme mensen. Hij kan er best zijn – in theorie. Maar weet je? Ik heb in de praktijk gewoon nooit iets van Hem gemerkt!’
Een eerlijk antwoord! Volgens mij staat die student vaak niet ver bij ons vandaan. Ook als je jezelf wel gelovig noemt, kan God ver weg lijken, Jezus iemand van vroeger. Wat merk je van Hem? De voornaamste reden dat mensen het geloof laten zitten, is níet dat iemand ze bewezen heeft dat het onzin is. Nee, gewoonlijk glijden mensen weg omdat het geloof minder en minder reëel voor hen is. ‘God kan best bestaan – in theorie. Maar wat dan nog?’. Als Hij er is, is Hij in elk geval ver weg! Lees verder

Overdenking ‘eerstelingen’

Tags

, , ,

Uit de Bijbel is gelezen: Leviticus 23:10-14 en Romeien 8:22-23

Gemeente van Jezus Christus,

[introotje]
elk jaar als het voorjaar wordt, zijn er planten en dieren die het eerste zijn. Het eerste sneeuwklokje steekt zijn kopje omhoog, soms nog door de sneeuw – teken dat de lente komt. Een tijdje later lees je in de krant dat het eerste kievitsei gevonden is, meestal de tweede week van maart. En zo gaat het verder: vogelaars kijken uit wanneer de eerste zwaluw te zien is – die nog geen zomer maakt natuurlijk, maar wel een eerste voorbode is, rond koningsdag
Bij het oogsten van gewassen heb je ook altijd van die voorlopers. De eerste nieuwe aardappels, heerlijk! De opening van het aspergeseizoen, en ga zo maar door. Wij hier in het Westland hebben de jaargetijden natuurlijk een beetje uitgeschakeld in de kassen, maar toch is het hier jaarlijks de vraag: wie heeft de eerste druiven? Dan weet je dat er nog heel wat kistje geoogst zullen worden de tijd erna.
‘Eerstelingen’ heten die eerste vruchten met een Bijbels woord. En daar wil ik vanavond een moment met u bij stilstaan. Pinksteren is namelijk het feest van de eerstelingen, van het eerste van de oogst! Het laatste van de christelijke feesten, en toch: een feest van het begin, van de eerste opbrengst.

[OT basis voor Pinksteren]
In het oude Israël Lees verder

Preek Pinksteren 2018 ‘de Geest verzekert’

Tags

, , ,

Kerntekst: Romeinen 8:14-17

 

Gemeente van Jezus Christus

[intro: angst en verzekering]
hoeveel verzekeringen hebt u? Minstens één, want een ziektekostenverzekering is verplicht, maar waarschijnlijk wel meer. Als je een auto hebt, als je op reis gaat, als je een hypotheek hebt… al snel heb je een heel aantal verzekeringen lopen. De gemiddelde Nederlander betaalt per jaar meer dan 4000 euro aan verzekeringspremies, las ik van de week. Er is bijna geen enkel ander land waar dat bedrag zo hoog is.
Waarom zou je verzekerd willen zijn? Het woord zegt het al, het heeft met zekerheid te maken. Maar daaronder zit denk ik nog iets anders: angst. Dat je ergens bang voor bent. Bang voor wat er kan gebeuren in je leven, en angst voor de gevolgen. Je kunt ziek worden – en dan? Je kunt geen gezondheidsgarantie kopen, maar je kunt je in elk geval verzekeren voor de beste zorg. En wat kan er niet meer gebeuren? Je zou een aanrijding kunnen krijgen, of kunnen veroorzaken. Iemand kan je onrecht aan doen – dus neem je een rechtsbijstandverzekering. Je huis kan in brand vliegen, en straks sta je dan op straat – opstalverzekering. Ja, zelfs Lees verder

Preek HC zondag 12 ‘profeet, priester, koning’

Tags

,

Uit de Bijbel is gelezen: Jesaja 61:1-3 en Lukas 4:14-21

 

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: titel, functie]
sommige mensen hebben een groot ontzag voor titels. Is er iemand waar niets bijzonders aan te zien is, dan zouden ze hem zo voorbij lopen. Maar horen ze ‘hij is van adel’, dan kijken ze ineens vol interesse naar hem. ‘Tjonge wat is hij dan gewoon gebleven!’ – zelfs de gewoonheid wordt dan bijzonder!
Er zijn mensen die meerdere titels hebben. Koning Willem-Alexander heeft er een stuk of 40, las ik. Daar hoefde hij weinig voor te doen, hij erfde ze gewoon. Maar ik denk ook aan mensen die flink gestudeerd hebben en bijvoorbeeld ‘professor doctor ingenieur’ zijn. Voor sommigen is dat reden om tegen zo’n hooggeleerd iemand op te kijken. Maar een ander zegt schouderophalend ‘hij is ook maar naakt geboren, hoor!’
Wist u dat Jezus ook een titel heeft? Jazeker! Wij zeggen vaak ‘Jezus Christus’ alsof Christus de achternaam is van Jezus. Maar zo is het niet! ‘Christus’ is een titel. Hij heet Jezus, en hij ís Christus. Net zoals de koning Willem-Alexander heet, maar koning ís, en markies van Veere, graaf van Buren en nog meer titels.
Jezus is de Christus, dat is zijn titel. Echter niet allen een eretitel, het Lees verder

Preek Hemelvaart 2018 ‘zuchten en hopen’

Tags

, , ,

Uit de BIjbel is gelezen: Handelingen 1:4-14 en Romeinen 8:18-30

Gemeente van Jezus Christus,

[introotje]
wat heeft geloven met de hemelvaart van Christus te maken? We gedenken vandaag hoe Jezus deze aarde verliet en naar zijn Vader ging. Maar wat heeft geloven met zijn hemelvaart te maken? Misschien zegt u: nou, hemelvaart, dat is één van de heilsfeiten waar we in geloven. Één van de dingen die met Jezus gebeurd zijn. Dat geloof ik, dat dat echt zo gebeurd is.
Ja, het is waar, de christelijke kerk gelooft dat Jezus naar de hemel is gegaan. Maar hoe belangrijk is dat eigenlijk? De hemelvaart is toch niet de kern van het christelijk geloof. De Opstanding, Pasen, die is veel belangrijker. Met kerst – Jezus’ geboorte, dan zitten de kerken ook vol, misschien nog wel voller. Goede Vrijdag, ook zo’n kernzaak. Als je dáár niet in gelooft, dat Jezus Christus is gestorven voor onze zonden, dan zit er een groot gat middenin je geloof. Maar Hemelvaart? Stel dat Jezus direct uit zijn graf naar de Vader was gegaan, had dat verschil gemaakt? Lees verder