Preek Filippenzen 3:1-12 ‘Identiteit in Christus’

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: wie ben je?]
Wie ben je? Wat is jouw of uw identiteit? Het is één van de diepste en moeilijkste vragen die en mens zichzelf kan stellen. Wie ben ik eigenlijk? Als je tiener bent vraag je het je af, maar ook als volwassene is het niet eenvoudig om op deze vraag een antwoord te geven. Wie ben je? Je kunt oplezen wat er in je paspoort staat, maar is dat wie je bent? Dat gaat toch wel wat dieper dan naam en geboorteplaats.
Je kunt op verschillende niveaus aangeven wie je bent. Iemand zou kunnen zeggen: ik ben een Keniaan, ik ben christen, hoor bij de Iyuyu-stam en ik ben vader van drie kinderen. Dan gaat het er vooral om bij welke groep je hoort, wat je relaties tot anderen zijn. Een ander zou wellicht zeggen: ik ben arts, ik ben intelligent, ik ben taalmaatje voor asielzoekers en ik speel gitaar. Dan gaat het veel meer om jezelf, wat je doet en wat je kunt. Is het ene beter, of het andere? Ik weet het niet. Maar wie ben je? En nog dieper, wie ben je tegenover God? Wat zegt Hij over mij en u en jou?

[de achtergrond van Paulus’ woorden]
Uit de Bijbel hoorden we opnieuw een gedeelte uit de Filippenzenbrief. Paulus waarschuwt in scherpe woorden tegen een bepaalde dwaalleer. Er waren namelijk mensen Lees verder

Advertenties

Preek Filippenzen 2:14-15 ‘niet ieder alleen, maar sámen een licht zijn’

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]
ik denk dat velen hier wel het kinderliedje kennen ‘Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht’. Jongeren, jullie kennen het misschien van de zondagsschool: ‘Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht, dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht’. En anders misschien een lied van Elly en Rikkert: ‘laat zo je licht maar schijnen, in alles wat je doet, zodat de mensen zeggen: God is goed!’ Schijn je licht, laat je leven stralen!
Zulke liederen lijken op de Bijbeltekst die vanmorgen centraal staat. We staan namelijk stil bij Filippenzen 2 vers 14 en 15. Daar schrijft Paulus het volgende: “Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel.”
Schitteren als sterren in een verdorven wereld – je licht laten schijnen! Paulus heeft hiervoor verschillende dingen geschreven over hoe je als christenen moet leven; hij heeft het voorbeeld van Jezus Zelf aangehaald, hoe Hij alles voor anderen overhad, en dan schrijft hij: ‘doe nu dit alles, dan ben je zuiver en smetteloos, dan schijn je als een ster’. Tja… maar weet je wat nu zo vervelend is? Het is wel een lied om enthousiast te zingen ‘Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht…’ maar het is een erg lastig iets als je het gaat proberen te doen. Lees verder

Preek Hemelvaart 2019

Tags

, ,

Uit de Bijbel is gelezen: Lukas 24:50-53 en Filippenzen 2:1-11

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: helden ingehaald]
in de romeinse tijd werden soms keizers of veldheren met een triomftocht de stad Rome binnengehaald. Als ze een grote overwinning hadden behaald, kregen ze die bijzondere eer. Een grote stoet trok door de straten: karren met oorlogsbuit, geboeide krijgsgevangenen, soldaten in hun beste uniform… En in het midden: de overwinnaar, de triomferende veldheer. Hij werd gereden op de mooiste strijdwagen, en achter hem stond een slaaf die een lauwerkrans boven zijn hoofd hield. De mensenmassa’s juichten, de zon blonk op de opgepoetste wapenrustingen – wat een spektakel! Zó werd een veldheer ingehaald die een grote overwinning behaalde voor het keizerrijk. Een grootse intocht, een grote eer. Wie zou daar niet in willen delen?
Ook tegenwoordig is er soms een triomfantelijk onthaal van overwinnaars. Ik denk aan de huldiging van Ajax in Amsterdam onlangs, omdat ze de landstitel hadden veroverd. Toegejuicht en toegezongen, geëerd om hun overwinningen. Wat moet het geweldig voelen om daar op dat podium te staan na een seizoen van hard werken. Helaas wonnen ze de Champions League niet, anders zou dat helemaal een uitzinnige inhuldiging zijn geworden. Alleen winnaars worden geëerd!
Zelfs hier in Woudrichem heb je zoiets: de Lees verder

Overdenking cantatedienst BWV 146

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: verdrukking?]
‘Wij moeten door veel verdrukkingen in het Rijk van God binnengaan’ zingt de cantate van vandaag ons voor, en deze zelfde zin hoorden we ook uit de Bijbel. ‘Door veel verdrukkingen het rijk van God ingaan’ – slaat dat op ons? Weet u aan wie ik moest denken toen ik deze viering voorbereidde? Aan christenen in Noord-Korea of Eritrea. Díe begrijpen direct wat Paulus bedoelt, als hij de gelovigen opwekt om vol te houden en waarschuwt voor verdrukkingen. In Eritrea worden christenen opgesloten in zeecontainers, waar het bloedheet kan worden. In Noord-Korea zijn vele strafkampen waar naast anderen heel wat christenen gevangen zitten, bijvoorbeeld simpelweg omdat er een Bijbel in hun huis werd gevonden. ‘Door veel verdrukkingen…’ De mensen tegen wie Paulus dit zei, begrepen het ook heel goed. Paulus zelf was halfdood geslagen omdat hij preekte over Jezus, en de mensen die door zijn woorden waren gaan geloven hadden ook tegenstand te verwachten van hun stadsgenoten.
Maar wij? Wat kost gelovig-zijn je in onze tijd? Goed, ze zullen praatprogramma’s soms een schampere opmerking maken over kerk of geloof; soms is geloof een oorzaak van verwijdering in families – maar verdrukking? Heeft dat iets met mijn leven en geloof te maken?

[De cantate en het contrast]200
De cantate die we hoorden ontleent Lees verder

Preek Filippenzen 1:1-11

Tags

, ,

In deze dienst werden 2 mensen bevestigd tot ouderling van de gemeente

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: aandeelhouders/maatschap/vennoten]
hebt u aandelen? Aandelen in een bedrijf? Of is er misschien een bedrijf waar u partner in bent of vennoot? Dan kan dat u vandaag helpen om de boodschap van de preek te begrijpen! U zult straks wel horen waarom.
Misschien zijn er jongeren hier die komende week examen economie hebben. Dan zul je weten dat er verschillende soorten bedrijven zijn: BV en NV, maatschap, vennootschap onder firma en eenmanszaak. Vanmorgen wil ik er eens twee uitlichten. Er zijn bedrijven met aandeelhouders, denk aan beursgenoteerde bedrijven zoals Shell en Philips. Maar wat is de relatie van een aandeelhouder tot het bedrijf? Ze delen in de winst, ze krijgen dividend uitgekeerd. Dat is voor hen de hoofdzaak. Maar… ze werken niet mee in het bedrijf. Ze kunnen, als ze eenmaal aandeelhouder zijn, gewoon op hun stoel blijven zitten. Weel meedelen, niet meewerken
Er zijn echter ook andere bedrijven: bedrijven die bestaan uit zakenpartners. Artsen in een maatschap, een paar schilders die samen een vennootschap onder firma hebben, en ga zo maar door. Daar is de situatie anders. Daar wordt natuurlijk de winst ook gedeeld. Maar: de partners werken zelf ook mee om die winst te realiseren. Meewerken én meedelen.
Wat ik me nu afvroeg, toen ik deze preek voorbereidde, is dit: met wat voor soort bedrijf is een christelijke gemeente nu het beste te vergelijken? Lees verder

Preek huwelijk Ramon en Sofie

Tags

, , , ,

Uit de Bijbel is gelezen: Prediker 4:9-12 en 1 Johannes 4:7-21

Bruidspaar Ramon en Sofie, familieleden en vrienden, gemeente van Jezus Christus,

[intro]
wat is het mooi om vandaag deze feestdag samen te beleven. Te zien hoeveel jullie van elkaar houden, te beleven dat jullie elkaar trouw beloven, en dat samen te vieren. Het kan niet anders of er heerst blijdschap vandaag, en dankbaarheid. Je kunt het gewoon zien en voelen, nu we hier samen zijn, ieder in zijn mooiste kleding en kapsel. Een feestdag!
Ik persoonlijk vind het ook erg mooi dat ik jullie huwelijksdienst mag leiden. Ramon, jou heb ik mogen dopen hier in de kerk, een aantal jaar geleden. Je hebt belijdeniscatechese bij me gevolgd. Met jou, Sofie, erbij, waren jullie vaak bij ons thuis te gast, met nog enkele anderen, voor de Bijbel Beter begrijpen-kring. De tienerclubleiding met Janneke schept natuurlijk ook een band. En juist daarom is het zo bijzonder, dat twee mensen die je goed kent, ja gaan zeggen, en dat ik de dienst mag leiden. Daar ben ik blij en vereerd mee!
Zo zijn we hier vanmiddag in de kerk. En dan zou het niet goed zijn om alleen maar te roepen hoe mooi het allemaal wel is, of te spreken over wat jullie waarderen in elkaar. Jullie evertelden het me: oprechtheid en humor, en gedrevenheid, en nog meer. Maar Lees verder

Preek ‘door lijden tot heerlijkheid’, Lukas 24

Tags

,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: kruis een smet?]
als je met mensen over Jezus spreekt, dan is vaak de opstanding een punt waar ze blijven haken. Goed, Jezus kan best een wijze man zijn geweest, en dat hij gekruisigd dat zal ook wel, maar opstaan uit de dood? Dat is echt iets dat mensen niet kunnen plaatsen. Dat hindert ze om het hele Evangelieverhaal aan te nemen. Opstaan uit de dood, kom nou! Net als al die wonderen waar de evangeliën vol van zijn – op water lopen, blinden genezen en zo – het past niet in hoe mensen van nu de wereld zien. En daarom stoten ze zich. Aan de opstanding nog het meest. Als je die gelooft, dan de rest ook wel. De opstanding als probleem.
In de tijd dat Lukas zijn evangelie schreef, was dat heel anders. Als een heidense Romein of Syriër of wie dan ook over Jezus hoorde, dan geloofde zo iemand best dat Jezus wonderen deed. Dat paste in hun wereldbeeld – een bijzonder mens doet immers bijzondere dingen. En dat Jezus opstond uit de dood was ook niet het grootste probleem. Dat zou wel passen voor iemand die zo dicht bij God staat. Nee, er was iets anders waar men zich aan stootte: dat Jezus zou zijn gekruisigd. Vernederd en gedood als een misdadiger, zonder dat er iets tegen gebeurde. Dat past toch niet bij iemand die in de gunst van God staat? Jezus’ dóód was het punt waarop mensen afhaakten.
Soms nog steeds trouwens: moslims willen bijvoorbeeld best geloven dat Jezus een profeet is, en wonderen deed en wijze dingen zei. Maar dat Hij gekruisigd is? Nee, dat past niet – en daarom ontkennen ze dat. God zal zijn boodschappers toch altijd helpen? Niet de opstanding, het krúis is het probleem. Lees verder

Preek Pasen 2019

Tags

, ,

Uit de Bijbel is gelezen: Lukas 24:1-12

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]
onlangs was ik bezig met een boek te kopen via Marktplaats, de bekende advertentiesite. Daar zag ik de volgende waarschuwing langskomen: “Opgelet! Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het waarschijnlijk ook te mooi om waar te zijn.” Met andere woorden: laat je niet oplichten.
Kinderen, jullie kennen dat vast ook wel, dat er bijvoorbeeld iemand in je klas allerlei mooie verhalen heeft. Als een jongen vertelt hoe hij er in zijn eentje voor zorgde dat een voetbalwedstrijd gewonnen werd, door zijn geweldige acties. Ja ja, denk je dan, en de rest van het team dan? Het klinkt een beetje te mooi om waar te zijn.
Te mooi om waar te zijn – je kunt ook het omgekeerde hebben. Dat iets te erg lijkt om waar te zijn. Je zit rustig thuis, en dan zegt een huisgenoot tegen je: ‘moet je horen! De Notre Dame in Parijs brandt af!’ ‘Nee joh, dat kan niet, dat bestaat niet!’ Maar het was toch zo, we hebben het allemaal wel meegekregen. Of iets heel anders: in de krant ‘Trouw’ stond eens een artikel met de kop ‘bijna te erg om waar te zijn’ – over gruwelijke dingen die gebeuren in strafkampen in Noord-Korea. Ik zal die dingen hier maar niet gaan vertellen, er zijn kinderen bij – maar inderdaad, toen ik dat artikel las dacht ik wel: dit is gewoon te erg om waar te wezen. Helaas is het dus wél waar, zulke dingen doen mensen elkaar echt aan.
Te mooi om waar te zijn, en te erg om waar te zijn. Weet u wat het jammere is: Lees verder

Preek Goede Vrijdag 2019 ‘Vader, in uw handen leg Ik mijn geest’

Tags

, , ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: kindergebed]
velen van u zullen thuis als kind wel een gebedje voor het slapen geleerd hebben. Een vaste tekst om te bidden bij het naar bed gaan. Een heel bekende is wel deze: ‘ik ga slapen, ik ben moe, sluit mijn beide oogjes toe. Here, houd ook deze nacht / over mij getrouw de wacht’ – en nog een paar coupletten. Een oud gebed, er is tegenwoordig ook een hertaalde versie.
Mooi is dat, als ouders hun kinderen leren bidden, zich aan God toe te vertrouwen! Nog mooier is het, vind ik, als je een kind zo’n gebedje hoort bidden. Ogen dicht, een ernstige en rustige uitdrukking op het gezicht. “Here, houd ook deze nacht/ over mij getrouw de wacht”. Kinderlijk geloof en vertrouwen. God luistert zeker naar zo’n gebed! En na het gebed kan zo’n kind gerust gaan slapen.
In het oude Israël waren er ook vaste gebeden voor het slapengaan. Geen uitgebreide gebeden, maar eenvoudige zegenspreuken, zoals Joodse mensen zegenspreuken hebben voor verschillende gelegenheden. Eén van de spreuken die je kon zeggen voor je ging slapen was deze: “In uw handen leg ik mijn geest, u verlost mij, trouwe God”. Een zin is dat uit psalm 31, we gaan het straks ook zingen. “In uw handen leg ik mijn geest”. Net zoiets als “Here, houd ook deze nacht/ over mij getrouw de wacht”. “In uw handen leg ik mijn geest” – Joodse kinderen leerden dit gebedje van hun ouders, om te zeggen voor ze gingen slapen. Jezus heeft het ongetwijfeld ook geleerd van zijn moeder Maria.
Nu, vanavond, op Goede Vrijdag, Lees verder