Preek Pasen 2020 ‘ontzet, opgetogen, ontmoeting’

Tags

, ,

Uit de Bijbel is gelezen: Mattheüs 28

Gemeente van Jezus Christus, waar u ook meeluistert,

[intro]
Het is Pasen, het feest van Jezus’ opstanding. Jezus, die gekruisigd werd, die stierf en werd begraven, is niet dood gebleven, maar leeft! Dat is de geweldige boodschap die ik u vanmorgen mag brengen.
Groot is het contrast tussen wat we op Goede Vrijdag hoorden: Jezus’ lijden, verlatenheid en dood. Nu vieren we licht en leven, opstanding en overwinning! Een contrast met wat hiervoor met Jezus gebeurde, maar misschien ook wel een contrast met de wereld waarin wij leven. Om nu te zeggen dat licht en leven het laatste woord hebben nu? We hebben beelden kunnen zien van massagraven die in New York gedolven worden, net zoals eerder in Italië… We horen van hoge sterftecijfers ook in ons land. Misschien zijn er in uw omgeving wel mensen ernstig ziek – dat hoeft trouwens helemaal niet aan dat virus te zijn, al de andere ziektes zijn er ook nog… En verder? Heel de maatschappij ligt plat, mensen vrezen voor hun baan, voor de onzekerheid van de toekomst. Eenzaamheid is er en afstand. Feest wordt niet gevierd, geen bruiloften of kraambezoek, maar alleen begrafenissen met maximaal dertig aanwezigen. In zó’n tijd vieren wij Pasen. Lees verder

Berijming psalm 111 (verbeterd)

1. Met heel mijn hart prijs ik de HEER,
Groots is zijn werk, aan Hem de eer!
Ik zal in zijn gemeente zingen.
Kijk goed naar wat Hij heeft gedaan:
zijn macht is groot, zijn recht blijft staan.
De HEER doet schitterende dingen.

2. Hij wil dat niemand ooit vergeet
wat Hij in zijn genade deed.
Zijn trouw laat Hij voor altijd blijken.
Zijn volk kreeg volop proviand.
Hij bracht hen in een eigen land;
wie daar eerst woonden, moesten wijken.

3. De HEER is eerlijk en oprecht
in wat Hij doet, in wat Hij zegt.
Hij gaf zijn wet voor alle tijden.
Bij zijn verbond hoort zijn bevel
voor het verloste Israël:
zijn woord moet hen voortdurend leiden.

4. Volmaakt en heilig is de HEER.
Buig in aanbidding voor Hem neer,
dan zul je echte wijsheid leren.
Hij is de God die inzicht geeft;
verstandig is wie voor Hem leeft.
Voor altijd zal zijn volk Hem eren.

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

Preek Goede Vrijdag 2020 ‘Jezus verlaten’

Tags

, , , ,

Uit de Bijbel is gelezen: Mattheüs 27:32-66. Wegens de maatregelen tegen het coronavirus werd deze dienst door de gemeenteleden beluisterd via kerkradio of internet

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]
We leven in een tijd waarin de sociale contacten verplicht beperkt worden. Eén van de dingen die dan op de loer liggen, is eenzaamheid. Alleen zijn. Denk aan iemand van wie de partner is overleden, waar de kinderen de boodschappen voor de deur zetten, en waar geen bezoek komt. Er zijn veel van zulke mensen! Maar dan hoef je toch niet per sé je alleen te voelen. Ik sprak van de week een allenstaand iemand die vertelde: er kwam wel niemand op mijn verjaardag, maar ik kreeg wel meer dan 30 telefoontjes! Dat gebeurt gelukkig ook. Maar toch, de huidige maatregelen bevorderen de eenzaanheid, juist onder ouderen. Maar niet alleen onder ouderen. Ook onder jongeren voelen heel veel zich eenzaam, wees een onderzoek van afgelopen week uit – een groter percentage zelfs dan onder ouderen. Het is heel wat, als je je vrienden niet mag opzoeken, als je niet naar school gaat waar je ze zou ontmoeten, als je maar de hele thuiszit. Eenzaam! En contact via je telefoon is toch geen echte vervanging van contact face to face.
Misschien voel jij je wel alleen, of u, als je nu meeluistert. Luister dan vanavond maar extra goed. Want de preek van deze Goede Vrijdag gaat erover. Niet onze eenzaamheid, maar die van de Heer Jezus. Die is nog van heel andere orde. Lees verder

Korte preek Palmzondag 2020 ‘Jezus de Koning’

Tags

, ,

Uit de Bijbel is gelezen: Zacharia 9:9-10 en Mattheüs 21:1-17. Wegens het coronavirus werd deze dienst door de gemeenteleden beluisterd via kerkradio of internet

Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters, waar u zich ook bevindt,

[intro]
We hoorden de geschiedenis van Jezus’ intocht in Jeruzalem. Een bekende geschiedenis voor veel trouwe kerkgangers. Bij de voorbereiding van deze preek probeerde ik echter te luisteren alsof ik het verhaal niet kende, en niet wist hoe het verder gaat. Toen merkte ik iets opvallends. Als je deze geschiedenis hoort, zou je dan ooit verwachten dat Jezus een week later bespot werd en veroordeeld en geëxecuteerd aan een kruis? Ik denk het niet! In deze geschiedenis, zeker zoals Mattheüs hem verteld, ontmoeten we Jezus met autoriteit, koninklijk. De mensen juichen voor hem, de leiders moeten voor hem wijken, in al zijn daden toont hij dat een nieuwe tijd begint. Hoe kan hier dan Jezus’ lijden en dood al heel snel hier op volgen?
Ik wil het vanmorgen maar niet teveel over het coronavirus hebben, maar in een voorbeeld komt het van pas. Wie van ons had in februari verwacht dat wij nu als heel land, als heel continent in een soort lockdown zouden zitten? Goed, aan de horizon was een donker wolkje te zien van een virus in China, maar wie had gedacht dat het zo’n enorme storm zou worden? Houdt u dat beeld even vast! Lees verder

Korte preek ‘coronavirus en eindtijd’

Tags

, , ,

Uit de Bijbel is gelezen: Mattheüs 24:1-14, 36-44. Wegens het coronavirus werd deze dienst door de gemeenteleden beluisterdn via kerkradio of internet

Broeders en zusters, waar u zich ook bevindt,

[intro: coronavirus en eindtijd]
In de afgelopen week heb ik zo eens wat mensen opgebeld, vooral ouderen die thuis zitten. Uiteraard gaat het gesprek dan over het coronavirus en alles eromheen. En één ding viel mij telkens op: mensen verbinden de huidige situatie met wat in de bijbel staat over het einde der tijden. Het is allemaal zo voorzegd, zegt iemand spontaan. Of een ander vraagt: zou het een straf van God zijn? Mensen zoeken een manier hoe ze de huidige tijd kunnen begrijpen. Misschien doet u of doe jij dat ook wel. Is het coronavirus een plaag zoals beschreven in Openbaringen? Een teken van het naderende wereldeinde? Spreekt de Bijbel ook niet over rampen en onheilen en besmettelijke ziekten? Misschien komt Jezus nu wel snel terug, zegt iemand hoopvol. Maar een ander denk: Ik ben bang voor wat er dan nog komen gaat aan andere rampen!
Ik merk dat deze vragen en gedachten leven. Hoe mag je in het licht van de Bijbel denken over de huidige situatie? En om alles wat dichterbij te brengen: wat heeft God jou te zeggen in de komst van deze coronacrisis? Of is het gewoon een natuurverschijnsel, zoals sommigen zeggen? Lees verder

Korte preek over Psalm 62 n.a.v. coronavirus

Tags

, ,

Deze overdenking is uitgesproken voor de kerkradio aangezien de kerkdienst niet kon plaatsvinden wegens de uitbraak van het coronavirus

Broeders en zusters, waar u zich ook bevindt,

[intro: onrust door de coronacrisis]
het coronavirus heeft heel veel stilgelegd. Mensen zitten thuis, bijeenkomsten, bezoeken en concerten gaan niet door. Agenda’s zijn een stuk leger, ineens heb je vrije avonden of misschien zelfs vrije dagen. En toch, hoeveel het ook stillegt, de corona-uitbraak heeft weinig rust gebracht, is mijn indruk. Eerder het tegenovergestelde: allerlei dingen moesten worden afgezegd of gewijzigd of geregeld, dat gaf mij bepaald geen rust. Misschien, kun je denken, wordt het rustiger als we een paar weken in deze situatie verkeren…
Maar toch, ik denk dat de onrust die de huidige situatie bij velen veroorzaakt diep zit. Niet omdat er wat dingen moeten worden geregeld, maar omdat alles zo onvoorspelbaar verandert. Je hebt geen grip op wat er gebeurt, en dát maakt je onrustig. Hoe lang gaat het duren? Welke maatregelen zullen er nog komen? Zou ik misschien zelf ziek worden? Onrust, vooral in je hoofd – want op de straten is het overal juist heel rustig. Onrust, of zeg maar gewoon: ongerustheid. Bezorgdheid over jezelf, je geliefden, je baan, de economie. Angst misschien zelfs, al zou je het zelf nooit zo uitspreken. We leven in vreemde tijden, en wie weet waar het heen zal gaan? Misschien wordt alles vrij snel weer als vanouds, maar daar is geen garantie op… Onrust, herkent u het, of jij? Als ik eerlijk ben wel. Maar laat ik erover ophouden. De vraag is: hoe vind je rust in dagen van corona? Hoe kom je tot rust? Kan dat nog?

[rust bij God]
Juist omdat we in deze omstandigheden verkeren, las ik vanmorgen met u psalm 62. Lees verder

Preek ‘vertrouwend vragen’ n.a.v. Lukas 11:1-13

Tags

, , ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]
Vandaag is het biddag voor gewas en arbeid.. Een oude traditie, en ik denk wel eens: een moment waarop we er even aan herinnerd worden dat we God en gebed nodig hebben voor de alledaagse dingen. Niet alleen voor als er een virus uitbreekt of je ziek wordt, maar juist voor de alledaagse dingen: gewas en arbeid. Natuurlijk, dat weten we wel, maar in hoeverre leven we in biddende afhankelijkheid van God? We doen ons werk, de boeren zaaien gewassen, en als je Christen bent dan bid je om zegen daarover – hoop ik tenminste. Maar vaak is gebed toch een soort extra in je leven, niet de basis waar je op bouwt. Tenminste, dat merk ik bij mezelf en dat merk ik bij andere die christen zijn. Goed dat er dan nog een biddag is….
Bij Jezus was het heel anders. Hij leefde van gebed; het was voor hem net zo belangrijk als ademen. In alle evangeliën lezen we daarover, en wel in het bijzonder in het evangelie van Lucas, waar we vanavond uit lazen. Telkens weer is te lezen hoe Jezus tijd neemt om te bidden, de eenzaamheid zoekt met zijn Vader in de hemel. Hij kon zijn werk niet doen zonder gebed. Voor hem was het geen extra zoals soms voor ons; het was zijn basis!
Jezus’ leerlingen zagen natuurlijk hoe hun meester bad. Eens, we hoorden het, treffen ze Jezus terwijl hij juist zijn gebeden afrondt. Eén van hen vraagt spontaan: Heer, leer ons bidden! Een heel goede vraag is dit. Lees verder

Preek ‘ware grootheid’ n.a.v. Mattheus 20:17-28

Tags

, , ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: de baas spelen]
eerst maar even een voorbeeld voor de kinderen die nu bij ons in de kerk zitten. Bij jullie in de klas zijn er misschien wel kinderen die graag willen dat iedereen naar ze luistert. Die graag de baas spelen, die zichzelf heel belangrijk vinden. Als iemand altijd het hoogste woord wil voeren, of de baas wil spelen, dat vinden mensen niet leuk. Dat vind jij vast ook niet leuk als een ander het doet. Nee toch?
En toch… misschien doe je zelf ook wel eens een beetje zo. Dat je graag vooraan wilt staan, en dat je daarom wel eens voor dringt, of dat je door anderen heen praat. Dat je wilt dat andere kinderen met jouw spelletje meedoen, en jij niet met hun spelletje wil meedoen. Want, eigenlijk willen we denk ik allemaal wel belangrijk zijn. Het is toch fijn als iedereen naar jou zou luisteren, als jij dat belangrijkste van je klas zou zijn? Je wilt vast graag bijzonder zijn, goed zijn, belangrijk en beroemd. Tenminste, ik wel toen ik jong was; en tegenwoordig nog wel eens…
De baas zijn, dat is leuk. En tegelijk zeggen we allemaal: de baas spelen, dat is niet goed. Kijk, en dat is nu precies waar het vanmorgen in de preek over gaat. Lees verder