Preek Handelingen 4:23-31 ‘een voorbeeldgebed’

Tags

, , ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: trouble in the world: de kerk bedreigd]
Het gaat niet goed met de Kerk in Nederland! Ik val maar even met de deur in huis, maar het is vrees ik toch een onontkoombaar feit. Ik zal eens een paar dingen noemen: het ledenaantal van kerken daalt al jaren, en de mensen die in de kerk zitten, vergrijzen. Het lukt kerken moeilijk om de aansluiting met de hedendaagse cultuur te vinden, Veel kerken hebben ook moeite financieel het hoofd boven water te houden. Alom is er moeite om kerkenraadsleden te vinden, en predikantsaanstellingen zijn steeds vaker parttime. Trouwens, er dreigt de komende jaren een flink predikanten tekort te ontstaan omdat ook het predikanten korps vergrijsd is. Genoeg problemen dus!
En dat is dan nog maar de buitenkant. Ook geestelijk verkeert de kerk niet op hoog peil. Je kunt gezapigheid constateren, een gebrek aan Bijbelkennis bij velen, lauwheid in het leven voor God. Naar binnen gericht-zijn in plaats van Gods handen te zijn in de wereld. Verdeeldheid is er, in eindeloos veel kerken en groepen – wat dan weer het kerkshoppen in de hand werkt, alsof een christen een reli-consument is op zoek naar het beste aanbod. Binnen kerken zie je partijvorming, of ruzies die niet opgelost worden. En ga zo maar door!
Als ik dit zo opsom, ziet u, zie jij het dan nog zitten met de kerk? Lees verder

Korte preek bij viering Heilig Avondmaal, ‘Jezus redt’ – n.a.v. Handelingen 4:12

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: ergernis]
De woorden die vandaag onze tekst zijn, zijn woorden die ergernis kunnen oproepen. Die ergernis hébben opgeroepen, zowel toen als nu. “Door niemand anders dan Jezus kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige onder de hemel die de mens redding biedt”.
Destijds riepen ze al ergernis op bij de Joodse leiders. Ze waren blij dat Jezus uit de weg geruimd was. Geen hinder meer van Hem! Maar het blijkt anders te zijn… Een verlamde man wordt genezen in Jezus’ naam, hij loopt en springt en trekt alom de aandacht. Voor de Joodse leiders bepaald een ongelukkige ontwikkeling! Ze hebben Petrus en Johannes, en ook de verlamde man zelf, gevangen genomen om hen te ondervragen – of beter gezegd, om hem te intimideren. Dan, tijdens de ondervraging, wijst Petrus onbevreesd op Jezus. “Door niemand anders kunnen wij worden gered, Jezus’ naam is de enige onder de hemel die de mens redding biedt”. U begrijpt hoe dit de leiders zal hebben geërgerd! Want dan zaten zij fout toen ze Jezus lieten kruisigen….
Ook nu, in de huidige tijd, kunnen deze woorden van Petrus ergernis opwekken. “door niemand anders kunnen wij worden gered… er is géén andere naam die redding biedt dan die van Jezus”. Dat klinkt exclusief, alsof jíj alleen de waarheid in pacht hebt, of de kerk. Daar is de huidige tijd heel allergisch voor. ‘Kom op zeg, ieder zijn eigen geloof, toch? Of ongeloof als ik dat kies. Je kunt mij jouw waarheid niet opleggen!’ En als je ook nog beweert dat mensen rédding nodig hebben – dat wordt niet altijd gewaardeerd! ‘Redding’ – waarvan dan? Ben ik niet goed zoals ik ben? Heb ik een probleem volgens jou?
Zelf in de kerk Lees verder

Preek Handelingen 3 ‘genade zo oneindig groot’

Tags

,

Gemeente van Jezus Christus, hier en thuis,

[Intro]
Wat zou jij doen als iemand je kind vermoord had? Een zware vraag om mee te beginnen misschien, maar ook wel een actuele. We hebben allemaal in het nieuws die afschuwelijke berichten gehoord over dat negenjarige jongetje dat vermist werd, en later dood gevonden: Gino. Onvoorstelbaar, als zoiets je als ouders overkomt. Ik heb zelf zoons van juist 9 jaar, en dan komt het dichtbij. Maar iedereen kan er zich iets bij voorstellen. Je wilt er niet aan denken dat zoiets in Woudrichem zou gebeuren. Dat iemand van wie je houdt vreselijke dingen ondergaat en vermoord wordt.
Maar soms gebeurt het wel. Zo is de wereld waar wij in leven. En dan de vraag: wat zou jij doen als iemand je kind gedood had? Van alles komt er dan op. ‘Als ik die persoon in mijn handen zou krijgen…’ en dan volgt er een aantal onaangename dingen die je zo iemand graag zou aandoen. Of als je het wat netter houdt… Iemand zegt: ik zou er alles aan doen om te zorgen dat die persoon zijn gerechte straf krijgt. Zo zwaar mogelijk liefst, en geen gedoe met verzachtende omstandigheden. Zo iets vreselijks doen, verdient de zwaarste straf.

[de beschuldiging toen]
Waarom begin ik hiermee? Omdat Petrus in het Bijbelgedeelte dat we lazen Lees verder

Preek Pinksteren 2022 ‘Geest en kracht’

Tags

, , ,

Uit de Bijbel is gelezen Johannes 20:19-23, Handelingen 1:4-8 en Handelingen 2:1-13.

Deze preek is van onderstaande hoofdpunten gehouden, er is dus geen uitgeschreven tekst beschikbaar. De opname is te horen op kerkdienstgemist.nl onder ‘Woudrichem’

Gemeente van Jezus Christus, jong en oud, hier en thuis,

[intro: transformatie van Jezus’ leerlingen]

    • Heel kort: eerst achter gesloten deuren, dan: onbevreesd in het openbaar. Zelfs zeggen ‘Jullie hebben de Messias laten kruisigen!’
    • Zijn dit dezelfde mensen? Hoe komt het? Lijkt wel of er stekker in stopcontact is gegaan (vb van kinderen)
    • Heeft vast iets met de H. Geest te maken! Daarover gaan we horen, over toen en nu. Hoe de H. Geest mensen kracht en durf geeft. En niet zomaar: om de taak de toen die God ze opdraagt.
    • Thema van de preek: ‘de Geest geeft kracht voor Gods werk’

Lees verder

Preek Hemelvaart 2022 ‘geen wees, al gaat Hij weg’

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]
Een Nederlander is op vakantie in de Verenigde Staten, bij een ver familielid dat daarheen geëmigreerd is. Op een avond zitten ze samen te praten op de veranda. Het gesprek komt op scholen en onderwijs, want zowel de Nederlander als zijn Amerikaanse neef hebben kinderen in de basisschoolleeftijd. De Amerikaan vertelt over de grote gele schoolbussen, de Nederlander vertelt over fietsen naar school met een rugtas op je rug. De Amerikaan vertelt over baseball, de Nederlander over de avondvierdaagse. En dan gaat het ook over de christelijke identiteit van de scholen waar ze hun kinderen naartoe sturen, aan twee kanten van de oceaan. Op een gegeven moment zegt de Amerikaan: “en hoe betalen jullie het? Want ik heb gehoord dat bij jullie de belasting veel hoger is dan bij ons. Houd je dat nog wel genoeg over om christelijk onderwijs te kunnen betalen voor je drie kinderen?” Zegt de Nederlander: “o, maar dat betaalt de overheid gewoon!” Stomverbaasd is de Amerikaan. Hè? Betaalt de overheid christelijk onderwijs? Kun je in Nederland zelf een school oprichten naar jouw eigen principes, en geeft de staat daar dan al het geld voor? De Amerikaanse neef kan het nauwelijks bevatten. Maar ook de Nederlander voelt ineens hoe bijzonder zoiets is.
Soms lijken dingen heel vanzelfsprekend, neem je het als gegeven aan. Maar soms, ineens, kunnen je ogen open gaan en zien hoe bijzonder iets is. Als je bijvoorbeeld beseft dat bijna overal in de wereld ouders krom moeten liggen voor christelijk onderwijs. Dan besef je hoe bevoorrecht je bent met het bijzonder onderwijs hier. Dat dat niet gewoon is, maar juist heel bijzonder, in meerdere betekenissen.
Weer beseffen hoe bijzonder iets bekends is. Daar zullen we vanmorgen meer over horen. De Bijbeltekst die centraal staat op deze Hemelvaartsdag is Johannes 20 vers 17. Lees verder

Preek ‘hoe blijf je in Hem?’, Johannes 15:1-17

Tags

,

NB: deze preek is gehouden aan de hand van onderstaande schets, en dus niet als uitgeschreven tekst beschikbaar. De opname is te horen op kerkdienstgemist.nl onder ‘Woudrichem’

1. [intro: uit elkaar groeien]
– VOORBEELD je hoort: stel gaat scheiden. hoezo? ‘elkaar steeds minder te zeggen’. ‘uit elkaar gegroeid’. Nu gaan ze los verder. Scheiding
– VOORBEELD iemand die zich uitschrijft uit de kerk. Iets negatiefs meegemaakt? Overdacht en geconcludeerd: ik geloof het gewoon niet? Nee. ‘langzaam van wegggegroeid’. ‘het zegt me steeds minder’. Heb je dan niets met God, met Jezus? Nee, eigenlijk niet meer. Als kind wel… Is opgedroogd. Dus schrijf maar uit…

2. [beeld van de wijnstok]
– bekend beeld. Werk uit: Jezus stam, leerlingen ranken. Krijgen sap, leven etc. uit de stam.
– rank los gaat dood. Vb. mijn druivenstruik, gesnoeid deze week. TOON LOSSE RANK
– Wat is de kern v Jezus’ vergelijking? Je moet vruchten dragen? nou nee… ‘blijven in’ – verbonden blijven, 7x. Daarom begon ik met die vb.
– Vaak bij gelijkenissen: waar het wringt zit de les. Want n rank hoef je dat toch niet te vertellen? Kán helemaal niet los zijn. Maar wij wel! En dan niet goed. TOON WEER Lees verder

Overdenking kerk- en schooldienst ‘Eben Haëzer’

Tags

, , ,

Jongens en meisjes, ouders, gemeenteleden,

[intro: de steen die er staat]
Levi loopt met zijn moeder door het Joodse land. Ze lopen op een landweg, met aan beide kanten akkers met graan er op. De zon schijnt, het is een mooie zomerdag. Levi is met zijn moeder onderweg naar Mispa, het stadje waar zijn opa en oma wonen. hij ziet ernaar uit om ze weer te zien! Terwijl ze zo onderweg zijn, ziet Levi iets. Hij ziet een grote steen langs de weg. En niet zomaar een steen die daar ligt, maar een grote steen die rechtop staat en omhoog wijst. De steen is wel zo hoog als Levi’s moeder. Waarom zou die steen daar zo staan? Levi vraagt het meteen. “Mama, wat is dat voor een steen?” Zijn moeder weet het wel. “Dat is de steen ‘Eben haëzer’. Die is daar vroeger neergezet, toen opa nog klein was”. Eben haëzer? Wat een vreemde naam, denkt Levi. “Mama, wat is eben haëzer? En waarom is die steen daar dan neergezet?” “Ja, dat is een heel verhaal, jongen. Opa kan je er straks alles van vertellen, want die heeft het meegemaakt. ‘Eben haëzer’ betekent: steen van hulp. Want hier, op deze plek, heeft God, de Heer, ons volk geholpen. Die steen is een herinnering aan Gods hulp. Vraag maar aan opa.”
Maar Levi heeft helemaal geen zin om te wachten tot ze bij opa en oma zijn! “Wat is er dan gebeurd, mama? Hoe heeft God dan geholpen?” “Nou, vooruit”, zegt Levi’s moeder. En ze vertelt, terwijl ze samen verder lopen. Ze vertelt het verhaal dat wij zojuist uit de Bijbel gelezen hebben. Luister maar! Lees verder

Preek Johannes 21, doopdienst “P.S….”

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]
wie schrijft er wel eens een brief? Ik niet eigenlijk, en ik denk dat dat voor de meesten hier geldt. Er wordt heel wat afgemaild en gebeld en geappt, maar een brief schrijven… nou nee. En als dat eens nodig is, aan een officiële instantie bijvoorbeeld, dan ga je hem niet schrijven maar tikken. Dan kun je tenminste nog dingen verbeteren.
Vroeger, toen werden er nog heel wat brieven geschreven. Echt geschreven, met de hand. Naar familie in Canada, of gewoon een brief naar een vriendin elders in Nederland. Zo’n handgeschreven brief heeft één nadeel: je moet het in één keer goed schrijven. Je kunt niet, zoals op de computer, nog dingen invoegen of veranderen. Dan gebeurde het dat je brief af was, en je bedacht: o ja, dat moet ik ook nog even melden! Hoe doe je dat dan? Je schrijft onderaan de brief nog een stukje, een P.S. “P.S: ik hoor net dat nicht Nel zwanger is, het kindje wordt verwacht in augustus”. P.S., dat betekent ‘post scriptum’, oftewel ‘naschrift’. Een toevoeging die belangrijk genoeg is om er nog bij te schrijven.
Even terzijde: als je wel eens bedelbrieven krijgt van goede doelen, staat er bijna altijd zo’n ‘P.S.’ onderaan. Je moet er maar eens op letten! Dat slaat natuurlijk nergens op, die brief komt uit de computer. Maar dat doen ze, omdat zo’n P.S., zo’n toevoeging, altijd goed gelezen wordt. Daar staat blijkbaar iets belangrijks, denk je als vanzelf.
Vandaag lazen we het laatste hoofdstuk van het Johannes-evangelie. Dat hoofdstuk is eigenlijk ook een soort P.S.-stukje, een naschrift. Want eigenlijk is het schrijfwerk van Johannes na hoofdstuk 20 klaar. Het lijkt echter alsof Johannes, of misschien wel een leerling van hem, later dacht: wacht even, er moet nog iets bij. Daarom is er hoofdstuk 21. Daar staan we vandaag bij stil. Wát moet er nog gezegd worden, en wat zegt het ons? Lees verder

Preek Pasen 2022 ‘ons denken doorbroken’

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus,

[voorbeeld: ‘The Dig’]
Ik las onlangs een boek, het heet ‘the Dig’ – de opgraving. Er is ook een film van op Netflix. Dat boek gaat het over de opgraving van een oud schip in Engeland. Een heel oud schip, wel anderhalf duizend jaar oud. Het is fascinerend om te lezen hoe dat werkt. Het schip ligt onder de grond, en omdat het zo oud is, is het natuurlijk vergaan. De archeoloog die de opgraving doet, vindt eigenlijk alleen nog de spijkers waarmee de planken van het schip aan elkaar zaten. Die zijn van ijzer, dus die zijn niet helemaal vergaan. Telkens op een afstandje van elkaar is een spijker te vinden. Tussen die spijkers is niets, alleen is de grond er anders van kleur. Aan de kleur kun je zien waar het hout van het schip gelegen heeft. Heel voorzichtig wordt al het zand met een lichte kleur er vanaf afgegraven. Wat er dan zichtbaar wordt, is eigenlijk niet het schip, maar een schaduw van het schip. Een schaduw, achtergebleven in de grond. Dat is alles wat er van over is. In het schip worden dan gouden en zilveren voorwerpen gevonden. Die zijn niet vergaan, en die maken het verhaal spannend.
Tegelijk heeft het verhaal meerdere lagen. Het gaat over vergankelijkheid, en over voortleven. De vrouw op wiens grond het schip wordt gevonden, heeft haar man verloren. Ze bezoekt Lees verder

Preek Goede Vrijdag 2022 ‘Het is volbracht!’

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]
Goede Vrijdag is het vandaag. Een ernstige dag. Het is immers de dag dat Jezus stierf, dat hij vermoord werd aan het kruis. Stil kijken we in gedachten naar het kruis, en straks verlaten we de kerk in stilte. Tijdens de vespers in deze week brandde er elke avond een kaars minder. Ook in de dienst van gisteravond is er weer een gedoofd. En straks, aan het einde van deze dienst, zal ik zelfs de paaskaars uitblazen. Het laatste licht gaat uit! Het wordt donker als de dood.
Maar weet u wat ik merkte bij het voorbereiden van deze dienst? De apostel Johannes, wiens evangelie wij dit jaar lezen, zou het heel raar hebben gevonden wat wij doen. De paaskaars uitdoven. Droefheid en duisternis zoveel nadruk geven. Hij zou tegen ons zeggen: hebben jullie het dan niet begrepen? Dat Jezus stierf, is niet zijn einde, maar zijn verheerlijking. Het is niet over en uit, maar het is volbracht! Goede Vrijdag is een goede dag – daar naam zegt het al. Het licht gaat niet uit, het licht breekt door! Dat is wat Johannes zou zeggen, en wat zijn evangelie ons vertelt.
Zeker – als je kijkt naar de pijn, de martelingen, de bespotting, dan is dit een vreselijke dag voor ieder die van Jezus houdt. Goede Vrijdag zal nooit een uitbundige feestdag kunnen zijn. Maar Johannes kijkt dieper dan anderen, zoals we in eerdere preken al diverse malen merkten. Hij legt niet de nadruk op Jezus’ pijn of lijden, daar vertelt hij zelfs veel minder van dan andere evangeliën. Hij kijkt ook bij het kruis door de oppervlakte heen naar de diepte. En dan, Lees verder