Overdenking oecumenische viering 2e Pinksterdag

Tags

,

Deze overdenking is een bewerking van een preek van Samuel Wells: ‘What’s wrong with God’ uit zijn boek  ‘Be Not Afraid. Facing fear with faith’ (2011, p157 e.v.)

Uit de Bijbel is gelezen: Johannes 14:15-20, 25-29 en 1 Johannes 4:7-13

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]
twee studenten waren met elkaar in gesprek, ergens in een hoek tijdens een feestje. Het was al laat, en hun gesprek ging over niet minder dan de vraag of God wel bestaat. Een van de studenten was gelovig, de andere niet. De gelovige van de twee had veel gelezen, en hij wist alle vragen en tegenwerpingen van de ander te weerleggen. Maar bracht dat hem ook tot geloof? ‘OK’, zei die ander, nadat hij zijn laatste slok bier had genomen, ‘ik zie nu dat je best in God kunt geloven, dat het niet onredelijk is of voor domme mensen. Hij kan er best zijn – in theorie. Maar weet je? Ik heb in de praktijk gewoon nooit iets van Hem gemerkt!’
Een eerlijk antwoord! Volgens mij staat die student vaak niet ver bij ons vandaan. Ook als je jezelf wel gelovig noemt, kan God ver weg lijken, Jezus iemand van vroeger. Wat merk je van Hem? De voornaamste reden dat mensen het geloof laten zitten, is níet dat iemand ze bewezen heeft dat het onzin is. Nee, gewoonlijk glijden mensen weg omdat het geloof minder en minder reëel voor hen is. ‘God kan best bestaan – in theorie. Maar wat dan nog?’. Als Hij er is, is Hij in elk geval ver weg! Lees verder

Advertenties

Overdenking ‘eerstelingen’

Tags

, , ,

Uit de Bijbel is gelezen: Leviticus 23:10-14 en Romeien 8:22-23

Gemeente van Jezus Christus,

[introotje]
elk jaar als het voorjaar wordt, zijn er planten en dieren die het eerste zijn. Het eerste sneeuwklokje steekt zijn kopje omhoog, soms nog door de sneeuw – teken dat de lente komt. Een tijdje later lees je in de krant dat het eerste kievitsei gevonden is, meestal de tweede week van maart. En zo gaat het verder: vogelaars kijken uit wanneer de eerste zwaluw te zien is – die nog geen zomer maakt natuurlijk, maar wel een eerste voorbode is, rond koningsdag
Bij het oogsten van gewassen heb je ook altijd van die voorlopers. De eerste nieuwe aardappels, heerlijk! De opening van het aspergeseizoen, en ga zo maar door. Wij hier in het Westland hebben de jaargetijden natuurlijk een beetje uitgeschakeld in de kassen, maar toch is het hier jaarlijks de vraag: wie heeft de eerste druiven? Dan weet je dat er nog heel wat kistje geoogst zullen worden de tijd erna.
‘Eerstelingen’ heten die eerste vruchten met een Bijbels woord. En daar wil ik vanavond een moment met u bij stilstaan. Pinksteren is namelijk het feest van de eerstelingen, van het eerste van de oogst! Het laatste van de christelijke feesten, en toch: een feest van het begin, van de eerste opbrengst.

[OT basis voor Pinksteren]
In het oude Israël Lees verder

Preek Pinksteren 2018 ‘de Geest verzekert’

Tags

, , ,

Kerntekst: Romeinen 8:14-17

 

Gemeente van Jezus Christus

[intro: angst en verzekering]
hoeveel verzekeringen hebt u? Minstens één, want een ziektekostenverzekering is verplicht, maar waarschijnlijk wel meer. Als je een auto hebt, als je op reis gaat, als je een hypotheek hebt… al snel heb je een heel aantal verzekeringen lopen. De gemiddelde Nederlander betaalt per jaar meer dan 4000 euro aan verzekeringspremies, las ik van de week. Er is bijna geen enkel ander land waar dat bedrag zo hoog is.
Waarom zou je verzekerd willen zijn? Het woord zegt het al, het heeft met zekerheid te maken. Maar daaronder zit denk ik nog iets anders: angst. Dat je ergens bang voor bent. Bang voor wat er kan gebeuren in je leven, en angst voor de gevolgen. Je kunt ziek worden – en dan? Je kunt geen gezondheidsgarantie kopen, maar je kunt je in elk geval verzekeren voor de beste zorg. En wat kan er niet meer gebeuren? Je zou een aanrijding kunnen krijgen, of kunnen veroorzaken. Iemand kan je onrecht aan doen – dus neem je een rechtsbijstandverzekering. Je huis kan in brand vliegen, en straks sta je dan op straat – opstalverzekering. Ja, zelfs Lees verder

Preek HC zondag 12 ‘profeet, priester, koning’

Tags

,

Uit de Bijbel is gelezen: Jesaja 61:1-3 en Lukas 4:14-21

 

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: titel, functie]
sommige mensen hebben een groot ontzag voor titels. Is er iemand waar niets bijzonders aan te zien is, dan zouden ze hem zo voorbij lopen. Maar horen ze ‘hij is van adel’, dan kijken ze ineens vol interesse naar hem. ‘Tjonge wat is hij dan gewoon gebleven!’ – zelfs de gewoonheid wordt dan bijzonder!
Er zijn mensen die meerdere titels hebben. Koning Willem-Alexander heeft er een stuk of 40, las ik. Daar hoefde hij weinig voor te doen, hij erfde ze gewoon. Maar ik denk ook aan mensen die flink gestudeerd hebben en bijvoorbeeld ‘professor doctor ingenieur’ zijn. Voor sommigen is dat reden om tegen zo’n hooggeleerd iemand op te kijken. Maar een ander zegt schouderophalend ‘hij is ook maar naakt geboren, hoor!’
Wist u dat Jezus ook een titel heeft? Jazeker! Wij zeggen vaak ‘Jezus Christus’ alsof Christus de achternaam is van Jezus. Maar zo is het niet! ‘Christus’ is een titel. Hij heet Jezus, en hij ís Christus. Net zoals de koning Willem-Alexander heet, maar koning ís, en markies van Veere, graaf van Buren en nog meer titels.
Jezus is de Christus, dat is zijn titel. Echter niet allen een eretitel, het Lees verder

Preek Hemelvaart 2018 ‘zuchten en hopen’

Tags

, , ,

Uit de BIjbel is gelezen: Handelingen 1:4-14 en Romeinen 8:18-30

Gemeente van Jezus Christus,

[introotje]
wat heeft geloven met de hemelvaart van Christus te maken? We gedenken vandaag hoe Jezus deze aarde verliet en naar zijn Vader ging. Maar wat heeft geloven met zijn hemelvaart te maken? Misschien zegt u: nou, hemelvaart, dat is één van de heilsfeiten waar we in geloven. Één van de dingen die met Jezus gebeurd zijn. Dat geloof ik, dat dat echt zo gebeurd is.
Ja, het is waar, de christelijke kerk gelooft dat Jezus naar de hemel is gegaan. Maar hoe belangrijk is dat eigenlijk? De hemelvaart is toch niet de kern van het christelijk geloof. De Opstanding, Pasen, die is veel belangrijker. Met kerst – Jezus’ geboorte, dan zitten de kerken ook vol, misschien nog wel voller. Goede Vrijdag, ook zo’n kernzaak. Als je dáár niet in gelooft, dat Jezus Christus is gestorven voor onze zonden, dan zit er een groot gat middenin je geloof. Maar Hemelvaart? Stel dat Jezus direct uit zijn graf naar de Vader was gegaan, had dat verschil gemaakt? Lees verder

Column: kleren maken de man

Tags

Onlangs had ik een bijzondere ervaring: ik was onverwachts model bij een modeshow. Niet zomaar een modeshow, maar één over ‘predikantsgewaden door de eeuwen heen’. Misschien klinkt dat wat saai, maar ik heb zelden een groep ouderen zo hard zien lachen – het was namelijk tijdens een vakantieweek voor hen. Gewone Westlanders die ze kenden werden ineens een ander mens als ze een toga aanhadden of een kuitbroek met driekante steek.
‘Kleren maken de man’, dat gezegde zag je hier voor je. Maar is dat werkelijk zo? De mensen in de kleren zijn toch echt dezelfde, met onveranderde talenten en fouten. Het lijkt er alleen op dat het moeilijk is om door de buitenkant heen te kijken. Zo leerde ik dat een gewaad dat in een bepaalde tijd een kenmerk was van rechtzinnigheid, een halve eeuw eerder nog zorgde dat je voor losbol werd aangezien… En dat geldt niet alleen voor predikantsgewaden. Het schijnt dat je binnen 10 seconden onbewust een oordeel hebt over iedereen die je ontmoet, en dat dat voor een flink deel gebaseerd is op wat iemand aanheeft.
Kleding is buitenkant. Je kunt het gebruiken om iets te líjken: van een vrome voorganger tot een ultra-hip persoon, van artistiekeling tot iemand met een zakelijke uitstraling. Maar ben je ook wat je aantrekt? Alleen als je aantrekt wat je bent – ik hoop dat u mij volgt… Al te vaak wil ik iets zijn dat ik niet ben, en ga ik aan de slag met de buitenkant. Maar zou het niet beter zijn om te werken aan wie je echt bent? Bij die ‘parade van ambtsgewaden’ moest ik denken aan Jezus, degene die al die gewaaddragers door de eeuwen heen dienden. Jezus had, dat is wel zeker, geen andere kleren aan dan zijn tijdgenoten. Zijn uitstraling zat in wie Hij was. Zou dat bij zijn volgelingen niet net zo moeten zijn? De Bijbel geeft een kledingadvies in de brief aan de Efeziërs: ‘doe de nieuwe mens aan, die naar Gods wil geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid’. Zou dat niet prachtig staan?

Preek Romeinen 8:1-13 ‘vlees en Geest’

Tags

, , ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]
sommige woorden betekenen in de Bijbel net iets anders dan in het dagelijks leven. Een voorbeeld: in ‘Het Hele Westland’ van afgelopen week stond deze kop: ‘met een computer en internet haal je de wereld naar binnen’. Het gaat over hoe senioren met de moderne middelen toch met de maatschappij verbonden kunnen blijven. Maar toch, de ‘de wereld binnenhalen…’ Wie een beetje vertrouwd is met Bijbelse taal kan daar zijn vraagtekens bij zetten! De wereld, dat is immers niet zomaar de aardbol, het staat in de Bijbel ook voor ‘de wereld los van God’, vol zonde en verleiding.
Deze kop deed me denken aan die man uit een nogal zware kerk, zoals dat heet, waar ze gewoonlijk geen televisie hebben. Maar, dacht die man, zo’n ding is toch wel handig. Om op de hoogte te blijven van het nieuws, om eens een mooie natuurfilm te kijken, en natuurlijk voor Koningsdag! Dus hij bestelt een TV. Op een morgen staat de bezorger voor de deur met het pakket. Maar wat staat er op de doos, in grote letters? ‘Nu haalt u de wereld echt in huis!’ De man ziet dat, en het raakt hem zo, zijn geweten protesteert, hij zegt: ‘nee. Nee! Neem maar meteen weer mee…’
De wereld – meer dan zomaar de aarde, in de Bijbel. En zo zijn er nog wel meer woorden. Het woord vlees, bijvoorbeeld. Ik zag Lees verder

Column: u en jij

Tags

Het gebruik van het woord ‘u’ neemt af in de samenleving, en het gebruik van ‘jij’ komt er voor in de plaats. Ik heb er geen cijfers over, maar de tendens is onmiskenbaar. Wie zei er twee generaties terug jij tegen de juf, of Piet tegen je baas? Of als ik in mijn eigen leven kijk: ik moest u zeggen tegen mijn ouders, maar mijn zoontjes zeggen jij (tegen mij dan, niet tegen mijn ouders…)
Is het erg, zo’n verandering? Er zijn wel mensen die het een teken vinden van verloedering en verlies van respect. In sommige gevallen kan dat zo zijn, maar ik denk dat het te kort door de bocht is om zo meteen in het negatieve te schieten. In heel veel talen is er niet eens een verschil tussen u en jij! Denk aan het Engels, daar is iedereen ‘you’.
Belangrijker is waar het verschil tussen ‘u’ en ‘jij’ voor staat. Daar las ik iets belangrijks over: vroeger was ‘u’ een uiting van respect, nu is het veelal een uiting van afstand geworden. Ik denk dat dat waar is. Tegen je manager mag je ‘jij’ zeggen, tegen een vreemde zeg je ‘u’, ook al is hij niet hoger in rang. Dit verklaart ook meteen waarom kinderen geen ‘u’ meer zeggen tegen ouders: die zijn vertrouwd, niet vreemd.
Wat dat betreft is er iets opvallends. Nederlandse gelovigen spreken vanouds God aan met ‘U’, als uiting van respect. In andere talen die een beleefdheidsvorm kennen, gebeurt dat echter niet! Duitsers zeggen ‘Du’ en Fransen ‘Tu’ tegen de Allerhoogste. Als je dat voor het eerst hoort, komt het even vreemd over. Het geeft een gebed echter wel iets vertrouwds. Hij is nabij, niet een hoogste instantie ver weg! Wat dat betreft is het Nederlandse ‘U’ tegen God in gebeden eigenlijk minder passend in onze tijd. Het straalt meer en meer niet alleen respect uit, maar ook afstand. Voortaan dan maar ‘Jij’ zeggen als ik bid? Toch voelt dat niet helemaal goed. Om maar te zwijgen van de reacties die ik zou krijgen als ik het in de kerk wilde invoeren… Lastig, dat ‘u en jij’. Toch maar Engels gaan spreken allemaal?

Preek HC zondag 11 ‘Jezus de Redder’

Tags

,

Uit de Bijbel is gelezen: Mattheus 1:18-25 en Lukas 1:67-80

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: wat zegt een naam?]
vanavond gaat het over de naam ‘Jezus’. Of beter gezegd, over de persoon die die naam draagt. Maar zegt een naam ook iets over degene die ermee genoemd wordt? Meestal niet! Ik denk bijvoorbeeld aan Judas uit de Bijbel. Die naam is zo ‘besmet’, om het zo te zeggen, dat niemand zijn kind snel ‘Judas’ zal noemen. Net zomin als ‘Adolf’, sinds de tweede wereldoorlog. De naam Judas roept allerlei negatieve dingen op. Maar weet u wat deze naam betekent? ‘Judas’ betekent ongeveer ‘God zij geprezen’ of ‘Hij prijst God’. Prachtig toch? Alleen, bij de persoon van Judas, die Jezus verraadde, past deze mooie naam wel erg slecht!
Een naam wordt vaak gekozen op hoe hij klinkt, en daar is niets mis mee. Wie weet van te voren of een baby die je André noemt, wel net zo dapper wordt als zijn naam zegt – ‘de dappere’? Sommige moderne namen hebben niet eens een betekenis, ze zijn gewoon bedacht op de klank.
Een naam is dus veelal alleen een woord om iemand aan te duiden. Maar hoe zit dat bij de naam ‘Jezus’? Deze naam heeft ook een betekenis. Lees verder

Preek Johannes 21:1-14

Tags

,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro:PS]
schrijft u nog wel eens een brief? Ik niet eigenlijk, en ik denk dat dat voor de meesten hier geldt. Er wordt heel wat afgemaild en gebeld en geappt, maar een brief schrijven… nou nee. En als dat eens nodig is, aan een officiële instantie bijvoorbeeld, dan ga je hem niet schrijven maar tikken. Dan kun je tenminste nog dingen verbeteren, je kunt de spellingcontrole erdoor laten gaan. Je stuurt zo’n belangrijke brief – een bezwaarschrift bijvoorbeeld – niet weg voor je weet dat alles erin staat.
Vroeger werden er heel wat brieven geschreven. Echt geschreven, met de hand. Ouderen hier zullen het nog wel weten. Naar familie in Canada, of gewoon een brief naar een vriendin elders in Nederland. Zo’n handgeschreven brief heeft één nadeel: je moet het in één keer goed schrijven. Je kunt niet, zoals op de computer, nog dingen invoegen of veranderen. Dan kwam het nogal eens voor dat je brief af was, en je bedacht: o ja, dat moet ik ook nog even melden! Hoe doe je dat dan? Je schrijft onderaan de brief nog een stukje, een P.S. “P.S: ik hoor net dat nicht Nel zwanger is, het kindje wordt verwacht in augustus”. P.S., dat betekent ‘postscriptum’, oftewel ‘naschrift’. Een toevoeging die belangrijk genoeg is om er nog bij te schrijven.
Als u wel eens bedelbrieven krijgt van goede doelen, staat er bijna altijd zo’n ‘P.S.’ onderaan. U moet er maar eens op letten! Dat slaat natuurlijk nergens op, die brief komt uit de computer. Maar dat doen ze, omdat zo’n P.S., zo’n toevoeging, altijd goed gelezen wordt. Daar staat blijkbaar iets belangrijks, denk je als vanzelf.
Vandaag lazen we uit het laatste hoofdstuk van het Johannes-evangelie. En dat hoofdstuk is eigenlijk ook een soort PS-stukje, een naschrift. U moet maar eens Lees verder