Preek startzondag 2019 ‘een goed verhaal’na.v. Psalm 66

Tags

, , , , ,

Uit de Bijbel is gelezen: Psalm 66 en Johannes 4:25-30, 39-42

 

Gemeente van Jezus Christus, jong en oud,

[intro]
velen van ons zijn afgelopen zomer weg geweest op vakantie. Eén van de dingen die je dan kunt doen is een oud stadje bezoeken. Tenminste.. als je daar van houdt. Bij mij thuis vinden ze dat leuk, maar dat geldt niet voor iedereen.
Stel je voor, je bent als tiener op vakantie in Frankrijk, en je ouders zeggen: kom, morgen gaan we naar die-en-die plaats, dat schijnt een plek te zijn met veel geschiedenis. En jij denkt: ‘hé, alweer langs gebouwen slenteren – saai! Ik blijf liever bij het zwembad hier op de camping, chillen met m’n vrienden. Of als we nu wat actiefs gingen doen, mountainbiken of zo. Maar die oude stenen, wat is dar nu aan te zien?’ En inderdaad, als je door zo’n stadje loopt en alleen oude gebouwen ziet staat, dan is er weinig aan, of je nu jong of oud bent. Weer zo’n vakwerkhuis, ongeveer net als de vorige tien. Je bent blij als je ergens een terrasje ziet!
Weet je wanneer zo’n oud stadje veel leuker wordt? Als je een goede gids hebt. Iemand die weet wat er daar vroeger allemaal gebeurd is, en die dat boeiend kan vertellen. Als hij vertelt: in deze kamer zat een gevluchte soldaat verstopt, en hier is hij over het dak weggevlucht. Daar op het plein werd de jaarmarkt gehouden, en moet je horen wat er toen een keer gebeurde… Als de gids zo vertelt, dan gebeurt er iets: dan zie je niet alleen oude dingen, maar dan gaat het voor je leven. Je ziet de mensen voor je die er woonden, je beleeft mee wat er is gebeurd, aan strijd en brand en avonturen. Je denkt je in hoe het zou zijn om daar te leven, hoe het zou zijn om zelf een soldaat te zijn of een verstopte vluchteling. Een goed verhaal neemt je mee!

[de Bijbel, ‘t grote verhaal om de wereld/t leven te zien]
Waarom begin ik met dit voorbeeld? Lees verder

Preek Exodus 15, dankzegging HA ‘Loven’

Tags

, , ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: kracht van liederen]
ik ben als predikant soms betrokken bij het leiden van een begrafenis. Als het een begrafenis is vanuit de kerk, dan zijn er al snel een paar vragen: welk gedeelte uit de Bijbel lezen we, en welke liederen worden er gezongen? Het wonderlijke is, bij die laatste vraag komt er altijd antwoord. Als het gaat om een Bijbelgedeelte, dan is het soms ‘kiest u dat maar, dominee’. Er komen echter altijd wel liederen boven bij de kinderen of wie het ook zijn met wie je het voorbereidingsgesprek hebt. ‘Welk een vriend is onze Jezus, dat was echt moeders lied’ bijvoorbeeld. Of de kinderen dragen liederen aan die henzelf geraakt hebben, soms in de tijd rond het het overlijden, of soms al jaren eerder. Liederen spreken mensen aan, diep in het hart, doen iets met je! Een lied zegt méér dan de woorden alleen.
Gaat het om mensen die niet veel hebben met psalmen of gezangen, dan zijn er wel andere liedjes of songs die ze graag willen afspelen. Ik herinner me dat ik eens bij een uitvaart was waar het lied ‘mag ik dan bij jou’ werd Lees verder

Preek Exodus 14, Heilig Avondmaal, ‘Gods Grote Daden’

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: de geschiedenis in t kort]
stel je voor dat je daarbij wat geweest, toen het volk door de Rietzee trok! Wat zou dat een ervaring zijn om nooit te vergeten! Midden door het water op het droge lopen, terwijl de zon opgaat. Het geluid van duizenden voeten om je en achter die splatsjen op de modderbodem. Achter je de Farao, die stomverbaasd ziet dat er een weg door het water is. En voor je: de vrijheid!
Nee, het was niet allemaal zo mooi en heerlijk geweest. Wat had er een angst geheerst onder de Israëlieten, toen alles fout leek te gaan. Ze waren weggetrokken uit Egypte, bevrijd door Gods macht. Daar liepen ze, de kortste weg naar het beloofde land. Onbevreesd, zegt vers 8, zo ging het goed. Maar toen… Alles leek verkeerd te gaan. Het begon al toen Mozes de mensen een langere weg liet nemen. War is dat goed voor? Toen moesten ze ook nog omkeren, in de richting van de Rietzee. Zo loop je toch dood? En dan, als je daar aan de oever staat, zie je ineens een stofwolk achter je. Wat is dat? Je ergste nachtmerrie: de Farao met een heel leger aan strijdwagens. Wat een paniek moet dat geweest zijn! Kinderen huilen, volwassenen roepen hun frustraties naar Mozes. Is dit hun einde? Gelukkig wordt het nacht. Zouden ze nog geprobeerd hebben om te slapen? In de grijze ochtend, als je net wat wegdommelt, wordt er geroepen: opstaan! op weg! Waarheen dan? Maar er blijkt Lees verder

Gedicht voor de Startzondag 2019, n.a.v. thema ‘een goed verhaal’

1 Telkens weer mag ik het horen
het vanouds verteld verhaal:
wat God deed gaat niet verloren
door papier en mensentaal.

2 Horen van de grote dingen
die Hij eenmaal heeft gedaan,
die als heilsherinneringen
voor ons opgetekend staan

3 Ik herken in oude woorden
soms mijn eigen levensweg
Als ik dingen die ik hoorde
naast mijn eigen leven leg

4 Want niet slechts tot het verleden
is Gods groot verhaal beperkt Lees verder

Preek ‘de Zegen’ n.a.v. Visserijdag 2019

Tags

, , ,

Uit de BIjbel is gelezen: Genesis 12:1-4 en Galaten 3:6-16

Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters,

[intro: wat is zegen/geluk?]
zegen, dat is waar het vanmorgen over gaat. Niet het net dat zo heet, maar de zegen waar de Bijbel over spreekt. Zegen, wat houdt dat in? De Bijbel bedoelt met ‘zegen’ zoiets als ‘dat het je goed gaat, in alle opzichten’. In hedendaags Nederlands zou je mischien zeggen ‘dat je gelukkig bent’. Bent u trouwens gelukkig, of jij? Gaat het goed met je?
Tja, wanneer gaat het goed met je? Als je voorspoed hebt, welvaart, rijkdom? Ik had het er met de kinderen al even over. Het is zeker handig als je geld hebt, maar het maakt nog niet dat je gelukkig bent. Er zijn genoeg steenrijke sterren die op mij niet bepaald gelukkig overkomen. Ze moeten afkicken, of gaan scheiden, of zijn hooghartig tot en met… Nee, in geld alleen zit het hem niet. Wanneer gaat het goed met je, wanneer ben je gezegend? Ik denk eerder als je werk voldoening geeft, als je vrienden hebt, een relatie of gezin misschien, als je gezond bent en geen zorgen hebt. En toch… ben je alleen gelukkig, gaat het je alleen goed als je dat alles hebt? Dat zou jammer zijn voor wie ziek is, of alleen, of geen baan heeft. En andersom: al heb je werk, gezin, gezondheid enzovoorts, dan kun je je toch leeg voelen. Waar zit nu echt geluk in? Lees verder

Preek Exodus 13:11-16 ‘loskoping van de eerstgeboren zonen’

Tags

,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]
in gedachten wil ik u vanavond eens meenemen naar een orthodox-joods gezin ergens in Nederland, laten we zeggen in Amstelveen. Er is daar acht dagen geleden een kind geboren, een jongetje. En nu, op de achtste dag, zal het kind besneden worden. De ouders zijn er, de grootouders, en nog meer mensen. Het is druk in de huiskamer, het past maar net! Er is natuurlijk ook de ‘moheel’, degene die de besnijdenis uitvoert, vaak een rabbijn. Hij heeft zijn gebedsmantel omgeslagen met de kwasten aan de hoeken. De besnijdenis vindt plaats in een heel ritueel, met het reciteren van verschillende teksten. Dan is de ceremonie klaar: de baby is opgenomen in Gods verbond.
Tenminste… is het klaar? Nee, niet altijd. Voor dit jongetje althans is er drie weken later nóg een ceremonie. Naast het jongetje worden vijf glimmende zilveren munten neergelegd op het aankleedkussen. Waar zijn die voor nodig? Een man uit de aanwezigen staat op. Hij vraagt aan de vader wat hij liever heeft: zijn zoon, of het geld. De vader zegt natuurlijk ‘mijn zoon’, en overhandigt de vijf munten aan de man. Die spreekt op zijn beurt de plechtige priesterzegen uit over de baby. ‘De Here zegene u en behoede u…’.
Wat gebeurt hier? Wel, dit jongetje is het eerste kind in het gezin, de eerstgeborene. En hier gebeurt wat we zojuist uit de Bijbel hoorden ‘elke eerstgeboren zoon moet u vrijkopen’. Dat gebeurt onder Joodse mensen tot op de dag van vandaag: een eerstgeboren zoon wordt vrijgekocht. De besnijdenis is denk ik wel bekend, maar dit loskopingsritueel meestal niet. Toch bevat het een diepe les. Daarom wil ik er vanavond met u bij stilstaan, naar aanleiding van wat we lazen in Exodus 13 vers 11 tot 16. Lees verder

Preek Filippenzen 4:10-23

Tags

,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: geven aan goede doelen]
er wordt in ons land heel wat aan goede doelen gegeven. Van Natuurmonumenten tot de Kankerbestrijding, van het Rode Kruis tot het Leger des Heils. De kinderen hier in de kerk kennen ze vast wel van de collectes aan de deur. ‘Ding dong’ de bel gaat ergens aan het begin van de avond, jij doet open. Er staat een man of vrouw met een collectebus. ‘Goedenavond, hebt u iets over voor de Hartstichting?’ Jij roept ‘mam, pap, een collecte!’ En dan gooien ze er iets in – of niet. Maar er wordt aan goede doelen nog veel meer gegeven dan in collectes langs de deur. Mensen zijn donateur, of ze maken een gift over via de bank. Honderden miljoenen worden er jaarlijks gegeven in Nederland, en dat is mooi!
NU blijkt uit verschillende onderzoeken dat mensen die christelijk zijn duidelijk méér geld weggeven dan mensen die niet geloven (zie bv. hier). Protestantse christenen zijn zelfs de meest-gevende groep in onze samenleving. Hoe komt dat? Ongetwijfeld door wat de Bijbel zegt over geven en delen en bezit. Jezus Zelf zei bijvoorbeeld: ‘het is zaliger te geven dan te ontvangen’, en ‘verzamel geen schatten op de aarde, verzamel schatten in de hemel!’ Bij geloven hoort geven. U voelt het misschien al aankomen, maar deze preek gaat over uw portemonnee – en over de mijne.
Christenen geven dus blijkbaar meer dan anderen, zegt onderzoek. Maar is dat het enige verschil? Lees verder

Preek Filippenzen 1:21 ‘mijn leven is Christus’

Tags

,

Uit de Bijbel is gelezen: Filippenzen 1:12-26

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: Paulus levensmoe?]
Het gedeelte dat we zojuist lazen uit de Bijbel bevat mooie en diepe dingen, maar kan ook heel wat vragen oproepen. Was Paulus soms levensmoe? schreef ik al in het kerkblad bij de aankondiging voor deze dienst. Hoort hij misschien ook bij de mensen die het tegenwoordig over ‘voltooid leven’ hebben? Hij zegt immers: “voor mij is sterven winst” en “ik verlang ernaar om heen te gaan en bij Christus te zijn, dat is het allerbeste”. Dat gaat wel ver! Kun je uitzien naar je dood? Soms wel, ik merk het bij mensen die heel oud of ziek zijn. Als het leven hier weinig goeds meer te bieden heeft. Hoort Paulus ook bij die groep? Hij zit, als hij deze dingen zegt, in de gevangenis en is in gevaar. Is de dood voor hem misschien een escape uit alle ellende?
Maar laten we wel goed luisteren wat Paulus zegt! Het gaat hem er niet om waar hij van verlost wordt, dar zegt hij weinig over. Het gaat hem erom naar Wie hij dan heengaat. Hij zegt ‘bij Christus zijn, dát is mijn verlangen’. Hij wil bij zijn Heer zijn. Dat is wel een heel ander verlangen dan bij mensen die tegenwoordig ‘voltooid leven’ promoten! Een gelovig verlangen.
Dat kan meteen weer een andere vraag oproepen: moet je dan eigenlijk naar de dood verlangen, als je heel gelovig bent? Is Paulus ons hierin ten voorbeeld? U of jij zegt misschien: nou, ik wil nog niet weg hier hoor! Maar is dat dan een teken van weinig geloof? Paulus heeft toch gelijk als hij zegt ‘bij Christus te zijn, dat is het allerbeste’?
Laat ik u en jou dan meteen geruststellen. Paulus ís een voorbeeld. Maar het gaat hem niet om verlangen naar de dood. Het gaat hem om leven met de Heer. Straks, zeker, maar ook nu! Laten we daarom stilstaan bij de centrale zin uit dit gedeelte, vers 21. “Want voor mij is leven Christus, en sterven winst”. Het gaat erom dat we hem dát kunnen nazeggen. Dat je leven Christus is – dat allereerst. Lees verder

Preek afscheid Kindernevendienst 2019

Tags

, , ,

Uit de Bijbel is gelezen: 2 Kronieken 1:1-13 en Filippenzen 4:4-7

Gemeente van Jezus Christus, en vooral jullie, Bieke, Marit, Marjolijn en Sophie,

[intro: situatie van de tieners]
vandaag nemen jullie afscheid van de kindernevendienst. Maar dat niet alleen, dit is een tijd dat er heel veel dingen veranderen in jullie leven. Afscheid van groep 8, je gaat naar de middelbare school. Straks naar school in een andere plaats, afscheid van vriendinnen en de vertrouwde basisschool – en na de vakantie hopelijk een mooie nieuwe start. Als het leven een treinreis is, staan jullie deze zomer op het station om over te stappen op een andere trein. De basisschoollijn is bij het eindpunt aangekomen, en straks vertrekt de rit richting middelbare school-diploma.
Zo’n nieuwe stap kan spannend zijn. Ik weet niet precies hoe dat bij jullie is, maar ik vond het destijds toch best wel eng. Hoe is het op zo’n je nieuwe school? Zul je wel een leuke klas hebben? Is de lesstof niet te lastig? En ga zo maar door. Maar misschien hebben jullie daar helemaal geen last van, dat kan ook. Heb je er juist veel zin in, ben je er helemaal aan toe: nieuwe plek, meer zelfstandigheid, kans om te laten zien wat je kunt!
Nu lazen we zojuist uit de Bijbel. Daar staat een heel goede tip voor als je dingen toch wel spannend vindt. Er staat ‘wees over niets bezorgd, maar vraag God wat je nodig hebt’. Als je het spannend vindt mag je God vragen om je te helpen! Je mag bidden dat het allemaal goed gaat.
Maar wat nu als je niet bezorgd bent, als je er gewoon lekker voor gaat, voor die nieuwe school en alles? Lees verder

Preek Filippenzen 4:4 ‘vreugde in de Heer en in de hoop’

Tags

, ,

UIt de Bijbel is gelezen: Filippenzen 1:3-4, 18, 2:17-18, 3:1, 3:17-4:5. De kerntekst is 4:4

 

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]
door sommige mensen wordt geloof als iets zwaars en sombers gezien. Bij christelijke mensen denken ze aan stemmige kleren, ernstige gezichten, sociale controle, ge- en verboden. Het moet gezegd worden, soms hebben kerken of kerkmensen ook genoeg aanleiding gegeven om zo te denken, ook hier in de omgeving. Sommige mensen hier zullen misschien denken aan hun familie of aan hun eigen jeugd. Anderen kennen de boeken van Maarten ‘t Hart of Jan Siebelink, die zo’n manier van geloven in het extreme trekken. Zwaar en somber. En enorm contrast met de Bijbelwoorden voor vandaag: “Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg het nogmaals: wees altijd verheugd!”
Aan de andere kant zijn er christenen die helemaal het andere uiterste belichamen. Mensen die altijd opgewekt zijn en blij in de Heer, tot op het irritante af. ‘Wees altijd verheugd’, zegt de Bijbel toch? Maar als het een maniertje wordt, onoprecht, dan staat het eerder af dan dat het aantrekt. Rikkert Zuiderveld dichtte eens over een TV-dominee ‘zijn glimlach staat zó stralend op zijn gezicht bevroren/ het lijkt wel of zijn tanden ook al weder zijn geboren’. Alleen maar Lees verder