Preek Jeremia 32, ‘tóch toekomst’

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus, jong en oud, hier en thuis,

[de ellende toen heel helder schetsen]
Stel je voor dat je in Jeruzalem had gewoond destijds! De stad werd belegerd door de troepen van koning Nebukadnezar. Alle poorten zaten potdicht. Op de muren stonden soldaten van het Israëlische leger op de uitkijk. Misschien kwamen kinderen uit de stad soms ook wel even op de muur gluren. En wat je dan zag was niet best: de soldaten van het Babylonische leger waren druk aan het werk om de stad te gaan innemen. Ze legden belegeringswallen aan, een soort schuin oplopende dijken naar bepaalde plekken van de muren en poorten. Daar zouden ze stormrammen overheen kunnen dragen, of een belegeringstoren naar boven rijden. Misschien heb je er een middeleeuwse verhalen wel eens over gehoord. Zo’n belegeringstoren was een houten gevaarte, net zo hoog als de muur. Als de toren tegen de muur aan stond, lieten ze bovenaan een brug zakken en stormden de soldaten zo de stadsmuur op…
Nee, het zag er buiten niet best uit. En binnen in de stad ook niet. Voedsel raakte op, eten werd onbetaalbaar. Zelfs als de Babyloniërs niet over de muur konden komen, konden ze nog de stad uithongeren. er dreigden al besmettelijke ziektes uit te breken.
Ergens in die stad zit Jeremia gevangen. Hij zit gevangen omdat hij al jarenlang een sombere boodschap brengt. Jeruzalem zal ondergaan, omdat koning en volk God vergeten en slechte dingen doen. De koning zette hem gevangen, omdat zijn woorden het moreel ondermijnen. Maar het lijkt er inmiddels wel erg op dat Jeremia’s woorden uitkomen Lees verder

Tags

, , ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]
We zijn vandaag gekomen aan het einde van het kerkelijk jaar. Alles spreekt vandaag van eindigheid. Niet alleen de lijst met overledenen in uw liturgie boekje, maar net zo zeer duizend dingen in de natuur. De dagen zijn kort, de nachten worden steeds langer. De bladeren vallen, de bloei is voorbij, de oogst is over.
Juist in deze dagen staan we in de kerk stil bij het einde. Het einde van alle dingen op aarde, en ook het einde van mensenlevens. We herdenken degenen die het afgelopen jaar uit ons midden zijn heengegaan. Er zijn families en nabestaanden aanwezig die iemand missen. Er is verdriet. Verdriet om een moeder, vader, een broer of zus, of wie dan ook. Rouw is soms rauw, als je geliefde nog maar pas is overleden. Maar gemis kan blijven schrijnen, ook als degene die je lief had al langer is heengegaan.
Zouden er mensen in ons midden zijn, die helemaal niemand aan de dood hebben verloren, nooit? Misschien wat kinderen, of een enkele jongvolwassene. In het leven kom je de dood tegen. In het bestaan het vergaan. Verlies je geen mensen, dan wel illusies. Dromen die uiteenspatten in je eigen leven, of stuiten op een wereld vol ellende en crisis. Ja, somber en donker kan het worden in november – en we gedenken de overledenen. Lees verder

Preek Jeremia 29:11 ‘hoop voorbij ontkenning of opgeven’

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]250
Als mensen door iets bedreigd worden, of als er iets ergs overkomt, wat doen ze dan? Er zijn dan twee reacties die heel vaak voorkomen. In het Engels heten die ‘denial’ en ‘despair’ – in het Nederlands is dat ongeveer: ontkennen of opgeven. Een voorbeeldje: een ondernemer heeft een eigen bedrijf, de zaken gaan niet goed. dan kan het gebeuren dat je als ondernemer dat een tijdlang ontkent. Zo van: dit is tijdelijk, er komen andere tijden, het zijn opstartproblemen, of wat dan ook. Denial – ontkennen. Een heel natuurlijke reactie, tegelijkertijd niet erg vruchtbaar om verder te komen. Als de problemen doorgaan, als de zaken niet beter gaan, dan moet je op een gegeven moment dat onder ogen gaan zien. Dan is er de kans dat je bij het andere terechtkomt: ‘despair’ – opgeven. Ja, het gaat echt slecht, het is hopeloos. ik stop er maar mee, want dit wordt toch niks meer.
Ontkennen of opgeven. Ik moest denken aan de klimaatproblematiek. Er zijn de afgelopen jaren best veel mensen geweest die liever ontkenden dat de aarde opwarmen en het klimaat veranderde – denial. De makkelijke optie, want dan hoef je je levensstijl niet aan te passen. Maar als het van de zomer toch wel érg droog was, de bosbranden in Frankrijk en elders wel erg talrijk, hoor je ook die andere stem. Ja, het wordt warmer, maar we doen er toch niks aan. We zijn met teveel mensen op de wereld, in China openen ze nog steeds kolencentrales, enzovoorts. Despair, opgeven – er is toch geen uitweg. Ook dit is uiteindelijk erg makkelijke, want ook zo hoef je niets aan je levensstijl te veranderen.
Ach, en ik zou nog meer voorbeelden kunnen geven. Hoe mensen omgaan met ziekte, ik noem maar wat. Maar is er ook een andere weg dan ontkennen of opgeven? Ik denk dat we daarvoor bij onze tekst van vanavond te rade mogen gaan! Lees verder

Preek Jeremia 23:6 ‘de HEER in onze gerechtigheid’

Tags

, , , ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]
Na alle onheil in het Bijbelboek Jeremia, komt er vandaag toch licht aan de Horizon. het Bijbels stukje dat we lazen uit Jeremia 23 begint zwaar, met oordeel, met ‘wee de herders’. Maar het eindigt met de woorden ‘de Heer is onze gerechtigheid’.
bij die laatste woorden wil ik vanmorgen stilstaan. Laten we zien wat dat wil zeggen, toen, maar ook nu: ‘de Heer is onze gerechtigheid’. Geweldige woorden zijn dit! Ik merkte bij de voorbereiding op deze dienst dat hier de hele kern van het evangelie stralend uitkomt, midden in het duistere Bijbelboek Jeremia. ‘De Heer is onze gerechtigheid’. Wat houdt dat in? Wat is gerechtigheid eigenlijk? We mogen er vanmorgen meer van horen!
Vandaag staat juist de tafel van het Heilig Avondmaal gereed. Juist dan zijn deze woorden zo op zijn plaats. ‘de Heer is onze gerechtigheid’ – want dat is wat we daar mogen vieren en geloven! Laten we er dus wat verder naar kijken.

[de context toen]
Het stukje dat we lazen begint met de woorden ‘wee de herders die in mijn schapen in het verderf storten’. Jeremia richt zich tegen de laatste koningen van Juda, die hier in beeldspraak herders worden genoemd. In heel het vorige hoofdstuk is de profeet al fel tegen ze tekeer gegaan. Het zijn slechte herders, ze denken Lees verder

Preek Jeremia 16a en 15b: leven met God soms niet zo fijn

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]
Toen ik nog student was, heb ik een tijdje in Heidelberg gestudeerd in Duitsland. Ik deed daar mee met een christelijke studentenvereniging, ‘SMD’ – Studenten Mission Deutschland. En zoals de naam al zegt, waren ze vrij missionair ingesteld. ze wilde graag het evangelie Van Jezus doorgeven aan andere studenten. op een gegeven moment was er weekend, Ik was ook mee, en daar oefenden ze ermee. Wat zeg je als je een gesprekje hebt over je geloof? Hoe kon je nu je geloof doorgeven, hoe kon je de Heer aanprijzen aan anderen? En de één zei: geloof in Jezus geeft me blijdschap van binnen. een anderzijds: ik ervaar steun in moeilijke tijden. Een derde zei nog iets vergelijkbaars – allemaal over de voordelen van geloof zou je kunnen zeggen. En toen kwamen ze bij mij. Iemand vroeg: als ze jou nou vragen Waarom je in God gelooft, wat zeg je dan? Ik zei: ik geloof in God omdat het de waarheid is. Dat was even een onverwacht antwoord geloof ik! Het is ook de vraag of dat marketing-technisch wel zo goed is. Kun je bewijzen dat het christelijk geloof waar is? kun je aantonen dat God bestaat? Ik denk dat je dan eerder in lange discussies terechtkomt.
Maar toch… Ik herinner me dit nog goed. Want moet je nu geloven omdat dat voordeel oplevert, je leven verrijkt? Of omdat je er niet onderuit kunt? Lees verder

Preek Kerk- en Schooldienst ‘Gigagroen’, n.a.v. thema kinderboekenweek

Tags

, , , ,

Uit de Bijbel is gelezen: Genesis 2:4b-17 en Jesaja 11:1-10, beide uit de Bijbel in Gewone Taal

Jongens en meisjes, ouders en verzorgers, gemeente van Jezus Christus,

[intro: iets maken]
Houden jullie ervan om iets te maken? Bijvoorbeeld als je in de zandbak speelt in de kleutergroep. Lekker zandtaartjes maken, of een heel zandkasteel. Dat doen de kleuters hier vast wel eens, toch?
Je kunt ook in de klas iets maken, met klei, dat gebeurt ook in de oudere groepen. Tenminste, zo was dat toen ik nog op de basisschool zat. Maken jullie ook wel eens iets met klei? Ik weet nog wel dat ik dat vroeger altijd heel fijn vond om te doen. Met je handen kneden, vormen, bijbuigen, tot je een mooi poppetje hebt of een dier of een vaasje. Misschien doe je thuis ook wel eens zoiets, met Play-Doh bijvoorbeeld.
Weetje wie er ook houdt van iets maken? Dat is God! Hij heeft alles gemaakt wat er is. Hij heeft ook ons, mensen gemaakt. Weet je hoe Hij dat deed? Hij vormde de mens uit aarde. Net zoals jij een zandtaartje maakt uit zand, zo maakte God een mens uit aarde. Of nou ja, zand is wel heel los. Letterlijk staat er: Hij boetseerde de mens uit aarde. Stel het je maar gewoon voor: God kleide een mensenvorm uit aarde. Een levensgrote mens met alles erop en eraan. Dat is al een hele kunst. Maar toen werd het nog mooier. Toen gaf God het leven aan de mens. Dat kunnen wij niet. Wij kunnen wel een kleipoppetje maken, maar leven zal het nooit. Maar God kan het wel! Hij maakt lévende dingen. De mens. En ook de dieren en planten, heel deze giga-groene wereld.

[God maakte alles met vreugde mooi]
Ja, want God maakte nog meer. Hij houdt van maken! De Bijbel vertelt het in Lees verder

Preek Jeremia 7:1-15 ‘alles kan wankelen’

Tags

,

Gemeente van Jezus Christus,

[Introvoorbeeld: Chamberlain]
‘peace for our time’ – dat stond op de voorpagina van de Engelse kranten in oktober 1938. ‘Peace for our time’, dat had de minister-president gezegd toen hij de dag ervoor het akkoord van München ondertekende. Neville Chamberlain was die minister-president, een bekwame Engelse politicus, de voorganger van Churchill. Hij wordt nog vooral herinnerd door deze ene uitspraak ‘peace for our time’ – vrede voor onze dagen.
In Duitsland was Hitler aan de macht gekomen, en het was duidelijk dat Hitler geen man van de vrede was. Eerder dat jaar had hij Oostenrijk ingelijfd bij het Duitse rijk, en nu was hij uit op Tsjechoslowakije. Oorlog dreigde in Europa. Hoe kan die nog voorkomen worden? Er werd in München een conferentie gehouden, waar Chamberlain een belangrijke rol speelde. Hij had het volgende bedacht: als we nu een stuk van Tsjechoslowakije aan Hitler afstaan, dan zal hij tevreden zijn en komt er geen oorlog. Wat de Tsjechen ervan vonden werd niet gevraagd… Het akkoord werd getekend, en overal in West-Europa was men er blij mee. Chamberlain kwam thuis, werd toegejuicht en in een toespraak verklaarde hij ‘I believe it is peace for our time’ – vrede voor onze dagen.
Achteraf weten we: zelden was een uitspraak zo misplaatst! Binnen een jaar was Engeland in oorlog met Duitsland, en de jaren daarna vloog heel Europa in brand, of zeg maar gerust: de halve wereld. De Tweede Wereldoorlog kwam met al haar gruwel en verwoesting.

[Context]
Ik moest aan deze woorden denken toen ik Jeremia 6:14 las, onze aanvangstekst vandaag. [lees uit Bijbel]: “Ze verklaren de wond van mijn volk lichtvaardig voor genezen, ze zeggen: “Alles gaat naar wens.” (letterlijk: vrede, vrede) Nee, niets gaat naar wens! (letterlijk: geen vrede)”. Ook toen waren er Lees verder

Preek Jeremia 1 en 31 ‘geroepen en gekozen’

Tags

, , ,

Gehouden op Israëlzondag, bevestiging van een ouderling

Schriftlezingen: Jeremia 1:1-12 en 31:27-37

Gemeente van Jezus Christus,

[Intro]
Dat is vandaag een zondag waar veel dingen bij elkaar komen. Iemand wordt bevestigd als ambtsdrager, het is ook Israëlzondag vandaag, en we horen over de roeping van Jeremia. Jeremia, Israël, ambtsdrager – en dan gaat het hopelijk ook nog op de een of andere manier over u en mij…
Het heeft me wat hoofdbrekens gekost, maar het thema voor de preek van nu brengt hopelijk al deze dingen wat bij elkaar. Dat thema is: ‘Geroepen en uitgekozen’. [herhaal]
Jeremia werd geroepen, we hoorden het. Een zuster uit de gemeente is geroepen om een taak op zich te nemen, ze gaat ‘Ja’ zeggen daarop. Israël, wat aandacht verdient op deze Israëlzondag, is het volk dat door God is geroepen en uitgekozen. En wij? Jij en u en ik? Worden wij ook geroepen door God, zijn wij ook ergens voor uitgekozen? Dat gaan we hopelijk horen. ‘Geroepen en uitgekozen’ – daar zal het over gaan.

[Jeremia geroepen]
De eerste die geroepen wordt is Jeremia. Stel je voor kinderen, dat moet een schok zijn geweest! Lees verder

Preek Jeremia 2 ‘Gods gekrenkte liefde’

Tags

,

Uit de Bijbel is gelezen: Jeremia 2:1-19, en Openbaringen 2:4-5

Gemeente van Jezus Christus,

1. [Intro]
o Vorige wk, startzondag: ‘vast voedsel [werk uit]. Daarom:
o Vandaag begin serie uit Jeremia. Tot kerst. Dat is best wel vast voedsel, geen zoete babyhap. Zitten harde stukken in…
o Jeremia zwaar, heftig. Wat we hoorden: zware. (vvlg H2 ng erger – heftige beelden ‘je bent een hoer’) Wat moet je ermee?
o Vooral nogal vaak in Jer.: over Gods toorn, ondergang, oordeel. Tja….? Wil je niet horen.
o En: is dat niet OT-isch? Pas op: geen onderscheid tussen de God v OT en NT – dezelfde
o Verrassing misschien: wil t hebben over Gods liefde! Vanuit Jeremia Lees verder

Preek ‘aan tafel’, Startzondag 2022

Tags

, , , ,

Uit de Bijbel is gelezen: Jesaja 25:6-12, Lukas 14:15-24 en Hebreeën 5:9-6:3.

Gemeente van Jezus Christus, oud en jong,

[de gelijkenis, beeldend vertellen voor m.n. de kinderen]
“aan tafel” is het thema vanmorgen. Daarover vertelt Jezus een verhaal. Laten we daar eens goed naar luisteren, ook jullie, kinderen. Het is een verhaal dat we allemaal kunnen begrijpen. Een man, zo zegt Jezus, wilde een feestmaal geven en nodigde veel mensen uit. Eerst stuurde hij een uitnodiging; een uitnodiging vooraf – zoals je nu ook wel eens een kaart kan krijgen van een klasgenoot: ‘kom je op mijn feestje?’ of zoals je een kaart kunt krijgen voor een huwelijk, met de uitnodiging om daar daggast te zijn. En dan, op de dag van het feest, doet de gastheer iets wat wij wat minder gewend zijn. Hij stuurt een knecht om de gasten op te gaan halen. Waarschijnlijk zijn de gasten zijn dorpsgenoten, dus ver weg is dat niet. De knecht gaat de huizen langs, en zeg tegen iedereen: ” kom, want alles is klaar!”
De mensen tegen wie Jezus het verhaal vertelt, knikken. Ze weten het wel, hoe dat gaat. Maar dan horen ze iets onverwachts. De mensen die zijn uitgenodigd, gaan niet mee. Dat kan natuurlijk, als je op de dag van het feest juist griep hebt of zo. Maar deze mensen verzinnen de meest flauwe smoesjes. De een zegt: ‘ik moet een akker gaan bekijken’, de ander zegt ‘ik moet mijn nieuwe ossen testen’, een derde zegt zelfs: ‘Ik ben net getrouwd , ik blijf liever bij mijn vrouw’. Ik denk dat de mensen die Jezus’ verhaal horen hier beginnen te lachen. Wat een slechte uitvluchten! Als je weet dat er op die dag een feest is, plan je toch geen andere dingen… Nee, het is duidelijk: ze hebben gewoon geen zin om te komen. Ze vinden de gastheer blijkbaar niet belangrijk genoeg! Ze zetten de gastheer zelfs voor gek in het dorp: heeft hij een feest gegeven, wil er niemand komen. Dat was echt een afgang in die tijd!
De gastheer staat voor gek. Wat moet hij nu doen? Ineens krijgt hij een slim plan. Hij zal alle arme mensen van het dorp uitnodigen. Het eten is toch al gekocht! Dit is echt heel slim, nu laat hij namelijk de mensen voor gek staan die hem beledigd hebben. Want je moet weten: Lees verder