Preek ‘het hoe van de opstanding’ n.a.v. 1 Korinthe 15:35v

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters hier en thuis,

[intro: zaaien]
Zaaien, zaadjes die opkomen. Daar heeft de apostel Paulus het over in het Bijbelgedeelte dat we zojuist lazen. De afgelopen tijd hebben we bij ons thuis heel wat gezaaid, want we hebben een moestuin naast ons huis aangelegd. Worteltjes met van die hele kleine zaadjes, bonen gezaaid, sla, pompoenen, aardappels in de grond gestopt, en ga zo maar door. Ieder zaad is weer anders, en allemaal geven ze hun eigen plant. Nu is de ene mens is meer een tuinier dan de andere, en niet iedereen heeft ook een tuin, maar ik denk dat iedereen van ons het wel eens gedaan heeft: zaadjes in een potje met grond stoppen, en afwachten of er iets uitkomt.
Eén van de leukste dingen om te zaaien zijn zonnebloemen. Jullie hebben dat misschien ook wel eens gedaan, kinderen. Zo’n zwarte of zwart-witte zonnebloempit geplant in een pot en dan elke dag wachten of je al wat ziet. Zonnebloemen zaaien is leuk omdat ze meteen een vrij groot plantje geven, zodat je alles goed ziet gebeuren. Uit één zo’n klein zaadje, zo groot, komt een prachtige zonnebloem die uiteindelijk wel 3 meter hoog kan worden.
Wonderlijk is dat hè! In het zaadje zit die bloem eigenlijk al, op een bepaalde manier. Uit een zonnebloempit komt geen slaplant en uit een pompoenpit geen tomaat. En tegelijk is wat er uitkomt, heel anders dan wat je in de grond stopt. Een groot wonder is, het wat zich elk voorjaar in onze moestuin afspeelt.
Zaadjes die ontkiemen. Houd dit beeld even in gedachten! Lees verder

Preek Hemelvaart 2020 ‘Hij moet regeren totdat….’ n.a.v. 1 Korinthe 15:25

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus, broers en zusters hier en thuis,

[wanneer regeert Jezus?]
laat ik vanmorgen eens niet met een actueel voorbeeld beginnen maar met een vraag. Deze vraag: wanneer begint Jezus’ koningschap? Wanneer gaat hij regeren? Een eerste gedachte zou kunnen zijn dat dat is bij zijn wederkomst. Als Jezus komt met macht en heerlijkheid, dan begint immers het koninkrijk. Dan gaat hij regeren, toch? Als alle doden opstaan, als Jezus komt als Rechter die ieder zal oordelen, als hij zal zitten op zijn troon. Wanneer begint het koningschap van Jezus? Is het dan, straks, op die dag die niemand weet?
Ik vind het een logische gedachte. Op dit moment is er in de wereld immers weinig van te zien, van een heerschappij van Jezus Christus. Wie christen is, ziet uit naar het koninkrijk dat kómt! Maar laten we nu eens de tekst voor vanmorgen lezen, voor deze Hemelvaartsdag. 1 Korinthe 15 vers 25. Daar staat het volgende: Hij (Jezus) moet Koning zijn, totdat God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd. Je kunt ook vertalen: Hij moet regeren, totdat… Maar hoe dan ook, heel opvallend is het ‘totdat’ in deze woorden. Er wordt niets gezegd over wanneer Jezus’ koningschap begint, maar blijkbaar is er wel een moment dat zijn koningschap eindigt. Hij moet Koning zijn, totdat…
Dat moment, totdat, blijkt te slaan op de dag van zijn wederkomst, als elke vijand aan zijn voeten ligt. He, wat vreemd! Wij zouden wellicht denken dat Jezus koningschap dan begint, maar hier lijkt er meer op dat het dan eindigt. Hè? Zijn koningschap begint dan in elk geval zeker niet. Lees verder

Preek 1 Kor 15 (II), ‘in de hemel is geen bier’ – over geloof in de opstanding en je leven nu

Tags

, ,

(uit de Bijbel is gelezen 1 Korinthe 15:20-34 en 58)

 

Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters hier en thuis,

[intro]
“im Himmel gibt’s kein Bier, drum trinken wir es hier”. Dat is een spreuk die je in Duitsland nog wel eens aan de muur van een café kunt zien hangen. ‘In de hemel is geen bier, daarom drinken wij het hier’. Het is de beginregel van een Duitse schlager.
Zo’n zinnetje op de muur van een café is natuurlijk grappig bedoeld, een aansporing om lekker door te drinken. Maar ik kon het toch niet nalaten om er verder over te denken, omdat er een bepaald beeld van het eeuwige leven uitspreekt. In de hemel is geen bier. Tja, dat zal best waar wezen. Maar wat mij vooral opvalt is het idee dat het na dit leven blijkbaar minder mooi wordt dan nu. Je moet nu maar genieten, want straks kan dat niet meer. In de hemel is geen bier.
Waarom begin ik hiermee? Omdat het precies past bij hoe mensen in Korinthe dachten. En omdat het meteen laat zien wat er gebeurt als je de opstanding vergeet. Wat je gelooft over de opstanding, heeft direct invloed op hoe je in het leven staat nu! Hou dat zinnetje maar even in gedachten: in de hemel is geen bier daarom drinken wij het hier. De vraag van vandaag is: wat klopt hier niet? Lees verder

Berijming psalm 112 (verbeterd)

Tags

,

1. Gelukkig is wie in zijn leven
de HEER de eerste plaats wil geven,
wie zich met liefde in blijft zetten
om zich te houden aan zijn wetten.
Hijzelf en zijn nakomelingen
ontvangen eer en zegeningen.

2. De mens die wandelt op Gods wegen
ontvangt een schat aan aardse zegen.
Het goede dat hij doet zal blijven,
als duurzaam licht de nacht verdrijven.
Hij is vol liefde en genade,
oprecht en trouw in al zijn daden. Lees verder

Preek 1 Korinthe 15:1-20 ‘Jezus’ opstanding als basis voor alles’

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters hier en thuis,

[intro]
in de afgelopen week reed ik in Werkendam langs een industrieterrein. U weet wel hoe dat eruit ziet, zo’n industrieterrein: rechthoekige gebouwen, niet al te mooi, brede wegen zonder markering in het midden. Maar opeens zag ik daar iets opvallend. Op één van die grijze gebouwen stond heel groot: ‘Jesus saves!’ En dat niet alleen, op de zijkant van het gebouw stond: ‘Because Jesus lives, we can face tomorrow!’ Dat is in het Nederlands: omdat Jezus leeft kunnen we de nieuwe dag aan. Het was niet zomaar een kantoortje, maar echt een groot bedrijf, met een grote lange muur. Nou, dacht ik, die komt wel voor zijn geloof uit!
En meteen dacht ik ook: Kijk, dat is nou een mooi voorbeeld om zondag mijn preek mee te beginnen, nu dus! Want die zin op de muur Is natuurlijk niet willekeurig gekozen. De eigenaar heeft een zin gezocht die het hele geloof samenvat. En waar moet je dan beginnen? Daar, inderdaad, waar hij begint: Because Jezus lives… omdat Jezus leeft…. daar draait alles om! Lees verder

Preek Mattheüs 28:18 ‘Jezus heeft de macht’

Tags

,

Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters hier en thuis, jong en oud,

[intro: waar gaat het heen?]
Waar gaat het heen? Dat is een vraag die je op allerlei manieren kan bezighouden. In deze tijd denken we natuurlijk weer aan dat coronavirus. Waar gaat het heen met die voortdurende uitbraak? Of vervelend misschien wel relevanter: Waar gaat het heen met de maatregelen tegen die uitbraak? Hoe lang zal het allemaal gaan duren? Wordt het ooit weer als vroeger? Waar zijn we heen op weg?
Maar laten we niet vergeten dat de wereld een stuk groter is dan dit een virus, hoezeer het ook het nieuws beheerst. Je kunt je afvragen: waar gaat het heen met deze wereld, met het klimaat, met de verwoesting van de natuur? Zullen we met zijn allen deze aarde onleefbaar maken? Is de zeespiegelstijging nog een halt toe te roepen? Denk ook aan de groeiende vluchtelingenstromen, mede door klimaat verandering. Of je kunt je afvragen: waar gaat het heen met deze wereld, als grote bedrijven steeds meer macht krijgen? Als wereldleider meer en meer alleen voor het eigen belang gaan, en de Verenigde Naties machteloos en verdeeld zijn?
Waar gaat het heen? Deze vraag speelt natuurlijk ook in het klein: waar Lees verder

Preek Pasen 2020 ‘ontzet, opgetogen, ontmoeting’

Tags

, ,

Uit de Bijbel is gelezen: Mattheüs 28

Gemeente van Jezus Christus, waar u ook meeluistert,

[intro]
Het is Pasen, het feest van Jezus’ opstanding. Jezus, die gekruisigd werd, die stierf en werd begraven, is niet dood gebleven, maar leeft! Dat is de geweldige boodschap die ik u vanmorgen mag brengen.
Groot is het contrast tussen wat we op Goede Vrijdag hoorden: Jezus’ lijden, verlatenheid en dood. Nu vieren we licht en leven, opstanding en overwinning! Een contrast met wat hiervoor met Jezus gebeurde, maar misschien ook wel een contrast met de wereld waarin wij leven. Om nu te zeggen dat licht en leven het laatste woord hebben nu? We hebben beelden kunnen zien van massagraven die in New York gedolven worden, net zoals eerder in Italië… We horen van hoge sterftecijfers ook in ons land. Misschien zijn er in uw omgeving wel mensen ernstig ziek – dat hoeft trouwens helemaal niet aan dat virus te zijn, al de andere ziektes zijn er ook nog… En verder? Heel de maatschappij ligt plat, mensen vrezen voor hun baan, voor de onzekerheid van de toekomst. Eenzaamheid is er en afstand. Feest wordt niet gevierd, geen bruiloften of kraambezoek, maar alleen begrafenissen met maximaal dertig aanwezigen. In zó’n tijd vieren wij Pasen. Lees verder