Preek ‘Jezus’ macht vraagt ons geloof’

Tags

, ,

Online dienst met tolk voor dove mensen. Uit de Bijbel is gelezen: Markus 5:21-6:6a

 

Gemeente van Jezus Christus, iedereen die meekijkt via internet of meeluistert via de kerkradio,

[intro]
“wees niet bang, blijf geloven!” Dat zei Jezus in het gedeelte dat we hoorden uit de Bijbel. “Vrees niet, geloof alleen” zoals de oudere vertaling zegt . Ik denk dat we we deze woorden goed moeten vasthouden, juist in de rare tijd die wij nu beleven. ‘Wees niet bang, blijf geloven!’. Want ik merk dat er behoorlijk veel angst is bij sommige mensen. Angst om besmet te worden met het coronavirus, angst voor de nieuwe Britse mutatie en wat die gaat doen, Of misschien ben je wel bang voor de angst van vele anderen, en waar die onze maatschappij heen voert. Ben jij ook bang? Of bezorgd? Het lijkt alsof we in een schip zitten dat door de stroming steeds verder wordt meegevoerd. Waar komen we uit?
Maar nu horen we Jezus zeggen vandaag ‘wees niet bang, blijf geloven!’. En wat is het goed dát te horen! Laat dit ons houvast maar zijn. Er is er Eén op wie we mogen vertrouwen. De Heer, Híj heeft alles in de hand. In de wereld, en in jouw leven. Als je dat gelooft, hoef je niet bang te zijn! Ook niet in deze lockdown!
Ik wil vanmorgen echter niet voortdurend focussen op de huidige coronacrisis. Het gaat er overal al over, je wordt er moe van! We staan vanmorgen maar gewoon stil bij wat het Bijbelgedeelte brengt dat we lazen. Ik heb mijn preek in drie punten verdeeld:
• Ten eerste: Jezus heeft macht
• ten tweede: Jezus vraagt geloof
• en ten derde: Jezus geeft hulp
Alle drie zijn dat dingen die passen op de huidige onzekere tijd, maar de toepassing is veel breder. Lees verder

Preek Markus 1:10-11 ‘de doop van Jezus en onze doop’

Tags

, ,

Uit de BIjbel is gelezen: Jesaja 40:1-5 en 42:1-4, en Markus 1:1-15

 

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]
op de allerlaatste zondag voor de lockdown inging hadden we hier in de kerk een doopdienst. Van de kleine Mark – nog net op tijd! Want ja, woorden van een preek en liederen kun je op afstand uitzenden, maar doopwater, dat wordt toch erg lastig. En dopen in een lege kerk wil je ook liever niet, het is immers iets dat heel de gemeente aangaat – ingelijfd worden in Gods familie. Ik had van de week nog doopouders aan de telefoon, en die zeiden het zelf ook: dan wachten we wel even. Als er niemand bij kan zijn, dat voelt niet goed.
Ik hoop dat we hier snel weer kunnen dopen met wat mensen erbij. Want je kunt de doop niet blijven uitstellen natuurlijk. De doop, het is een kernzaak van het christen-zijn, net als het Heilig Avondmaal. Het begin van het leven met God.
Bent u trouwens gedoopt, die nu meeluistert? Of jij? Waarschijnlijk wel. En mag ik eens vragen: wat betekent dat voor je? Is dat iets waar je wel eens aan denkt überhaupt? Put je er kracht uit, grijp je erop terug? Want gedoopt zijn, dat doet iets! Dat betekent iets. Ook voor ons? Of is het eerder een oude gewoonte, iets wat je nu eenmaal doet met kinderen?
We beginnen vanmorgen met een serie preken uit het Markus-evangelie. En zo’n beetje het eerste wat we tegenkomen is dat er wordt gedoopt. Johannes de Doper, en dan: de doop van Jezus. Daar wil ik vanavond met u en jou bij stilstaan. Jezus’ doop, onze doop, en wat dat met elkaar te maken heeft! Lees verder

Preek nieuwjaarsmorgen 2021, Jesaja 58

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus, waar u ook meekijkt,

[intro: wanneer breekt het licht door]
wanneer breekt het licht door? Dat is een vraag die momenteel wel kan leven! Sommige mensen worden gedeprimeerd van de korte dagen in deze tijd van het jaar. Ze zien ernaar uit: wanneer komt er weer meer licht, letterlijk? Want licht brengt de lach op je gezicht!
Wanneer breekt het licht door? Dat kun je je ook wat meer figuurlijk afvragen. Want het is niet alleen letterlijk lang donker. Onze hele maatschappij zit onder een donkere wolk, is grijs en grauw door de beperkingen tegen het coronavirus. Geen ontmoetingen, geen gezang hier in de kerk, online les, en ga zo maar door. Wanneer breekt het licht door? Je kunt ernaar uitzien – ik denk dat we dat met zijn allen doen. We bidden erom, elke week hier in de kerk, en waarschijnlijk ook in je eigen gebeden. Laat het weer licht worden!
In het Bijbelgedeelte dat we lazen uit Jesaja gaat het ook over licht dat doorbreekt. Kijk maar is vers 8: ‘dán zal je licht doorbreken’ en in vers 10 ‘dán zal je licht in het donker schijnen’. Twee keer staat er ‘dan’, en je vraagt je af: ja, wanneer? Wanneer breekt er licht door? Het antwoord dat we uit deze Bijbelwoorden kunnen halen is heel verrassend. Licht wordt het, niet als ziekte verdwijnt of als de lente komt. Licht wordt het ook niet als God iets doet. Nee, ‘dán breekt je licht door’ – wanneer? Wanneer mensen dingen doen, wij! Wanneer we zelf licht brengen voor anderen.
Bij deze gedachte wil ik vanmorgen stilstaan, op de eerste ochtend van het nieuwe jaar. Ja, het is best een donkere tijd. Maar vanmorgen geen nadruk op mooie bemoedigingen. Die hoorden we al met Kerst, en gisteravond ook. Vanmorgen de nadruk op goede voornemens. Op wat wij kunnen en moeten doen dit jaar! Lees verder

Preek oudjaarsavond 2020, Jesaja 46:1-9

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus, ieder die meekijkt en meeluistert vanavond,

[intro: oud en nieuw in Babylon]
vanavond wil ik met u op reis gaan! Op reis naar de viering van oud en nieuw, ergens lang geleden en ver weg. Hier en nu in Nederland is er immers toch weinig aan dit jaar… Ik wil u meenemen naar het oude Babylon. Laten we ons er in gedachten heen verplaatsen. Een imposante stad, opgravingen getuigen er nog steeds van. Dikke muren met geglazuurde stenen, mooie poorten, brede hoofdstraten en dichtbevolkte wijken. In het centrum staan grote en hoge tempels, indrukwekkend om te zien! Babylon… de stad ook waar velen uit het Joodse volk als balling naartoe waren gevoerd. Op het moment dat wij er aankomen, wordt er juist oud en nieuw gevierd, net als bij ons vandaag. Het is verreweg het grootste feest van het jaar, het duurt maar liefst twaalf dagen. De straten zijn vol mensen. Uit de stadspoort komt een grote stoet, met de koning voorop. Priesters en hoogwaardigheids-bekleders, een hele menigte in de brandende zon. En daar, het middelpunt, de goden Bel en Naboe. Ze komen voor éénmaal úit hun tempels! Ze worden gedragen op de schouders van sterke mannen – zoals nu nog in Italië een Mariabeeld in een processie. Het volk knielt voor ze neer, er wordt enthousiast geroepen. Dit zijn hun goden, Bel en Naboe, die ze een goed nieuw jaar moeten geven! Lees verder

Preek Kerst 2020 n.a.v. Jesaja 11:1-10

Tags

, , ,

Uit de Bijbel is gelezen: Jesaja 11:1-10 en Lukas 2:8-20

Gemeente van Jezus Christus, lieve mensen, op welke plek u ook zit mee te kijken of te luisteren…

[beeld 1: de scheut]
stel je voor: een boomstronk. Een boom is omgehakt, de stam is weggesleept, en nu zit daar alleen de stomp nog in de grond. Geen blad, geen groen, geen leven, alleen een kaal, afgezaagd stukje stam. Ik heb zelf twee boomstronken in mijn voortuin, omdat daar vroeger twee grote bomen stonden. Door de harde houtsoort zullen die er nog wel wat jaren staan. Langzaam, heel langzaam rotten ze weg… Niet zo’n vrolijk beeld.
Een afgekapte boomstronk: einde verhaal zou je denken. Maar soms… soms gaat het anders. Soms zie je een seizoen later weer groen omhoogkomen uit de stronk. Eén tak, meer takken zelfs. Er zat nog leven in de wortels, en daarom gaat hij weer uitlopen. Weer een scheut, een tak, bladeren… De boom maakt een nieuw begin! Misschien leuk voor de kinderen: ga deze vakantie eens wandelen en kijk of je zo’n uitlopende stronk ziet!
Dit beeld houdt de profeet Jesaja ons voor, we hoorden het net uit de Bijbel. ‘Uit de stronk van Isaï komt een tak, een scheut uit zijn wortels komt tot bloei’. Wat wil dat zeggen? Wel, dit: er komt een doorbraak in en situatie die toen in veel opzichten uitzichtloos lees.
Is dit beeld van de uitlopende boomstronk trouwens ook niet iets dat we nu graag zouden zien? Wanneer kunnen we weer vrij leven en ademen, zonder lockdown? Wanneer zien we een groene scheut komen, van dalende besmettingscijfers, van ruimte in ziekenhuizen, of van wat dan ook?
Jesaja was een profeet en een dichter. In het Bijbelgedeelte dat we lazen, geeft hij ons maar liefst drie beelden, en alle drie hebben ze ons iets te zeggen. Laten we ze maar gewoon op ons laten inwerken! Lees verder

Overdenking Kerstavond 2020, ‘six word story’

Tags

, ,

Online dienst. Uit de BIjbel is gelezen: Genesis 1:1-5 enJohannes 1:1-5, 14-18

 

Lieve mensen, waar u ook meekijkt, wie je ook bent,

[intro]
langs de snelweg in Rijswijk – ik bedoel Rijswijk in Zuid-Holland, niet hier – staat een heel groot reclamebord met daarop zes woorden. ‘Zwijgen is goud’. ‘Vertel mij wat’. Ik reed daar vroeger vaak langs. Wat zit daar achter, vroeg ik me af? Het blijkt de winnende inzending voor een wedstrijd te zijn, een wedstrijd om in slechts zés woorden een heel verhaal neer te zetten. Een ‘six word story’ heet dat op sociale media. ‘Schrijven is schrappen’, zeggen ze, en dit is dan wel de extreme vorm: in zes woorden een heel verhaal oproepen.
In de Bijbel staan ook zes woorden die een heel verhaal oproepen. Eén zin, we hoorden hem net uit de Bijbel, deze namelijk: “het woord is een mens geworden”. ‘Het woord is een mens geworden’ – zes eenvoudige woorden. En tegelijk een groot verhaal, het grootste verhaal aller tijden. Het kerstverhaal, en nóg meer. Luister maar! Lees verder

Preek ‘Kind ons geboren’ n.a.v. Jesaja 9:1-6, doopdienst

Tags

, , ,

Gemeente van Jezus Christus, doopouders, familieleden, iedereen die thuis meekijkt en luistert,

[intro: kind geboren]
een kind geboren! Daar word je blij van, dat is reden tot vreugde. Jullie weten ervan, Remoon en Maha, toen jullie van God een derde kind kregen. Wat is dat mooi, wat is dat een wonder, dat er aan jullie een zoon gegeven werd. Je bent zelf blij, en de mensen om je heen zijn blij voor jullie. Je zou een doopfeest willen geven, bezoek willen ontvangen, maar dat kan in de huidige tijd helaas haast niet – de blijdschap moet op afstand gedeeld worden. Maar dat er een zoon is geboren, is reden om blij te zijn! Jullie hebben ook een mooie naam gekozen: Mark. Genoemd naar de evangelist Marcus, hij is zien op de afbeelding aan de voorkant van het liturgieboekje. Mark, net zoals jullie oudste zoon Mattie naar Mattheus werd genoemd. Het symbool van de evangelist Marcus is een leeuw, ook die zien we op het plaatje. We hopen dat jullie zoon zo sterk en dapper als een leeuw zal worden. Een kind geboren, de zoon gegeven – aan jullie!
De profeet Jesaja gebruik juist deze woorden: een kind geboren, een zoon gegeven, Hij schrijft over vreugde die er bij het volk Israël was, diepe vreugde, zoals in de oogsttijd of na een overwinning. Wat is er aan de hand? Volgens sommigen uitleggers sluit Jesaja met zijn woorden  aan bij de geboorte van een prins in het Koninklijk gezin. Dat gaf blijdschap in het paleis, en ook blijdschap bij het volk. Een troonopvolger, een toekomstige koning. Er zal vast  feest zijn gevierd in Jeruzalem.
Vreugde, omdat er een kind is geboren. Dat is natuurlijk ook waar het omgaat bij het kerstfeest dat eraan komt. Jezus, het Kind met een hoofdletter dat toen geboren is. Reden tot vreugde. De engel die zijn geboorte aankondigt aan de herders zegt het zo in de oude vertaling: ik verkondig u grote blijdschap. Of wat hedendaagser: goed nieuws dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Jezus, kind dat Jesaja’s woorden vervult. Lees verder

Preek ‘God,Israël en wij’ n.a.v. verklaring Protestantse Kerk 8-11-2020

Tags

, , , ,

Uit de Bijbel is gelezen: Jesaja 5:1-7 en Mattheus 21:33-46

 

Gemeente van Jezus Christus, jongeren en ouderen hier en thuis,

[intro]
stel je voor dat er bij jou iemand in de klas is die onaardig doet tegen anderen. Die ze soms pest. Als een leraar die jongen dan eens flink op zijn nummer zet, dan vind je dat van binnen best mooi. Op dat moment voel je jezelf ongetwijfeld beter dan hij. En dat ben je misschien ook, als je zelf nooit zoiets doet. Of een ander voorbeeld: de Amerikaanse president Trump is bijna aan het einde van zijn presidentschap. Als hij straks president-af is, krijgt hij zonder twijfel een hele serie rechtszaken aan zijn broek. Als hij dan over een tijdje veroordeeld wordt, voor fraude of machtsmisbruik of wat dan ook, dan zullen veel mensen denken, ook ik eerlijk gezegd: net goed! We voelen ons een stuk eerlijker en rechtvaardiger. Beter ook bijvoorbeeld dan die man bij jou in de straat die voor fraude aangepakt werd, of voor overlast. Fijn om bij goede mensen te horen!
Maar andersom, als je juist bij een groep hoort die door anderen veroordeeld wordt, dan voelt dat niet goed. Ik denk aan de ophef in de samenleving rond de kerkdiensten in Staphorst, niet lang geleden. Wij zijn ook christenen, dus je voelt je op een bepaalde manier aangesproken, ook veroordeeld. Dat voelt niet fijn. Dus wat doe je? Of je hebt kritiek op de veroordeling, zo van ‘ze overtraden geen enkele wet hoor!’, of je probeert je los te maken, ‘ja, dat zijn zij, maar zo doen wíj niet!’. Je wilt bij de goeden horen, en naar ánderen kunnen wijzen. Dat zit diep in een mens.
Bij de goeden horen… Nu heeft de Protestantse Kerk onlangs een verklaring uitgegeven over de houding van de kerk tegenover het antisemitisme. En dan klinkt het alsof de kerk, alsof wij, bij de verkeerde groep horen! Er is dan ook wel bezwaar gemaakt tegen die verklaring, afgelopen zaterdag nog op Nieuwsuur: de kerk was niet fout in de oorlog! Voor anderen, ook voor mij, kwam die verklaring een beetje uit de lucht vallen. Wat moet je ermee? Is dat nodig? Is dat terecht? Er werd aan alle kerken gevraagd aandacht te geven aan deze verklaring. Dat wil ik in deze dienst dan ook doen. Echter, ik ga natuurlijk niet over die verklaring preken – dat zijn mensenwoorden. Liever zet ik de Bijbel centraal, en dan komen we vanzelf wel uit bij de actualiteit. Lees verder

Preek laatste zondag kerkelijk jaar 2020, Jesaja 26

Tags

, , , ,

Uit de Bijbel is gelezen Jesaja 26:12-21 en Johannes 11:20-27

Gemeente van Jezus Christus, hier en thuis, en in het bijzonder u die in het afgelopen jaar een familielied verloren,

[verdriet en verwarring]
vaak is het leven verwarrend. Lopen de dingen erg door elkaar. Soms lijkt het binnen in je hart alsof het net zo’n herfstdag is als buiten. Herfst, de tijd waar we nu in leven, heeft vele gezichten. Dán schijnt de zon door de wolken, dan valt er een bui – soms wisselt de sfeer buiten voor het raam elke paar uur. Maar, en dat hoort er echt bij, er zijn altijd wel wolken aan de lucht. De hemel is meest grijs, en de warmte is weg. Het is per slot van rekening november! De wind is waterkoud, en je bent blij als je binnenzit. “Trek je terug in je kamers, mijn volk!” – we hoorden het net Jesaja zeggen.
Verdriet en vreugde, donker en licht. Het kan allemaal door elkaar lopen. Juist ook als je een geliefde verloren hebt het afgelopen jaar. Soms trek je je liever terug, en een andere keer kun je echt genieten van een ontmoeting met vrienden. Soms breekt de zon door, andere keren lijkt alles grauw. Grijs en guur.
Deze wisseling van stemmingen past wel bij het Bijbelgedeelte dat we lazen, de woorden uit Jesaja 26. Het is een gedicht dat niet makkelijk is samen te vatten. Er is dankbaarheid, maar ook verdriet. Er wordt terug gekeken naar vroeger, en er is een blik op de toekomst. Wat nu precies de grote lijn is? Lastig te zeggen. Volgens uitleggers is het gedeelte tot vers 18 op te vatten als een klaaglied. Een gebed: ‘Heer, geef ons vrede’ en tegelijk een zucht: het gaat niet goed. Vroeger heeft de HEER gezegend, maar nu lijkt alles zinloos. Het beeld wordt gebruikt van zwanger zijn en dan geen kind, maar slechts wind baren. Kreunen van pijn, persen, maar voor niets. Wat proef je hier een teleurstelling, verdriet. En misschien zijn er wel mensen hier vandaag die dit kunnen meevoelen. Herfst, de bladeren vallen af, de bloemen verwelken, en ook de mens is als een bloem die verwelkt, zegt de Bijbel ergens – we moeten de overledenen herdenken. En dan heb je ook nog alles rond het coronavirus natuurlijk. Verdriet en verwarring. Lees verder

Preek Jesaja 2:1-5, dankzegging HA

Tags

, ,

Uit de Bijbel is gelezen: Jesaja 2:1-5

 

Gemeente van Jezus Christus, hier en thuis,

[intro]
alweer zo’n mooi stukje hoorden we uit de woorden van Jesaja, net als vanmorgen. Een Bijbelgedeelte vol licht en beloftes. Zwaarden omsmeden tot ploegen… geen mens zal meer weten wat oorlog is. Zou je daar niet naar verlangen? Het klinkt al net zo mooi als wat we Jesaja vanmorgen hoorden zeggen over het feestmaal voor alle volken, over de dood die overwonnen wordt en alle tranen weggeveegd. Het is dan ook niet voor niets dat we vanmorgen het ene overdachten en vanavond het andere, want ze hebben veel met elkaar te maken.
Er is echter wel een belangrijk verschil tussen wat we vanmorgen hoorden en nu vanavond. Vanmorgen ging het om zitten aan Gods tafel, vanavond gaat het niet over zitten maar over opstaan. ‘Gods paden bewandelen’ zegt vers 3. ‘Kom mee’, zegt vers 5 en in de grondtekst staat daar nogmaals het woord wandelen. Dat past bij ons nu, nadat we deelnamen aan de maaltijd van de Heer. Eerst zitten, en nu: opstaan en gaan op zijn weg!
Ik heb mijn woorden vanavond verdeeld in drie punten. Ten eerste: wat belooft God eigenlijk, in het gedeelte dat we lazen? Ten tweede: hoe wordt deze profetie vervuld? En ten derde: wat betekent het voor ons? Drie punten dus: wat wordt beloofd, hoe wordt het vervuld, en wat zegt het ons. Lees verder