Preek Johannes 4:35 ‘de velden zijn wit om te oogsten’

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: veld gereed voor oogst]
afgelopen zomer was ik met mijn gezin op vakantie in Denemarken. Heerlijk weidse uitzichten daar, zonder kassen ervoor, want in het gebied waar wij zaten werd vooral graan verbouwd. Prachtig is dat, om uit te kijken over de akkers waarop het rijpe graan groeit. Als de wind waaide vanuit zee, gaf je een grote witgele golfbeweging over het land gaan, door de aren die zich bogen en weer oprichtten. En iemand die er verstand van had, kon aan de kleur al zien: het is tijd voor de oogst!
Vooral tijdens de laatste dagen van onze vakantie zagen we de grote combines aan het werk. Van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat waren ze bezig om het graan binnen te halen. De oogsttijd was aangebroken! Want de velden waren ‘wit om te oogsten’, zoals dat heet. Jezus gebruikt die uitdrukking in het Bijbelgedeelte dat we lazen. ‘Wit’, dat wil zeggen, niet de kleur van een wit papier, maar niet meer groen. Lichtgeel, oogstrijp!
Een goede boer of tuinder ziet wanneer zijn gewas rijp is. Als ik naar de basisschool fiets, rijd ik momenteel langs een kas waar ze viooltjes kweken. Lees verder

Advertenties

Preek HC zondag 7 ‘kennen en vertrouwen’

Tags

, ,

Uit de Bijbel is gelezen: Genesis 15:1-6 en 2 Timotheus 1:3-14

 

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]
laat ik vanavond met een voorbeeld beginnen. Stel je voor dat je ‘s avonds lekker op de bank zit, en ineens gaat de bel. Wie zou dat zijn, die je op dit moment komt storen? Het zal zeker wel een late collecte zijn. Dus je gaat naar de deur, je doet open, en wie zie je staan: een goede kennis van je. Hij heeft een lang verhaal over hoe zijn moeder plotseling ziek is geworden, en zijn auto bij de garage staat, en dat zijn telefoon leeg is en hij daarom niet gebeld heeft, maar dat hij graag naar het ziekenhuis zou willen, naar zijn moeder, maar dat dat zo niet lukt. Om kort te gaan, hij vraagt of hij je auto mag lenen die avond. Wat zou u doen?
Ander voorbeeld. Stel je weer voor dat je ‘s avonds op de bank zit en daar gaat de bel. Je doet open, en nu staat er een onbekende voor je deur. Wat zou die willen? De onbekende man, hij ziet er een beetje verlopen uit, houdt een verhaal over dat hij geld nodig heeft. Niet voor zichzelf, maar zijn oude moeder is ziek en ligt in het ziekenhuis, en hij kan haar niet bezoeken want hij heeft geen geld. Of u hem misschien een tientje zou willen geven, zodat hij de reis kan bekostigen… Wat zou u doen?
Twee mensen die je iets vragen. Aan welke Lees verder

Preek ‘Johannes de Getuiger’

Tags

, ,

Uit de Bijbel is gelezen Johannes 1:19-34

 

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]
in gedachten wil ik u en jou vanmorgen eens meenemen naar het plaatsje Isenheim, ergens op de grens van Frankrijk en Duitsland. Geen belangrijk dorpje, zeker tegenwoordig niet, maar bekend om één ding: het Isenheimer Altaarstuk. In de middeleeuwen was er in Isenheim een klooster van de orde van Sint Antonius, en daar moeten we heen. De monniken van het klooster legden zich toe op de ziekenzorg, in het bijzonder de zorg voor pestlijders, melaatsen en mensen met andere huidziekten. Zulke ellende was er genoeg in die duistere tijd! Dokters waren er nog bijna niet, en dan ook nog alleen voor de rijken. Ach, en tegen een ziekte als melaatsheid konden ook zij niets beginnen… De kloosterbroeders in Isenheim deden wat ze konden om het lijden van de zieken te verlichten, en soms konden ze zelfs iemand genezen. Maar ze deden meer: ze baden en werkten, allebei. En hun gasten werden uitgenodigd om mee te bidden.
Voor het altaar in de kloosterkerk hadden ze Lees verder

Advertenties

Preek Nieuwjaar 2018

Tags

, ,

Uit de Bijbel is gelezen: Jesaja 61

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]
een gelukkig nieuw jaar! Dat is naar ik aanneem waar we allemaal op hopen. Het jaar 2017 is afgesloten, we slaan weer een nieuwe pagina op in het boek. 2018 staat er boven, en verder is het blad nog vrijwel leeg. Wat zal er dit jaar bijgeschreven worden in uw levensverhaal? Ieder zal zo zijn verwachtingen hebben. De een verwacht een examen te halen, de ander hoopt opa te worden. Wat verwacht u, of jij? Maar het zijn niet alleen mooie dingen die te verwachten zijn. Misschien moet u er helaas van uitgaan dat een geliefd iemand het einde van het jaar niet zal halen. Of je vreest dat je zelf geopereerd moet worden.
Verwachten kun je van alles, positief of negatief. Bij grote banken en verzekeringsmaatschappijen hebben ze zelfs hele afdelingen die verwachtingen maken. Zal de economie krimpen of dalen, is het te verwachten dat het kabinet valt binnenkort? Wat doet de gemiddelde levensverwachting van een Nederlander, en hoe moeten de pensioenen daarop worden aangepast. Allemaal een kwestie van rekenen, vaan waarschijnlijkheid, en van lijnen in grafieken doortrekken. Dat heeft zeker zijn nut!
Echter, bij droge cijfers kan een mens niet leven. Je verwacht Lees verder

Advertenties

Preek Oudjaar 2017

Tags

, , , ,

Uit de Bijbel is gelezen: Jesaja 65:17-25 en Openbaringen 21:1-8

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]
het is oudjaar vandaag, de laatste dag van het jaar 2017. En als vanzelf is dat een moment om terug te kijken en de balans op te maken. Wat was dit voor een jaar voor u of voor jou? Welke herinneringen komen direct boven, en wat zal er over langere tijd bijblijven? Dan kijk je natuurlijk allereerst naar je eigen, persoonlijke leven. Vroeger bij mijn ouders, toen ik tiener was, zaten we op oudjaar om de tafel met het hele gezin en dezen we spelletjes. Maar zo tegen het einde van de avond vroeg mijn vader, of misschien mijn moeder: welke zegen heb je gekregen dit jaar? En dan had iedereen wel wat te noemen. De een was naar de middelbare school gegaan, de ander had een bijzondere vakantie gehad… Zo ging je met een dankbaar gevoel het jaar uit en het nieuwe jaar in. Natuurlijk kunnen er ook vervelende of verdrietige dingen gebeuren in een jaar, maar daar hadden wij op die leeftijd weinig ervaring mee gelukkig.
Zo kunt ook u of jij, Lees verder

Advertenties

Overdenking oec. dienst 2e kerstdag 2017

Tags

, , ,

Uit de Bijbel is gelezen: de lofzang van Hanna (1 Samuël 2:1-11) en de lofzang van Maria (Lukas 1:39-56)

Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters,

[intro: revolutie]
Kerstfeest! Voor de meeste mensen staat Kerst voor geborgenheid en gezelligheid. Een boom met lichtjes, samen eten, vrij zijn. Muziek en kerstliederen, en ga zo maar door. Een feest van behaaglijkheid.
Maar vanmorgen wil ik u wakker schudden uit de rozige sfeer na het heerlijke kerstdiner. Kerst, lieve mensen, is het begin van een revolutie! Een revolutie? Ja! Luister maar naar het lied dat Maria zingt als het kindje Jezus groeit in haar buik. Daar hoor je niets over lichtjes en gezelligheid, daar klinken heel andere tonen. “Hij – God – toont zijn macht en de kracht van zijn arm, Hij drijft uiteen wie zich verheven wanen. Heersers stoot hij van hun troon, en geringen geeft Hij aanzien. Wie honger heeft overlaadt Hij met gaven, maar rijken stuurt Hij weg met lege handen”. Als dat geen omwenteling is, geen revolutie! Het is nog net niet dat lied van vroeger “ontwaak, verworpenen der aarde”. Maar het lijkt daar toch méér op dan op ‘Stille nacht’.
Roept Maria op tot revolutie? Ze doet geen oproep aan mensen om naar de wapens te grijpen. Dit gaat over een omwenteling door God. En dan het vreemde: God stuurt geen leger. Hij stuurt een baby… Wat is hier aan de hand? Lees verder

Advertenties

Preek 1e Kerstdag 2017

Tags

, ,

Uit de Bijbel is gelezen: Lukas 2:1-20

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: verwondering om wat de herders vertellen]
Verbaasd. Bent u wel eens verbaasd met kerst? Bijvoorbeeld over de drukte in de winkels, de enorm volgeladen karren in de supermarkt, alsof je met Kerst drie keer zoveel eet als anders… Verbaasd, verwonderd kun je zijn als je ziet hoe sommige mensen hun huis en tuin hebben veranderd in een lichtjeswonderwereld. Verbaasd misschien als je van iemand een kerstkaart krijgt van wie je het helemaal niet had verwacht.
Verbazing met kerst. De mensen in en rond Bethlehem zijn ook verbaasd. Niet over kerstkaarten of kerstkarren, die waren er nog niet, maar over iets wat ze hebben gehoord. Op het marktplein zie ik een groepje mensen bij elkaar staan, naast een kraam met olijven en geurige kruiden. Boven de drukte van de vele mensen hoor ik één van hen tegen haar buurvrouw zeggen: “heb je al gehoord van die herders?” “O, nee” zegt de ander, terwijl ze haar mand op de grond zet. “Wat dan?” “Nou, die herders, je weet wel, van de stal daarginds, die lopen de hele morgen al rond. Ze hebben iets bijzonders dat ze overal vertellen”. “O… wat gek, want anders zie je ze zelden”. “Ja”, zegt een man in een lang gewaad die heeft meegeluisterd, “ik heb ze zelf gehoord. Ze liepen Lees verder

Advertenties

Overdenking Kerstzangdienst 2017

Tags

, ,

Uit de Bijbel is gelezen: Jesaja 55:6-11 en Johannes 1:1-4

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]
‘Komt, verwondert u hier mensen’ zongen we zojuist. Maar verwondert u zich nog met Kerst? Jezus is geboren, de zoon van God, in Bethlehem. Dat hebt u, dat heb jij waarschijnlijk al zo vaak gevierd! Misschien is dit wel uw 50e of uw 70e kerstfeest. Kun je je dan nog verwonderen over wat we vieren? En toch, ik hóóp het! Want dan zul je werkelijk zingen van blijdschap en dankbaarheid.
We hoorden woorden van God uit de profeet Jesaja. ‘Mijn wegen zijn hoger dan uw wegen’, zegt Hij, ‘en mijn gedachten hoger dan uw gedachten’. Zullen we dit beeld gewoon eens heel letterlijk nemen? Stel je voor, je rijdt in een dal in de bergen. Daar ligt een wegennet dat je wel ongeveer kent. Maar als je omhoog kijkt langs een helling, zie je een weg die hoog langs de berg loopt. Het is geen eenvoudige weg om te volgen, zo te zien. Allerlei scherpe bochten zitten erin en af en toe een hoge brug. Deze weg is veel hoger dan de weg die jij volgt. Waar zou hij heengaan? Dat kun je niet zien. Je blik verliest zich in wolken die daar hangen, de hellingen versperren het zicht. Zou die weg wel ergens heengaan? Misschien loopt hij dood, ergens in de rotsen. Of zou deze weg je naar ongekende verten kunnen brengen? Naar andere streken, weg uit dit dal? Een hoge weg!
Zó, zegt de profeet, Zegt God zelf, zó is Gods weg. Lees verder

Advertenties

Overdenking ‘Jozef’, ouderenmiddag kerst 2017

Tags

, ,

Lieve mensen, broeders en zusters

[inleiding]
Van middag wil ik u eens meenemen naar de stal in Bethlehem, en dan wil ik wel in het bijzonder focussen op de figuur van Jozef. U kunt zich misschien het tafereel voor de geest halen zoals je dat vaak ziet afgebeeld in kerststallen. Daar is Maria met het kindje, daar zijn herders, en os en een ezel… Maar daar is ook Jozef. Hij is er, maar hij valt niet zo op. Jozef is geen figuur van de voorgrond. Maar hij is er wel!
Jozef is net vader geworden – en tegelijk ook niet. Het kindje, dat weet hij, is niet van hem. Het is Gods kind. Maar toch, in alle opzichten vervult hij de vaderrol. Het moet voor hem net zo bijzonder geweest zijn als voor elke vader die de geboorte van een kind meemaakt. Zo ineens is er zo’n klein mensje op de wereld, dat bij jou hoort. Het kan niet anders of liefde vervult zijn hart. Jezus noemt hij het – want híj gaf het de naam, vertelt Mattheüs, niet Maria. Maria heeft de bevalling doorgemaakt, ze is ongetwijfeld doodmoe, en Jozef is vol zorg voor haar en de baby.
Jozef, hij is er, en ook voor hem moet deze kerstnacht een heel bijzonder moment geweest zijn. Als herders komen storen, en vertellen van een engel, zelfs een hel engelenkoor, zal hij wel hebben teruggedacht aan de engel die hij zelf zag in een droom. “Wees niet bang, Jozef, zoon van David, om Maria tot je te nemen, want het kind dat in haar groeit, is Gods kind”. Lees verder

Advertenties

Preek doopdienst Jesaja 49:1-13

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus, en vooral jullie, Tim en Mieke, en jullie familie,

[intro]
vandaag is een bijzondere dag. Anna mag worden gedoopt. Eenvoudig maar mooi staat er op het geboortekaartje ‘ontvangen in geloof. Teken van hoop. Geboren uit liefde’. Mooi zijn ook de namen die ze heeft ontvangen – natuurlijk omdat ze in de familie voorkomen, maar ook vanwege de betekenis. ‘Anna’ is haar roepnaam. Het is de Griekse vorm van het Hebreeuwse Hanna, of eigenlijk Channa. Dat betekent: genade. ‘Lena’ is een afkorting van Magdalena of van Helena, en dat laatste betekent ‘de schitterende’ of ‘de stralende’. ‘Stralende genade’, zo zou je haar naam dus kunnen vertalen. In jullie dochtertje schittert Gods genade je tegemoet!
Vandaag zal Anna Lena worden gedoopt. Haar naam wordt in één adem genoemd met die van de almachtige God. Maar wat betekent dat eigenlijk, dopen? De doop is een teken dat God zich in zijn genade aan een mens verbindt. Hij wil háár God zijn, al van jongs af aan. Niet later pas, als ze genoeg geloof heeft, of de doop zelf begrijpt, maar nú al. Wat is dat een zegen!
In het Bijbelgedeelte dat we net lazen staan woorden die wel bijzonder oplichten in deze doopdienst. Er staat Lees verder

Advertenties