Berijming psalm 35 (verbeterd)

Tags

,

1. Bestrijd wie mij bestrijden, HEER!
Bevrijd mij, grijp uw schild en speer.
Sta op, verjaag wie mij belagen.
Zeg tegen mij: ‘Ik zal je dragen.’
Laat hen die uit zijn op mijn dood
te kijk staan, maak hun schande groot.
HEER, stuur uw engel op hen af.
Laat hen verwaaien als het kaf.

2. Voor mij, die hun nooit iets misdeed
maken zij sluw een val gereed.
Verwar hen in hun eigen netten,
de strikken die ze voor mij zetten.
Dan vult mijn hart zich met muziek;
dan zing ik: ‘Heer, U bent uniek!
U komt naast zwakke mensen staan
en pakt de onderdrukkers aan.’ Lees verder

Preek Lofzang van Maria ‘Gods grote omwenteling’

Tags

, ,

Uit de Bijbel is gelezen: Lukas 1:46-55 en 6:20-26

 

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: revolutie]
een revolutie, daar gaat het vanmorgen over! Een omwenteling. Ik denk aan de Franse Revolutie, wel de meest invloedrijke van allemaal, waar de jongeren op school zeker over geleerd hebben. Die revolutie met die slogan ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’. Er veranderde in korte tijd een heleboel. Wie opgelet heeft op school zal er nog wel iets van weten. De macht was voortaan voor het volk, niet meer voor de adellijke elite. Iedereen werd gelijk: burgers, geen rangen en standen meer, dezelfde rechten voor iedereen – en dezelfde belastingen. Alles ging op zijn kop!
Omwenteling. Denk aan de val van het communisme in 1989. Denk in de recentste tijd aan de opstand in Syrië tegen president Assad. Een dictator die de rust in zijn land met harde hand bewaarde, je kon daar niet zeggen wat je denkt. Hij heel rijk, en veel jongeren zonder baan. Daarom kwam er die opstand, de ‘Arabische Lente’. Wat zou jij doen als je jong was en daar woonde? Mensen wilden een ander leven, en daarom: alles doen voor een omwenteling.
Vaak is er reden genoeg voor een revolutie, is verandering hard nodig. In de tijd van de Franse revolutie, in onze tijd in Syrië… Zoveel onderdrukking en onvrijheid! Maar er zit ook een andere kant aan revoluties. ‘Vrijheid, gelijkheid en broederschap’ – het klonk zo mooi. Maar al Lees verder

Preek ‘De Lofzang van Maria, een lied van geloof’

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: LvM als lied in musical]
deze week en volgende week staat de Lofzang van Maria centraal in de verkondiging, het lied dat ze zingt over wat God heeft gedaan. Een geweldig krachtig en en gelovig lied is het, daar kan ik wel twee weken over preken!
Weet u, bij de voorbereiding dacht ik: het is eigenlijk net een lied uit een musical, dat lied van Maria. Een lied uit een musical, hoezo? denkt u misschien. Heel wat mensen hier zullen wel eens naar een musical zijn geweest, of vaker – naar ‘Soldaat van Oranje’ bijvoorbeeld, of naar een van de vele musicals in het Beatrixtheater in Utrecht. De liedjes die daar klinken, zijn wel heel behoorlijk anders dan de lofzang van Maria zoals wíj die net zongen! En toch… ergens is Maria’s lied net zo. In een musical heb je eigenlijk twee dingen: het verhaal, en de liedjes. Zo’n lied zet het verhaal even stil, er gebeurt niet veel. Maar toch zijn die songs heel belangrijk. Ze geven de sfeer, ze maken dingen duidelijk, ze geven diepte aan het verhaal. Juist de liedjes uit een musical blijven je het meeste bij.
Kijk, en zo is het ook in het verhaal dat de evangelist Lukas ons vertelt. Hij vertelt hoe Jezus komt, de beloofde verlosser. Maar tussen de gebeurtenissen door, tussen het verhaal, zitten in hoofdstuk 1 en 2 drie liederen: het loflied van Maria, van Zacharias en van Simeon – of eigenlijk vier, ook de engelenzang nog bij Bethlehem. Dan gebeurt er even niets. Maar juist in die liederen, ook in het lied van Maria, krijgen de gebeurtenissen diepte, worden er dingen duidelijk. Er is méér te horen dan alleen: Jezus wordt geboren. Lees verder

Preek ‘de hoop als anker’ n.a.v. Hebreeën 6:18-20

Tags

, , ,

Uit de Bijbel is gelezen: Genesis 22:15-19 en Hebreeën 6:11-20. In deze dienst zijn de overledeen van het afgelopen kerkelijk jaar herdacht.

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]
hoop doet leven, zo luidt een gezegde. Als je iets hebt om naar uit te zien, geeft dat je kracht om door te gaan. Hoop doet leven! Dan moet ik denken aan een zeemansvrouw in de negentiende eeuw waarvan de man al jaren geleden vertrokken was op de grote vaart. Nooit meer was hij teruggekomen. Wel kwam er na lange tijd een bericht: zijn schip is vermist, ergens in de buurt van Hawaï is het voor het laatst gezien… Wat een vreselijke boodschap! Grote kans dat zijn schip vergaan is, en dat ze haar man voorgoed verloren is. Grote kans – ja, maar zeker weten deed ze het niet. Deze zeemansvrouw bleef toch hopen. Er was immers geen wrak gevonden, nooit iets van zijn schip aangespoeld? Misschien was het wel in een storm beschadigd en naar een onbewoond eiland gedreven. Dan kon haar man daar nog leven. Of misschien was het schip wel vergaan, maar waren er een paar mensen met de roeiboot ontkomen, Misschien was haar man nu wel bezig met de lange terugtocht, de halve wereld rond. Misschien kwam er morgen wel een brief van hem! Of wellicht was er aan boord muiterij uitgebroken, zoals eens op de ‘Bounty’, en hielden de muiters het schip nu schuil. Haar man hóefde niet dood te zijn… Hoop doet leven! Elke dag liep ze naar het havenhoofd om peinzend over de zee uit te kijken. Wie weet…
Hoop doet leven. Maar u voelt wel, dat het een wankel houvast is bij deze vrouw. Een strohalm die ze vastgrijpt. Hoop – daar gaat het vanmorgen over in de verkondiging. De Bijbel reikt ons ook een zeemansbeeld aan: de hoop als anker. Lees verder

Berijming psalm 45 (verbeterd)

Tags

,

1. Met dit gedicht wil ik de koning loven;
de woorden springen in mijn hart naar boven.
Ik zing ze uit; mijn tong is als een pen
waarmee ik soepel aan het schrijven ben.
O koning, als wij naar uw schoonheid kijken
is er geen mens met u te vergelijken.
Genade spreekt uit alles wat u zegt;
wij zien dat God zijn zegen op u legt. Lees verder

Preek ‘Uitstraling’, n.a.v. Exodus 34 en 2 Korinthe 3

Tags

, , ,

Uit de Bijbel is gelezen Exodus 34:27-35 en 2 Korinthe 3:7-18

Gemeente van Jezus Christus,

[intro ‘uitstraling’]250
sommige mensen hebben uitstraling. Veel mensen voelen zich gewoon een grijze muis, maar af en toe heb je iemand die dat duidelijk níet is. Als ze een vertrek binnenkomen, trekken ze meteen de aandacht naar zich toe. Ze hébben iets, wat bijna niet in woorden is uit te drukken. U of jij zult vast wel mensen in de omgeving in gedachten kunnen nemen die uitstraling hebben. Die ene jongen op school, die bepaalde politicus, of gewoon je buurvrouw. Wat is dat toch? Het is niet altijd dat ze er nu heel knap uitzien, of dat ze de allerintelligentste zijn, of de rijkste… En toch, ze hébben iets. Wat is dat? En misschien vraag je je ook wel af: hoe zou ik daar iets van kunnen krijgen. Op internet vond ik dingen als: 14 tips om meer uitstraling te krijgen. Daar staan dan dingen als ‘sta rechtop, denk positief, oefen je glimlach…’ en dat zal er inderdaad allemaal wel mee te maken hebben. Maar of je het zo kunt maken? Volgens mij is het zelfs zo dat hoe meer je uitstraling wílt hebben, des te zekerder is het dat je die niet hebt…
Uitstraling. Daar gaat het vanavond over. En dan in het bijzonder: de uitstraling die je hebt als christen. Heb je dat? Moet dat? Kun je dat maken? Hoe werkt het? Van die vragen, daar willen we bij stilstaan. Lees verder

Preek ‘solidair tot het uiterste’ n.a.v. Exodus 32:32

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus,

[inleiding]
Als thema voor de preek vanmorgen heb ik gekozen voor “Solidair tot het uiterste”. Solidair-zijn, wat is dat eigenlijk? Een beetje een ‘links’ woord misschien op het eerste gehoor. In een woordenboek vond ik als synoniem ‘saamhorig’ of ‘lotsverbonden’. Als je solidair bent met anderen, dan hoor je samen. Je verbindt jouw lot aan dat van anderen. Afgelopen weken waren er de acties van basisschoolleraren, en daar zag je mooie voorbeelden van solidariteit. Een leraar van in de zestig zegt bijvoorbeeld: ‘ik staak niet voor mezelf, ik kom die laatste laatste paar jaar wel door. Maar ik staak voor mijn jonge collega’s, die minder verdienen en het steeds drukker krijgen’. Of een docent uit deze streek, die zegt: ‘hier valt het nog wel mee met het lerarentekort en de problemen. Maar ik sta zij aan zij met mijn collega’s uit de Randstad! Daar zijn zo grote tekorten, en zoveel probleemkinderen, daar is het haast niet te doen als docent’. Solidariteit! Een gevoel van ‘wij samen staan voor dezelfde zaak’. Dat proef je bij deze docenten. “Eén voor allen en allen voor één”. Daar zal het vanmorgen ook over gaan. Lees verder