Preek ‘door lijden tot heerlijkheid’, Lukas 24

Tags

,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: kruis een smet?]
als je met mensen over Jezus spreekt, dan is vaak de opstanding een punt waar ze blijven haken. Goed, Jezus kan best een wijze man zijn geweest, en dat hij gekruisigd dat zal ook wel, maar opstaan uit de dood? Dat is echt iets dat mensen niet kunnen plaatsen. Dat hindert ze om het hele Evangelieverhaal aan te nemen. Opstaan uit de dood, kom nou! Net als al die wonderen waar de evangeliën vol van zijn – op water lopen, blinden genezen en zo – het past niet in hoe mensen van nu de wereld zien. En daarom stoten ze zich. Aan de opstanding nog het meest. Als je die gelooft, dan de rest ook wel. De opstanding als probleem.
In de tijd dat Lukas zijn evangelie schreef, was dat heel anders. Als een heidense Romein of Syriër of wie dan ook over Jezus hoorde, dan geloofde zo iemand best dat Jezus wonderen deed. Dat paste in hun wereldbeeld – een bijzonder mens doet immers bijzondere dingen. En dat Jezus opstond uit de dood was ook niet het grootste probleem. Dat zou wel passen voor iemand die zo dicht bij God staat. Nee, er was iets anders waar men zich aan stootte: dat Jezus zou zijn gekruisigd. Vernederd en gedood als een misdadiger, zonder dat er iets tegen gebeurde. Dat past toch niet bij iemand die in de gunst van God staat? Jezus’ dóód was het punt waarop mensen afhaakten.
Soms nog steeds trouwens: moslims willen bijvoorbeeld best geloven dat Jezus een profeet is, en wonderen deed en wijze dingen zei. Maar dat Hij gekruisigd is? Nee, dat past niet – en daarom ontkennen ze dat. God zal zijn boodschappers toch altijd helpen? Niet de opstanding, het krúis is het probleem. Lees verder

Advertenties

Preek Pasen 2019

Tags

, ,

Uit de Bijbel is gelezen: Lukas 24:1-12

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]
onlangs was ik bezig met een boek te kopen via Marktplaats, de bekende advertentiesite. Daar zag ik de volgende waarschuwing langskomen: “Opgelet! Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het waarschijnlijk ook te mooi om waar te zijn.” Met andere woorden: laat je niet oplichten.
Kinderen, jullie kennen dat vast ook wel, dat er bijvoorbeeld iemand in je klas allerlei mooie verhalen heeft. Als een jongen vertelt hoe hij er in zijn eentje voor zorgde dat een voetbalwedstrijd gewonnen werd, door zijn geweldige acties. Ja ja, denk je dan, en de rest van het team dan? Het klinkt een beetje te mooi om waar te zijn.
Te mooi om waar te zijn – je kunt ook het omgekeerde hebben. Dat iets te erg lijkt om waar te zijn. Je zit rustig thuis, en dan zegt een huisgenoot tegen je: ‘moet je horen! De Notre Dame in Parijs brandt af!’ ‘Nee joh, dat kan niet, dat bestaat niet!’ Maar het was toch zo, we hebben het allemaal wel meegekregen. Of iets heel anders: in de krant ‘Trouw’ stond eens een artikel met de kop ‘bijna te erg om waar te zijn’ – over gruwelijke dingen die gebeuren in strafkampen in Noord-Korea. Ik zal die dingen hier maar niet gaan vertellen, er zijn kinderen bij – maar inderdaad, toen ik dat artikel las dacht ik wel: dit is gewoon te erg om waar te wezen. Helaas is het dus wél waar, zulke dingen doen mensen elkaar echt aan.
Te mooi om waar te zijn, en te erg om waar te zijn. Weet u wat het jammere is: Lees verder

Preek Goede Vrijdag 2019 ‘Vader, in uw handen leg Ik mijn geest’

Tags

, , ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: kindergebed]
velen van u zullen thuis als kind wel een gebedje voor het slapen geleerd hebben. Een vaste tekst om te bidden bij het naar bed gaan. Een heel bekende is wel deze: ‘ik ga slapen, ik ben moe, sluit mijn beide oogjes toe. Here, houd ook deze nacht / over mij getrouw de wacht’ – en nog een paar coupletten. Een oud gebed, er is tegenwoordig ook een hertaalde versie.
Mooi is dat, als ouders hun kinderen leren bidden, zich aan God toe te vertrouwen! Nog mooier is het, vind ik, als je een kind zo’n gebedje hoort bidden. Ogen dicht, een ernstige en rustige uitdrukking op het gezicht. “Here, houd ook deze nacht/ over mij getrouw de wacht”. Kinderlijk geloof en vertrouwen. God luistert zeker naar zo’n gebed! En na het gebed kan zo’n kind gerust gaan slapen.
In het oude Israël waren er ook vaste gebeden voor het slapengaan. Geen uitgebreide gebeden, maar eenvoudige zegenspreuken, zoals Joodse mensen zegenspreuken hebben voor verschillende gelegenheden. Eén van de spreuken die je kon zeggen voor je ging slapen was deze: “In uw handen leg ik mijn geest, u verlost mij, trouwe God”. Een zin is dat uit psalm 31, we gaan het straks ook zingen. “In uw handen leg ik mijn geest”. Net zoiets als “Here, houd ook deze nacht/ over mij getrouw de wacht”. “In uw handen leg ik mijn geest” – Joodse kinderen leerden dit gebedje van hun ouders, om te zeggen voor ze gingen slapen. Jezus heeft het ongetwijfeld ook geleerd van zijn moeder Maria.
Nu, vanavond, op Goede Vrijdag, Lees verder

Preek Belijdenisdienst 2019 Woudrichem

Tags

, , , ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]
eens, in 1986, werd er een Elfstedentocht gehouden. De beroemde schaatstocht van 200 kilometer lang langs de elf Friese steden – je moet momenteel 22 jaar oud zijn om er één te hebben meegemaakt. In 1986 was het ijs dik genoeg, en duizenden mensen gingen van start, voor de winst of voor de sport. Onder de schaatsers was ook een 18-jarige jongen, een zekere W.A. van Buren. Hij viel niet op, hij schaatste niet bijzonder snel, gewoon één van de vele amateurs die de tocht volbrachten. En toch… en toch was er iets bijzonders met deze jongen. Er schaatste een rechercheur in burger achter hem, en op het laatst vóór hem om wind te vangen. En af en toe, vooral op het laatste stuk, ging het publiek extra hard juichen als hij langskwam. Hoe kwam dat? Wat was er aan de hand? Er waren mensen die hem herkenden! W.A. van Buren was namelijk niemand anders dan prins Willem-Alexander, tegenwoordig koning Willem-Alexander. Eén iemand zag het, toen een ander, later kwam het op de radio: Hij schaatst daar! Het herkennen van die ene schaatser als de kroonprins, zorgde ervoor dat de mensen anders gingen kijken!
Iemand herkennen voor wie hij werkelijk is. Daar gaat het ook over in de Bijbelgedeeltes die we lazen. De volgelingen van Jezus juichen voor hem, als hij aan komt rijden op een ezeltje. Ze leggen hun mantels op de grond als rode loper. En waarom? Omdat ze ineens zien wie Hij werkelijk is! Ze herkennen hem, en meer nog: ze erkennen hem!
Dat is nu precies waar het om gaat, nu er hier vanmorgen 4 mensen hun geloof zullen belijden. Belijdenis doen, wat is dat? Wel, heel eenvoudig dit: Lees verder

Preek Lukas 18:15-34 ‘(geen) overgave’

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus, jong en oud,

[het verhaal van de rijke man]
We hoorden net uit de Bijbel het verhaal van de rijke man die bij Jezus kwam. Kinderen, jullie hebben het niet zo lang geleden gehoord op de kindernevendienst, dus ik denk dat het nog wel een beetje bekend is. Een hooggeplaatst persoon, een rijke man, komt naar Jezus toe. Je ziet hem voor je, in mooie kleren komt hij aangelopen. Hij praat een beetje deftig: ‘goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ Hij bedoelt: hoe kan ik bij God horen? Hoe kan ik eenmaal voor altijd bij Hem zijn? Dat is wel een een heel goede vraag! Kinderen, wat denken jullie, en tieners: hoe kun je bij God horen? Wat moet je dan doen?
Misschien denk je: dan moet je leven zoals God het wil. Eerlijk zijn, niet schelden, niet pesten, naar je vader en moeder luisteren, andere mensen helpen… Als je zo doet hoor je bij God, toch? Dat is dan ook precies wat Jezus tegen de rijke man zegt. ‘U kent toch de geboden?’ Hij noemt er een paar: pleeg geen overspel, pleeg geen moord, niet stelen, niet liegen…’ Dat zijn de regels bij als je bij God wilt horen! Weet de rijke man dat niet? Ja, zeker wel. Hij heeft zich zelfs zijn hele leven eraan gehouden. Sinds zijn jeugd, sinds hij nog maar een kleine jongen was. Ik hoop dat jij en dat u dat ook kunt zeggen! Houd je maar aan Gods goede regels!
Maar weet je wat het is? Door je aan regels te houden hoor je nog niet bij God! Er zijn best veel mensen die niet in God geloven, en toch zich aan deze regels houden. En andersom: als jij, of als u zich nu niet aan Gods regels houdt, kun je dan niet bij Hem horen? Ik zal eerlijk zijn: ik heb wel eens gelogen, en gestolen, en mijn ouders niet geëerd… Geen hele grote dingen gelukkig, maar ik heb dan tóch Gods regels niet gehouden! Misschien heb jij dat ook wel. Kunnen we dan niet meer bij God horen? Lees verder

Preek Lukas 17:20-18:8 ‘de komst van het Koninkrijk’

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]
in het jaar 1584 zou het gebeuren! In 1584, dan zou Jezus terugkomen, dan zou de wereld vergaan en alles nieuw worden. Dominee Bartholomäus Ringwaldt schreef een lied, gezang 279, waar we straks het laatste couplet van gaan zingen. ‘het duurt niet lang meer tot de tijd/ van Christus aan zal breken’. Ja, dat had Jezus al gezegd, aan het einde van de Bijbel: zie, ik kom spoedig! Maar dominee Ringwaldt wist zelfs wanneer: in 1584, toen hij dit lied schreef was dat over twee jaar al! Na veel Bijbelstudie was hij er vast van overtuigd geraakt: dán zou het gaan gebeuren. Stel je voor, dat je dat echt weet, dat de wereld nog maar twee jaar heeft! Wat zou dat met je doen? Bij Bartholomäus Ringwaldt zorgde het er in elk geval voor dat hij veel ging preken en schrijven om de mensen te waarschuwen. Iedereen moest er klaar voor zijn!
U begrijpt, deze voorspelling zat ernaast, anders zaten wij hier niet. In 1584 gebeurde er niets bijzonders, en in 1592 hertrouwde deze predikant toch maar… Wat over is, is zijn indrukwekkende lied, waar gelukkig geen datums in voorkomen.
De eeuwen door zijn er mensen geweest die wilden berekenen wanneer Gods koninkrijk aan zou breken. Denk aan de Jehova’s getuigen, die hebben beweerd dat in 1914 Jezus zou komen. Later werd dat: mensen die in 1914 geboren zijn, zouden het nog meemaken. Tegenwoordig houden ze het liever wat in het vage – wie in 1914 geboren is, is nu 105 als hij of zij nog leeft…
Toch is het een belangrijke vraag, we ontmoeten hem ook in het Bijbelgedeelte Lees verder

Preek Biddag 2019 ‘Salomo’s gebed’

Tags

, ,

Uit de Bijbel is gelezen: 1 Koningen 3:1-15

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: alles mogen vragen]
“vraag wat je wilt, ik zal het geven!” Het is haast onvoorstelbaar wat koning Salomo van God te horen krijgt. “Vraag wat je maar wilt, ik zal het geven!”
Op een of andere wijze deed deze droom van Salomo me denken aan het verhaal van Piggelmee en het tovervisje. Ouderen kennen het misschien wel: heel vroeger kon je het boekje bij elkaar sparen met de punten van Van Nelle’s koffie. Het verhaal gaat over het arme dwergje Piggelmee, die met zijn vrouw in een omgekeerde Keulse pot woont. Op een dag horen ze dat er een tovervisje voor de kust zwemt. Als je iets aan dat tovervisje vraagt, kan hij het geven. je hoeft het allen maar te vragen. Piggelmee gaat erheen, en hij vraagt eerst maar een huisje. Dan meubels voor in het huisje, kleren, een dienstmeisje, enzovoorts. Al lezend kun je het je als kind helemaal inleven. Als dat eens bestond! Als je zo toch eens zo mocht vragen! Wat zou ik vragen? denk je als kind. Een eigen paard misschien, een mooier huis, speelgoed… Uiteindelijk loopt het natuurlijk niet goed af met Piggelmee, en is hij weer net zo arm als eerst. Maar toch: een verhaal dat tot de verbeelding spreekt. Als je, alleen door te wensen, alles kon krijgen wat je maar wilt – stel je voor! Lees verder

Preek Lukas 15:1-10 ‘zoeken wat verloren is’

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: de trad. uitleg]
we hoorden twee gelijkenissen van Jezus, van het verloren schaap en van de verloren munt. Vooral de eerste is heel bekend. Iedereen die niet helemaal nieuw is in kerk en geloof, kent het verhaal wel. In elke kinderbijbel is erover te lezen, over het eigenwijze schaapje dat afdwaalt, en over de Goede Herder die het overal gaat zoeken. Een bekend Bijbelgedeelte dus, een mooi gedeelte ook, over Gods zoekende liefde. En tja, wat kan ik er vanavond dan nog over zeggen dat u nog niet weet? We weten wel ongeveer wat dit verhaal van Jezus betekent, toch? Ten minste, dat denken we. Het is zo’n platgetreden pad. De herder dat is God, of nog beter: Jezus. Immers, Hij is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is – hij zegt het zelf, Lukas 19 vers 10. En het verloren schaap, dat zijn we eigenlijk allemaal, van nature. Zegt Jesaja het niet, in het beroemde hoofdstuk 53? “Wij dwaalden allen als schapen, een ieder ging zijn eigen weg”.
Alleen, klopt dit wel helemaal? In de voorbereiding kwam ik erachter dat het allemaal toch net iets anders ligt! Vanavond hoop ik u mee te kunnen nemen Lees verder

Preek Lukas 13:29, Heilig Avondmaal

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: mensen overal vandaan]
als wij straks het Heilig Avondmaal vieren, moet u eens goed om u heen kijken. Het delen in brood en wijn verbindt u met al de mensen die er zitten. Hoe verschillend zijn we dan allemaal! Man of vrouw, oud of jong, eenvoudig of hoogopgeleid. Maar in één ding zijn we één: dat we ons leven zoeken bij Jezus Christus! Dat verbindt ons allen.
Maar… de verbinding gaat nog veel verder. We geloven in één heilige, algemene christelijke kerk. Een wereldwijde gemeenschap van de heiligen, van mensen die bij Jezus horen. Wij, de hervormde gemeente van Woudrichem, zijn maar een heel klein stukje van die wereldwijde kerk van Christus. We zijn ook verbonden aan mensen die we niet zien! Over de hele wereld zijn er christenen die op deze zondagmorgen brood en wijn delen. Omdat brood en wijn ons met de Heer Jezus verbinden, zijn wij verbonden met mensen in Irak en Indonesië, die een aantal uur geleden de heilige communie vierden. We delen hetzelfde brood, het zelfde lichaam van Christus, als de gelovigen in Nigeria en Noorwegen. De liefde van Christus gaat over alle grenzen, overwint tegenstellingen tussen volken en rassen. Hoe geweldig is dat! Denk ook daar maar aan, als u straks aan de tafel mag zitten.

[ook wíj genodigd]
In het Bijbelgedeelte dat we lazen wijst Jezus zelf erop Lees verder