Tags

,

1. Zing halleluja, loof de HEER;
prijs Hem, zijn dienaars, geef Hem eer.
Laat al wat leeft zijn grootheid prijzen!
Van nu aan tot in eeuwigheid,
van oost tot west, ja wereldwijd
zal lofzang met de zon verrijzen.

2. Wie is er aan de HEER gelijk?
Ver boven ieder wereldrijk
heerst onze God – Hij is verheven!
Maar ook al troont Hij nog zo hoog,
Hij kijkt omlaag en Hij heeft oog
voor allen die op aarde leven.

3. Wie roemloos in de modder ligt
wordt door de HEER weer opgericht;
wie arm is zal Hij aanzien geven.
Blij wordt Hij door de vrouw gedankt
die kinderen van Hem ontvangt.
Lof aan de Heer van alle leven!

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden