Tags

1. De HEER regeert! Zijn koninklijk gewaad
is kracht en luister, en onwrikbaar staat
de troon waarop Hij zetelt voor altijd;
de aarde wankelt niet in eeuwigheid.

2. De zee verheft haar stem met groot geweld,
maar aan haar kracht wordt paal en perk gesteld.
Al gaan de golven nog zo luid tekeer,
daarboven in de hemel troont de HEER.

3. Uw woorden zijn betrouwbaar voor altijd
en in de tempel straalt uw heiligheid.
In deze wereld waar het water woedt
doorstaan uw woord en huis de hoogste vloed.

Adriaan Molenaar

© 2015 Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden