Tags

,

1. Met dit gedicht wil ik de koning loven;
de woorden springen in mijn hart naar boven.
Ik zing ze uit; mijn tong is als een pen
waarmee ik soepel aan het schrijven ben.
O koning, als wij naar uw schoonheid kijken
is er geen mens met u te vergelijken.
Genade spreekt uit alles wat u zegt;
wij zien dat God zijn zegen op u legt.

2. Grijp zwaard en boog, trek onbevreesd ten strijde;
kom stralend naar de overwinning rijden!
U voert de strijd voor waarheid, trouw en recht;
uw pijlen treffen elk die met u vecht.
Wij mogen veel van God in u ervaren:
onwankelbaar doorstaat uw troon de jaren
terwijl u eerlijk over ons regeert,
het goede liefhebt en het kwade weert.

3. Om uw oprechtheid maakte God u koning;
Hij zalfde u met olie bij uw kroning.
Nog hangt die vreugdegeur in uw gewaad;
een zoete reuk omringt u waar u gaat.
Muziek weerklinkt vanuit ivoren zalen
waar tal van koningsdochters staan te stralen.
Rechts naast u staat uw schitterende bruid:
gesierd met goud ziet zij er prachtig uit.

4. ‘Kom, dochter, luister, open nu je oren:
vergeet de streken waar je bent geboren.
Kijk rond en zie hoeveel je hier ontvangt.
Hier is de koning die naar jou verlangt.
Hij is voortaan je heer, jij wordt de zijne.
Laat ieder heimwee uit je hart verdwijnen.
De rijken bieden je geschenken aan,
verlangend bij je in de gunst te staan.’

5. De bruid, gehuld in goudbrokaat, wacht binnen.
Nu gaat het grote bruiloftsfeest beginnen.
Stralend gaat zij de koning tegemoet,
gevolgd door meisjes in een blijde stoet.
Kijk hoe de kostbaarheden kleurig blinken;
hoor hoe de lofgezangen vrolijk klinken!
Vol pracht wordt zij naar het paleis gebracht,
naar hem die al verlangend op haar wacht.

6. Nu is een nieuwe toekomst te verwachten;
uw zonen zie ik al in mijn gedachten.
Straks is er ook voor hen een koningskroon,
ja, wereldwijd bestijgen zij de troon.
Uw naam, o koning, wil ik eeuwig roemen;
geslachten later zal men die nog noemen.
Ik dicht dit lied zodat uw naam weerklinkt
en ieder volk voor altijd u bezingt.

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden