Tags

,

Wat is de overeenkomst tussen water en vuur? Niets, zou je zeggen, het zijn absolute tegenpolen. Of wat hebben water en olie met elkaar? Ook niets zo op het eerste gezicht, ze mengen zich niet. Toch zijn deze dingen allemaal symbolen van de Geest van God. De heilige Geest wordt in Bijbel en traditie op allerlei manieren symbolisch weergegeven. Dat moet ook wel, wat ja, hoe moet je je anders een ‘geest’ voorstellen? Zonder beeldtaal lukt het niet!

Gelukkig reikt de Bijbel ons allerlei mooie symbolen aan. Gods Geest als een duif, die neerdaalt van omhoog. Als wind die waait en frisse lucht brengt, en dus als water, vuur of olie. Water dat nodig is om te leven, dat de natuur fris en groen maakt. Vuur staat voor enthousiasme, ergens ‘in vuur en vlam’ voor staan. En olie staat voor toegewijd worden aan God, zoals in de Rooms-katholieke kerk nog steeds gebeurt, bijvoorbeeld bij het vormsel. Alles bij elkaar geven deze symbolen tóch een beeld. Niet zozeer van wat de heilige Geest ís, maar van wat Hij doet.

Met Pinksteren vieren christenen dat de Geest van God gekomen is. Jezus ging weg, dat gedenken we met Hemelvaart, maar met Pinksteren kwam de ‘vervanger’: God als Geest. Onzichtbaar en ontastbaar, maar toch aanwezig. Zelfs nog dichterbij dan toen Jezus op aarde was. God komt met zijn Geest ín ieder die gelooft. Een intieme band ontstaat tussen een mens en zijn God – dát is Pinksteren. En dan ga je ervaren hoe passend al die symbolen zijn die ik hierboven noemde. Je wordt enthousiast voor het leven met de Heer – alsof er een vuur is ontstoken! Er waait een frisse wind in je leven, je durft dingen te veranderen. Het is alsof er fris water op je innerlijke tuin regent, zodat je opbloeit! Is dat niet heerlijk? Pinksteren is een feest van ervaring, van gevoel. Want geloof is niet slechts iets wat je aanneemt met je verstand, nee, het is een levensveranderende ervaring. Die ervaring wens ik u allen toe. Goede Pinksterdagen gewenst!