Tags

Vorige week kwam ik terug van vakantie en trof thuis een onaangename verrassing aan… Ergens tijdens mijn vakantie was namelijk een grote boekenplank van de muur gekomen. Wat een ravage! De plank hing namelijk tweeëneenhalve meter hoog… Samen met de zware spullen die erop stonden was hij dus met een enorme klap neegekomen op wat eronder stond. Een tafeltje compleet versplinterd, een barst in een stoelleuning. Kortom, een puinhoop! Ik kon mijn studeerkamer bijna niet in wegens alles wat er voor de deur lag.
Achteraf gezien was deze ravage niet geheel onverwacht. Ik had eerder al gedacht: ‘wat een wonder dat een smalle plankendrager zoveel kan hebben’. Maar ja, er was niets te zien van scheefhangen of zo, dus alles leek goed te gaan. Tot ineens, als je het helemaal niet verwacht… En dan is het te laat.
Van deze vallende plank is een belangrijke les te leren, zo realiseerde ik me. Want wat er gebeurde lijkt op de manier waarop Gods grote afrekening zal komen. Inééns is het zover, terwijl je het misschien helemaal niet verwacht. Als je leven voorbij is of als de Heer komt: in een oogwenk, zo zegt de Bijbel. Dan sta je voor Gods troon en wordt je hele leven beoordeeld. Al het goede, maar ook al het kwaad. Je geloof en je daden, of het gebrek eraan. En hoe treft ons dat? Word je compleet verrast, zoals ik bij mijn thuiskomst? Zit je dan ook met de ravage?
Of… kun je je wél voorbereiden op deze grote ‘klap’? Gelukkig wel! Ik had er met mijn plank niet het beste van moeten hopen, maar hem steviger moeten bevestigen. En zo is het ook met uw en mijn leven. Dan moet je er maar niet het beste van hopen, voor wat betreft Gods eindafrekening. Nee, dan is het tijd om tijdig maatregelen te nemen, zodat je stevig en veilig zit. Nú moeten we het in orde maken met de Heer! Door ons tot Hem te wenden, een volgeling van Jezus te worden, te vertrouwen op zijn grote liefde. Dan zit je goed! Want je weet niet wanneer de plank zal vallen…