Tags

, ,

Lieve broers en zussen in Jezus Christus, jong en oud,

[intro: hoe zien engelen eruit?]
bij Kerst horen engelen! Zo is het toch? We hoorden net uit de Bijbel het kerstverhaal, en daar zien herders een engel, en daarna zelfs een heleboel engelen tegelijk. Rond kerst zie je ook tegenwoordig nog engelen – geen echte, maar in de kerstboom, of een engel van lampjes aan een balkonhek.
Engelen. Maar hoe ziet een engel er eigenlijk uit? Of laat ik het aan jullie vragen, jongens en meiden. Hoe ziet een engel eruit volgens jullie? [interactie hier: vleugels – kleding? ].
Tja, hoe ziet een engel er uit? Ik heb deze week eens rondgekeken in winkels wat voor engelen daar te koop zijn. Dit is een heel eenvoudige [toon ‘actionengel’]: een mensenfiguur met vleugels. Of deze [beeldje ‘vrouw-engel’]: een soort meisje met een lange jurk, en weer met vleugels natuurlijk. Is dat zoals we ons een engel moeten voorstellen: met een lang gewaad en 2 vleugels?
Soms zie je zelfs nog andere beeldjes – bijvoorbeeld dit [toon beeldje]: een bloot kindje met vleugeltjes op zijn rug. Heeft dat iets te maken met de engelen uit de Bijbel? [laat beeldjes staan]
Nou, nee! Als ik de Bijbel lees en daar een engel ontmoet, is dat zeker niet zo’n schattig figuurtje. Een engel is een ontzagwekkend hemels wezen, anders dan de beeldjes hier. Als mensen een engel zien, schrikken ze erg! We zien het bij de herders in het veld. “Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer. Ze schrokken hevig” – ze werden er bang van! Zo stralend was die engel. Of hij vleugels had? Daar zegt het verhaal niets over. En trouwens, de hele Bijbel niet. Je krijgt eerder de indruk dat engelen zich tonen met een lichaam als van een mens. En dat ze ontzag oproepen, dus.

[wat doen engelen]
Engelen, wat doen ze eigenlijk? In het Bijbelstukje dat we net lazen komen twee belangrijke dingen naar voren die engelen doen. Eerst komt er een engel naar de herders toe, die een boodschap van God brengt. Boodschappers van God, dat zijn ze!
Daarna komt er een heel engelenleger, enorm veel engelen. En wat doen ze? Ze loven God. Ze zingen die prachtige engelenzang: “Ere zij God, vrede op aarde, in mensen een welbehagen”. Dat is het andere wat de engelen doen: God de eer geven. Hem prijzen, voor Hem zingen. God eren doen ze zelfs voortdurend, in de hemel. En sóms brengen ze een boodschap, een boodschap van God.

[engelen boodschappers]
Als de Bijbel vertelt dat er een engel verschijnt, horen we bijna niets over de engel zelf. Hoe hij eruit ziet, is blijkbaar niet zo belangrijk! Alle aandacht gaat naar hun boodschap, wat ze zeggen. Dáár gaat het om! Het woord ‘engel’, in het Grieks ‘angelos’, betekent dan ook gewoon ‘boodschapper’ of ‘bode’.
Zo rond de geboorte van Jezus krijgen de hemelse boden het druk. Er moeten verschillende boodschappen overgebracht worden aan mensen. De kinderen die de afgelopen tijd in de KND waren, hebben ervan gehoord. Een engel ging naar Zacharias om te vertellen dat hij vader zou worden, hoe oud hij ook was. Ook Maria kreeg bezoek van een engel. Hij bracht haar de boodschap dat ze de moeder zou worden van Jezus. En nu Jezus geboren is, komt een engel aan herders het bericht brengen van zijn geboorte. Telkens gaat het om de boodschap die ze brengen.

[de boodschap: Jezus de Redder geboren]
Laten we op deze 2e kerstdag dan eens goed luisteren welke boodschap de herders horen. Ze zitten daar, geschrokken, nog knipperend met hun ogen tegen het felle licht. Dan horen ze de stem die hen geruststelt. “Wees niet bang, ik kom jullie goed nieuws brengen!” En wat is dan wel het goede nieuws? Dit: “dat vandaag voor u de Redder is geboren, de Messias, de Heer. Ga maar kijken, hij ligt in een voerbak, in doeken gewikkeld”. Daar kijken de herders vreemd van op – zo’n boodschap hadden ze nooit verwacht. Zo’n bode ook niet trouwens. Is de Redder geboren, de beloofde verlosser? En is dat nú gebeurd, in hún dorp?
Voor hen was het nieuws. Maar voor ons? Het gedicht van net zei het al “voor hen groot nieuws, voor ons bekend, en slechts herinneringen”. Wij weten het wel, als we al een aantal keer kerst hebben gevierd: ja, Jezus is geboren. het is geen verrassing meer. Moeten er misschien wéér engelen komen, om ons het echt te laten beseffen?
Nee, dat denk ik niet! Immers, een engel is een boodschapper van God. Maar nu mag ík vanmorgen voor u de boodschapper van God zijn, de engel zogezegd. Ik heb groot nieuws voor u: de Redder is geboren, Jezus! Hoort u dat? Gelooft u dat? Jezus is gekomen, en waarom? Om u een nieuw leven te geven. Zo lief had Hij u en jou, dat Hij daarvoor uit de hemel wilde gaan en als kindje geboren worden. Ja, Hij werd zelfs gedood aan het kruis, en dat wist Hij vooraf. En tóch kwam Hij. Want Jezus wil ons redden, redden van de dood, en laten delen in zijn leven. Dat is het goed nieuws van Kerst!

[de lof]
Daar zingen ook de engelen van. Want de herders horen niet alleen een boodschap van een engel. Voordat ze iets kunnen zeggen of doen, voegt zich plotseling bij die éne engel een heel engelenleger. Luid prijzen ze God. Wat moet dan een ontzagwekkend gezicht en gehoor zijn geweest! Alsof er een scheur in de hemelkoepel is gekomen en je zó Gods hemel inkijkt. Dat ze zingen staat er niet met zoveel woorden, maar het moet haast wel. Als je zingt, kun je pas echt jubelen en juichen! Wat moet die muziek prachtig zijn geweest…
Helaas, die muziek hebben we niet meer. Maar de woorden wel. Ze zingen: “Eer aan God!” Omdat Hij de mensen opzoekt in dit kleine kindje. ”Vrede op aarde!” Jezus, de Redder, zal vrede brengen. Vrede met God, en dan ook vrede onder de mensen die Hem volgen. Uiteindelijk vrede wereldwijd! “In de mensen een welbehagen” zingen ze ook. Dat wil zeggen: God heeft de mensen niet afgeschreven, wat voor een potje ze er ook van maken. Hij heeft behagen in ze, Hij heeft het goed met ze voor. Dat zingen de engelen allemaal, diepe woorden, kort samengebald. Het wonder van Kerst.

[toepassing]
En nu… nu komt het erop aan dat wij ook gaan meezingen. Onze stem voegen bij het engelenkoor. De engelen hadden zelf geen belang bij Kerst, zij werden er niet gelukkiger door, ze zijn altijd dicht bij God. Maar wij, mensen, voor ons maakt het alle verschil. Was Jezus niet gekomen, we zaten nog in het donker! We zouden verloren zijn. Maar Godlof, Hij ís gekomen met Kerst.
Laten wij dan ook zingen en jubelen met elkaar, tot eer van God. Samen met de engelen in de hemel, en samen met alle gelovigen wereldwijd. Samen zingen voor de Heer, dat bindt samen. Uit welke kerk je komt maakt dan niet meer uit. Sámen geloven, samen loven. Hoe mooi is het dat we dat vanmorgen samen mogen doen! Dat is zelfs al een klein stukje hemel op de aarde.

[slot]
Zo hoorden we over de engelen en hun lofzang. Maar om de engelen gaat het uiteindelijk niet. Het gaat om Hem op wie de engel wijst. Jezus, het kind in de kribbe. Laten we dan de boodschap van de engelen ter harte nemen: dit kind is de Redder die ons verlost. Hij brengt vrede. Hij is de Heer die wij dienen mogen. Hij is gekomen!
Laten we dan méédoen met de engelen. Laten ook wij zingen en God loven. “Hoor, de engelen zingen de_eer, van de nieuwgeboren Heer”.

Amen