Tags

,

1. Prijs de hoogverheven HEER,
Hij is goed, geef Hem de eer!
Want zijn liefde blijft altijd,
Hij is trouw in eeuwigheid.

2. Hij, de grote schepper, doet
wonderen in overvloed.
Want zijn liefde blijft altijd,
Hij is trouw in eeuwigheid.

3. Hemel, zee en vasteland,
alles bracht Hij wijs tot stand.
Want zijn liefde blijft altijd,
Hij is trouw in eeuwigheid.

4. Hij schiep sterren, zon en maan,
wees de wegen die zij gaan.
Want zijn liefde blijft altijd,
Hij is trouw in eeuwigheid.

5. Trots Egypte strafte Hij;
zijn verdrukte volk kwam vrij.
Want zijn liefde blijft altijd,
Hij is trouw in eeuwigheid.

6. Machtig is zijn sterke hand:
zelfs de zee moest aan de kant!
Want zijn liefde blijft altijd,
Hij is trouw in eeuwigheid.

7. Met zijn mensen ging Hij mee;
Farao wierp Hij in zee.
Want zijn liefde blijft altijd,
Hij is trouw in eeuwigheid.

8. Heel de reis door de woestijn
wilde Hij hun herder zijn.
Want zijn liefde blijft altijd,
Hij is trouw in eeuwigheid.

9. Koningen met grote macht
heeft Hij voor hen omgebracht.
Want zijn liefde blijft altijd,
Hij is trouw in eeuwigheid.

10. Israël kreeg uit zijn hand
blijvend het beloofde land.
Want zijn liefde blijft altijd,
Hij is trouw in eeuwigheid.

11. Steeds heeft Hij aan ons gedacht,
ons bevrijd en hulp gebracht.
Want zijn liefde blijft altijd,
Hij is trouw in eeuwigheid.

12. Prijs Hem die elk schepsel voedt.
Hij is hoog en groot en goed!
Want zijn liefde blijft altijd,
Hij is trouw in eeuwigheid.

© 2016 Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden