Tags

,

1. Help HEER, de liefde en de trouw ontbreken!
Oprechte mensen zijn een zeldzaamheid.
Het is normaal om leugentaal te spreken
en gladde praatjes worden grif verspreid.

2. HEER, wil die gladde lui de mond toch snoeren!
Ze zeggen pochend en vol eigenwaan:
‘Wij winnen door het hoogste woord te voeren.
Wij zijn de sterkste, niemand kan ons aan.’

3. ‘Hoor hoe de kreten van de armen klinken!
Nu sta Ik op en red wie onrecht lijdt.’
Zo spreekt de HEER. Als zuiver zilver blinken
zijn woorden in een trouweloze tijd.

4. Laat leugenaars het laatste woord niet krijgen.
Behoed uw volk, houd uw belofte, HEER!
Aan alle kanten zie ik schurken dreigen;
verdorvenheid verbreidt zich meer en meer.

Tekst: Adriaan Molenaar

© 2016 Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden