Tags

,

1. Zing halleluja! Loof de HEER;
jij die de HEER dient, geef Hem eer.
Laat alles wat bestaat Hem prijzen,
op dit moment en voor altijd.
Van oost tot west, ja wereldwijd
moet iedereen Hem eer bewijzen.

2. Wie is er aan de HEER gelijk?
Ver boven ieder wereldrijk
troont onze God, Hij is verheven.
Maar ook al woont Hij nog zo hoog,
Hij houdt de mensen in het oog
die op de lage aarde leven.

3. Wie roemloos in de modder ligt
wordt door de HEER weer opgericht.
Wie arm is, komt dat lot te boven.
Wie kinderloosheid droeg als last
wordt met een groot gezin verrast.
Zo is de HEER; elk moet Hem loven!

© 2016 Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden