Tags

,

Een paar weken geleden, een klein berichtje net voor de vakantie. Ik heb er weinig mensen over gehoord. Maar toch… iets dat de tijd tekent waarin wij leven. Waar ik het over heb? De gemeenteraad heeft het ambtsgebed afgeschaft. Goede kans dat u het niet eens wist, maar vergaderingen van de gemeenteraad werden tot nu toe altijd door de burgemeester geopend met een kort gebed. Een oude traditie die nu is beëindigd.
De tekst van het ambtsgebed luidde als volgt: ‘Almachtige God, wij zijn deze dag bijeengekomen als bestuur van onze gemeente om de taken te verrichten die ons zijn toevertrouwd. Wij bidden dat ons wijsheid, bedachtzaamheid en besluitvaardigheid gegeven mag worden, ter bevordering van het welzijn van Westland en haar inwoners. Amen.’ U ziet, het is zo algemeen geformuleerd dat elke katholiek, protestant of moslim er achter kan staan.
Waarom dan toch afgeschaft? Daar zijn verschillende redenen voor te noemen. Peter Duijsens (WV) zei volgens de WOS: “Wat heeft het nou voor zin om eerst God aan te roepen en te danken en elkaar daarna de huid vol te schelden?” Dat past inderdaad niet bij elkaar. Maar zou het dan niet beter zijn om te stoppen met schelden in plaats van met bidden…? De voornaamste reden voor afschaffing is echter dat een meerderheid in raad en samenleving, anders dan vroeger, geen God meer boven zich erkent.
Geloof kan nooit opgelegd worden, en zo’n voorgeschreven ambtsgebed heeft daar toch net iets teveel van. Daarom is het een begrijpelijk besluit in de huidige omstandigheden. Maar toch blijf ik het jammer vinden. Wijst zo’n gebed niet op de verantwoordelijkheid die je hebt als raadslid? Moet wijsheid en inspiratie je ten diepste niet gegeven worden? Laat laat ieder die daar wél in gelooft, nu vooral een positieve insteek kiezen. Als de gemeenteraad niet meer bidt, laten wij dan maar voor hen bidden! Persoonlijk en in de kerk – ik noem ze daar regelmatig. Onze raadsleden kunnen het gebruiken!