Tags

Quizzen lijken in de mode in Poeldijk! Toen ik het programmaboekje doorbladerde van ‘Rondje Poeldijk’ zag ik er wel vier of vijf staan. Bij ‘Vrienden’, bij ‘De Luifel’, in mijn kerk een Bijbelquiz… De insteek is heel gevarieerd, de onderwerpen ook. Maar altijd gaat het erom de juiste antwoorden paraat te hebben. Dan kom je ver en val je in de prijzen.
Maar zijn de juiste antwoorden altijd het belangrijkste? In de Verenigde Staten heb je wel van die TV-dominees waarvan gezegd wordt ‘he has all the answers’ – ‘hij heeft overal een antwoord op’. Ja ja, denk ik dan, antwoorden genoeg, maar heeft hij ook de juiste vragen?
Misschien is vragen-stellen namelijk wel belangrijker dan veel weten. Hierover hoorde ik een aardige anekdote. Als een Nederlands kind thuiskomt van school, zullen zijn ouders al snel vragen ‘wat heb je geleerd vandaag?’ Als een Joods kind echter thuiskomt van school, is er goede kans dat pa of ma vraagt ‘En, heb je nog iets gevraagd vandaag?’ Want wie vragen stelt, kan wijs worden. Wie alles denkt te weten sluit zich echter juist af voor nieuwe dingen!
Sommige mensen associëren kerk of geloof al snel met ‘dogma’s’. Zeker weten hoe het zit, en niet openstaan voor gesprek of vragen. Maar is dat nu geloof? Volgens mij toch niet. In de kerk zijn we (hopelijk) niet de mensen die overal een antwoord op hebben. Geloven is geen ‘theorie van alles’. Quizvraag: wat is geloven dan wel? Het is een vast vertrouwen op Gods liefde, juist zónder dat je overal een antwoord op hebt! Meer een tocht dan een gearriveerd zijn. Maar in elk geval: ook niet tevreden zijn zonder antwoorden.
A.s. donderdag de Bijbelquiz in onze kerk. Een speurtocht door het invloedrijkste boek van de hele wereldgeschienis. Juiste antwoorden zijn mooi, maar de vragen op zich zijn ook al leuk en leerzaam genoeg. Kom maar meedoen! En rijzen er vragen, stel ze gerust…