Tags

Hoeveel wordt er in Poeldijk gelezen? Blijkbaar heel wat. Ons dorp telt niet één, niet twee, maar minstens drie bibliotheken, zo merkte ik onlangs. Als eerste denkt u natuurlijk aan de officiële bibliotheek in De Leuningjes. Maar wie door de Voorstraat wandelt, treft in de buurt van hotel ‘Saint Vincent’ nog een bibliotheek aan! En dat niet alleen, vlakbij de Action is er nog één te vinden. Het zou zelfs kunnen dat ons dorp er nog meer telt.
Hoe zit dit? Een bibliotheek zie je toch niet zomaar over het hoofd? En ze groeien toch ook niet zomaar ergens in een tuin? Wel, dat laatste is nog maar de vraag. Poeldijk blijkt namelijk aan te haken bij een landelijke en zelfs internationale trend, die van de mini-bibliotheken. Op steeds meer plekken zie je een soort kastjes in voortuinen staan of aan gevels hangen met daarin leesboeken. Iedereen die wil kan een boek lenen in ruil voor een ander boek. Soms zijn er nog wat andere regels, maar alles is op basis van vertrouwen.
Ik moet zeggen: een sympathiek initiatief! Hoeveel boeken heb ik niet in huis die ik waarschijnlijk nooit meer zal herlezen? Waarom ze dan niet ter beschikking stellen van anderen – niet alleen vrienden en familie, maar ook buren en onbekenden? Een statement tegen de wegwerpmaatschappij, en tegen het individualisme. Want het delen schept een band tussen mensen, tussen lezers. Zo zie ik ons dorp graag. Een plek waar mensen delen, waar ze hun geest verrijken met boeken, waar ze elkaar vertrouwen. Een goed teken dat er zulke mini-bibliotheekjes te ontdekken zijn!
Ik zat te peinzen of ik niet een Bijbel tussen de te lenen boeken moest leggen. Ik heb het niet gedaan. Waarom niet? Ik heb zelf geen tijd om een boek uit zo’n bibliotheekje te lezen. Alleen nemen zonder geven zou niet eerlijk zijn, maar: geven zonder nemen ook niet. Een gemeenschappelijk ding moet het zijn, niet iets om jouw boek(en) te dumpen.
Echter: áls iemand mij een goed boek wil aanraden, weet ik ook nog wel een aanrader. Drie maal raden welk boek…