Tags

Het zal niemand ontgaan zijn: de verkiezingen komen er weer aan. Campagnespotjes, debatten, politici die ineens van alles beloven… Alles bereidt zich voor op 15 maart, de dag van de waarheid. Er is reden voor zorg: zal er na de verkiezingen wel een regering gevormd kunnen worden, nu er zoveel partijen en partijtjes meedoen? Iets anders vind ik echter veel zorgelijker. De organisatie ‘Kerk in Actie’ maakte een analyse van verkiezingsprogramma’s en vond een duidelijke trend. Steeds minder gaat het bij partijen om het algemeen belang, en steeds meer wordt de nadruk gelegd op het eigen belang van de achterban.
Ik moet zeggen dat deze observatie heel herkenbaar is. Het duidelijkste voorbeeld is wel 50+. Zij gaan vooral voor de belangen van ouderen. Maar, vraag ik me af, hebben ze ook een visie voor onze samenleving als geheel? Ik denk aan Denk (sorry voor de woordspeling), de partij die een stem wil zijn voor veel allochtonen. Ik denk aan de PVV, die zich opwerpt als verdediger van ‘de autochtone Nederlander’. Ik denk aan de Partij voor de Dieren, die zich sterk maakt voor de belangen van de dieren – dat is dan tenminste geen eigenbelang; maar ik vraag me toch altijd af welke visie op de hypotheekrente of de zorg daaruit volgt… Partijen die staan voor het belang van één groep. Maar hoe kun je zo een land regeren? Een regering moet er immers zijn voor álle burgers! Of wordt het in ons land ‘ieder voor zich, en God voor ons allen’? Maar ik vrees dat waar het ‘ieder voor zich’ wordt, Gods bedoelingen ook niet veel kans hebben…
Ik vond in mijn Bijbel een stemadvies van de apostel Paulus. Hij zegt, weliswaar in iets ander verband: “Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander”. Dit lijken me wijze woorden als we de komende tijd mogen bepalen wie onze stem krijgt. Niet alleen de vraag stellen: wat levert het mij op? Maar ook vragen als: wat zal ons land als geheel vooruit helpen? Hoe pakt mijn stem uit voor anderen? Bent u rijk – verplaats u in iemand die weinig heeft; bent u op leeftijd, verplaats je in een jongere… Laat democratie niet een veredelde vorm zijn van ‘vechten voor je rechten’, maar een zoeken naar het algemeen belang!