Tags

Er wordt wel gezegd, iemand zei het onlangs nog, dat alles uiteindelijk draait om geld, seks en macht. Een nogal cynische blik op de wereld! Maar, moet ik zeggen, er zit wel wat in. Heel veel dingen die je waarneemt om je heen zijn zo te verklaren. Managers kunnen mooi praten over visie en missie van hun bedrijf, maar hun keuzes zijn gebaseerd op wat het oplevert. Politici die de mond vol hebben van het algemeen belang, maar intussen zelf ruimschoots de vruchten plukken van hun positie op het pluche. En ga zo maar door. Hoe meer je er op let, hoe meer het je opvalt.
Toch kan en wil ik niet in een wereld geloven waar geld, seks en macht de enige drijfveren zijn. Dan zouden mensen robots zijn, geprogrammeerd op optimalisatie van hun eigen voordeel. Als je zo denkt, sla je de dingen plat. Te plat! Je ziet het in positieve dingen: goedheid en opofferingsgezindheid waar er gelukkig ook heel wat van is in de wereld. Mensen die jarenlang een familielid opzoeken in het verpleeghuis, jongeren die spontaan een inzamelingsactie houden voor een zieke vriend. Hoe is dat te rijmen met bot eigenbelang? Je ziet het helaas ook in negatieve dingen. Mensen die elkaar vreselijke dingen aandoen. Niet alleen om er zelf beter van te worden, dat zou ‘logisch’ zijn. Maar juist in de compleet zinloze haat of wreedheid die zich soms openbaart, nergens om. Dat zou een op eigenbelang geprogrammeerde robot niet doen.
Maar een mens is geen robot! Een mens heeft een ziel, een dimensie méér. Een kern die weet van goed en kwaad, in plaats van eigenbelang en behoeftebevrediging alleen. Iets waarmee we zijn aangelegd op de ander, en bovenal op de Ander met een hoofdletter: God. Pas daarom maar op voor de mythe van geld, seks en macht. Als je door deze bril kijkt, kun je niets anders meer zien. Dan ga je er misschien nog naar leven. Dan mis je juist de dingen waar het echt om gaat!