Tags

Ik zie veel goeds om me heen als ik rondkijk. Van buren die elkaar helpen tot vrijwilligers bij De Zonnebloem, van mantelzorgers tot mensen die zich in het zweet werken voor de ‘Ride for the Roses’. Op allerlei terreinen kijken mensen naar elkaar om en zetten ze zich in. Geweldig!
De vorige keer dat ik schreef in dit blad had ik mijn donkere bril opgezet: wat is er veel onenigheid te zien en zich afzetten tegen anderen. Maar het is goed om, juist aan het begin van een nieuw jaar, eens de andere bril op te zetten: wat is er veel moois, wat is er veel medemenselijkheid te zien in de maatschappij! Als je het maar zien wilt.
Zag ik de vorige keer de schaduw van de boze rondwaren, gelukkig is er ook een andere kracht die in de maatschappij doorwerkt. Een kracht is het die maakt dat mensen nuttig willen zijn voor een ander. Een impuls die mensen collecte laat lopen ook al regent het, ze vrijwilliger maakt bij een taalcursus, of ze naar Delft of Den Haag laat rijden om bloed te doneren zonder dat ze er iets voor krijgen. Gelukkig is deze kracht er ook, en ik zie hier Gods Geest in. Hij is alom actief in de wereld, in gelovige en ongelovige mensen, in grote en kleine dingen. God laat deze wereld niet zomaar over aan het gestook van de boze! Hij biedt tegengas. Gods Geest geeft ongemerkt inspiratie en zet mensen in beweging.
Wij maken keuzes, en dat is onze eigen verantwoording. En tegelijk wordt er aan je getrokken, van twee kanten zelfs. De vraag voor het nieuwe jaar is: door welke impuls laten wij ons beïnvloeden? Kies je voor jezelf alleen, of laat je je in beweging zetten voor iets groters? Wat zou jij, wat zou u kunnen doen in dit nieuwe jaar? Ik hoop van harte dat er ook in 2018 weer veel goedheid en naastenliefde zal bloeien in Poeldijk en omstreken. Een gezegend jaar toegewenst!