Tags

Hier nogmaals het verhaal van een ‘protestantse heilige’, maar dan wel een heel andere dan de vorige keer. Degene over wie het nu gaat stierf niet een akelige marteldood, maar kreeg een praalgraf en een staatsbegrafenis! Ik heb het over William Wilberforce.
William werd in 1759 geboren in een rijk Engels gezin, en was al op zijn 21e lid van het parlement. Hij was algemeen bekend vanwege zijn scherpzinnigheid en debatteerkunst. In 1785 had hij een bekeringservaring, waardoor hij zijn leven aan God toewijdde. Hij vroeg zich af of hij nog wel in de politiek moest blijven met al haar gekonkel. Op advies van vrienden bleef hij echter, om dáár God en mensen te dienen.
William werd al snel een groot voorvechter van de afschaffing van de slavernij. In zijn dagboek schrijft hij dat hij dit ervoer als Gods speciale roeping voor hem. Hij organiseerde met anderen de eerste mensenrechtencampagne ter wereld, waarin bijvoorbeeld het plaatje van hiernaast werd ingezet. De Engelsen werden zelfs opgeroepen om af te zien van hun geliefde ‘cup of tea’ omdat die ongetwijfeld door slaven was geproduceerd!
William hield zich vooral bezig met de politieke strijd. Maar liefst 20 jaar moest hij strijden om alleen de hándel in slaven afgeschaft te zien. Maar nooit gaf hij op, want God had hem doen inzien dat het verkeerd is om een mens als een ding te behandelen. Een maand na zijn dood werd de slavernij helemaal afgeschaft. Zijn levenswerk was geslaagd! Hij is begraven in Westminster Abbey in Londen, bij andere beroemde Engelsen. In de film ‘Amazing Grace’ (2007) is zijn levensverhaal en strijd prachtig verbeeld.
Ook zo kun je een ‘heilige’ zijn, iemand die iets laat zien van God en zijn bedoelingen. Geloof is niet alleen iets diep in je hart, maar geeft ook motivatie om onrecht te lijf te gaan. Jezus volgen geeft kracht om vol te houden voor iets waar je zelf niet beter van wordt. Ik hoop van harte dat er ook vandaag de dag zulke gelovigen opstaan!