Tags

, , , ,

Uit de Bijbel is gelezen: Prediker 4:9-12 en 1 Johannes 4:7-21

Bruidspaar Ramon en Sofie, familieleden en vrienden, gemeente van Jezus Christus,

[intro]
wat is het mooi om vandaag deze feestdag samen te beleven. Te zien hoeveel jullie van elkaar houden, te beleven dat jullie elkaar trouw beloven, en dat samen te vieren. Het kan niet anders of er heerst blijdschap vandaag, en dankbaarheid. Je kunt het gewoon zien en voelen, nu we hier samen zijn, ieder in zijn mooiste kleding en kapsel. Een feestdag!
Ik persoonlijk vind het ook erg mooi dat ik jullie huwelijksdienst mag leiden. Ramon, jou heb ik mogen dopen hier in de kerk, een aantal jaar geleden. Je hebt belijdeniscatechese bij me gevolgd. Met jou, Sofie, erbij, waren jullie vaak bij ons thuis te gast, met nog enkele anderen, voor de Bijbel Beter begrijpen-kring. De tienerclubleiding met Janneke schept natuurlijk ook een band. En juist daarom is het zo bijzonder, dat twee mensen die je goed kent, ja gaan zeggen, en dat ik de dienst mag leiden. Daar ben ik blij en vereerd mee!
Zo zijn we hier vanmiddag in de kerk. En dan zou het niet goed zijn om alleen maar te roepen hoe mooi het allemaal wel is, of te spreken over wat jullie waarderen in elkaar. Jullie evertelden het me: oprechtheid en humor, en gedrevenheid, en nog meer. Maar jullie zijn hier bovenal gekomen om Gods zegen te vragen over jullie verbintenis, dat is een heel bewuste keuze van jullie samen. Om Hem te danken dat Hij jullie bij elkaar bracht, en ook om een stukje onderwijs vanuit de Bijbel mee te krijgen over huwelijk en relatie. Gods zegen, dat komt straks, als jullie hier voorin knielen. Hem danken dat hebben we al gedaan en doen we straks weer. Op dit moment mag ik jullie beiden, en u allemaal zoals u hier zit, iets meegeven vanuit Gods goede woord. Ik hoop dat u het meeneemt!
Waar ik het over wil hebben is dit. Wat is de basis voor een huwelijk, voor een goede relatie? Op welke basis moet je je huwelijk bouwen? Wat maakt het sterk? Een hoogst belangrijke vraag!
[pragmatische overwegingen voor huwelijk]
We lazen twee stukjes uit de Bijbel, die heel verschillend zijn. Ze dragen heel verschillende motieven aan om samen door het leven te willen gaan. Als eerste lazen we een stukje uit het Bijbelboek Prediker. De Prediker is een pragmatisch man, dat blijkt uit zijn hele geschrift. Ook uit het stukje dat we lazen blijkt deze instelling. Hij zegt: het is gewoon beter om samen te zijn dan alleen, om allerlei praktische redenen. Als je samen bent en de een struikelt, kan de ander je overeind helpen. Als je aangevallen word, sta je samen sterker. Als je samen slaapt, krijg je het minder snel koud… Allemaal waar natuurlijk.
Voor jullie, Ramon en Sofie, heeft het ook allerlei praktische voordelen dat je nu trouwt. Je hoeft niet meer zo veel te reizen om elkaar te zien. Het scheelt een heleboel drukte. Bellen en appen, wat tot nu toe belangrijk was om contact te houden, zal minder nodig zijn, want je ziet elkaar in ‘real life’, ‘s avonds in je eigen huis. Heerlijk is dat! Ja, samen-zijn heeft voordelen. Samen kun je een huis kopen, om maar wat te noemen – wat jullie dan ook gedaan hebben. Samen voor de tv hangen is is leuker dan alleen, en ga zo maar door. Praktische voordelen!

[liefde als basis voor huwelijk]
En toch… is dat nu waar het om gaat als je trouwt? Dat het gewoon allerlei praktische voordelen heeft om samen te zijn? Het ís wel zo, maar dat lijkt me geen goede basis om te trouwen! Stel je voor, dat iemand vraagt: waarom ben je getrouwd? En je zegt: om samen een hypotheek te kunnen krijgen, of: om het minder koud te hebben in bed… Dat zou wat zijn!
Nee, jullie trouwen om een heel andere reden, hoop ik, ja ik weet het eigenlijk wel zeker. Jullie trouwen uit liefde. Jullie houden van elkaar. Dát is de goede basis om een stel te vormen. En al die andere dingen, at is het mooie, die krijg je er ook nog bij. Maar die zijn niet de basis. Dat is liefde.
De vraag is dan alleen nog wel: wat voor liefde? Want liefde heb je in allerlei soorten en maten. Dat je vreselijk verliefd bent op elkaar, is dat een goede basis? Nee! Dat gevoel gaat over na een tijdje, en dan zal er toch iets anders voor in de plaats moeten zijn gekomen. Een ander soort liefde. Ook geen erotische aantrekkingskracht, maar een liefde die blijft als jullie allebei ooit oud en gerimpeld zijn. Wat voor liefde is de goede basis voor een huwelijk? De liefde zoals God die heeft, en zoals God die geeft. Dát is de beste basis!

[Gods liefde in het zenden van zijn Zoon]
Over die liefde spreekt het tweede Bijbelstukje dat we lazen. “Laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God”. God ís liefde, schrijft Johannes zelf. Hij laat zien wat echte liefde is, en wie bij Hem hoort leert die liefde!
Gods liefde, dat klinkt misschien heel verheven. Hoe zit dat? Johannes, die deze Bijbelwoorden schreef, zegt het zo: “hierin is de liefde van God geopenbaard, dat Hij zijn Zoon – Jezus – in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem”. Dit is de goede boodschap van het geloof in één zin samengevat. Wij mensen, u en ik en jullie, wij zijn Gods schepsels. Maar we hebben de band met Hem doorgebroken. We doen dingen die niet goed zijn, zonde noemt de Bijbel dat, en we laten ons niets aan Hem gelegen liggen. God, de hoogste rechter, zou ons moeten veroordelen! Maar nu is het wonder dat Hij van ons houdt! Hij wil ons niet niet veroordelen, maar redden, gelukkig maken. En daarom is Jezus gekomen. Jezus, niet zomaar een mens, maar de zoon van God – eigenlijk God zelf. Als wij niet naar God komen, komt Hij wel naar ons! Want Hij houdt van u en van jou. Jezus liet zien wie God is, en dat niet alleen. Hij heeft al het kwaad van alle mensen op zich genomen. Hij werd onschuldig veroordeeld en gedood aan het kruis. Zo droeg Hij de straf die wij met zijn allen verdienen. Zo maakt Hij het goed!

Dát is nu de liefde van God. Hij houdt van mensen, ondanks hun fouten. Hij wil ons redden, wat het ook mag kosten. Jezus wilde er zelfs zijn leven voor opgeven. Dát is goddelijke liefde. Onvoorwaardelijk, je hoeft die liefde niet te verdienen. Gévende liefde, God wordt er zelf niet beter van. Liefde, zelfs voor vijanden. Liefde die tot het uiterste gaat om de ander te winnen. Zo is de liefde van God. Dat is de goede boodschap, die hier in de kerk telkens klinkt, en die ik jou en u vandaag ook mag brengen: de grote, heilige God houdt van u! Niet om wie je bent, maar zelfs ondanks wie ik ben. Geloof je dat? Als je deze liefde beantwoordt, zal het je leven veranderen!

[liefhebben als hij]
Nu weer terug naar het huwelijk. De beste basis als je samen trouwt, is om van elkaar te houden met een zelfde liefde als God voor ons heeft. Dat jij, Ramon, zegt: ik wil Sofie gelukkig maken, en daar wil ik mezelf voor geven. Dat jij, Sofie, zegt: ik wil Ramon gelukkig maken, daar wil ik voor gaan, ook als het veel van mezelf kost. Dat jullie allebei zeggen: het gaat mij niet om wat ik eruit haal, uit onze relatie, maar om wat ik de ander kan geven. Ook als die ander niet altijd even liefdevol is, wil ik ervoor blijven gaan. Als jij een fout begaat, wil ik een nieuwe kans geven. Ik hou van jou, onvoorwaardelijk!
Dát is liefhebben zoals God het ons doet. En gelukkig is dat voor jullie minder moeilijk dat bij God. Hij heeft vijanden lief, en mensen die niets van Hem moeten hebben. Maar tussen jullie is er gelukkig al lang een band van liefde. Je hoeft geen vijand lief te hebben, of een vreemde, maar je geliefde! Je mag jezelf geven aan die ander die zich ook aan jou geeft vandaag. Jij, Ramon, aan Sofie, en Sofie, jij aan Ramon. Zo mag jullie relatie iets weerspiegelen van de band tussen God en zijn gemeente, zegt de Bijbel.

Het mooie is: als je allebei alles geeft, ontvang je ook allebei. Dan word je er niet armer van, maar juist rijker. Leven in liefde is een grote rijkdom. Maar… dat is niet waar je het om doet. Net zo min als je trouwt omdat het praktisch is, trouw je omdat het je zoveel liefde oplevert. Dat doet het wel, als het goed is! Maar je trouwt omdat je jezelf wilt geven, al jouw liefde voor hem of haar. Trouwen is niet niks, het is eigenlijk: jezelf uitleveren! Straks beloof je: ik zal altijd bij hem, bij haar blijven, zorgen, dienen, liefhebben… Wie zegt dat je dat kunt? Maar wie liefheeft belooft het met liefde!

[praktisch]
De beste basis voor ene huwelijk kun je niet zelf leggen. Je kunt ‘ja’ zeggen, dat gaan jullie zo doen, maar het waarmaken kan alleen door Gods kracht. Jullie willen ervoor gaan, levenslang, zo vertelden jullie me. Dat is een goed begin. En op dit moment is dat ook niet moeilijk. Maar wie weet wat voor moeilijkheden jullie nog zullen tegenkomen? Wie weet wat je de ander zult moeten vergeven? Je belooft iets dat eigenlijk te groot is! Maar God zij dank, Hij wil jullie zelf de kracht geven om je belofte waar te maken. De Heilige Geest wil jullie daarbij leiden en leren, bijstaan en steunen.
Dat kan soms heel praktisch zijn. Als er iets is tussen jullie, dat je het uitpraat. Dat je leert luisteren voor je spreekt. Dat je ‘sorry’ kunt zeggen, ook al voelt dat als een nederlaag. Het zijn allemaal dingen die je moet leren als je samen in één huis gaat wonen en alles deelt van dag tot dag. Dat zal moeten wennen, en ik denk dat dat bij jullie ook wel goed zal gaan.
Maar één ding is nog belangrijker: dat je zelf steeds leeft uit de liefde die God voor je heeft. Ondanks wie wij zo vaak zijn. Als je daaruit leeft, dan kún je liefhebben, ook al valt de ander soms tegen. Dan weet je: ik val ook zo vaak tegen, en toch schrijft Hij, met een hoofdletter, me niet af. Dan heb je een bron die nóóit opdroogt. Dan heb je de beste basis!

[Slot: drievoudig snoer]
Tenslotte: we begonnen bij Prediker, die pragmaticus. Hij zegt: twee zijn beter dan alleen, gewoon, om praktische redenen. Maar hij gaat nog een stapje verder, pragmatisch als hij is: drie is nog beter. “Een drievoudig snoer wordt niet snel gebroken”. Dat was waarschijnlijk een spreekwoord uit die tijd. Het is waar ook: als je drie touwen ineen vlecht, heb je een stevig koord. Met twee touwen lukt dat niet zo, die draaien weer uit elkaar. Drie is nog beter dan twee!
En weet je, onbewust zegt die pragmatische Prediker hier iets heel dieps. Twee mensen die elkaar liefhebben staan sterk. Maar weet je wat nog sterker is? Als je met zijn drieën bent. Jullie samen, levend in liefde voor elkaar, én God, uit wiens liefde jullie samen leven. Als het zó is, dan zullen jullie samen gezegend zijn. Dan mogen jullie, ook in jullie samen leven als eenheid, iets laten zien van Gods liefde. Moge het zo zijn!

Amen