Tags

, , ,

Uit de Bijbel is gelezen: 2 Kronieken 1:1-13 en Filippenzen 4:4-7

Gemeente van Jezus Christus, en vooral jullie, Bieke, Marit, Marjolijn en Sophie,

[intro: situatie van de tieners]
vandaag nemen jullie afscheid van de kindernevendienst. Maar dat niet alleen, dit is een tijd dat er heel veel dingen veranderen in jullie leven. Afscheid van groep 8, je gaat naar de middelbare school. Straks naar school in een andere plaats, afscheid van vriendinnen en de vertrouwde basisschool – en na de vakantie hopelijk een mooie nieuwe start. Als het leven een treinreis is, staan jullie deze zomer op het station om over te stappen op een andere trein. De basisschoollijn is bij het eindpunt aangekomen, en straks vertrekt de rit richting middelbare school-diploma.
Zo’n nieuwe stap kan spannend zijn. Ik weet niet precies hoe dat bij jullie is, maar ik vond het destijds toch best wel eng. Hoe is het op zo’n je nieuwe school? Zul je wel een leuke klas hebben? Is de lesstof niet te lastig? En ga zo maar door. Maar misschien hebben jullie daar helemaal geen last van, dat kan ook. Heb je er juist veel zin in, ben je er helemaal aan toe: nieuwe plek, meer zelfstandigheid, kans om te laten zien wat je kunt!
Nu lazen we zojuist uit de Bijbel. Daar staat een heel goede tip voor als je dingen toch wel spannend vindt. Er staat ‘wees over niets bezorgd, maar vraag God wat je nodig hebt’. Als je het spannend vindt mag je God vragen om je te helpen! Je mag bidden dat het allemaal goed gaat.
Maar wat nu als je niet bezorgd bent, als je er gewoon lekker voor gaat, voor die nieuwe school en alles? Heeft de Bijbel je dan niets te zeggen? Nou, ik denk het toch wel! God is niet alleen voor mensen die dingen moeilijk vinden. Bidden is niet alleen voor als er problemen zijn. Geloven is leven met Hem, elke dag, ook als je succes hebt! Luister maar.

[waar ga je voor?]
Er zitten hier vanmorgen heel wat kinderen in de kerk. Even een vraag voor jullie: wat wil je later worden? Weet je dat al? Later, als je groot bent, wat voor beroep je dan doet… dat lijkt nog heel ver weg. Maar voor de tieners die vandaag afscheid nemen is die vraag al een hele stap dichterbij. Wat voor schoolsoort je doet, bepaalt voor een flink deel wat je later kunt gaan doen en wat niet. Ik heb geen idee of jullie [tieners] al weten wat je wilt worden? Anders wordt het tijd om daar eens over na te denken.
Maar dat is best lastig. Dan is de vraag: Waar wil je voor gaan? Ga je voor een goed diploma, voor hoge cijfers? En dan? Ga je voor de beste baan die het meeste verdient? Wil je straks carrière maken? Is het je droom om bekend te zijn? Als je slim bent en vol zelfvertrouwen kun je een eind komen. Jullie lijken me mensen met veel mogelijkheden en talenten. Maar de vraag is: waar ga je voor? Dat geldt trouwens voor ons allemaal zoals we hier in de kerk zitten. Als je ouder bent ligt er al meer vast, maar waar droom je stiekem van? Status en succes misschien?
Of… misschien droom jij, of droomt u, helemaal niet van grote dingen. Hoop je maar gewoon dat het je lukt om je erdoor heen te slaan, door de middelbare school en door het leven. Als je minder zelfvertrouwen hebt, of ziet dat anderen meer getalenteerd zijn. Dan durf je niet zo groot te dromen, hoop je vooral erdoor te komen!

[stukje Salomo]275
Maar… wat is daar nu voor nodig, voor al die toekomstplannen, of je jezelf nu al aan de top ziet of niet? Daarvoor wil ik vanmorgen eens kijken naar koning Salomo. Kinderen, ik denk dat jullie vast wel eens van koning Salomo hebben gehoord, toch? Hij was de zoon van koning David, hij was een wijze en rijke koning. Dat moet wel heel bijzonder zijn, om koning te zijn! En dan krijgt hij ook nog iets heel bijzonders van de Here God. Hij zegt tegen koning Salomo: wat wil je hebben? Vraag het maar! Je mag alles vragen! Stel je voor, als je álles mag vragen… Wat voor iets zou jij kiezen?
Wat vraagt koning Salomo eigenlijk? Wat zou een koning willen hebben? Rijkdom misschien, of eer, of succes? Dat zou ik goed begrijpen, als Salomo dat zou vragen! Dat zou ik namelijk zelf ook graag willen, diep van binnen: rijk zijn en geëerd en succesvol. Misschien is dat ook wel waar jij of u voor gaat in het leven. Salomo vraagt het echter niet. Hij vraagt ook niet om overwinning, of om een lang leven – iets wat bijna iedereen toch wil hebben, zolang je zelf niet oud bent.
Maar wat vraagt Salomo dan? Weet je, hij staat ook aan het begin van iets nieuws, net als jullie. Hij is net koning geworden. Misschien vindt hij het ook wel spannend! Want wat vraagt Salomo: wijsheid om een goede koning te kunnen zijn! Salomo wil de hoogste opleiding doen. Hoger nog dan het VWO of gymnasium. Hij wil wijsheid van God leren! Daar vraagt hij om.

[niet voor je zelf, wat dan wel?]
Kijk, en dat is wat jullie ook mogen doen, en wij allemaal. Vragen om wijsheid bij God vandaan. Of je nu naar een nieuwe school gaat of niet, of je dingen moeilijk vindt of niet – dit kunnen we allemaal gebruiken. Wijsheid. Wat is dat eigenlijk, wijsheid? Wijsheid is iets anders dan slimheid. Misschien ben jij best slim, heb je goede hersens; misschien hebt u wel veel kennis – maar ben je dan wijs? Nee, dat hoeft niet. Wijsheid is dat je weet wat goed is om te doen. Dat je weet wat Gód wil. En dat je het niet alleen weet met je verstand, maar dat je het ook doet. Dat is wijsheid! Het mooie is, God wil ieder die het Hem vraagt wijs maken. Wat voor schoolsoort je ook doet. Dat belooft hij! Iedereen mag bij Hem de hoogste opleiding doen: om wijs te worden. Slimheid kan je zelfs in de weg staan!
Wijsheid. God wil die geven. En het begin van wijsheid is dat je niet voor jezelf gaat, en voor succes en geld en bekendheid. Je ziet het bij wat Salomo vraagt. Hij zegt eigenlijk: Heer, op deze plek waar ik nu ben wil ik het goed doen. Voor u, en voor anderen. Wijst u mij de weg! Kijk, dát is de goede instelling. Zeg hem dat maar na! Het mooie is, als je zo doet krijg je er vaak nog andere dingen bij ook. Salomo krijgt ook rijkdom en roem. Als je trouw Gods weg volgt, zorgt dat er vaak voor dat je ver komt. Maar als ‘ver komen’ je hoogste doel is, dán mis je het voornaamste! Dit geldt natuurlijk voor ons allemaal. Wat Jezus zegt, is zo waar: zoek éérst het koninkrijk van God, en al het andere ontvangt u erbij. Zoekt u, zoek jij, zoek ik eerst wat Hij wil? Dat is wijsheid!

[belang van bidden]
En daarom: bidden om wijsheid, dat is belangrijk, of je nu opziet tegen het begin van het schooljaar of er naar uitziet. Of misschien wel allebei tegelijk. Dan gaat het er wel om dat je dat ook echt dóet, elke dag bidden tot God. Niet alleen piekeren of dromen, maar je leven bij God brengen. Vrágen: help me! Leid me! Als je niet vraagt, krijg je ook weinig. Dat begrijpen de kinderen wel. Als je iets wilt hebben van je vader of moeder, dan moet je het aan ze vragen! Ja toch? En zo is het ook met onze hemelse Vader. Hij zegt: wie zoekt die vindt, en wie bidt die ontvangt. Bid maar ‘s morgens als je uit bed komt. Doe tussendoor een schietgebedje, zoals dat heet, als er iets is waar je mee zit. Loop ‘s avonds de dag door met God, dank voor het goede, bid voor het moeilijke, vraag vergeving voor het verkeerde. Of je bid is de voornaamste graadmeter voor of je echt gelooft! Laten we allemaal ons leven daar maar eens naast leggen!
Wat mag je dan aan God vragen? Of Hij wil helpen, zeker, en ook of hij jullie wijs wil maken om het goede te doen. Dat gaat gewoonlijk stapje voor stapje. Hij wil wijzen waar je voor moet gaan: populair zijn, of echte vrienden vinden? Hoeveel tijd voor je schoolwerk genoeg is. Later, wat voor vakken je kiest. Sorteer je voor op een baan die het beste betaalt, of is het wijzer om je talenten te volgen? Welke vervolgstudie later, of wat voor baan: je mag het allemaal zoeken met Hem erbij! Want wijsheid is gaan met Hem, gaan voor Hem, en niet voor jezelf.
Je zult zien, als je zo telkens bidt, dan doet dat wat. Paulus zegt het: ‘de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal u hart en gedachten in Christus Jezus bewaren’. Diep is dit! Paulus zeg niet: bid en het is allemaal opgelost, bid en je weg is helder… Nee, Hij zegt: bid, en dan komt er vrede. Vrede in je hart, rust, kalmte. Maar ook: vrede in je gedachten – daar lezen we snel overheen. Vrede in je gedachten: dat je helder kan denken, weet wat je moet doen of kiezen. Zou dat niet die wijsheid zijn waar we het over hadden? Gods vrede van binnen is niet een eindpunt, maar een beginpunt. Een basis waardoor je de wijze weg kunt kiezen.
Doen hoor, bidden! En niet alleen om dingen of oplossingen, maar op wijsheid. God wil die geven!

[slot]
Ga zo maar op weg. Jullie naar de nieuwe school, en wij allemaal, wat onze plek ook mag zijn. Ga met God. Ga, tenslotte, zo achter Jezus aan. Hij is het die net deed als Salomo: hij vroeg niets voor zichzelf, Hij ging niet voor eigen roem of eer of veiligheid. Hij wilde helemaal de wil doen van zijn Vader. Hij wilde alles geven om ons vrij te kopen. Wat was zijn weg niet moeilijk! Hij ging, tot aan het kruis. Hij is de wijsheid in eigen persoon. En Hij wil ons wijsheid geven.
Hij weet hoe we maar al te vaak tóch gefocust zijn op eigen succes en status, rijkdom en roem, en onze Vader in de hemel vergeten. En het wonder: Hij wil dat alles verzoenen. Meenemen zijn graf in. Hij wil ons laten opstaan in een leven met Hem, telkens weer. Zijn Geest wijst de weg die we mogen volgen.
Laten wij dan Hem volgen, dán zullen we goed uitkomen. Laten we bidden om wijsheid, allemaal, wie we ook zijn. En als er dingen op ons pad zijn die moeilijk zijn of die we spannend vinden, bid dan zeker! Leg het neer bij Hem, dan kun je het loslaten. ‘Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt, en dank hem in al uw gebeden. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren’.
Amen