Tags

, , ,

Jongens en meisjes, ouders, gemeenteleden,

[intro: de steen die er staat]
Levi loopt met zijn moeder door het Joodse land. Ze lopen op een landweg, met aan beide kanten akkers met graan er op. De zon schijnt, het is een mooie zomerdag. Levi is met zijn moeder onderweg naar Mispa, het stadje waar zijn opa en oma wonen. hij ziet ernaar uit om ze weer te zien! Terwijl ze zo onderweg zijn, ziet Levi iets. Hij ziet een grote steen langs de weg. En niet zomaar een steen die daar ligt, maar een grote steen die rechtop staat en omhoog wijst. De steen is wel zo hoog als Levi’s moeder. Waarom zou die steen daar zo staan? Levi vraagt het meteen. “Mama, wat is dat voor een steen?” Zijn moeder weet het wel. “Dat is de steen ‘Eben haëzer’. Die is daar vroeger neergezet, toen opa nog klein was”. Eben haëzer? Wat een vreemde naam, denkt Levi. “Mama, wat is eben haëzer? En waarom is die steen daar dan neergezet?” “Ja, dat is een heel verhaal, jongen. Opa kan je er straks alles van vertellen, want die heeft het meegemaakt. ‘Eben haëzer’ betekent: steen van hulp. Want hier, op deze plek, heeft God, de Heer, ons volk geholpen. Die steen is een herinnering aan Gods hulp. Vraag maar aan opa.”
Maar Levi heeft helemaal geen zin om te wachten tot ze bij opa en oma zijn! “Wat is er dan gebeurd, mama? Hoe heeft God dan geholpen?” “Nou, vooruit”, zegt Levi’s moeder. En ze vertelt, terwijl ze samen verder lopen. Ze vertelt het verhaal dat wij zojuist uit de Bijbel gelezen hebben. Luister maar!

[het verhaal van toen]
Eens ging het slecht met het volk Israël. Er was een ander volk, de Filistijnen, dat de baas over hen speelde. Wel 20 jaar lang! De mensen van Israël hadden geprobeerd tegen ze te vechten, Maar dat was mislukt. Veel mannen van Israël waren gestorven in de strijd. Nu zijn de Filistijnen de baas. Er is ellende in Israël. De mensen weten niet wat ze er nog aan kunnen doen. Of nee! Eén ding kunnen ze doen. Ze bidden tot de Heer. “Heer, help ons toch! Bevrijd ons van die nare vijanden. Ze onderdrukken ons!” En wat denken jullie? Zou de Heer daarnaar luisteren? Zou hij hen helpen?
Nou, niet meteen! Want het is niet voor niets dat het slecht gaat met Israël. Veel mensen zijn de Heer bijna vergeten. Ze vereren ook andere goden, en ze doen dingen die God niet goed vindt. Zou hij hen dan zomaar helpen? De profeet Samuël zegt ‘ga eerst je leven maar eens veranderen! Doe je godenbeelden weg, dien de Heer alleen. Luister naar Hem. Dán zal Hij je helpen!’
En… de mensen luisteren. Ze veranderen hun leven. Ze komen bij elkaar om tot God te bidden, en om te zeggen dat ze spijt hebben. Nú zal God ze toch wel helpen? Nu zal het vast goed met ze gaan! Maar… Het lijkt juist slechter gaan. De Filistijnen, die onderdrukkers, ze horen dat de mensen van Israël samen zijn gekomen. En ze denken meteen: die willen vast in opstand komen! Daarom komen ze met een heel leger, om te laten zien wie de baas is. Wat moeten de mensen van Israël nu? Zij hebben geen goede wapens zoals de Filistijnen. Ze waren niet bij elkaar gekomen om te vechten, maar om te bidden! Daarom zeggen ze tegen Samuel: vraag of de Heer ons helpt, anders zijn we verloren.
En wat gebeurt er? Terwijl de Israëlieten nog bezig zijn om hooivorken en knuppels te zoeken om terug te vechten, verandert het weer. De lucht wordt donker. Het gaat onweren. En niet zomaar! Een vreselijk onweer. Zo erg, dat het leger van de Filistijnen bang wordt. De mensen van Israël kunnen ze zo wegjagen. Ze zijn gered! De Heer heeft geholpen.
“En daarom”, zegt Levi’s moeder, “daarom staat die steen hier. Die heeft Samuël neer laten zetten. als herinnering hoe de Heer heeft geholpen”.

[helpt God nog steeds?]
Leven hier vind het een spannend verhaal. Daar moet hij straks opa meer over vragen! Die heeft vast mee gevochten toen! Maar Levi heeft aan zijn moeder ook nog een vraag. “Mama, kan de Heer nog steeds zo helpen?” ” Jazeker” zegt zijn moeder. “God is nog steeds dezelfde! als wij eerbied voor de Heer hebben, en doen wat hij wil, dan zal hij ons nog steeds helpen. Want Hij is onze God. Die steen is niet alleen voor vroeger, maar ook voor nu!”
En weten jullie, dat is nog steeds zo. als wij problemen hebben of moeilijke dingen, dan mag je tot God bidden. Dan mag je hem om hulp vragen. als er iemand ziek is, of als klasgenoten vervelend doen, of gewoon als je het moeilijk vindt op school. De Heer helpt, zeker weten! Maar… Dan moeten wij hem niet vergeten, en geen verkeerde dingen doen. Anders zal je gebed weinig helpen. Dat werkt bij onze hemelse Vader net zo als bij een gewone vader of moeder. Stel je voor bijvoorbeeld dat je nooit met ze praat, en alleen naar je vader toe komt om iets te vragen dat je wilt hebben! Of stel je voor dat je allerlei dingen doet die je moeder niet goed vindt, en dan haar vervolgens vraagt of ze je ergens mee wil helpen. Zou dat werken? Ik denk het niet! Net zo werkt het bij God. als je niks met Hem hebt, dan zal het weinig uitwerken als je toch eens een keer bidt! Maar je probeert te doen wat de Heer zegt, als je Hem elke dag dankt voor wat Hij geeft, als Hij belangrijk voor je is… ja, dan kun je vol vertrouwen alles aan hem vragen. Want God is dezelfde als toen! Hij helpt.

[hoe God helpt in Jezus]
Nu wel even een stukje verdieping, ook voor de grote mensen hier. Want nu zou je kunnen denken: als ik maar goed leef en geloof, dan helpt de Heer mij. Maar… geloof is geen tovermiddel, en Het is ook geen kwestie van verdienen uiteindelijk. Dit Bijbelstukje laat juist wat anders zien: dat je bij God altijd opnieuw mag beginnen, ook als je verkeerd zit. Dat is de goede boodschap van de Bijbel! Dat is waar Jezus voor heeft gezorgd. Wij hoeven het niet te verdienen bij God, Jezus heeft alles voor ons verdiend. Hij heeft zelfs zijn leven gegeven, om al onze verkeerde dingen weg te doen. Hij maakt dat wij opnieuw kunnen beginnen met God. De Heer heeft geholpen – eerst en vooral toen Jezus kwam.
Daar mag je op vertrouwen, vast en zeker. En dan is geloven niet een middel om iets gedaan te krijgen van God, geloven ís leven met God – door Jezus. En ja, dan krijg je veel! Gods liefde elke dag. De belofte van eeuwig leven. Uitzicht op een toekomst waar hij alles goed zal maken. Aanwijzingen om een goed leven te leiden. En, zoals dit Bijbelstukje laat zien: hulp als je in nood tot Hem roept.
Kinderen, ik geloof dat jullie vaak veel beter zijn in geloven dan grote mensen: gewoon je nood bij God brengen, en vertrouwen dat Hij zal helpen. Doe dat maar, telkens weer, en ook als je volwassen bent. Dan zul je merken dat Hij nog altijd helpt als je met Hem leeft!

[gedenk in jouw leven]
En dan, tenslotte, dan mogen we ook telkens terugdenken. Het is belangrijk dat wij bedenken wat de Heer allemaal voor ons heeft gedaan. Hoe hij heeft geholpen. Dat hebben de mensen ook gedaan die jullie school hebben opgericht. Ze wilden een christelijke school beginnen, en dat was toen best moeilijk. Want ze moesten alles zelf betalen. Weet je hoe duur dat is, een school! Dus de mensen toen hebben zeker veel om Gods hulp gevraagd – en de Heer heeft ze geholpen. Daarom heet jullie school ‘Eben Haëzer’ – als herinnering aan Gods hulp.
Net zo mogen wij eraan denken wat de Heer ons geeft. Aan die keren dat je Hem om hulp vroeg, en Hij heeft geholpen. Vertel dat maar aan elkaar. Schrijf het ergens op. Vergeet het niet! Maar denk ook aan al die keren dat Hij goede dingen geeft waar je niet eens om gebeden had. En beperk je niet tot je eigen leven. Blijf altijd denken aan wat de Heer heeft gedaan. Eens in Israël, en later ook toen Jezus kwam. Vergeet het nooit, hoe Hij zijn leven gaf voor ons! Dat is het grootste wonder, en de grootste redding. Dat Hij ons bij de Vader wil brengen. Daar denken we hier in de kerk elke week aan, wees elke zondag welkom hier, niet alleen vandaag!
Eben Haëzer. ‘Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen’ betekent het heel letterlijk, het staat op de steen in jullie school, en dus ook voorop het liturgieblad. ‘Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen’. ‘Toe hiertoe en niet verder’ zeggen ze wel eens. Maar dat geldt niet bij God. We mogen zeggen, vol vertrouwen: tot hiertoe… en dan ook verder. De Heer helpt, want Hij is nog altijd dezelfde!
Amen