Tags

,

Uit de Bijbel is gelezen: Jeremia 2:1-19, en Openbaringen 2:4-5

Gemeente van Jezus Christus,

1. [Intro]
o Vorige wk, startzondag: ‘vast voedsel [werk uit]. Daarom:
o Vandaag begin serie uit Jeremia. Tot kerst. Dat is best wel vast voedsel, geen zoete babyhap. Zitten harde stukken in…
o Jeremia zwaar, heftig. Wat we hoorden: zware. (vvlg H2 ng erger – heftige beelden ‘je bent een hoer’) Wat moet je ermee?
o Vooral nogal vaak in Jer.: over Gods toorn, ondergang, oordeel. Tja….? Wil je niet horen.
o En: is dat niet OT-isch? Pas op: geen onderscheid tussen de God v OT en NT – dezelfde
o Verrassing misschien: wil t hebben over Gods liefde! Vanuit Jeremia

2. [Uitleggen: Gods woede is gekwetste liefde]
o Jer. 2 ís heftige aanklacht. Redenen schetsen. Context: tijd v koning Josia. Tempel en stad gereinigd v afgoden. 2 kon: verbazend hoeveel! En: onrecht
o Nu dus: aanklacht v God. Maar: niet ‘juridische aanklacht’ om te veroordelen, straf op te kunnen leggen. Nee, aanklacht met nadruk op klacht
o Gekwetste liefde spreekt eruit. Vs. 2, 5 (lees voor). God hóudt van Israel. Dat is duidelijk. Maar… God is op hart getrapt. Dáárom stuurt de Heer Jeremia. Het gaat hem aan t hart!
o Belangrijk: dat we goed denken over Gods toorn en Gods liefde. Niet ‘twee kanten van God’, waarvan dan één heeft afgedaan, OT, of door Jezus gedragen. Nee, ten nauwste verbonden!
o “Liefde is eigenschap v God, woede is geen eigenschap van God maar een reactie”. Gods toorn = gekwetste liefde (Berkhof). Opgeroepen omdát God liefheeft, relatie begint, maar Hij wordt op hart getrapt. Gedumpt… Vs 7. VOORBEELD: stel je voor hoe jij…

3. [kern: Hem verlaten]
o Wat kwetste Hem dan? niet dat ze in Israël ‘zonden doen’. Is ook wel zo…. Maar daar gaat ’t niet om
o God gáf regels voor t leven als volk v God – op de Sinaï. Maar opvallend: dat juist niet genoemd bij beschrijving v woestijntocht
o Waar gaat t wel om: ‘Hem verlaten’, de stap ervoor. Is 1e gebod trouwens.
o De aanklacht in vers 5 (lees voor). Komt telkens terug: vers 11, vers 13, 17, 19 (ontrouw). God wil (toen en nu) geen mensen die braaf volgens de geboden leven, maar mensen die zijn liefde beantwoorden!
o Hij is boos, gekwetst, en wil tegelijk hen terug. Dáárom Jeremia. Anders had hij hen wel gewoon losgelaten, ergens anders opnieuw begonnen. Veroordeeld. Maar zó is God niet
o “Beter een struikelende gelovige dan een volmaakte farizeeër”. VOORBEELD: film ‘the prophet’ – best foute voorganger, maar toch met hart voor God. Beter dan een…

4. [beseffen wij Gods (verlangen naar) liefde?]
o En nu wij! Wij zijn Israël niet – vlg wk, Israëlzondag. Maar dit is niet alleen iets uit t OT
o Stukje Openbaringen. (lees voor). Is zélfde! Gelovigen in Jezus, christenen, kerk – kan t zelfde gebeuren. En dan exáct Gods zelfde klacht. Of Jezus, eigenlijk
o Dan komt t dichtbij. Niet hoe zit t met je geloof, of met je levenswandel. Maar: hoe zit t met de liefde?
o Nog niet eens: beantwoorden wij Gods liefde. Maar: beseffen wij Gods liefde. Is dat t woord dat verhouding Hem en u/mij/ons typeert?
o EERLIJK PERSOONLIJK: God zorgt voor mij – ja. God moet en wil ik dienen – ja. God houdt van mij, gepassioneerd? Tja… Je wéét Joh 3:16. (citeer). Maar abstract al snel.
o En gevolg: ook andersom niet veel liefde. Zou ik, zou u zeggen ‘ik houd heel veel van God’.
o VOORBEELD: filmpje Follow Me
o Boodschap van dit gedeelte: Gód zoekt liefde. Wij denken al snel: hij geeft liefde. Zeker! Gaf zijn Zoon, geeft ons “leven adem en alles’, maar ook: Hij zoekt liefde. Wonderlijk
o Als wij die niet beantwoorden: erg voor Hém. met eerbied gesproken…!

5. [Gevaar voor jezelf]
o Maar ook: voor jezelf. Voor Israël zelf toen, en ons nu. En nog niet eens omdat Gods woede dan opkomt, en ellende laat gebeuren. Daarover veel in vvlg Jer.
o Óók als dat (nog) niet gebeurt. Je verlaat de bron. Moet het elders vinden. Maar wat kan God vervangen? Je wordt er alleen slechter op. Citeer vs 8 slot, 11 slot.
o BEELD (vs 13): bron vs. waterkelder. Beeldend schilderen, tijd nemen
o Waar zoeken wij het bij? Waar zoek je je zekerheid, hulp, eigenwaarde? In wat je kan? Hebt? Connecties? Werk, geld? ‘lekke waterkelders’
o Gevolg: je komt droog te staan, verdort. Persoonlijk. En als kerk: kwijn je weg. Openb: ‘kandelaar wegnemen’ d.w.z. in de gemeente gaat t licht uit, lett/fig.
o Toen in Israël: zochten niet bij God – chaos en ellende. Zou nu anders werken?

6. [Oproep: besef Gods liefde, en heb Hem lief!]
o Indringende teksten die we lazen. Ongemakkelijk. En toch: uit liefde gesproken!
o God roept Israel toe: ik híeld en houd v jullie, waar ben je? Wat doe je jezelf aan?
o En ons: net zo. IK heb jou lief, waar is jouw liefde?
o Eerste nodig: Gods liefde beseffen. Dan toch eerst en vooral: kijk naar Jezus. Hoe hij zijn leven gaf aan t kruis. Overdenken. Hoe hij werd bespot, uitgelachen, gemarteld en vermoord. En dat alles omdat Hij ons, hij jou liefheeft. [ik zou t helemaal willen afschilderen, kan nu niet. Maar denk er alsjeblieft niet alleen met Goede Vrijdag aan, maar telkens]
o Muziek/liederen kunnen helpen. Mt. Pass: ‘aus liebe wil mein heiland sterben’. Of meer hedendaagse muziek, bv. Via Dolorosa.
o Besef toch echt: Hij, de Heer hóudt van ons. Hij wil ú, wil míj bij zich hebben, zegenen, ons als bruid hebben! Als ik op me laat inwerken… Verstand staat stil.
o En dan wij, wat is ons reactie? Hém liefhebben! Dat is t grote gebod. Dat is de kern van geloof. Niet ‘voor waar houden’ niet ‘goed leven’, maar ‘liefhebben’. Zeg maar in gebed: Here, ik heb ik lief. Ik houd van U. ‘mijn Jezus ik houd van u, want u hield van mij’
o En nee, niet gehele te vergelijken met liefde tussen man en vrouw. Is beeld. God is God, wij mensen. Niet ‘verliefd op God’, met eerbied gesproken
o Vs 19 zegt terecht: ‘ontzag’ – oude vert. ‘vreze’. Dat wil zeggen: liefdevol ontzag.
o En daaruit leven. Dan wil je doen wat Hij graag ziet – natuurlijk. Dan zoek je om dicht bij Hem te zijn – gebed, kerk, stille tijd… En dan zie je uit naar de dag dat je voor altijd bij Hem zult zijn!

7. [Slotje]
o Jeremia: profeet van Gods liefde… Gekwetste liefde, dat wel. Maar héél de Bijbel is getuigenis van de éne God, die van zijn volk houdt. Die de wereld liefheeft. Die houdt van u en van mij.
o Moet hij over ons ook klagen? Of mag hij zijn liefde aan ons kwijt? Ontvangt Hij die terug, uit uw hart en uit uw handen?
o Die vragen, die mogen we meenemen vanavond. Niet om ons schuldig te voelen, maar om Hem lief te hebben die ons liefheeft. Altijd, ja zelfs als wij dat niet doen.
o Hem zij de eer, amen