Tags

, , ,

Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters,

[intro: geloof dat bekend staat als regels etc]
‘Mag dat wel van God?’ Petra was naar het toilet geweest bij een bedrijfsuitje. Bij de deur van het toilet stond een schoteltje ‘gebruik WC 50 cent’. Maar Petra wist dat ze geen kleingeld had, dus ze liep zo maar door. Plotseling hoorde ze de stem van haar collega achter zich, die haar nogal eens plaagde met haar geloof. “Hé, mag dat wel van God? Zomaar doorlopen?”
Al te vaak bestaat het idee dat gelovig-zijn vooral betekent dat er dingen niet mogen van God, of juist moeten. Denk maar aan de tien geboden: tien keer ‘gij zult niet…’. Een christen mag geen seks voor het huwelijk, en mag niet scheiden, en moet heel veel films en boeken verkeerd vinden. Katholieke priesters mogen niet trouwen, en protestanten moen niet op zondag het gras maaien. Niet vloeken als je boos bent, wel naar de kerk moeten. Kortom: geloof, christen-zijn, dat is één en al onvrijheid. Beknelling en beklemming. Waarom zou een mens zo gek zijn om zichzelf dat aan te doen? Zo denken zogenaamd verlichte mensen in praatprogramma’s op TV.
Maar is dat geloof? Meer in het bijzonder: is dat waar geloven in Jezus op neerkomt? Of kan geloof in Hem een mens juist vrij maken?

[christen-zijn is géén geboden-kwestie, maar genade]
Het zit diep in ieder mens, het idee om goedkeuring te willen verdienen. Bij de mensen, maar ook bij God, als je in Hem gelooft. Als je van God weet, is het niet vreemd dat je probeert goed te leven. Goed te leven om Gods goedkeuring te verdienen. Dan wordt geloof inderdaad al snel een kwestie van de regels houden. Hij als de hoogste rechter, en jij probeert het goed te doen. Dit wel, en dat niet…
Maar nu is dat níet het geloof dat wij belijden. De hoge God is zoveel méér dan een beoordelaar! Hij is vol liefde en genade. Ondanks dat mensen veel doen wat Hij niet wil, schrijft Hij niemand af. Integendeel: Jezus kwam, om God en mensen weer bij elkaar te brengen. Jezus zegt: kom maar bij mij. Begin een nieuw leven, wat je ook verkeerd gedaan hebt!
Dat is wat de Bijbel nu ‘genade’ noemt: krijgen wat je niet verdient – Gods liefde en aanvaarding, en niet krijgen wat je wel verdient – veroordeling voor foute dingen. Genade – daar heeft Jezus voor gezorgd. En hoe krijg je dat? Door alleen maar op Hem te vertrouwen! God aanvaardt je, niet om dat je het zo goed doet allemaal, maar uit genade, om Jezus’ wil. Dan is geloven geen kwestie van regels houden, maar van leven uit Gods liefde.

[mag dan alles?]
Maar… dan rijst onvermijdelijk de vraag: mag dan alles maar? Als het ten diepste niet afhangt van wat ik doe, als God mij aanvaardt om Jezus’ wil, dan kun je er toch lekker op los leven? Die vraag kreeg Paulus al. Deze vraag is vanouds door katholieken aan de protestanten gesteld: maken jullie het niet héél makkelijk? Het doet er toch wel toe hoe je leeft?
Jazeker doet dat ertoe! Maar één ding is heel belangrijk: geloven is géén kwestie van leven volgens een set regels alleen. Daar heeft Jezus ons van bevrijd. Paulus zegt het: “Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen”. Wat bedoelt hij? Dat christen-zijn nóóit meer mag ontaarden tot een systeem van regels en geboden. En waarom niet? Omdat je dan niet begrepen hebt wat Jezus ons brengt. Hij maakt dat God voor ons een Vader mag zijn, onze liefdevolle en genadige Vader in de hemel. En natuurlijk wil je dan doen wat je vader vraagt en wil. Maar dat is niet de hoofdzaak. Je mag geloven dat je Vader van je houdt, altijd. Niet alleen als je braaf bent, maar echt altijd! Net zoals ik bij mijn zoontjes. Ook al doen ze soms dingen die ik niet wil.
Als geloof voor u alleen maar regels is, dan zie je God niet als Vader, maar als rechter, als beoordeler. Dan denk je dat Hij alleen u aanvaard als u het goed doet. Maar werkelijk, zo is God niet! Hij had er álles voor over om u en mij weer bij zich te krijgen. Zijn liefde gaat voorop, die ís niet te verdienen! Als je dat echt beseft, dan ben je vrij! Dan word je leven niet meer gedreven door dit moet wel en dat mag vast niet.
[leven door de Geest, concretiseren]
Maar hoe ziet je leven er dan uit? Paulus zegt: laat u leiden door de Geest. Dan komen we bij Pinksteren. God geeft ons niet een groot boek met wetten en regels, God geeft ons een gids. Een levende Gids, zijn Heilige Geest. Die wijst de weg!
Om even in dat beeld te blijven. Misschien staat er ergens een bord ‘verboden toegang’, terwijl het toch de kortste weg lijkt. Dan krijg je de neiging die weg toch maar te nemen. Of je luistert braaf en slaat af, maar je vraagt je af hoe je dan wél komt waar je wezen moet. Als je echter een gids bij je hebt, heb je al die problemen niet. Als je maar volgt, dan kom je vanzelf op de bestemming. Zonder dat je eigenlijk erg op alle verkeersborden hebt gelet.
Zó is het leven van een christen. We mogen elke dag bidden: Heer, wijs mij uw weg. (Doet u dat? Dagelijks?) En dan mogen we ook vertrouwen dat Gods Geest onze Gids zal zijn. We mogen ons laten leiden. We hoeven niet telkens gehaast de Bijbel door te bladeren: help, wat staat er hierover geschreven? We mogen zijn ingeving in ons hart volgen, want Hij transformeert u van binnenuit! We mogen vrij in de wereld staan. We hoeven niet doodsbang te zijn om fouten te maken. Nee, we mogen eenvoudig ons laten leiden door de Geest, onze Gids. Wat een vrijheid! Is dat niet geweldig?

[de verleiding van geboden houden]
En tegelijk is dit moeilijker dan het klinkt. Ik zal u zeggen: geloven als een reeks regels en wetten is makkelijker! Dan heb je tenminste heldere lijnen: dit moet je doen, altijd. En dat is verboden. Dan weet je waar je aan toe bent. Je laten leiden door de Geest is lastiger! Dan zijn er zeker regels, maar niet onbuigzaam als een stok. Dan blijken er uitzonderingen te zijn, en dan is elke situatie uniek. Dat is nu de vrijheid die God geeft. Maar dan moet je je werkelijk laten leiden door Hem. Je kunt het niet doen op eigen inzicht!
Geloof als een set regels is echt makkelijker, ook nog om een andere reden. Dan heb je je leven namelijk toch meer zélf in de hand. Als je maar binnen de lijntjes blijft, dan kun je verder doen wat je wilt. Een leven volgens wet en regel vraagt niet je héle leven! Geloven in Jezus echter eist je helemaal op. De leiding van de Geest kun je niet uitzetten!
En toch is dit de ware vrijheid: God als Vader kennen door Jezus, en je laten leiden door de Geest. Het is een spannende ontdekkingsreis, waarin je God en jezelf steeds meer leert kennen. Een levenslang groeiproces met vallen en opstaan. Maar het vallen is niet erg, en het opstaan, daar is Jezus expert in!

[slotje]
‘Mag dat wel van God?’ zo begon ik de overdenking. Daar is maar één goed antwoord op om als christen te geven: ‘ik mag alles. Maar… ik doe niet alles!’ Jezus heeft ons bevrijd, om in vrijheid voor God te leven. Voor anderen, betekent dat meestal. En het mooie: Hij wijst zelf de weg. De Geest is de Gids, bij een leven in vrijheid. Een leven achter Jezus aan.
Lof zij Christus in eeuwigheid!

Amen