Tags

, ,

Uit de Bijbel is gelezen: Genesis 3:1-7 en Lukas 3:23,38, 4:1-14a

DIENST MET DOVE MENSEN EN VERTALING IN GEBARENTAAL. Daarom soms wat eenvoudiger in verwoording.

Gemeente van Jezus Christus,

[Jezus als nieuwe Adam]
jullie kennen vast wel de films van James Bond, denk ik. Hij gaat op gevaarlijke missies en bestrijdt het kwaad. James Bond, agent nul-nul-zeven. Vanmorgen wil ik jullie voorstellen aan een andere man met een missie, iemand die het kwaad nog veel dieper bestrijdt. Agent nul-zeven-zeven. Weet je wie dat is? Het is Jezus Christus. Agent nul-zeven-zeven. Waarom ik hem zo noem? Luister maar!
We hoorden uit het Lukas-evangelie de stamboom van Jezus. De meeste namen sloegen we over, zoals u zelf meestal ook wel zult doen. Maar als je goed telt, staan er in die stamboom precies 77 namen. Dat is natuurlijk niet toevallig. Zeven is het getal van de volheid, en 77 dus nog meer. De stamboom begint met Adam, de eerste mens. Hij wordt genoemd ‘de zoon van God’. Maar Jezus, die is pas echt de zoon van God! Als je vorige week in de kerk was hier, heb je het gehoord. Jezus is net hiervoor gedoopt, en toen zei God ‘jij bent mijn geliefde zoon, in jou vindt ik vreugde’. Direct na deze woorden volgt de stamboom met 77 namen. Waarom staan die namen daar? Jezus, zo wil deze stamboom zeggen, is een soort nieuwe Adam. Bij Jezus is er een nieuwe start. Jezus gaat goedmaken wat er bij Adam fout ging! Hij is agent nul-zeven-zeven op missie!
Adam en zijn vrouw Eva lieten zich verleiden door de duivel. Maar Jezus, de nieuwe Adam, Híj liet zich niet verleiden toen de duivel hem op de proef stelde. Daar gaan we vanmorgen over horen! Over agent nul-zeven-zeven die het kwaad bestrijdt.

[de verleiding in het begin, en de gevolgen]
Eerst maar over hoe het fout ging in het begin. We hoorden het uit één van de eerste hoofdstukken van de Bijbel. Adam en Eva zijn nog niet zo lang op de wereld. Ze woonden in een prachtige tuin, het paradijs. Ze hadden het goed en God was dichtbij. Er was daar in het paradijs maar één regel. God had gezegd: je mag van alle bomen hier eten, behalve van één. Die is verboden. Als je daarvan eet, zul je sterven! Wel, dat kan toch niet zo moeilijk zijn om je aan die ene regel te houden?
Maar… ineens is daar een slang. Een pratende slang zelfs. Die slang is ten diepste de duivel, het kwade in eigen persoon. De duivel komt de mens verleiden. Hij praat slim en sluw, om te zorgen dat de eerste mensen bij God vandaan gaan. Hij zorgt dat ze God gaan wantrouwen. De duivel zegt: God wil niet dat jullie als Hem worden, daarom gaf Hij die regel! De duivel zorgt dat Adam en Eva hun eigen zin gaan doen. Hij zorgt dat ze dat éne doen wat God verboden had.
Het gevolg: alles gaat mis! Adam en Eva worden bang en verstoppen zich. God is boos op ze en stuurt ze weg uit het paradijs. En dat niet alleen: ze zullen sterven! De dood komt in de wereld. Uit de aarde groeit onkruid. Het leven is niet licht en mooi meer, maar zwaar en donker. Deze eerste misstap is het begin van een lange geschiedenis van ellende. De verbinding met God is gebroken, en daardoor gaat alles fout.

[de verleidingen nu nog steeds, en de gevolgen]
Zo ging het bij Adam en Eva. De duivel, de vijand van God en al het goede, liet ze verkeerd doen. Maar… zo gaat het nog steeds. De duivel probeert met ons hetzelfde. Hij verleidt ook nú nog mensen om kwaad te doen. Hij zaait twijfel aan Gods goede bedoelingen. Hij laat je denken: wil God ons geluk wel? – bij voorbeeld als er iets ergs gebeurt. Hij laat je denken: kun je Hem vertrouwen? Hij wakkert het verlangen aan in je hart naar dingen die God verboden heeft. Eva vond de vrucht er zo mooi uitzien. Net zo kan nú iets wat verkeerd is erg aantrekkelijk lijken. Van een snoepje pikken als kind tot ‘s avonds laat porno kijken als volwassene. Voor je het weet doe je zoiets. Maar zo raak je van God verwijderd. Zo gaat het licht uit je leven weg. Zulke dingen zijn vaak het begin van ellende.
De duivel wil zeker zijn dat we in het spoor gaan van onze eerste ouders. Hij wil ten koste van alles voorkomen dat we op God vertrouwen en doen wat Hij wil. Hij laat je twijfelen aan Gods, hij brengt je in verleiding om verkeerd te doen. En helaas, de duivel heeft heel veel succes. En de gevolgen zijn helaas hetzelfde als toen. Jij en ik raken God helemaal kwijt, en God is ons kwijt. Gods tegenstander lijkt de grote winnaar. Geen mens doet goed wat Adam en Eva fout deden, nee, we gaan in hetzelfde spoor! Kan dit ooit nog goedkomen?

[de verleiding voor Jezus]
Is er iemand opgewassen tegen de listen van de tegenstander? Niemand! Ik ga de fout in, en u, en jij, wij allemaal. Wij allemaal, behalve… behalve één iemand. Het is agent nul-zeven-zeven. Het is Jezus, de 77e nakomeling van Adam, de echte zoon van God. Hij komt op aarde om de duivel te verslaan.
De duivel ziet Jezus komen, en hij probeert ook Hem in de val te lokken. Als hij Jezus kan verleiden, heeft hij voorgoed gewonnen! Daarom komt hij met drie listige vragen. ‘Jij bent toch de Zoon van God? Maak dan van deze steen een brood, dan heb je te eten voor je honger!’ Maar Jezus zegt: nee! Ik vertrouw dat Gód voor mij zorgt, mijn Vader. Hij stuurde me de woestijn in, dan zal Hij ook wel zorgen dat ik niet omkom van de honger. Jezus twijfelt niet aan Gods trouw.
Dan zegt de duivel ‘ik maak je de machtigste man van de wereld, als je mij aanbidt’. Wat aantrekkelijk, álle macht en eer op aarde. Je hoeft alleen maar één ding te doen wat niet mag: de duivel vereren. Wat zou jij doen? Maar Jezus zegt: nee! Ik houd me aan Gods goede regels. Je mag alleen God aanbidden.
Tenslotte zegt de duivel: spring in de diepte! God heeft toch beloofd dat Hij je zal beschermen? Maar Jezus zegt: nee! Juist omdat ik weet dat God voor mij zorgt, hoef ik het niet uit te proberen.
Jezus houdt stand! De duivel verliest het van Jezus die de Bijbel kent. Jezus blijft gehoorzaam aan God, Hij blijft vertrouwen op God.

[Gevolgen]
Er is er één sterker dan de duivel met zijn listen. Agent nul-zeven-zeven, Jezus! De duivel kan het van Hem niet winnen. Voor het eerst is er iemand sterker dan hij! Wat een slecht nieuws voor hem, en… wat een gewéldig nieuws voor ons! Jezus is gekomen, om de duivel te verslaan. Hier in de woestijn verslaat Hij hem voor de eerste keer. Straks, als Hij zijn leven geeft aan het kruis, verslaat Hij de duivel helemaal. Toen dácht de duivel even dat hij gewonnen had – Jezus, zijn tegenstander, was dood, uitgeschakeld! Maar hij vergiste zich. vreselijk. Toen Jezus stierf, droeg Hij de dood die in de wereld was gekomen doordat Adam en Eva naar de slang geluisterd hadden. Toen Jezus stierf, droeg Hij de straf die de mensen verdienden omdat ze naar duivelse influisteringen hadden geluisterd. Jezus stierf, en daarna… daarna stond Jezus stond op uit het graf! Hij leeft, en de listen van de duivel zijn mislukt.
Maar dat niet alleen. Jezus maakt alles weer goed wat de duivel vernield heeft. De band met God was stuk, weet je nog? Maar iedereen die in Jezus gelooft, mag weer aan God verbonden zijn. Die mag een kind van God zijn, een zoon of dochter zoals Adam eens. Door de Heilige Geest geeft Jezus kracht aan wie bij Hem hoort. Hij maakt dat je niet telkens in de vele vallen van de duivel trapt, maar doet wat God zegt! Hij helpt je om op God te blijven vertrouwen, ook als het moeilijk is. Jezus maakt goed wat Adam en Eva, en wat wij allemaal verkeerd doen. Hij geeft een nieuw begin!

[Wat betekent dit voor ons]
Wat is dit een enorm goed nieuws voor ons allemaal! Is dit geen reden om heel blij te zijn? Ja, wees maar blij. Wees maar blij omdat Jezus de duivel heeft verslagen. Wees blij, omdat Hij het donker dat de duivel bracht weer licht maakt! Wees blij omdat Hij het weer goed maakt tussen ons en God. Jezus’ missie slaagt, en de plannen van de duivel mislukken.
We mogen geloven in het nieuwe begin dat Jezus brengt. Adam en Eva woonden in het paradijs, waar alles goed en mooi was. Ze konden er echter niet blijven, en nu zitten we in een wereld waar zoveel verkeerd is, waar de duivel in zijn handen wrijft en Gods plan mislukt lijkt. Maar Jezus heeft beloofd: ik maak álle dingen nieuw. Hij zal een nieuw paradijs brengen, een nieuwe hemel en aarde. Daar zal het goed zijn. Daar zal God bij de mensen wonen, dichtbij zijn zoals Hij eens in het paradijs was. Daar zal niemand kwaad doen, daar zijn alle gevolgen van de zonde voorbij. Daar zal geen duivel zijn de de dingen verziekt. En daar, daar mag ieder komen die nu op Jezus vertrouwt!

[Slot]
Vertrouw dan op Hem, en ga op zijn weg. Doe als Jezus: houd je aan wat God zegt, doe niet wat niet mag, en vertrouw dat God goed is en het goede voor je wil. Volg Jezus maar!
En tenslotte: blijf oppassen dat je niet in de vallen van de duivel trapt. Want Jezus heeft de duivel wel overwonnen, maar hij is nog niet compleet uitgeschakeld. Juist nu de duivel weet dat hij niet kan winnen, probeert hij nog kapot te maken wat hij kan. Dus blijf op je hoede! Houd je vast aan Gods woord en bid om de kracht die de Heilige Geest geeft. Uit jezelf kun je niet winnen, de duivel is veel te listig. Adam bezweek, en wij zijn niet beter. Maar houd hier aan vast: Jezus, agent nul-zeven-zeven, de nieuwe Adam, Híj heeft de duivel overwonnen. Hij laat ons op weg gaan naar een nieuw paradijs!

Amen