Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]
op sociale media zoals Twitter en Instagram hebben mensen ‘volgers’. Heel veel jongeren volgen bijvoorbeeld Enzo Knol op Youtube, of StukTV – of misschien zijn die al wel weer uit de mode tegenwoordig, geen idee… Maar hoe dan ook, volgers. Hoe meer volgers je hebt, hoe populairder en invloedrijker je bent. President Trump bijvoorbeeld, heeft bijna 60 miljoen mensen die hem volgen op Twitter. Dan ben je iemand! Hoewel… een behoorlijk deel van zijn volgers schijnt uit nep-accounts te bestaan, of uit slapende volgers. Slapende volgers? Ja dat kan op internet. Want wat houdt het helemaal in als je iemand volgt op social media? Niet zoveel. Dat je de berichten, of foto’s of video’s van die persoon ontvangt. Of je er verder iets mee doet, of je ze überhaupt bekijkt, laat staan je er door laat beïnvloeden, dat is nog helemaal niet gezegd!
Nu ging het in het Bijbelstukje dat we zojuist lazen, ook over volgen. Over Jezus volgen, om precies te zijn. Er komt een man naar Hem toe, die zegt ‘like’ – ‘ik wil u volgen!’. Niet op social media uiteraard, maar in real life. Tegen een ander zegt Jezus zelf: volg mij! Maar wat is dat eigenlijk, Jezus volgen? Hoe doe je dat? Waarom zou je dat willen? Is dat net zo makkelijk als op internet? Jezus volgen, dat is waar we het vanmorgen over gaan hebben.

[Jezus gaat op weg naar Jeruzalem]
Volgen, dat betekent letterlijk gewoon ‘achter iemand aan gaan’. Waar gaat Jezus dan heen? Waar kom je uit als je achter Hem aangaat? Het Bijbelgedeelte geeft daar een duidelijk antwoord op, in de allereerste zin. “Toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen, ging Hij vastberaden op weg naar Jeruzalem”. Ik zei het net al, dit is de eerste zondag van de lijdenstijd. We volgen Jezus de komende zondagen op zijn weg naar Jeruzalem, zijn weg naar het kruis. In het stukje dat we lazen begint die tocht van Jezus. Hij gaat op weg naar Jeruzalem. En dat, terwijl hij weet wat er daar met Hem zal gebeuren! Eerder in het hoofdstuk heeft Hij het al twee keer gezegd tegen zijn leerlingen: ‘Ik zal veel moeten lijden; Ik zal worden verworpen en gedood, en daarna zal ik opstaan uit de dood’. Stel je voor, kinderen – en volwassenen ook! Je weet dat ze je op een bepaalde plek kwaad willen doen, dat ze je daar zullen doodmaken als ze de kans krijgen. Zou je daarheen gaan? Ik zou er met een grote boog omheen gaan! Maar Jezus wéét dat Hij gedood zal worden in Jeruzalem, en toch gaat Hij vástberaden juist die kant op!
Waarom doet Hij dat? Opdat dit de weg van God is. Jezus zal juist door zijn lijden en sterven redding brengen voor de wereld. Het kwaad dat daar gebeurt, zal iets goeds uitwerken! Jezus zal weer opstaan en naar zijn Vader gaan. En dat niet alleen, iedereen die bij Hem hoort neemt Hij mee naar een nieuw leven! Als je Hem volgt, zul je uitkomen waar Hij uitkwam!

[Jezus volgen]
Ja, als je Hem volgt, daar gaat het over. In het begin van het Bijbelstukje horen we over Jezus, hoe Hij op weg gaat. Dan komt er een stukje over Samaritanen en vuur uit de hemel, dat sla ik nu over. En dan, aan het eind van het stukje dat we lazen, gaat het over Jezus volgen. Wat is dat nu eigenlijk, Jezus volgen? Speciaal voor de kinderen wil ik dat vanmorgen goed uitleggen. Anders kan het zo’n kerk-woord zijn wat je hoort, maar eigenlijk net niet helemaal vat.
Jezus volgen, wat is dat? Nou allereerst is dat gewoon letterlijk voor de mensen van toen ‘achter Jezus aanlopen’. Jezus had 12 leerlingen, die hem overal volgden, die de hele tijd met Hem meereisden. Als Jezus naar Jeruzalem gaat, dan gaan zij mee! Als Jezus tegen iemand zegt ‘volg mij’, dan bedoelt hij: ga met Mij mee, kom achter me aan! Als Jezus een tijdje later vlak bij Jeruzalem is, lezen we dat hele massa’s mensen hem volgen.
Maar nu is het zo, dat je ook tegenwoordig een volgeling van Jezus kunt zijn! Wat is dat dan? Je kunt natuurlijk niet letterlijk achter Jezus aanlopen, Hij is niet meer op aarde. Hoe kun je Hem dan volgen? Nou, Jezus volgen dat wil zeggen dat je figuurlijk de weg wilt gaan die hij gaat. Dat je net zo in het leven wilt staan als Hij. Jezus luisterde altijd naar zijn Vader – dat wil jij dan ook! Jezus keek om naar mensen die geen vrienden hadden – dat doe jij ook, als je Jezus volgt. Jezus hielp mensen – jij ook. Enzovoorts. Als je Jezus volgt, dan lees je zijn woorden in de Bijbel en wil je je daaraan houden. Je wilt zijn voorbeeld volgen, je wilt bij Hem horen. Je houdt van Hem. Weet je wanneer je een christen bent? Als je Jezus op deze manier volgt! De eerste christenen werden ‘mensen van de Weg’ genoemd. Welke weg? De weg achter Jezus aan!

[Jezus volgen: niet uit eigen kracht]400
Uit het Bijbelstukje voor vandaag kun je een heleboel leren over Jezus volgen, toen en nu. En het eerste dat we dan vandaag zien, is dat Jezus volgen niet alleen maar mooi en makkelijk is!
Dat zie je bij de eerste man die op Jezus afkomt. In vers 57 staat het zo: ‘terwijl ze hun weg vervolgden, zei iemand tegen Hem – tegen Jezus: ‘Ik zal u volgen waar u ook heengaan!’. Misschien lijkt u of lijk jij wel op deze man. Je hebt van Jezus gehoord, uit de Bijbel, in de kerk. Je hebt iets gezien van hoe Hij het leven van mensen verandert. Je vindt dat Hij heel goede dingen zegt. En je denkt: Ja, ik wil Hem wel volgen! Ik wil bij Jezus horen! Ik hoop dat je die keus zult maken als je dat nog niet hebt gedaan.
Die man komt dus naar Jezus: hier ben ik, ik wil U volgen. Nou, prachtig toch, zou je zeggen! Geweldig, kom er bij! Sluit je aan. Welkom! Maar… zo reageert Jezus niet. Hij houdt juist de boot een beetje af. Hij zegt ‘de vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar ik heb geen eigen plek om te slapen’. Met andere woorden: weet je het zeker?
Jezus volgen is niet alleen maar mooi, het gaat je ook wat kosten! Heel veel zelfs! Jezus volgen, het klinkt prachtig! Maar waar was Jezus ook al weer naar toe op weg, kinderen…? Naar Jeruzalem. Naar de dood! Als je bij Jezus wilt horen, kan dat je leven ook moeilijker maken! Geloven in Hem is niet alleen maar leuk. Soms moet je dan dingen doen waar je geen zin in hebt. Bijvoorbeeld ‘sorry’ zeggen. Soms lachen mensen misschien om je geloof. In andere landen kun je ervoor in de gevangenis komen. Jezus volgen kost veel!
En daarom: denk niet dat je dat wel even doet, Jezus volgen. Denk niet dat dat alleen een verrijking is voor je bestaan! Als je op die manier erin staat, kan ik wel voorspellen: dan haak je af na een tijdje. In eigen kracht kun je Jezus niet blijvend volgen. Hoe het dan wel kan? Niet als je jezelf aanmeldt, maar als je geroepen wordt. Als je Jezus’ stem zó hoort, dat je er niet meer onderuit kunt. Als Hij zelf je trekt met zijn Heilige Geest. Roept Jezus ook u en jou? Ik denk het wel! Maar heb je zijn roep al met kracht ervaren? Dat je de kosten kent, en tóch zegt: ja, U volg ik, Heer?

[Wat Jezus volgen kost]
‘Maar wat kost Jezus volgen dan?’ denk je misschien. Zo vreselijk is het toch niet om te geloven? Nee, sterker nog, het is het mooiste wat er is! Je krijgt álles: rust, vergeving, eeuwig leven! Maar… het kost je ook alles. Dat wil ik nog wat uitwerken, aan de hand van de drie mensen die Jezus tegenkomt. Jezus volgen kost je je zekerheid, je loyaliteit, en je prioriteit. Ik herhaal het: zekerheid, loyaliteit, prioriteit. Dat is niet niks! Weet je zeker dat het je dat waard is?
Bij de eerste man wijst Jezus erop dat hij geen eigen huis heeft. Geen zekerheid. Jezus en zijn leerlingen leiden een zwervend bestaan. Ze zoeken geen zekerheid in een huis of in geld, ze hebben geen vaste baan, geen pensioen of verzekering, ze leven van dag tot dag. Ze vertrouwen op God, niet op iets anders. Dát nu is precies wat elke volgeling van Jezus ook dient te doen. Je zekerheid in God zoeken, en bereid zijn om andere dingen los te laten als dat nodig is. Volg je Jezus, dan is Hij óók Heer over je geld en je huis en je carrière. Waar zoekt u zekerheid in? En jij? Als Jezus je zou roepen om je baan op te zeggen, of om je kapitaal in te zetten voor zijn koninkrijk – zou je het doen, zou je het durven? Jezus volgen staat haaks op aardse zekerheid.
Dan als tweede: Jezus volgen kan in conflict komen met andere loyaliteiten. Dat zie je bij de tweede man, die door Jezus geroepen wordt. ‘Volg mij!’ Maar de man zegt ‘Heer, sta me toe eerst mijn vader te begraven!’ Dat is toch niet zo’n vreemde vraag? Waarom mag dat niet van Jezus? Volgens sommige uitleggers is de vader van de man nog gewoon levend, en bedoelt hij: stráks wil ik U wel volgen, nu moet ik eerst voor mijn oude vader zorgen. Dat is toch een plicht, één van de tien geboden zelfs ‘heb eerbied voor je vader en moeder’? Volgens anderen roept Jezus werkelijk iemand wiens vader net gestorven was. Dan gaat de begrafenis toch voor? Zo zouden wij redeneren. Maar Jezus riep misschien wel met opzet juist deze man, om iets te laten zien. Dit namelijk: Jezus volgen kan tegen andere loyaliteiten in gaan. Het kan je van mensen vervreemden, zelfs van je familie. Heel wat christenen van vroeger en nu hebben het ervaren, hoe hun familie het niet begrijpt, hoe het zelfs vijandschap oproept en ruzie veroorzaakt als je echt Jezus wilt volgen. Sommige mensen hier weten er iets van. Het wil trouwens niet zeggen dat Jezus anti-familie is of zo. Tegen een ander zegt Hij misschien wel: wil je mij volgen? Begin dan maar met je oude vader wat vaker op te zoeken. En ook op die manier kan het je wat kosten.
En tenslotte, bij de derde man, de prioriteit, eigenlijk een variant van de vorige: ‘ik wil U volgen Heer, maar éérst wil ik afscheid nemen van mijn familie’. Ook niet vreemd toch? Maar Jezus kijkt erdoorheen. Hoeveel mensen zeggen niet: ik zal U volgen, maar éérst… Ja, wat eerst? Jezus volgen heeft de eerste prioriteit, al het andere komt daarna. Of is dat in uw of jouw leven toch anders? Ja, ik wil christen zijn, Jezus volgen, maar eerst… Wat staat er bij jou bovenaan?

[Is het zo erg?]
Jezus volgen vraagt alles, het is niet goedkoop, het is niet makkelijk. Tegelijk hangt er veel van je omstandigheden af. Dan hebben wij het hier vaak maar heel gemakkelijk. De mensen aan wie Lukas schreef, konden last krijgen met de Romeinse overheid. Christelijke voorgangers in bepaalde delen van India moeten voor hun leven vrezen en voor hun kinderen. Maar hier? Kinderen, wat denken jullie? Is het moeilijk om in ons land een christen te zijn, iemand die Jezus volgt? Valt wel mee toch volgens mij. Hier is vaak niet zo’n hoogspanning. Als volgeling van Jezus is Hij je in principe meer waard dan je geld of je baan. In principe ja, in de praktijk is er vaak geen tegenstelling. Als je moet kiezen, gaat Jezus volgen vóór een goede band met je familie – maar gelukkig hóef je meestal niet te kiezen.
En toch, het is goed te beseffen dat, als je christen wilt zijn, in principe al die keuzes al maakt. Als je nu Jezus gaat volgen, dat je daarmee zegt: als over een halve eeuw de christenen misschien een vervolgde minderheid zijn in land, dan ben ik bereid voor Hem de gevangenis in te gaan! Of misschien iets dichterbij: als ik mórgen merk dat Jezus iets moeilijks van me vraagt, dan ga ik het doen ook!
Maar ach, laten we niet focussen op eventuele moeilijkheden die het volgen van Jezus met zich mee kan brengen. Jezus zelf wijst ons een andere focus, kijk maar in de laatste zin. Als je gaat ploegen, zegt Hij, moet je vóóruit kijken. Dát is Jezus’ blikrichting: Hij wil het pad volgen dat de Vader hem wijst. Wij mogen zoeken welke weg de Heer óns wijst, hoe we ons kunnen inzetten voor zijn koninkrijk. Dát is waar het om gaat, niet hoe zwaar het is – dat kan per gelovige ook ongelooflijk verschillen. Kijk vooruit, net als Jezus – zie uit naar Gods koninkrijk en ga daarvoor!

[Slot: Jezus ging voor, droeg ons falen en geeft ons de Geest]300
Jezus richt vastberaden zijn blik op Jeruzalem. Vooruit! En o, wat zijn wij dan vaak slap daarin. Niet alleen in radicaliteit, in het durven opgeven van zekerheid en loyaliteit, in het stellen van de juiste prioriteit, maar ook in het vooruitkijken. Het gáán! Maar al te makkelijk staan we stil in het geloof, terwijl onze blik niet vooruit is gericht. Wat zijn wij…
Maar wacht! Laten we nu eens ophouden met naar onszelf te kijken. Laten we liever kijken naar Jezus. Hij ging de weg die de Vader wees. Hij gaf al het andere op, had geen andere focus dan dit: doen wat Hij moest doen, tot redding van Velen. Oók als Hij daarvoor naar Jeruzalem moet, óók als dat een weg is door dood en graf heen. Jezus ging de hele weg! Dat is nu juist waar ons komende zondag het Heilig Avondmaal op wijst: wat Jezus deed voor ons. De weg die Hij voor ons ging. Het gaat er niet in de eerste plaats op of wij Hem wel trouw volgen – daar is helaas genoeg op aan te merken. Nee, de hoofdzaak is dat Hij de weg wel ging, vooruitging tot het einde. En, zo mogen we geloven, dat was niet voor Hemzelf. Hij draagt ieder mee die bij Hem hoort, die zegt ‘ik wil U volgen’, maar die merkt dat het niet lukt. Hij draagt al ons falen en onze schuld mee, tot aan het kruis en tot in het graf. Hij gaat naar de Vader, en trekt ons naar zich toe.
Bij het Heilig Avondmaal geeft Hij ons versterking om de weg te gaan. En elke dag geeft Hij zijn Heilige Geest. We hoeven Jezus niet in eigen kracht te volgen! Nee, Hij wil zelf geven wat Hij vraagt. Dáárom heeft het zin jezelf een volgeling van Hem te noemen. Jezus roept: volg mij! Hij roept ook ons, ook u en jou. Durf je te komen? Durf je ook volgende week te komen, als zijn tafel klaarstaat? Kom, zegt Hij, ontvang mijn kracht om mij te volgen.
Laten we volgers van Jezus zijn, allemaal! Geen slapende volgers, zoals Trump er miljoenen heeft. Nee, laten we gelovig alles van Hem verwachten, en zó op weg gaan!

Amen