Tags

, , ,

Uit de Bijbel is gelezen: Jesaja 11:1-9 en Romeinen 5:12-19, beide uit de Bijbel in Gewone Taal

Gemeente van Jezus Christus,

[een nieuwe start: het visioen uit Jes 11]
wat een prachtig visioen ziet de profeet Jesaja voor zich! Wonderlijk is het: een wolf ziet hij spelen met een lammetje. In plaats van dat de woeste wolf het lammetje achtervolgt of opeet, in plaats van dat het lieve lammetje doodsbang in een hoekje kruipt, spélen ze samen! Alsof het roofdier een vriendelijke oom is, die met zijn kleine neefje ravot. Ziet u het voor u! Er is vrede overal waar Jesaja kijkt. Op de heuvelhelling lopen een koe en een beer bij elkaar, en een kalf is gras aan het eten samen met een leeuw. Een kind speelt langs de weg. Maar… iets verderop kruipt een slang. Pas op! zou je willen roepen. Maar ook dat hoeft niet: het kind heeft geen angst en de slang heeft geen haat. Hoe is het mogelijk! Hier is alles zo anders, alsof de wereld opnieuw is begonnen. Niet alleen de dieren, ook de mensen zijn veranderd. Geen mens doet meer kwaad, niemand sticht onheil, op heel Gods heilige berg.. Zou dit geen plek zijn waar u zou willen wonen, of jij?
Jesaja ziet een nieuwe start. Hij spreekt over een nieuwe koning uit het koningshuis van David, die zal regeren en deze tijd laat aanbreken. Het is wel duidelijk dat hij niet één van de koningen uit zijn eigen tijd bedoelde, die waren zo best niet. Kan überhaupt ooit een aardse koning zó’n wereld laten komen? Nee toch! Jesaja wijst ten diepste naar Jezus, de nakomeling van David eeuwen later. Dit visioen hoort bij Hem, van wie we nu de geboorte vieren. Jezus is die goede koning. Hij zal een nieuwe start geven, Hij brengt die wereld van vrede die Jesaja al ziet. Zou je daar soms niet naar verlangen?

[de noodzaak van een nieuwe start]
Ja, een nieuwe start. Misschien wel een complete reset voor heel de aarde – alles opnieuw opstarten! Zou er dan niet heel veel anders en beter kunnen? Er zijn genoeg dingen die mij laten verlangen naar een nieuwe start. Er is zoveel dat niet klopt in de wereld! Denk aan de ongelijke verdeling van rijkdom, tussen landen en ook binnen Nederland. De een heeft meer dan hij ooit kan uitgeven, de ander leeft op het bestaansminimum. Sterker nog, miljoenen mensen leven er ver ónder. Kan er voor hen geen nieuwe start komen?
Denk ook aan de oorlogen die zoveel levens vernielen, zoveel ellende aanrichten. De meeste strijd komt hier niet eens meer op het nieuws, omdat het ver weg is en al jaren aan de gang – maar denk niet dat er vrede op aarde is. Denk aan politici die niet te vertrouwen zijn, regeringen die vooral voor zichzelf zorgen. Kunnen we niet beter opnieuw beginnen?
Ach, en het is niet alleen in de grote wereld. In je eigen leven kan er ook genoeg zijn dat maakt dat je opnieuw zou willen beginnen. Een scheiding, of voortdurend ruzie; het gevoel dat je vastzit in je werk, of in je werkloosheid. Waar is de resetknop?
Ja, zelfs met de natuur, waar Jesaja zulke vredige beelden van ziet, gaat veel mis. Soorten sterven uit, de aarde warmt op, stikstof, CO2 en ga zo maar door… Wat kunnen de beelden die Jesaja ons voorhoudt er dan aanlokkelijk uitzien. Je vraagt je af: kan dat, kan er echt een nieuwe start komen? Kan alles veranderen ten goede? Kan God dat misschien geven? Kan Hij heel de wereld nieuw maken voor ons? Is daar uitzicht op?

[de zonde als dieperliggend probleem]
Nu vieren we vanavond Kerst. En dan is het antwoord: ja! Ja, God kan een nieuwe start geven, God wil een nieuwe start geven. Sterker nog, in Jezus’ komst met Kerst is Hij daar al mee begonnen! Hij is immers die nakomeling van David over wie Jesaja spreekt. Met zijn geboorte begint de verandering.
Echter, de nieuwe start die God geeft gaat anders dan wij misschien zouden hopen. Het is niet zo dat Jezus komt en dat dan de omstandigheden meteen veranderen. Dat de aarde weer groen wordt en alle dictators verdwijnen. Dat zou mooi zijn, maar dat is toch slechts symptoombestrijding. Jezus is gekomen om de onderliggende oorzaak aan te pakken van alles. En die oorzaak noemt de Bijbel: ‘zonde’. Daarvoor kwam Jezus, om dat aan te pakken.
He bah, denkt iemand misschien, is het kerstavond, net zo’n fijne kerstsfeer en liederen, en dan begint de dominee over zonde. Ja, toch wel! Want zoek je een nieuwe start, dan moet je het wel goed doen! Kom je in de garage omdat je auto zo rammelt, dan wil je ook niet dat de monteur het loszittende onderdeel even snel met wat duct-tape vastplakt. Nee, je wilt een blijvende oplossing!
En zo is het met Jezus’ komst. Hij gaat het onderliggende probleem aanpakken onder alles waar we tegenaan lopen. Dat probleem heet ‘zonde’. Of zoals de Bijbel in Gewone Taal het simpelweg zegt in het tweede stukje dat we lazen ‘wij doen verkeerde dingen’. Wij mensen maken de aarde kapot, en elkaar, en onszelf. Dat doen wíj! Als Jezus ons morgen een nieuwe wereld zou geven, zouden we die overmorgen alweer beginnen te slopen. Er zou wéér strijd komen, en bossen gekapt, en mensen die elkaar misbruiken… Met alleen een nieuwe wereld ben je er nog niet!

[voorbeeld]
Paulus wijst ons precies het probleem aan in het gedeelte dat we lazen. Sinds Adam, sinds er mensen zijn, doen ze verkeerd, zegt hij scherp. Het zit ín ons, en het komt er uit ook! Je zou het kunnen vergelijken met een serie artikelen uit een fabriek, allemaal met hetzelfde productiefoutje. Een voorbeeld: van de zomer kocht ik bij de Action een verrijdbare slanghaspel om mijn tuin te besproeien, lekker voordelig. Maar al snel begonnen er onderdelen af te breken, en na een tijdje vielen zelfs de wielen eraf. Het was allemaal gewoon van te bros plastic gemaakt en daarom ging het kapot. Dan kan ik wel weer zo’n haspel gaan halen bij de Action, maar daar kom je niet verder mee: die zal hetzelfde gebrek gaan vertonen. Je moet wat anders hebben, wat beters, om het probleem definitief op te lossen!

[de oplossing: Jezus die nieuw begin geeft zonder zonde]
Kijk, en daarvoor werd nu Jezus geboren in de stal van Bethlehem. Om iets te doen aan het defect ín ons, in alle mensen. Wij komen allemaal uit dezelfde fabriek als Adam, zou je kunnen zeggen. We vallen allemaal in dezelfde fouten en we hebben allemaal een defecte verbinding met boven, met God. Maar nu komt Jezus, en met Hem begint er iets nieuws. Hij is een tweede Adam, schrijft Paulus. Dat wil zeggen: met Adam uit het scheppingsverhaal begon die ene soort mensen, waar wij allemaal vanzelf bij horen, die allemaal de fout ingaan. Maar met Jezus begint er een nieuwe soort mens die ánders is. Daar in die stal in Bethlehem is het niet ‘weer een kindje, het zoveelste’. Nee, daar is het: een nieuwe soort mens, van een andere kwaliteit!
Jezus doet anders dan wij. Als je zijn levensverhaal in de evangeliën leest, merk je meteen: dit is niet iemand als ik of jij! Hij is precies degene waar Jesaja al van sprak: Hij weet wat God wil en doet het altijd! Rechtvaardig is Hij, eerlijk, trouw en liefdevol, en alleen streng tegen wie slecht doen. Eén mens die het goede doet, zo beschrijft Paulus Hem.
Kijk, en dát is wat onze wereld nodig heeft. Een ander soort mens! Het plastic dat altijd na een tijdje stuk gaat, wordt vervangen door massief metaal, zogezegd. Dat helpt tenminste! Jezus geeft niet, hij ís de nieuwe start! Hij is de nieuwe mens die op aarde komt en die het anders doet.

[slotoproep]
Maar, tenslotte: wat hebben wíj daaraan? Mooi voor Hem, ontmaskerend voor ons mensen, maar hoe helpt zijn komst mij en u en jou en de wereld aan een nieuwe start?
Kijk, en dan zijn we bij het wonder van Kerst. Jezus kwam niet voor zichzelf. Hij kwam voor ons. Hij wil ook mij en jou veranderen. Dat we van Adam-mensen tot Jezus-mensen worden. Hij is gekomen om ons zondeprobleem op te lossen. Al onze oude fouten heeft Hij op zijn rug genomen en weggedragen naar het kruis. En iedereen die Hem erom vraagt, begint Hij nieuw te maken. Zijn nieuwe leven is in mij gekomen! En het kan ook in u en jou komen. Als je gelooft in Hem. Als je durft toe te geven dat de fout niet bij God ligt, of in de wereld, of bij anderen, maar bij jezelf. Als je vraagt om vergeving – want die hebben we allemaal nodig, ik ook. Dan mag je ook deel krijgen aan zijn nieuwe manier van mens-zijn. Verbonden met God, en vrede zoekend op aarde, in het groot en in het klein.
Dat is nu Kerst: er begint iets nieuws! Een nieuwe start met Hem. Ben of bent u al opnieuw opgestart, met Hem als Heer van je leven? Zo niet, doe het vanavond nog! Word een kind van het licht, in plaats van een kind van Adam. Dan mag je eens thuiskomen in het rijk van vrede dat Hij zal brengen.

Lof zij Christus, de nieuwe mens!
Amen