Tags

, ,

Online dienst met tolk voor dove mensen. Uit de Bijbel is gelezen: Markus 5:21-6:6a

 

Gemeente van Jezus Christus, iedereen die meekijkt via internet of meeluistert via de kerkradio,

[intro]
“wees niet bang, blijf geloven!” Dat zei Jezus in het gedeelte dat we hoorden uit de Bijbel. “Vrees niet, geloof alleen” zoals de oudere vertaling zegt . Ik denk dat we we deze woorden goed moeten vasthouden, juist in de rare tijd die wij nu beleven. ‘Wees niet bang, blijf geloven!’. Want ik merk dat er behoorlijk veel angst is bij sommige mensen. Angst om besmet te worden met het coronavirus, angst voor de nieuwe Britse mutatie en wat die gaat doen, Of misschien ben je wel bang voor de angst van vele anderen, en waar die onze maatschappij heen voert. Ben jij ook bang? Of bezorgd? Het lijkt alsof we in een schip zitten dat door de stroming steeds verder wordt meegevoerd. Waar komen we uit?
Maar nu horen we Jezus zeggen vandaag ‘wees niet bang, blijf geloven!’. En wat is het goed dát te horen! Laat dit ons houvast maar zijn. Er is er Eén op wie we mogen vertrouwen. De Heer, Híj heeft alles in de hand. In de wereld, en in jouw leven. Als je dat gelooft, hoef je niet bang te zijn! Ook niet in deze lockdown!
Ik wil vanmorgen echter niet voortdurend focussen op de huidige coronacrisis. Het gaat er overal al over, je wordt er moe van! We staan vanmorgen maar gewoon stil bij wat het Bijbelgedeelte brengt dat we lazen. Ik heb mijn preek in drie punten verdeeld:
• Ten eerste: Jezus heeft macht
• ten tweede: Jezus vraagt geloof
• en ten derde: Jezus geeft hulp
Alle drie zijn dat dingen die passen op de huidige onzekere tijd, maar de toepassing is veel breder. Dus: Jezus heeft macht, Jezus vraagt geloof en Jezus geeft hulp.

[Punt 1: Jezus heeft macht]
Als eerste punt: Jezus heeft macht. Dat blijkt wel uit wat Hij doet: een zieke genezen, zelfs een dode opwekken! Ook in de hoofdstukken vóór het gedeelte dat we lazen komt Jezus naar voren als iemand met grote macht. In het Markus-evangelie verschijnt Jezus abrupt op het toneel, en vanaf hoofdstuk 1 doet hij in vliegende vaart allerlei wonderen, allerlei macht-daden. De mensen stromen massaal toe en zijn erg onder de indruk van wat er gebeurt. Wat is dit voor wonderlijks, wie is die Jezus? Eén ding is duidelijk, Hij is iemand met macht. Hij verdrijft kwade geesten, hij geneest allerlei zieken, Hij is totaal niet onder de indruk van wat de Joodse leiders vinden; Hij loopt zelfs op het water tijdens een storm!
De leerlingen, die Hij intussen heeft verzameld, zeggen tegen elkaar: “Wie is deze man?” Dat is de vraag waar eigenlijk het hele evangelie van Marcus over gaat. Wij die het evangelie lezen, weten het antwoord al: Jezus is Gods geliefde zoon – dat hoorden we in de preek van vorige zondag, dat zei God zelf bij Jezus’ doop. De mensen die nu op Jezus afkomen, weten het echter niet zo duidelijk. Is hij een profeet? Een wonderdoener? Eén ding is wel duidelijk: Jezus heeft macht.
Dat zien we duidelijk in het gedeelte dat we lazen. Jezus handelt met gezag, Hij doet de dingen op zijn manier, Hij staat duidelijk bóven de andere mensen die we hier ontmoeten. En dat niet alleen, zijn macht blijkt op een bijzondere manier. Als een vrouw alleen maar zijn mantel aanraakt, geneest ze al van een slepende ziekte. En het bijzonderste van allen: Jezus maakt een meisje weer levend dat gestorven is. Hij is zelfs sterker dan de dood! O, stel je voor dat je erbij was geweest. Stel je voor dat je toen had geleefd. Zou je niet diep onder de indruk zijn geweest?
En nu mag ik vandaag vertellen: Jezus is nog steeds dezelfde. Hij is degene die macht heeft. Álle macht zelfs, Hij zegt het na zijn opstanding: ‘aan mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde’. En deze machtige messias is de Heer in wie wij geloven. Op wie we mogen vertrouwen. Want er is geen probleem te groot, geen zorg te zwaar, of Jezus is machtiger! Hij kan helpen, altijd! En daarom begin ik ermee ‘wees niet bang, blijf geloven!’ Want we hebben een machtige Heer!

[Punt 2: Jezus vraagt geloof]
Dat brengt ons meteen bij het tweede punt: geloof. Want Jezus heeft macht, dat is het eerste. Maar het tweede hoort er meteen bij: Jezus vraagt geloof. ‘Wees niet bang,’ zegt Hij, maar ook is zijn oproep ‘blijf geloven!’
Jezus’ macht komt namelijk pas echt uit de verf als mensen in hem geloven. Dat wil zeggen: als mensen vertrouwen op zijn macht en daarom naar Hem toekomen met hun problemen. Jezus ging niet maar willekeurig mensen genezen of goede dingen doen. Nee, Hij werkt waar mensen geloven in Hem, en naar Hem toekomen in vertrouwen. Dat zien we in de voorgaande hoofdstukken, dat zien we in het huidige hoofdstuk, en dat zie je tot op de dag van vandaag. Jij, die met zoveel dingen zit, je zult Jezus’ macht alleen ervaren als je naar Hem toegaat in vertrouwen! Naar Hem toegaat, vroeger letterlijk, tegenwoordig natuurlijk in het gebed. Als je zijn hulp vraagt en je noden bij Hem neerlegt, terwijl je vertrouwt: Hij is machtig, en Hij wil helpen! Doen we dat ook?
We zien in ons Bijbelgedeelte heel duidelijk dit belang van geloof. Dan kijk ik naar die zieke vrouw. Ze denkt bij zichzelf: ik hoef alleen maar zijn kleren aan te raken, en dan zal ik beter worden! Ze gelooft heel sterk in Jezus’ macht. Ze doet dat bijna op een magische manier, alsof Jezus’ uitstraling automatisch werkt. Maar Jezus neemt haar dat helemaal niet kwalijk. Hij zegt: ‘je bent beter geworden dankzij je geloof!’
Zo komt ook Jaïrus Jezus roepen. ‘Kom alstublieft, mijn dochter is doodziek’ zegt hij. ‘Leg uw hand op haar hoofd, dan zal ze beter worden en blijven leven!’ Dan moet je toch wel geloven in Jezus’ macht! Als Jaïrus echter hoort dat zijn dochtertje al gestorven is, kan hij niet meer geloven dat Jezus nu nog kan helpen. Daarom zegt de Heer tegen hem ‘wees niet bang, blijf geloven!’ Want op geloof komt het aan, wil je Jezus’ macht zien!
Ik las niet voor niets ook dat stukje uit Markus 6 erbij. Want daar zien we het tegenovergestelde. In Jezus’ vaderstad geloven de mensen níet in Hem. Misschien kennen ze hem wel te goed van vroeger, om te kunnen vertrouwen dat die jongen uit hun midden bijzonder is. En dan lezen we: ‘Jezus kon in die stad geen enkel wonder doen’. O ja, zegt Markus nog, Hij genas alleen een paar zieken door ze de handen op te leggen – alsof het niets is. Ik zou dat een groot succes vinden. Maar bij Jezus is het een mislukking. Omdat Hij geen macht heeft? Nee, door hun ongeloof. Misschien werden er gewoon geen zieken bij hem gebracht!
Dus wat leren we vanmorgen? Dat we in Jezus’ macht moeten gelóven. Geloof is de hand die Hem vastpakt, als het ware. We hebben een Heer voor wie geen probleem te groot, geen angst te erg, geen zorg te zwaar is. Maar het komt er wel op aan dat we in geloof naar Hem toe gaan. Met alles waar we mee zitten, de kleine en de grote dingen, ja, zelfs de dingen die té groot lijken. En dat we Hem vragen om te helpen. De vraag is, opnieuw: doen we dat? Of geloven we in een Jezus van vroeger, lang geleden? Of in een Heer die ons alleen in de hemel brengt? Maar de Heer wil ons helpen op alle terreinen van het leven. Hij zegt ‘wees niet bang, blijf geloven!’

[Punt 3: Jezus geeft hulp]
Dan komen we zo bij het derde punt. Jezus heeft macht, Jezus vraagt geloof, en tenslotte: Jezus geeft hulp. Want daar eindigt het telkens mee. De vrouw werd genezen, het dochtertje van Jaïrus werd opgewekt uit de dood. En al die andere mensen die in het Evangelie naar Hem toekwamen, werden ook geholpen. En is er niet één tegen wie Jezus zegt: jij niet, of: hier kan ik niets mee. Jezus hielp hen! En Jezus helpt nog steeds. Door de hele geschiedenis heen zijn er zoveel voorbeelden te geven, heel grote en heel kleine. Ik hoop dat je zelf voorbeelden uit je leven kent! Deel die dan ook met elkaar. Zo kunnen we elkaar helpen om te geloven in Jezus’ macht. Ook in 2021. Hij helpt, ook nu, in 2021!
Geloof je dat? Geloof je dat werkelijk? Ik heb gemerkt dat dat moeilijker is dan het klinkt. Zeker voor ons, kritische westerse mensen. Het Markus-evangelie is het eenvoudigst geschreven van alle vier – is het voor ons misschien té simpel? Wij geloven niet in kracht als je iemands kleed aanraakt – en eigenlijk nauwelijks in wonderen überhaupt. Wees eens eerlijk! Wij redeneren liever – ja, maar dit… ja, maar dat… Hoe kan het dan? Enzovoorts. Mensen in niet-westerse culturen hebben dat vaak minder sterk. En het gevolg: die zíen ook meer van Jezus’ macht. Want wie blijft redeneren, blijft op een afstand staan. Die gaat niet vol geloof naar de Heer. Als Jaïrus was blijven redeneren, was zijn dochtertje dood gebleven!
Jezus geeft hulp. Geloven we dat werkelijk? Misschien zijn we wel als de mensen in Jezus’ vaderstad. Denken we hem wel te kennen, en verwachten we weinig van hem. En merken we dus niets van zijn macht.
Jezus geeft hulp. En tegelijk: Hij geeft meer. Daar, tenslotte, toont deze geschiedenis ons ook iets van. Wij willen misschien vooral dit of dat hebben, en bidden daarom: om genezing voor onszelf, om een einde aan de lockdown, of wat dan ook. Maar Jezus zelf? Hem kunnen we wel missen misschien. Dan lijken we op die vrouw die alleen Jezus’ kleed aanraakt en dan weer wil weggaan. Ze heeft wat ze wil! Maar… zo wil Jezus het niet! Hij wil haar in de ogen kijken, spreken, ontmoeten. Zou dat misschien een les kunnen zijn voor ons? Bid jij misschien ook ‘Heer, laat het coronavirus voorbijgaan – Uzelf heb ik verder niet nodig?’ Zo werkt het dus niet! Jezus, onze Heer, wil niet een afhaalpunt zijn voor hulp, voor wonderen zelfs – nee! Hij wil jou en mij in de ogen kijken. Ons verhaal horen, zoals bij die vrouw. Hij wil met ons méégaan, zoals Hij met Jaïrus meeging. Naast ons staan, als we slecht nieuws ontvangen, net als Jaïrus kreeg. Hij wil tegen ons zeggen ‘wees niet bang, blijf geloven!’. Hij wil nog veel meer tegen je spreken, in je hart en door de Bijbel of een lied. Hij wil niet een wonderdokter zijn of magische hulp. Nee, Hij ons zichzelf geven – Hij wil onszelf hebben! Niet één ding oplossen, maar je hele leven in ander licht zetten. Willen wij dat ook?
Jezus geeft hulp. Ja, en dan moet ik er ook bij zeggen: de tijd dat Hij in Israël rondging, was wel een bijzondere tijd. Toen was de hemel heel dichtbij! Nu is Hij niet op aarde, nu wachten we op zijn komst en zijn koninkrijk. Maar toch helpt Hij óók nu. We mogen ook nu Hem om hulp vragen, vertrouwen op zijn macht, geloven dat Hij gebeden verhoort!

[slot]
Zo mogen we deze geschiedenis meenemen. Over Jezus’ macht, en zijn bemoediging. ‘Wees niet bang, blijf geloven!’ Een oproep is het, ook voor ons. Blijf niet hangen in angst of zorgen, maar breng ze bij de Heer. Blijf niet hangen in redeneringen en vragen, maar durf te vertrouwen. Hij is dezelfde die Hij toen was. Zijn macht is niet verminderd. Zijn ontferming ook niet. Laten we dan in geloof leven, elke dag! Wat je situatie ook is, en hoe de situatie in de wereld en in ons land ook wordt. ‘Wees niet bang, blijf geloven!’

Lof zij Christus in eeuwigheid,

Amen