Tags

, , ,

Uit de Bijbel is gelezen Johannes 20:19-23, Handelingen 1:4-8 en Handelingen 2:1-13.

Deze preek is van onderstaande hoofdpunten gehouden, er is dus geen uitgeschreven tekst beschikbaar. De opname is te horen op kerkdienstgemist.nl onder ‘Woudrichem’

Gemeente van Jezus Christus, jong en oud, hier en thuis,

[intro: transformatie van Jezus’ leerlingen]

  • Heel kort: eerst achter gesloten deuren, dan: onbevreesd in het openbaar. Zelfs zeggen ‘Jullie hebben de Messias laten kruisigen!’
  • Zijn dit dezelfde mensen? Hoe komt het? Lijkt wel of er stekker in stopcontact is gegaan (vb van kinderen)
  • Heeft vast iets met de H. Geest te maken! Daarover gaan we horen, over toen en nu. Hoe de H. Geest mensen kracht en durf geeft. En niet zomaar: om de taak de toen die God ze opdraagt.
  • Thema van de preek: ‘de Geest geeft kracht voor Gods werk’

 1. [de krachteloosheid van Jezus’ volgelingen, toen en nu]
  • Samen, maar achter gesloten deuren. Immers: Jezus gedood door Joodse leiders. Nu zij ook in gevaar. Kinderen, kun je je voorstellen!
  • Wel gehoord: Jezus leeft! Graf leeg, Maria had Hem gezien. Maar dat helpt niet! Gehoord hebben is niet genoeg. Nu nog. Je kunt wel weten ‘Jezus leeft, heeft alle macht…’. Ze dóen niets, zitten maar samen.
  • De llngen lijken wel wat op de kerk van vandaag. In t defensief. Immers, kerk krimpt. Minderheid. Maatschappij kijkt kritisch ‘ouderwetse ideeën, intolerant’. Gevolg: deuren dicht. Samen zitten. Angst misschien zelfs: wat zal de toekomst brengen voor Jezus’ volgelingen… De kerk als naar binnen gericht kringetje. Herkenbaar? De krácht ontbreekt, ook als je op zich weet dat Jezus leeft en alle macht heeft.
 1. [de transformatie door de Geest toen]
  • Maar dan, tijdje later met Pinksteren. Wat ’n verschil! Deuren open, onbevreesd spreken. Naar buiten getreden, niet meer naar binnen in n kringetje. Kracht, geen angst! Petrus zegt zelfs zomaar: ‘Jezus is de Messias – en júllie hebben hemlaten kruisigen!’. Is hij niet bang voor gevolgen? Nee!
  • Hoe komt? Doordat de H. Geest hen de kracht geeft en de moed. Want er is iets gebeurd sinds ze daar zaten achter gesloten deuren. Zowel Johannes als Handelingen vertellen erover.
  • Johannes: Jezus kwam. ‘Vrede’ en meteen opdracht: “zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit”. Hebben we eerder over gehoord: opdracht om evangelie door te geven als Jezus er zelf niet meer is.
  • Moet je dat zeggen tegen zo’n krachteloos kringetje? Heeft dat zin? Kinderen, wat denk jij? Je zou zeggen: nee. JA, want Jezus doet meer. Blaast op ze, en zegt: ontvang de H. Geest. En dát maakt verschil!
  • Handelingen: net zo. De leerlingen zijn samen, deuren dicht denk ik. Aan t bidden, vertelt vorige hst. Binnen in elk geval
  • Dan: wind, geluid ervan. Krachtige wind! ‘blazen’. Niet zomaar: de wind v. d. Geest. En gevolg: ze gaan spreken over Gods grote daden. In allerlei talen zelfs. Hun mond gaat open, de deuren gaan open. De angst is vervangen door kracht. Dat doet de H. Geest
 1. [de Geest geeft kracht voor de taak]
  • Dit is ’t hoofdpunt van vandaag. De H. Geest geeft kracht. Kracht en durf om de taak te doen! Dat die stekker erin gaat, zodat Gods kracht gaat stromen. Dingen te doen die je niet durfde of nooit dacht te kunnen. (Voorbeelden: eerlijkheid op werk, familieruzie)
  • Toen, maar ook nu! Hebben wij, heeft onze kerk dat niet nodig? Er is nu ook genoeg te doen! Durf nodig en hoop, en kracht om te blijven geloven, en om Gods handen en mond en oren te zijn
  • Geest en kracht in de Bijbel overal verbonden. Lazen in Handelingen 1:8 Jezus’ laatste woorden voor hij wegging naar zijn Vader. Kinderen: laatste wrd zijn speciaal. Als iem. Gaat sterven, of emigreren… Onthoud je. En zeg je niet zómaar wat.
  • Net zo bij Jezus. Wat zijn laatste woorden: “Wanneer de H. Geest over jullie komt, zul je kracht ontvangen om van mij te getuigen”. Die woorden zijn belangrijk. Belofte! Laatste woorden. Dan zál dat waar worden.
  • Maar, even misverstand wegnemen: ‘t gaat niet alleen om dingen dóen. Over Jezus spreken toen en nu. Of: taak in de kerk doen. De H. Geest werkt dieper. Zie je bij blazen, Joh 20. [vertel weer even]
  • Als in Gen. 1. God ‘kleit’ Adam (kinderen, beeldend!) – adem in geblazen: leven! Zo ook bij blazen v Jezus. De Geest geeft leven van binnen. En dan volgen de daden. Maar begint met: Gods leven erin. Denk ook aan Ez 37.
  • En dat doet Gods Geest nu, toen, maar ook nu. Gods leven in mensen geven; de kracht van Jezus’ opstanding.
 1. [toespitsing op werk in de kerk nu]
  • Wil ik vanmorgen even concreet worden. De leerlingen toen gaan doen wat God van ze vraagt: spreken over Jezus. Maar is er nu ook niet genoeg werk voor God te doen? Vertellen over de Heer, zeker dat ook. Zovelen weten niet v Hem… Maar ook: werk ín de gemeente? Paulus vertelt (1 Kor 12): hoe de Geest mensen toerust tot opbouw van de gemeente. Leidinggeven dienen, spreken, luisteren, enz.
  • Er is genoeg te doen voor de Heer, ook nu. Héél concreet: Vacatures ouderlingen en diaken. Maar lijken haast niet te vullen. Mensen gevraagd, benoemd. Telkens: nee…
  • Gemerkt: mensen zien t werk als bv. ouderling als moeilijk, niet kunnen of durven.
   • Te hoog gegrepen. Kan ik dat? Voelt onbekwaam
   • Durf ik niet, bv. bidden voor iemand, of in aandacht staan.
   • Of: te zwaar, denk niet dat ik de kracht heb om het erbij te kunnen naast werk etc.
   • Of: niet mijn ding: vergaderen
  • Lijkt net de leerlingen achter die dichte deur. Als je had gezegd: júllie moeten het evangelie de wereld in helpen, hadden ze gezegd: ik? Wij? Kan toch niet! En toch: tijdje later déden ze het. En het ging wél. Waarom? Omdat het niet in hun kracht hoefde, maar in de kracht van de Geest.
  • zou de Geest ook nu niet kracht kunnen geven? Om te dingen te laten doen die je niet durfde of nooit dacht te kunnen. Ook als ambtsdrager. We gaan weer mensen benoemen binnenkort, wees voorbereid. Word je gevraagd: dúrf dit te geloven, dat Gods Geest kracht geeft. En dat Gods Geest beloofd is, aan ieder die in Jezus gelooft!
 1. [je kracht bij de Heer zoeken]
  • En dan, tenslotte, is t wel belangrijk dat we onze kracht bij de Heer zoeken. Dat de stekker in t stopcontact zit, zogezegd. Want de H. Geest geeft kracht, en de H. Geest is beloofd aan elke christen. Maar de aansluiting is niet altijd even goed, zogezegd…
  • Telkens weer: jezelf aan God verbinden. Gebed, kerk… Bijbellezen, en lúisteren naar waar de Geest je wijst. Doet Hij!
  • Bidden wat we zongen “Heilige Geest v God…”. En dan ook dánken. Het ís Pinksteren geweest. Geest is bij Doop beloofd. Niet ‘ik hoop maar dat…’ – je mag dit geloven!
  • STERKE BELOFTE: – ” Als u dan, die slecht bent, weet hoe u goede gaven aan uw kinderen kunt geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die hem vragen!” (Lucas 11:13)
  • Kerkvader Augustinus mooi gebed: “geef wat u vraagt, en vraag dan alles wat u wilt”. Wat vraagt God? Van alles. Een christen heeft n roeping: in kerk, in gezin, in maatschappij. Kan vermoeiend klniken. Maar bid maar dit: [herhaal citaat]. Wat geeft God? De H. Geest. Beloofd! En dán ga je zien wat Hij vraagt – en wat niet – en dan kún je ook wat Hij vraagt.
 2.  [Slot]
  • Het is Pinksteren. Gods kracht is vrijgekomen. En die is er nog!
  • Gods Geest sluit je aan op de allersterkste krachtbron die er is: God zelf. Dan gaat er een licht op, onvoorstelbaar!
  • Dan kunnen ook wij van een bang en naar binnen gericht kringetje worden tot onbevreesde mensen die in Gods kracht gáán. Die dingen doen die je niet dacht te durven of te kunnen. Zou u, zou jij zo iemand willen zijn?
  • Bid dan oom de Geest. Dank dan voor de Geest. Luister naar de Geest.
  • Dan komt zijn kracht, in onze zwakheid. Zijn adem, in onze sprakeloosheid. Zijn vuur, in onze as.
  • Amen