Tags

, , ,

(Uit de Bijbel is gelezen: Markus 15:42-47)

Gemeente van Jezus Christus,

[Josef bewijst Jezus eer]
Josef van Arimathea gaat op weg naar het paleis van de Romeinse gouverneur. Hij komt daar niet graag, maar toch gaat hij! Pilatus, de gouverneur, is een onberekenbare en harde man. Aan hém wil Josef een gunst vragen. Waarom? Hij wil Jezus begraven. Jezus, die als een misdadiger door de Romeinen is geëxecuteerd. Zou Pilatus dat toestaan?
Josef is een volgeling van Jezus. Hij hoort niet bij de 12 discipelen, maar bij de wijdere kring van volgelingen. Hij is een gerespecteerd man in Jeruzalem. Een raadsheer, een man met aanzien. Maar dat niet alleen: Josef is een gelovige man. Hij verwachtte het koninkrijk van God – en dat verbond hij aan Jezus. Jezus, zo hoopte Hij, zou Gods koninkrijk laten aanbreken. Door Jezus’ woorden was hij geraakt, over Jezus’ wonderen had hij zich verbaasd.
Maar… dat was vroeger. Nu is hij hard uit de droom geholpen. Jezus is dood! Wat Josef ook precies gedacht mag hebben over Jezus, en over Gods komende rijk – nu staat er een streep doorheen. Dood is Jezus, en zijn dode lichaam hangt aan het kruis, buiten de stadspoorten van Jeruzalem. Josef moet wel hebben gedacht: alles is over en uit!
Nu wil hij Jezus’ lichaam begraven. Gekruisigde misdadigers werden anoniem begraven ergens in een grote kuil. Maar Jezus moet een eervol graf krijgen, vindt Josef. Hij wil Jezus de laatste eer bewijzen. Zijn liefde wil hij tonen door dit laatste gebaar. Jezus eren, dat wil hij!

[het kost hem veel]
Het kost hem wel wat, dit nobele voornemen! Om te beginnen zijn veiligheid. Josef brengt zichzelf in gevaar als hij een veroordeelde misdadiger eer wil bewijzen – want daar komt het toch op neer, als je zo iemand een goede begrafenis gunt. Hoe zal Pilatus daarop reageren? Als Josef zijn eigen veiligheid voorop had gesteld, was hij nooit gegaan.
Maar gelukkig, het gevaar valt mee. Pilatus doet helemaal niet moeilijk. Hij is alleen verbaasd dat Jezus al zo snel gestorven is. Zou het meegeholpen hebben dat Pilatus niet echt van Jezus’ schuld was overtuigd? Het zou zomaar kunnen.
Maar… Jezus begraven kost Josef nog meer. Niet alleen zijn veiligheid, ook zijn aanzien staat op het spel. Hij laat nu duidelijk merken dat hij aan Jezus’ kant staat. Wat zullen de Joodse leiders daarvan denken? Zal het gevolgen hebben voor zijn positie als raadsheer? Josef zet hele wat op het spel! Maar het deert hem niet. Voor zijn meester, heeft Josef ineens alles over. Toen hij nog leefde: een volgeling op afstand. Maar nu: toegewijd. Geraakt door Jezus’ dood.
Ook praktisch is het begraven van Jezus een heel gedoe. Maar goed dat Josef rijk is en een paar knechten kan meenemen. Jezus’ lichaam hangt namelijk nog aan het kruis en het moet daarvan af worden gehaald. Daar heb je wel een paar mensen voor nodig!
Het kost Josef veel. Er is snel een graf nodig, want de sabbat nadert al. Hij offert daarom zijn eigen graf op, uitgehakt in de rotsen. Een luxe tombe. En zijn eigen begrafenis dan? Ach, dat is nu niet belangrijk. Misschien wil Josef later wel bij Jezus begraven worden.
En tenslotte: Josef zal nu niet het Pesach-feest kunnen vieren. Hij raakt een dode aan, en daardoor werd je onrein. Dan kom je niet meedoen met het feest dat morgen begint. Maar Josef is toch niet in feeststemming…
Veiligheid, reputatie, kosten, gedoe, onreinheid. Het kost Josef heel wat, om Jezus eer te bewijzen. Maar hij heeft het ervoor over. Jezus is hem dat alles waard. Het is liefde die hem drijft, dat blijkt duidelijk. Liefde en verering voor Hem die stierf aan het kruis.

[Wij moeten Jezus eer bewijzen]
Wat is Josef dan een voorbeeld voor ons! Jezus eren en liefhebben, moeten wij dat ook niet doen? Mag onze liefde voor Hem die stierf aan het kruis ook niet blijken in heel het leven? Ja, bij ons mag dat nog wel een stuk sterker zijn dan bij Josef. Immers, wij zijn verder in de tijd. Wij weten een stuk meer. Wij weten dat Josefs graf niet Jezus’ laatste rustplaats is.
Maar wat nog veel belangrijker is: wij mogen meer zien in Jezus’ dood. Voor Josef was het een streep door de rekening, het einde van zijn hoop. Jezus’ dood leek zijn mislukking. Maar u weet wel beter, toch? We hebben het de afgelopen dagen gehoord, hoe Jezus’ dood Gods grote plan vervulde. Jezus dood’ is geen mislukking! Juist zo draagt Hij de zonden van de wereld weg. Jezus’ dood is ons ten goede. Hij gáf zijn leven, voor ons, tot verzoening.
Is er dan voor ons niet véél meer reden om onze Heer lief te hebben? Om Hem te willen eren? Josef van Arimathea wilde de laatste eer bewijzen aan een dode. Maar wij mogen eer bewijzen aan de Levende. Aan Hem die stierf voor ons en die leeft!

[hoe Jezus eer bewijzen?]
Hoe kunnen wij dan Jezus eren? Wel, allereerst in onze gebeden en in de liederen die we voor Hem zingen. ‘U zij de glorie!’ ‘Jezus, leven van mijn leven’ – en zo zijn er zoveel liederen die Hem de eer geven. Wij mogen de Here Jezus eren als we samen bidden hier in de kerk. Ik zal dat straks proberen te doen. Maar ook als u zelf bidt: spreek het uit, dat Hij alle eer verdient. Zeg bijvoorbeeld heel concreet: “Here Jezus, u geef ik de eer, omdat u wilde sterven voor mij. Ik dank u daarvoor heel eerbiedig. U zij de glorie! Ik aanbid u met mijn hele hart”. En met dat je het zegt, doe je het ook al. Hem eren en aanbidden. Doet u dat wel eens?

We mogen onze liefde voor de Here ook tonen in heel concrete daden. Net als Josef van Arimathea deed. Niet door Jezus te begraven natuurlijk, want Hij leeft! Maar wel door je leven toe te wijden. Jezus eren in heel je leven!

[mag het ons ook wat kosten?]
Bent u al zo geraakt door de aanblik van Hem die sterft aan het kruis, dat u uw leven aan hem hebt overgegeven? Dat u wilt leven voor Hem? In principe zal ieder die zich christen noemt dat toch willen. Maar… mag het ons ook wat kosten, zoals het Josef wat kostte? Het kostte Josef een duur rotsgraf. Wat mag een leven in Jezus’ voetspoor ons kosten? Staan onze bezittingen en ons geld ter beschikking van Hem?
Josef kostte het ook een hoop gedoe. Hebben wij ook gedoe over voor een leven met Jezus? Dat kan op allerlei manieren gebeuren. Op je werk bijvoorbeeld, omdat bepaalde dingen volgens jou niet kunnen. Of dat je, net als Josef, een bepaald feest moet missen vanwege Jezus. Ach, er zou zoveel te noemen zijn. De weg van Jezus is niet altijd de makkelijkste weg. Je kunt veel makkelijker met de stroom meegaan, doen wat iedereen doet!
Ervoor uitkomen dat je Jezus wilt eren, kan zelfs veiligheid en reputatie in gevaar brengen. Onze broeders en zusters in Egypte hebben het nog gemerkt, afgelopen zondag. Twee bomaanslagen op kerken met Palmzondag, vele doden… Omdat ze, ondanks onveiligheid en dreiging, tóch bij elkaar willen komen om de Here te eren. Dan kost het hier toch zoveel niet, Jezus willen eren!
Stempelt dat uw leven: Jezus willen eren? De liefde voor Hem die stierf aan het kruis?
Misschien zegt u: ik schiet tekort. Tja… Door hard te proberen kom je er niet. Maar weet u wat wel helpt? Als je steeds weer kijkt naar het kruis. Als je steeds weer tot je laat doordringen wat Hij doormaakte en deed – voor u! Josef, hij werd in beweging gezet door Jezus die daar hing en stierf. En zo zal Hij ook ons in beweging zetten om Hem te eren in ons leven. Als we steeds meer en steeds weer in gedachten naar het kruis kijken, als we zijn offer steeds meer gaan beseffen!

[slotje]
Jezus. Hij verdient een eervol graf. Hij verdient alle eer. Niet alleen van Josef van Arimathea, maar van ieder van ons, van u en van mij.
Jezus de eer – onze gestorven Heer! Maar nog meer: Jezus, de Verrezene, de Levende – Hij verdient onze eer en onze liefde. Moge Hijzelf dat werken in het leven van ieder van ons!

Amen